⇦ | digikam [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for digikam in main

org.kde.digikam.desktop - 4:7.1.0-2 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armhf ⚙ i386

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.kde.digikam.desktop
Package: digikam
Name:
 sk: digiKam
 sl: digiKam
 C: digiKam
 fr: digiKam
 uk: digiKam
 pt-BR: digiKam
 sv: Digikam
 ca: digiKam
 en-GB: digiKam
 pa: ਡਿਜਿਕੈਮ
 nl: digiKam
 nn: digiKam
 ca-valencia: digiKam
 ar: دِجي‌كام
 pl: digiKam
 el: digiKam
 cs: digiKam
 id: digiKam
 zh-CN: digiKam
 gl: digiKam
 pt: digiKam
 es: digiKam
 et: digiKam
 ru: digiKam
 tr: digiKam
 zh-TW: digiKam
 da: digiKam
 ko: digiKam
 it: digiKam
 de: digiKam
 bs: digiKam
 fi: digiKam
Summary:
 zh-CN: 照片管理程序
 de: Fotoverwaltung
 pl: Zarządzanie zdjęciami
 zh-TW: 圖片管理程式
 tr: Resim Düzenleme Programı
 sl: Program za upravljanje fotografij
 en-GB: Photo Management Program
 C: Photo Management Program
 el: Πρόγραμμα διαχείρισης φωτογραφιών
 fi: Valokuvahallintaohjelma
 cs: Program pro správu fotografií
 ca-valencia: Programa per a la gestió de les fotografies
 gl: Xestor de álbums de fotos
 id: Program Pengelolaan Foto
 es: Programa de gestión de fotos
 et: Fotohalduse rakendus
 fr: Application de gestion de photos
 ru: Программа для управления фотографиями
 pa: ਫੋਟੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ
 pt-BR: Programa de gerenciamento de fotos
 sv: Fotohanteringsprogram
 pt: Programa de Gestão de Fotografias
 ko: 사진 관리 프로그램
 ca: Programa per a la gestió de les fotografies
 it: Programma di gestione delle foto
 nl: Fotobeheerprogramma
 nn: Fotohandsamingsprogram
 uk: Програма для керування фотографіями
Description:
 sk: >-
  <p>Funkcie:</p>

  <ul>
   <li>Organizácia fotiek v albumoch a podalbumoch (so značkami a komentármi)</li>
   <li>Podpora pre Exif, Iptc, Xmp, Makernotes</li>
   <li>Podpora pre filtrovanie a triedenie albumov</li>
   <li>Import z viac ako 1100 digitálnych fotoaparátov</li>
  </ul>
 sl: >-
  <p>digiKam je napredni odprtokodni program za upravljanje digitalnih fotografij, ki deluje v sistemih Linux, Windows in
  MacOS. Program ponuja celovit nabor orodij za uvoz, upravljanje, urejanje in skupno rabo fotografij in surovih datotek.
  Za lažji prenos fotografij lahko uporabite funkcije uvoza digiKam, surove datoteke in videoposnetke neposredno iz fotoaparata
  in zunanjih pomnilniških naprav (SD kartice, USB diski itd.). Program omogoča nastavitev uvoza in pravil, ki sproti obdelujejo
  in organizirajo uvožene predmete.</p>

  <p>digiKam organizira fotografije, surove datoteke in videoposnetke v albume. Program pa vsebuje tudi močna orodja za
  označevanje, ki vam omogočajo dodelitev značk, ocene in oznake za fotografije in surove datoteke. Uporabite lahko tudi
  filtriranje za hitro iskanje elementov, ki ustrezajo določenim kriterijem.</p>

  <p>Poleg filtriranja digiKam odlikuje močne zmožnosti iskanja, ki omogočajo iskanje po knjižnici fotografij po številnih
  kriterijih. Po fotografijah lahko iščete po značkah, oznakah, ocenah, podatkih, lokaciji in celo specifičnih metapodatkih
  EXIF, IPTC ali XMP. Kombinirate lahko tudi večkriterijev za bolj napredna iskanja. digiKam se zanaša na knjižnico Exiv2
  za obdelavo oznak metapodatkov iz datotek ureditev knjižnice fotografij.</p>

  <p>digiKam lahko obdeluje surove datoteke, tako da uporablja odlično knjižnico LibRaw za dekodiranje surovih datotek.
  Knjižnica je aktivno vzdrževana in redno posodobljena, tako da zagotavlja podporo najnovejšim modelom kamer. digiKam lahko
  tudi upravlja tudi z video datotekami za namene katalogizacije in program uporablja par knjižnic FFmpeg in QtAv za pridobivanje
  metapodatkov in predvajanje medijev.</p>

  <p>Program nudi obsežen nabor orodij za urejanje. To vključuje osnovna orodja za prilagajanje barv, obrezovanje in ostrenje
  kot tudinapredna orodja za nastavitev krivulj, "šivanje panoram" in še veliko več. Posebno orodje, ki temelji na knjižnici
  Lensfun, omogoča uporabo samodejni popravkov lečja na slikah.</p>

