⇦ | amoebax [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for amoebax in main

amoebax.desktop - 0.2.1+dfsg-5 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: amoebax.desktop
Package: amoebax
Name:
 C: Amoebax
Summary:
 C: Defeat your opponent by filling up their grid up with garbage.
 de: Verhindere, dass niedliche, sich teilende Amöben die Weltherrschaft erlangen.
Description:
 uk: >-
  <p>Через жахливі мутації деякі види амеб почали ділитись, і продовжують це робити доки не захоплять весь світ, якщо ви
  їх не зупините. На щастя мутації роблять їх доволі нестабільними, складаючись по чотири в ряд чи більше вони зникають.</p>

  <p>Пройдіть з Кімом чи Томом шість рівнів в їх випробуванні, перешкоджаючи амебам ділитись та захопити світ та стати новим
  Повелителем амеб. Але бережіться кмітливих амеб, які керують створіннями що можуть спричинити провал вашої місії.</p>

  <p>Amoebax має рівні створені для всіх, від малят до дорослих. В режимі навчання будь-хто може швидко стати майстром,
  а режим поєдинку дозволить вам позмагатись з друзями. В грі присутня захоплююча музика, потішні звукові ефекти та чудові
  заставки, які пригорнуть увагу всіх членів вашої родини.</p>
 fr: >-
  <p>À cause d&apos;une affreuse mutation, certaines espèces d&apos;amoea ont commencé à se multiplier pour occuper le monde
  entier si personne ne les en empêche. Heureusement la mutation les a rendu instables et si plus de quatre sont alignées
  elles disparaîtront.</p>

  <p>Suivez Kim et Tom à travers 6 niveaux dans leur quête pour empêcher que les amoebas mutantes ne prennent contrôle du
  monde et deviennent les nouveaux maîtres des Amoebas. Surveillez bien les jolies créatures contrôlées par les amoebas
  pour essayer de mettre un terme à votre quête.</p>

  <p>Amoebax est conçu avec des niveaux faciles, pour enfants et adultes. Le mode d&apos;entraînement permet à tous de rapidement
  devenir un maître, et le mode de tournois permet de partager de bons moments entre amis. La musique est captivante, avec
  des effets sonores marrants. Les beaux écrans plairont à toute la famille.</p>
 sr: >-
  <p>Услед једне грозне мутације, неке врсте амеба су почеле да се размножавају и освојиће свет ако их не зауставите. На
  срећу мутација их је учинила врло нестабилнима и ако их повежете четири у низу или више оне нестају.</p>

  <p>Пратите Перицу или Томицу кроз 6 нивоа на њиховом путу да спрече размножене амебе да заузму свет и да постану нови
  Господари амеба. Пазите на љупка створења којима управљају амебе која ће покушати да вас спрече у остваривању вашег циља.
  </p>

  <p>Амебакс је направљен са нивоима за свакога, од деце до одраслих. Уз режим увежбавања свако ће на брзака постати велемајстор
  а режим турнира ће вам пружити угодну забаву са вашим пријатељима. Ту је и привлачна музика, забавни звучни ефекти, и
  прелепи екрани који ће се сигурно допасти свима у породици.</p>
 pl: >-
  <p>Z powodu okropnej mutacji, niektóre z rodzajów ameb zaczęły się nadmiernie mnożyć. Zajmą one świat, jeśli nie zostaną
  powstrzymane. Na szczęście mutacja uczyniła je nietrwałymi. Ustawienie ich czterech lub więcej w linii spowoduje, że znikną.</p>

  <p>Gra polega na naśladowaniu Kima lub Toma przez 6 poziomów w zapobieganiu rozmnażaniu się ameb i przejęciu przez nie
  świata, oraz zostaniu ich panem. Należy uważać na słodkie ale kontrolowane przez ameby stworzenia, które będą starały
  się położyć kres naszym poszukiwaniom.</p>