  <p>Razširjena funkcionalnost v digiKamu se izvaja prek nabora orodij, ki temeljijo na mehanizmu vtičnikov (imenovani DPlugins
  za digiKam Plugins). Vtičniki so lahko napisani za uvoz in izvoz vsebin v oddaljene spletne storitve, dodajanje novi funkcij
  za urejanje slik in paketno obdelavo fotografij.</p>

  <p>Zmožnosti:</p>

  <ul>
   <li>Organizacija fotografij v albumih in pod-albumih (s podporo oznakam in opombam)</li>
   <li>Podpora Exif, Iptc, Xmp, Makernotes</li>
   <li>Shramba SQLite ali Mysql za albume in metapodatke ter napredna iskalna orodja</li>
   <li>Podpora filtriranju in razvrščanju albumov</li>
   <li>Uvažanje iz več kot 1100 digitalnih fotoaparatov</li>
   <li>Podpora več kot 900 vrstam surovih slik (RAW)</li>
   <li>Osvetlitvena miza za primerjavo fotografij</li>
   <li>Razširjene zmožnosti preko dodatnih orodij</li>
   <li>Delite vaše fotografije s pomočjo HTML-ja ali pa jih objavite na oddaljenih storitvah</li>
   <li>Vgrajen urejevalnik slik z naprednimi orodji za hitre popravke fotografij</li>
  </ul>
 C: >-
  <p>
      digiKam is an advanced open-source digital photo management application that runs on Linux, Windows, and MacOS.
      The application provides a comprehensive set of tools for importing, managing, editing, and sharing photos and
  raw files.
      You can use digiKam’s import capabilities to easily transfer photos, raw files, and videos directly from your
  camera
      and external storage devices (SD cards, USB disks, etc.). The application allows you to configure import settings
  and rules
      that process and organize imported items on-the-fly.
    </p>
  <p>
      digiKam organizes photos, raw files, and videos into albums. But the application also features powerful tagging
  tools
      that allow you to assign tags, ratings, and labels to photos and raw files. You can then use filtering functionality
  to quickly
      find items that match specific criteria.
    </p>
  <p>
      In addition to filtering functionality, digiKam features powerful searching capabilities that let you search the
  photo library
      by a wide range of criteria. You can search photos by tags, labels, rating, data, location, and even specific
  EXIF, IPTC, or XMP metadata.
      You can also combine several criteria for more advanced searches. digiKam rely on Exiv2 library to handle metadata
  tag contents
      from files to populate the photo library.
    </p>
  <p>
      digiKam can handle raw files, and the application uses the excellent LibRaw library for decoding raw files. The
  library is actively
      maintained and regularly updated to include support for the latest camera models.
      digiKam can also manage video files for cataloging purpose, and the application uses the couple FFmpeg and QtAv
  libraries to extract
      metadata and play media.
    </p>
  <p>
      The application provides a comprehensive set of editing tools. This includes basic tools for adjusting colors,
  cropping, and sharpening
      as well as advanced tools for, curves adjustment, panorama stitching, and much more. A special tool based on Lensfun
  library permit
      to apply lens corrections automatically on images.
    </p>
  <p>
      Extended functionality in digiKam is implemented via a set of tools based of plugins mechanism (named DPlugins
  for digiKam Plugins).
      Plugins can be written to import and export contents to remote web-services, add new features to edit image, and
  batch process photo.
    </p>
  <p>Features:</p>

  <ul>
   <li>Organization of photos in albums and sub-albums (with tags and comments support)</li>
   <li>Support for Exif, Iptc, Xmp, Makernotes</li>
   <li>SQLite or Mysql powered storage for the album contents and its metadata with advanced search tools</li>
   <li>Support for filtering and sorting albums</li>
   <li>Import from more than 1100 digital camera devices</li>
   <li>Support for more than 900 RAW format pictures</li>
   <li>Light Table to compare photo side by side</li>
   <li>Extended features using extra tools</li>
   <li>Share your photos using HTML or publishing them to remote web services</li>
   <li>Image editor included with advanced tools to fix photo quickly</li>
  </ul>
 uk: >-
  <p>digiKam — програма для керування цифровими фотографіями із відкритим кодом і широкими можливостями. Програмою можна
  скористатися у Linux, Windows та MacOS. У програмі передбачено повний набір інструментів для імпортування, керування,
  редагування та оприлюднення фотографій та файлів цифрових негативів. Ви можете скористатися можливостями digiKam з імпортування
  для спрощення передавання фотографій, файлів цифрових негативів та відео безпосередньо з камери або зовнішніх пристроїв
  для зберігання даних (карток SD, дисків USB тощо). У програмі передбачено можливість налаштовування параметрів імпортування
  та правил динамічної обробки та упорядковування імпортованих записів.</p>

  <p>У digiKam фотографії, файли цифрових негативів та відео упорядковуються за альбомами. Але, крім того, у програмі передбачено
  потужні засоби встановлення міток, за допомогою яких ви можете призначати мітки, оцінки та позначки для фотографій і файлів
  цифрових негативів. Далі, можна скористатися функціональними можливостями з фільтрування для швидкого пошуку записів,
  які відповідають певним критеріям.</p>

  <p>Окрім функціональних можливостей із фільтрування, у digiKam передбачено потужні можливості з пошуку, за допомогою яких
  ви можете виконувати пошук у фотобібліотеці за широким діапазоном критеріїв. Ви можете шукати фотографії за мітками, позначками,
  оцінками, даними, місцем зйомки і навіть певними метаданими EXIF, IPTC або XMP. Ви також можете поєднувати декілька критеріїв,
  створюючи складні пошуки. Для обробки вмісту міток метаданих з файлів і заповнення даних фотобібліотеки у digiKam використано
  бібліотеку Exiv2.</p>

  <p>digiKam може працювати із файлами цифрових негативів. Програма використовує чудову бібліотеку LibRaw для декодування
  файлів цифрових негативів. Ця бібліотека активно розвивається і регулярно оновлюється з метою включення підтримки найсвіжіших
  моделей цифрових фотоапаратів. Крім того, digiKam може керувати відеофайлами з метою їхньої каталогізації. Програма використовує
  поєднання бібліотек FFmpeg та QtAv для видобування метаданих та відтворення відео.</p>

  <p>Програма постачається із повним набором засобів для редагування. До цього набору включено інструменти для коригування
  кольорів, обрізання та збільшення різкості зображення, а також профільні інструменти для коригування кривих, створення
  панорам тощо. За допомогою спеціального інструмента, заснованого на бібліотеці Lensfun, можна автоматично застосовувати
  виправлення викривлень, які спричинено оптичними недоліками об'єктива.</p>

  <p>Додаткові функціональні можливості digiKam реалізовано у форматі набору засобів на основі механізмів додатків (які
  називаються DPlugin, тобто додатки (Plugin) digiKam). Ви самі можете створювати додатки для імпортування та експортування
  даних на віддалені вебслужби, додавати нові можливості для редагування зображень та пакетної обробки фотографій.</p>

  <p>Можливості:</p>

  <ul>
   <li>упорядковування фотографій за альбомами і підальбомами з підтримкою міток та коментарів;</li>
   <li>підтримка Exif, Iptc, Xmp, Makernotes;</li>
   <li>сховище даних на основі SQLite або MySQL для вмісту альбомів та метаданих із розширеними можливостями пошуку;</li>
   <li>підтримка фільтрування та упорядковування альбомів;</li>
   <li>можливість імпортування даних з понад 1100 цифрових фотоапаратів;</li>
   <li>підтримка понад 900 форматів цифрових негативів (RAW);</li>
   <li>стіл із підсвічуванням для порівняння фотографій;</li>
   <li>розширення можливостей за допомогою додаткових інструментів;</li>
   <li>можливість оприлюднення фотографій на віддалених службах у інтернеті;</li>
   <li>редактор зображень із додатковими можливостями для швидкого виправлення фотографій;</li>
  </ul>
 fr: >-
  <p>digiKam est une application « Open-source » de gestion de photos numériques, fonctionnant sous Linux, Windows et MacOS.
  L'application fournit un ensemble complet d'outils pour l'importation, la gestion, la modification et le partage de photos
  et de fichiers natifs. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'importation de digiKam pour transférer facilement des
  photos, des fichiers natifs et des vidéos, directement venant de votre appareil photo et de périphériques externes de
  stockage comme cartes « SD », disques « USB » etc. L'application vous permet de régler les paramètres et les règles d'importation
  permettant de traiter et d'organiser les éléments importés à la volée.</p>

  <p>DigiKam organiser les photos, les fichiers natifs et les vidéos en albums. Mais, l'application possède aussi de puissants
  outils de marquage, vous permettant d'affecter des étiquettes, des notes et des labels aux photos et aux fichiers natifs.
  Vous pouvez aussi utiliser ensuite, des fonctionnalités de filtrage pour retrouver rapidement des éléments correspondant
  à des critères spécifiques.</p>

  <p>En plus des fonctionnalités de filtrage, digiKam propose de puissantes fonctions de recherche, vous permettant de chercher
  dans une bibliothèque de photos selon une large sélection de critères. Vous pouvez rechercher des photos par étiquette,
  par label, par note, par données de position et en cours plus spécifiquement par métadonnées « EXIF », « IPTC » ou « XMP ».
  Vous pouvez aussi combiner plusieurs critères pour des recherches encore plus avancées. DigiKam utilise la bibliothèque
  « exiv2 » pour la gestion des contenus des étiquettes de métadonnées, à partir des fichiers pour diffuser une bibliothèque
  de photos.</p>

  <p>DigiKam peut gérer des fichiers natifs. L'application utilise l'excellente bibliothèque « LibRaw » pour le décodage
  des fichiers natifs. Cette bibliothèque est activement maintenue et mise à jour régulièrement por la prise en charge des
  derniers modelés d'appareil photos. DigiKam peut aussi gérer des fichiers de vidéo pour les besoins du catalogage. L'application
  utiliser le couple de bibliothèques « FFmpeg » et « QtAv » pour extraire les métadonnées et pour jouer le média.</p>