  <p>Amoebax zaprojektowano z poziomami dla każdego, od dzieci po dorosłych. W trybie szkoleniowym każdy będzie mógł szybko
  zostać mistrzem, a tryb turniejowy pozwoli miło spędzić czas z przyjaciółmi. Gra zapewnia też przyjemną muzykę, zabawne
  efekty dźwiękowe oraz piękną scenerię, która na pewno spodoba się wszystkim członkom rodziny.</p>
 de: >-
  <p>Wegen einer schrecklichen Mutation haben einige Amöbenarten begonnen sich zu teilen bis sie die Welt erobert haben
  - außer Sie können sie stoppen. Glücklicherweise wurden die Amöben durch die Mutation instabil; vier oder mehr Amöben
  in einer Linie lässt sie verschwinden.</p>

  <p>Folgen Sie Kim oder Tom durch sechs Levels bei deren Bestreben die Welt vor den süßen, sich teilenden Amöben zu schützen
  und werden Sie der neue Meister der Amöben. Hüten Sie sich vor den süßen aber von Amöben kontrollierten Kreaturen, die
  Ihre Aufgabe beenden wollen.</p>

  <p>Amoebax wurde mit Leveln für jedermann entwickelt, für Kinder und Erwachsene. Mit dem Trainingsmodus wird jeder schnell
  zum Meister und der Wettkampfmodus lässt Sie mit Ihren Freunden viel Spaß haben. Außerdem gibt es eingängige Musik, lustige
  Audioeffekte und schöne Bilder, die sicherlich die ganze Familie ansprechen.</p>
 pt_BR: >-
  <p>Devido a uma impressionante mutação, algumas espécies amebóides começaram a se multiplicar e vão tomar o mundo a menos
  que você as impeça. Felizmente, a mutação as tornou muito instáveis e agrupar quatro ou mais delas as faz desaparecerem.</p>

  <p>Siga Kim ou Tom através de 6 níveis na sua missão para evitar que as amebóides bonitinhas se multipliquem e dominem
  o mundo e se torne o novo Mestre dos Amebóides. Cuidado com as criaturas bonitinhas controladas pelas amebas que vão tentar
  acabar com a sua missão.</p>

  <p>Amoebax é projetado com níveis para todos, de crianças a adultos. No modo de treinamento, qualquer um pode rapidamente
  se tornar um mestre e no modo de torneio você vai passar bons momentos com seus amigos. Tem também música cativante, efeitos
  sonoros divertidos e belas telas que vão agradar toda a família.</p>
 it: >-
  <p>A causa di una mutazione mostruosa, alcune specie di ameba hanno iniziato a moltiplicarsi fino a impadronirsi del mondo
  se non si riesce a fermarle. Fortunatamente la mutazione le rende troppo instabili e allineandole a gruppi di quattro
  o più le si fa sparire.</p>

  <p>Bisogna seguire Kim o Tom attraverso 6 livelli nella loro ricerca di prevenire la veloce moltiplicazione delle amebe
  con lo scopo di impadronirsi del mondo e diventare il nuovo Padrone Ameba. Stare attenti alle creature belle, ma controllate
  dalle amebe, che cercheranno di impedire la missione.</p>

  <p>Amoebax è progettato con livelli per tutti, dai bambini agli adulti. Con la modalità di apprendimento tutti diventeranno
  velocemente degli esperti e la modalità competizione permetterà di sfidare i propri amici. È anche presente una musica
  accattivante, effetti sonori divertenti e belle schermate che sicuramente piaceranno a tutta la famiglia.</p>
 ko: >-
  <p>끔직한 돌연변이로 인해, 일부 아메바 종은 플레이어가 막을 때 까지 전세계를 차지하기 위해 번식하기 시작했습니다. 다행스럽게도 돌연변이들은 너무도 불안 정하여 4개이상이 줄을 서면 사라지게 됩니다.</p>

  <p>귀엽고 번식하는 아메바가 전세계를 차지하고 새로운 아메바 마스터가 되는 것을 막기 위해 퀘스트 6단계 동안 Kim 또는 Tom을 따르세요. 귀엽지만 플레이어의 퀘 스트를 방해하는 아메바의 통제 생물을 조심하세요.</p>