  <p>L'application fournit un ensemble complet d'outils de modification. Cela comprend les outils de base pour ajuster les
  couleurs, le centrage et le découpage, mais aussi des outils avancés pour les ajustements de courbes, la production de
  panorama et bien plus encore. Un outil spécial construit à partie de la bibliothèque « Lensfun » permet l'application
  de corrections automatiquement de lentilles sur les images.</p>

  <p>La fonctionnalité étendue de digiKam est intégrée par un ensemble d'outils fonctionnant à partir de mécanismes de type
  module externe nommé « DPlugins » pour « DigiKam Plugin ». Les modules externes peuvent être écrits pour l'importation
  ou l'exportation de contenus pour des services Internet distants, des ajouts de nouvelles fonctionnalités pour modifier
  des images ou traiter des photos par lot.</p>

  <p>Fonctionnalités :</p>

  <ul>
   <li>Organisation de photos en albums et sous-albums (avec prise en charge des étiquettes et des commentaires)</li>
   <li>Prise en charge des données EXIF, IPTC, XMP, MakerNotes</li>
   <li>Stockage du contenu des albums et des métadonnées fonctionnant avec SQLite ou MySQL et des outils de recherche avancée</li>
   <li>Prise en charge du filtrage et du tri des albums</li>
   <li>Importe à partir de plus de 1100 appareils photos numériques</li>
   <li>Prise en charge de plus de 900 formats d'image RAW</li>
   <li>Table lumineuse pour comparer des photos côte-à-côte</li>
   <li>Fonctionnalités étendues par des outils externes</li>
   <li>Permet de partager vos photos avec des pages HTML ou de les publier sur des services web distants</li>
   <li>Éditeur d'images inclus, avec des fonctionnalités pour réparer rapidement une photo</li>
  </ul>
 pt-BR: >-
  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Organização de fotos em álbuns e subálbuns (com suporte a etiquetas e comentários)</li>
   <li>Suporte a EXIF, IPTC, XMP e Notas do Fabricante</li>
   <li>Armazenamento baseado em SQLite ou MySQL para o conteúdo dos álbuns e seus metadados com ferramentas de pesquisa
  avançadas</li>
   <li>Suporte a filtragem e ordenação de álbuns</li>
   <li>Importação de mais de 1.100 câmeras digitais</li>
   <li>Suporte a mais de 900 formatos de imagem RAW</li>
   <li>Mesa de Luz para comparação de fotos lado a lado</li>
   <li>Funcionalidades estendidas com ferramentas extras</li>
   <li>Compartilhamento de fotos usando HTML ou publicação em serviços remotos</li>
   <li>Editor de imagens com funcionalidades avançadas para correção de fotos</li>
  </ul>
 sv: >-
  <p>Digikam är ett avancerat digitalt fotohanteringsprogram med öppen källkod som kör på Linux, Windows och MacOS. Programmet
  tillhandahåller en omfattande verktygsuppsättning för att importera, hantera, redigera och dela foton och obehandlade
  filer. Du kan använda Digikams importmöjligheter för att enkelt överföra foton, obehandlade filer och videor direkt från
  din kamera eller externa lagringsenheter (SD-kort, USB-minnen, etc.). Programmet låter dig anpassa importinställningar
  och regler som behandlar och organiserar importerade objekt i farten.</p>

  <p>Digikam organiserar foton, obehandlade filer och videor i album. Men programmet erbjuder också kraftfulla verktyg för
  etikettering som låter dig tilldela etiketter, betyg och beteckningar till foton och obehandlade filer. Du kan sedan använda
  filtreringsfunktionerna för att snabbt hitta objekt som motsvarar specifika kriterier.</p>

  <p>Förutom filtreringsfunktionaliteten, tillhandahåller Digikam kraftfulla sökmöjligheter som låter dig söka i fotobiblioteket
  med ett stort antal olika kriterier. Du kan söka efter foton enligt etiketter, beteckningar, data, plats och till och
  med specifika EXIF-, IPTC- eller XMP-metadata. Du kan också kombinera olika kriterier för mer avancerade sökningar. Digikam
  förlitar sig på biblioteket Exiv2 för att hantera innehållet i metadatataggar från filer för att fylla i fotobiblioteket.</p>

  <p>Digikam kan hantera obehandlade filer, och programmet använder det utmärkta biblioteket LibRaw för att avkoda obehandlade
  filer. Biblioteket underhålls aktivt och uppdateras regelbundet för att inkludera stöd för de senaste kameramodellerna.
  Digikam kan också hantera videofiler i katalogiseringssyfte, och programmet använder de två biblioteken FFmpeg och QtAv
  för att extrahera metadata och spela upp media.</p>

  <p>Programmet tillhandahåller en omfattande uppsättning redigeringsverktyg. Det inkluderar grundverktyg för att justera
  färger, beskära och förbättra skärpa samt avancerade verktyg för kurvjustering, panoramasammanställning, med mera. Ett
  specialverktyg baserat på biblioteket Lensfun tillåter att linskorrektion automatiskt utförs för bilder.</p>

  <p>Utökad funktionalitet i Digikam implementeras via en uppsättning verktyg baserat på insticksmekanismen (benämnda DPlugins).
  Insticksprogram kan skrivas för att importera och exportera innehåll till webbtjänster på nätet, lägga till nya funktioner
  för att redigera bilder och för att behandla foton i bakgrunden.</p>

  <p>Funktioner:</p>

  <ul>
   <li>Organisation av foton i album och delalbum (med stöd för etiketter och kommentarer)</li>
   <li>Stöd för EXIF, IPTC, XMP, tillverkaranteckningar</li>
   <li>Lagring driven av SQLite eller MySQL för album och deras metadata med avancerade sökverktyg</li>
   <li>Stöd för filtrering och sortering av album</li>
   <li>Import från mer än 1100 digitalkameror</li>
   <li>Stöd för 900 obehandlade bildformat</li>
   <li>Ljusbord för att jämföra foton sida vid sida</li>
   <li>Utökade funktioner med användning av extra verktyg</li>
   <li>Dela foton genom att använda HTML eller publicera dem på webbtjänster</li>
   <li>Bildeditor med avancerade funktioner ingår för att snabbt förbättra foton</li>
  </ul>
 ca: >-
  <p>El digiKam és una aplicació avançada de codi obert de gestió de fotos digitals que funciona al Linux, Windows i MacOS.
  L'aplicació proporciona un conjunt integrat d'eines per a importar, gestionar, editar i compartir fotos i fitxers RAW.
  Podeu utilitzar les capacitats d'importació del digiKam pera transferir fotos fàcilment, fitxers RAW i vídeos directament
  des de la càmera i de dispositius externs d'emmagatzematge (targetes SD, discos USB, etc.). L'aplicació permet configurar
  paràmetres i regles d'importació que processen i organitzen els elements importats al vol.</p>

  <p>El digiKam organitza les fotos, els fitxers RAW i els vídeos en àlbums. Però l'aplicació també té eines potents d'etiquetatge
  que permeten assignar etiquetes, valoracions i rètols a les fotos i als fitxers RAW. Després es pot usar la funcionalitat
  de filtratge per a trobar ràpidament elements que coincideixin amb criteris concrets.</p>

  <p>Addicionalment a la funcionalitat de filtratge, el digiKam té capacitats potents de cerca que permeten cercar la biblioteca
  de fotos per un ampli ventall de criteris. Es poden cercar fotos per etiquetes, rètols, valoracions, dates, ubicacions
  i inclús metadades específiques Exif, IPTC o XMP. També es poden combinar diversos criteris per a cerques més avançades.
  El digiKam compta amb la biblioteca Exiv2 per a gestionar el contingut de les etiquetes de metadades dels fitxers per
  a omplir la biblioteca de fotos.</p>

  <p>El digiKam pot gestionar fitxers RAW, i l'aplicació usa l'excel·lent biblioteca LibRaw per a descodificar els fitxers
  RAW. La biblioteca està mantinguda activament i actualitzada regularment per a incloure el suport per als darrers models
  de càmeres. El digiKam també pot gestionar fitxers de vídeo per a la catalogació, i l'aplicació usa la parella de biblioteques
  FFmpeg i QtAv per a extreure les metadades i reproduir els fitxers multimèdia.</p>

  <p>L'aplicació proporciona un conjunt integrat d'eines d'edició. Això inclou eines bàsiques per a ajustar colors, retallar
  i definir, així com eines avançades per a ajustar corbes, muntar panorames i molt més. Hi ha una eina especial basada
  en la biblioteca Lensfun que permet aplicar automàticament correccions de les lents a les imatges.</p>

  <p>Al digiKam s'implementen funcionalitats ampliades a través d'un conjunt d'eines basades en mecanismes de connectors
  (anomenats DPlugins per «digiKam Plugins»). El connectors es poden escriure per a importar i exportar contingut a serveis
  web remots, afegir funcionalitats noves per a editar imatges, i processar fotos en lots.</p>