  <p>Amoebax는 아이부터 어른까지 전연령을 대상으로 설계되었습니다. 연습모드를 통 해 모두는 빠르게 마스터가 될 수 있으며 토너먼트 모드는 친구들과 즐거운 시간 을 보낼 수 있도록 합니다. 또한 인기있는 음악,
  재밌는 음향 효과, 그리고 모든 가족에게 확실히 어필이 되는 아름다운 화면이 있습니다.</p>
 C: >-
  <p>Due an awful mutation, some amoeba&apos;s species have started to multiply until they take the world if you can&apos;t
  stop them. Fortunately the mutation made then too unstable and lining up four or more will make them disappear.</p>

  <p>Follow Kim or Tom through 6 levels in their quest to prevent the cute multiplying amoebas to take the world and become
  the new Amoeba Master. Watch out for the cute but amoeba&apos;s controlled creatures that will try to put and end to your
  quest.</p>

  <p>Amoebax is designed with levels for everyone, from children to adults. With the training mode everybody will quickly
  become a master and the tournament mode will let you have a good time with your friends. There is also catchy music, funny
  sound effects, and beautiful screens that sure appeal to everyone in the family.</p>
 en: >-
  <p>Due an awful mutation, some amoeba&apos;s species have started to multiply until they take the world if you can&apos;t
  stop them. Fortunately the mutation made then too unstable and lining up four or more will make them disappear.</p>

  <p>Follow Kim or Tom through 6 levels in their quest to prevent the cute multiplying amoebas to take the world and become
  the new Amoeba Master. Watch out for the cute but amoeba&apos;s controlled creatures that will try to put and end to your
  quest.</p>

  <p>Amoebax is designed with levels for everyone, from children to adults. With the training mode everybody will quickly
  become a master and the tournament mode will let you have a good time with your friends. There is also catchy music, funny
  sound effects, and beautiful screens that sure appeal to everyone in the family.</p>
 da: >-
  <p>På grund af en frygtelig mutation, er nogle amøber begyndt at formere sig indtil de overtager verdenen, hvis du ikke
  kan stoppe dem. Heldigvis gjorde mutationen dem ustabile og hvis de stilles på række fire eller flere ad gangen så vil
  de forsvinde.</p>

  <p>Følg Kim eller Tom igennem 6 niveauer i deres mission for at forhindre de indtagende amøber i at overtage verdenen
  og bliv den nye amøbemester. Hold øje med de søde men amøbekontrollerede skabninger, som vil forsøge at stoppe din mission.</p>

  <p>Amoebax er designet med niveauer for alle, fra børn til voksne. Der er en træningstilstand hvor alle hurtigt vil mestre
  spillet og turneringstilstanden vil give dig en god oplevelse med dine venner. Der er også indtagende musik, sjove lydeffekter
  og flotte scenarier som appellerer til alle i familien.</p>
 sk: >-
  <p>Kvôli strašnej mutácii sa niektoré druhy meňaviek začali množiť a ak ich nedokážete zastaviť, prevezmú nadvládu nad
  svetom. Našťastie sú vďaka mutácii nestabilné a ak zarovnáte vedľa seba štyri alebo viac z nich, zmiznú.</p>

  <p>Hrajte ako Kim alebo Tom šiestimi úrovňami a zabráňte milým množiacim sa meňavkám zaplaviť svet a staňte sa novým Pánom
  meňaviek. Dávajte si pozor na stvorenia, ktoré sú milé, ale ovládajú ich meňavky. Pokúsia sa vám zabrániť vo vašej misii.</p>

  <p>Amoebax má úrovne pre každého, od detí po dospelých. Vaka tréningovému režimu si hru každý rýchlo osvojí a v režime
  turnaja sa budete môcť zabaviť s vašimi priateľmi. Tiež má chytľavú hudbu, zábavné zvukové efekty a nádherné scény, ktoré
  sa určite budú páčiť celej rodine.</p>
Categories:
- Game
- LogicGame
Keywords:
 C:
 - amoebas
 - tetris
 - puzzle
 - logic
 - cute
 - children
Icon:
 cached:
 - name: amoebax_amoebax.png
  width: 48
  height: 48
 - name: amoebax_amoebax.png
  width: 64
  height: 64
 - name: amoebax_amoebax.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: a/am/amoebax.desktop/6dbe0254f59a609cacfa4b169ba8338b/icons/128x128/amoebax_amoebax.png
  width: 128
  height: 128
 stock: amoebax
Launchable:
 desktop-id:
 - amoebax.desktop