  <p>Característiques:</p>

  <ul>
   <li>Organització de les fotografies en àlbums i subàlbums (amb implementació per a les etiquetes i comentaris)</li>
   <li>Implementació per a notes Exif, IPTC, XMP i del fabricant</li>
   <li>Emmagatzematge basat en SQLite o Mysql per als continguts dels àlbums i les seves metadades amb eines de cerca avançades</li>
   <li>Implementació pel filtratge i classificació dels àlbums</li>
   <li>Importa des de més de 1.100 dispositius de càmeres digitals</li>
   <li>Admet més de 900 formats d'imatge RAW</li>
   <li>Taula de llum per a comparar les fotografies costat a costat</li>
   <li>Característiques ampliades usant eines addicionals</li>
   <li>Compartiu les vostres fotografies usant HTML o publicant-les a serveis web remots</li>
   <li>Inclou un editor d'imatges amb eines avançades per a esmenar ràpidament les fotografies</li>
  </ul>
 en-GB: >-
  <p>digiKam is an advanced open-source digital photo management application that runs on Linux, Windows, and MacOS. The
  application provides a comprehensive set of tools for importing, managing, editing, and sharing photos and raw files.
  You can use digiKam’s import capabilities to easily transfer photos, raw files, and videos directly from your camera and
  external storage devices (SD cards, USB disks, etc.). The application allows you to configure import settings and rules
  that process and organise imported items on-the-fly.</p>

  <p>digiKam organises photos, raw files, and videos into albums. But the application also features powerful tagging tools
  that allow you to assign tags, ratings, and labels to photos and raw files. You can then use filtering functionality to
  quickly find items that match specific criteria.</p>

  <p>In addition to filtering functionality, digiKam features powerful searching capabilities that let you search the photo
  library by a wide range of criteria. You can search photos by tags, labels, rating, data, location, and even specific
  EXIF, IPTC, or XMP metadata. You can also combine several criteria for more advanced searches. digiKam rely on Exiv2 library
  to handle metadata tag contents from files to populate the photo library.</p>

  <p>digiKam can handle raw files, and the application uses the excellent LibRaw library for decoding raw files. The library
  is actively maintained and regularly updated to include support for the latest camera models. digiKam can also manage
  video files for cataloguing purpose, and the application uses the couple FFmpeg and QtAv libraries to extract metadata
  and play media.</p>

  <p>The application provides a comprehensive set of editing tools. This includes basic tools for adjusting colours, cropping,
  and sharpening as well as advanced tools for, curves adjustment, panorama stitching, and much more. A special tool based
  on Lensfun library permit to apply lens corrections automatically on images.</p>

  <p>Extended functionality in digiKam is implemented via a set of tools based of plugins mechanism (named DPlugins for
  digiKam Plugins). Plugins can be written to import and export contents to remote web-services, add new features to edit
  image, and batch process photo.</p>

  <p>Features:</p>

  <ul>
   <li>Organisation of photos in albums and sub-albums (with tags and comments support)</li>
   <li>Support for Exif, Iptc, Xmp, Makernotes</li>
   <li>SQLite or Mysql powered storage for the album contents and its metadata with advanced search tools</li>
   <li>Support for filtering and sorting albums</li>
   <li>Import from more than 1100 digital camera devices</li>
   <li>Support for more than 900 RAW format pictures</li>
   <li>Light Table to compare photo side by side</li>
   <li>Extended features using extra tools</li>
   <li>Share your photos using HTML or publishing them to remote web services</li>
   <li>Image editor included with advanced tools to fix photo quickly</li>
  </ul>
 nl: >-
  <p>digiKam is een geavanceerd opensource digitale toepassing voor fotobeheer die werkt op Linux, Windows en MacOS. De
  toepassing biedt een uitgebreide set hulpmiddelen voor importeren, beheren, bewerken en delen van foto's en raw-bestanden.
  U kunt de mogelijkheden voor importen van digiKam gebruiken om foto's, raw-bestanden en video's direct vanaf uw camera
  en externe opslagapparaten (SD kaarten, USB-sticks, etc.) gemakkelijk te transporteren. De toepassing biedt u importinstellingen
  en regels te configureren geïmporteerde items bewerken en organiseren on-the-fly.</p>

  <p>digiKam organiseert foto's, raw-bestanden en video's in albums. Maar de toepassing heeft ook krachtige hulpmiddelen
  voor tags die het toekennen van tags, waarderings en labels aan foto's en raw-bestanden. U kunt dan functies voor filtering
  gebruiken om snel items te vinden die overeenkomen met specifieke criteria.</p>

  <p>Naast functies voor filteren heeft digiKam krachtige functies voor zoeken die u laten zoeken in de fotobibliotheek
  met een brede reeks van criteria. U kunt foto's zoeken op tags, labels, waardering, gegevens, locatie en zelfs specifieke
  EXIF, IPTC of XMP metagegevens. U kunt ook verschillende criteria combineren voor meer geavanceerd zoeken. digiKam is
  afhankelijk van de Exiv2-bibliotheek om de inhoud van metagegevenstags uit bestanden te behandelen om de fotobibliotheek
  te bevolken.</p>

  <p>digiKam kan raw-bestanden behandelen en de toepassing gebruikt de excellente LibRaw-bibliotheek voor het decoderen
  van raw-bestanden. De bibliotheek wordt actief onderhouden en regelmatig bijgewerkt om ondersteuning voor de nieuwste
  cameramodellen te bevatten. digiKam kan ook videobestanden beheren voor het catalogiseren en de toepassing gebruikt het
  koppel FFmpeg- en QtAv-bibliotheken om metagegevens op te halen en media af te spelen.</p>

  <p>De toepassing biedt een uitgebreide set hulpmiddelen voor bewerking. Dit omvat basis hulpmiddelen voor aanpassen van
  kleuren, bijsnijden en verscherpen evanals geavanceerde hulpmiddelen voor, aanpassen van krommen, aan elkaar breien voor
  een panorama en nog veel meer. Een speciaal hulpmiddel gebaseerd op de Lensfun-bibliotheek biedt het automatisch toepassen
  van lenscorrecties op afbeeldingen.</p>

  <p>Uitgebreide functionaliteit in digiKam is geïmplementeerd via een set hulpmiddelen gebaseerd op plug-in-mechanismes
  (genaamd DPlugins voor digiKam Plugins). Plug-ins kunnen geschreven worden om inhoud van en naar web-services op afstand
  te im- en exporteren, nieuwe functies toe te voegen om afbeeldingen te bewerken en foto's in bulk te behandelen .</p>

  <p>Mogelijkheden:</p>

  <ul>
   <li>Organiseren van foto's in albums en sub-albums (met tags en ondersteuning van commentaar)</li>
   <li>Ondersteuning voor Exif, Iptc, Xmp, Makernotes</li>
   <li>Op SQLite of Mysql gebaseerde opslag voor de inhoud van albums en zijn metagegevens met geavanceerde zoekhulpmiddellen</li>
   <li>Ondersteuning voor filtering en sorteren van albums</li>
   <li>Importeren uit meer dan 1100 digitale camera's</li>
   <li>Ondersteuning voor 900 RAW-format afbeeldingen</li>
   <li>Lichttafel om foto's naast elkaar te vergelijken</li>
   <li>Uitgebreide mogelijkheden met extra hulpmiddelen</li>
   <li>Uw foto's delen met HTML of ze publiceren op websites op afstand</li>
   <li>Bewerker van afbeeldingen met geavanceerde hulpmiddelen om foto's snel te repareren</li>
  </ul>
 zh-CN: >-
  <p>功能:</p>

  <ul>
   <li>在相册和子相册中组织照片 (支持标签和注释)</li>
   <li>支持 Exif、Iptc、Xmp、Makernotes</li>
   <li>SQLite 或 Mysql 为相册内容及其元数据提供高级搜索工具的存储</li>
   <li>支持筛选和排序相册</li>
   <li>从1100多种数码相机设备中导入</li>
   <li>支持超过900种 RAW 格式的图片</li>
   <li>用于并排比较照片的灯桌</li>
   <li>使用额外工具的扩展功能</li>
   <li>使用 HTML 共享您的照片或将其发布到远程 WEB 服务</li>
   <li>图像编辑器包含高级工具以快速修复照片</li>
  </ul>
 ca-valencia: >-
  <p>El digiKam és una aplicació avançada de codi obert de gestió de fotos digitals que funciona al Linux, Windows i MacOS.
  L'aplicació proporciona un conjunt integrat d'eines per a importar, gestionar, editar i compartir fotos i fitxers RAW.
  Podeu utilitzar les capacitats d'importació del digiKam pera transferir fotos fàcilment, fitxers RAW i vídeos directament
  des de la càmera i de dispositius externs d'emmagatzematge (targetes SD, discos USB, etc.). L'aplicació permet configurar
  paràmetres i regles d'importació que processen i organitzen els elements importats al vol.</p>

  <p>El digiKam organitza les fotos, els fitxers RAW i els vídeos en àlbums. Però l'aplicació també té eines potents d'etiquetatge
  que permeten assignar etiquetes, valoracions i rètols a les fotos i als fitxers RAW. Després es pot usar la funcionalitat
  de filtratge per a trobar ràpidament elements que coincidisquen amb criteris concrets.</p>

  <p>Addicionalment a la funcionalitat de filtratge, el digiKam té capacitats potents de cerca que permeten cercar la biblioteca
  de fotos per un ampli ventall de criteris. Es poden cercar fotos per etiquetes, rètols, valoracions, dates, ubicacions
  i inclús metadades específiques Exif, IPTC o XMP. També es poden combinar diversos criteris per a cerques més avançades.
  El digiKam compta amb la biblioteca Exiv2 per a gestionar el contingut de les etiquetes de metadades dels fitxers per
  a omplir la biblioteca de fotos.</p>

  <p>El digiKam pot gestionar fitxers RAW, i l'aplicació usa l'excel·lent biblioteca LibRaw per a descodificar els fitxers
  RAW. La biblioteca està mantinguda activament i actualitzada regularment per a incloure el suport per als darrers models
  de càmeres. El digiKam també pot gestionar fitxers de vídeo per a la catalogació, i l'aplicació usa la parella de biblioteques
  FFmpeg i QtAv per a extreure les metadades i reproduir els fitxers multimèdia.</p>

  <p>L'aplicació proporciona un conjunt integrat d'eines d'edició. Això inclou eines bàsiques per a ajustar colors, retallar
  i definir, així com eines avançades per a ajustar corbes, muntar panorames i molt més. Hi ha una eina especial basada
  en la biblioteca Lensfun que permet aplicar automàticament correccions de les lents a les imatges.</p>

  <p>Al digiKam s'implementen funcionalitats ampliades a través d'un conjunt d'eines basades en mecanismes de connectors
  (anomenats DPlugins per «digiKam Plugins»). El connectors es poden escriure per a importar i exportar contingut a serveis
  web remots, afegir funcionalitats noves per a editar imatges, i processar fotos en lots.</p>

  <p>Característiques:</p>

  <ul>
   <li>Organització de les fotografies en àlbums i subàlbums (amb implementació per a les etiquetes i comentaris)</li>
   <li>Implementació per a notes Exif, IPTC, XMP i del fabricant</li>
   <li>Emmagatzematge basat en SQLite o Mysql per als continguts dels àlbums i les seues metadades amb eines de cerca avançades</li>
   <li>Implementació pel filtratge i classificació dels àlbums</li>
   <li>Importa des de més de 1.100 dispositius de càmeres digitals</li>
   <li>Admet més de 900 formats d'imatge RAW</li>
   <li>Taula de llum per a comparar les fotografies costat a costat</li>
   <li>Característiques ampliades usant eines addicionals</li>
   <li>Compartiu les vostres fotografies usant HTML o publicant-les a serveis web remots</li>
   <li>Inclou un editor d'imatges amb eines avançades per a esmenar ràpidament les fotografies</li>
  </ul>
 ar: >-
  <p>الميزات:</p>

  <ul>
   <li>تنظيم الصّور في ألبومات وألبومات فرعيّة (بدعم الوسوم والتّعليقات)</li>
   <li>دعم ترشيح الألبومات وفرزها</li>
   <li>الاستيراد من أكثر من 1100 كمرة رقميّة</li>
  </ul>
 pl: >-
  <p>Możliwości:</p>

  <ul>
   <li>Grupowanie zdjęć w albumy i podalbumów (z obsługą znaczników i komentarzy)</li>
   <li>Obsługa Exif, Iptc, Xmp, notatek twórcy</li>
   <li>Przechowalnia dla albumów i ich metadanych z zaawansowanymi narzędziami wyszukiwania jest napędzana SQLite lub Mysql</li>
   <li>Obsługa filtrowania i sortowania albumów</li>
   <li>Importowanie z więcej niż 1100 aparatów cyfrowych</li>
   <li>Obsługa dla więcej niż 900 postaci zdjęć RAW</li>
   <li>Podświetlarka do porównywania zdjęć jedno obok drugiego</li>
   <li>Rozszerzone funkcje używające dodatkowych narzędzi</li>
   <li>Udostępnianie zdjęć przy użyciu HTML lub publikowanie ich poprzez usługi sieciowe</li>
   <li>Dołączony edytor obrazów o zaawansowanych narzedziach do szybkiego poprawiania zdjęć</li>
  </ul>
 el: >-
  <p>Χαρακτηριστικά:</p>

  <ul>
   <li>Οργάνωση φωτογραφιών σε άλμπουμ και υπο-άλμπουμ (με υποστήριξη για ετικέτες και σχόλια)</li>
   <li>Υποστήριξη για Exif, Iptc, Xmp, Makernotes</li>
   <li>Αποθηκευτικός χώρος με SQLite ή Mysql για τα άλμπουμ και τα μεταδεδομένα τους με προηγμένα εργαλεία αναζήτησης</li>
   <li>Υποστήριξη για φιλτράρισμα και ταξινόμηση των άλμπουμ</li>
   <li>Εισαγωγή από περισσότερες από 1100 ψηφιακές κάμερες</li>
   <li>Υποστήριξη για περισσότερους από 900 τύπους RAW εικόνων</li>
   <li>Ελαφρύς πίνακας για σύγκριση φωτογραφιών κατ' αντιπαράθεση</li>
   <li>Επεκτάσεις χαρακτηριστικών με χρήση επιπλέον εργαλείων</li>
   <li>Μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας με HTML ή με δημοσίευση σε απομακρυσμένες υπηρεσίες ιστού</li>
   <li>Περιλαμβάνεται επεξεργαστής εικόνων με προηγμένα εργαλεία για γρήγορη διόρθωση φωτογραφιών</li>
  </ul>
 id: >-
  <p>digiKam adalah aplikasi pengelolaan foto digital sumber terbuka tingkat lanjut yang berjalan di Linux, Windows, dan
  MacOS. Aplikasi ini menyediakan seperangkat alat lengkap untuk mengimpor, mengelola, mengedit, dan berbagi foto dan file
  mentah. Kamu bisa menggunakan kemampuan impor digiKam secara mudah mentransfer foto, file mentah, dan video langsung dari
  kamera dan perangkat penyimpanan eksternal (kartu SD, disk USB, dll.). Aplikasi ini memungkinkan kamu untuk mengonfigurasi
  pengaturan dan peraturan impor yang memproses dan mengatur item yang diimpor dengan cepat.</p>

  <p>digiKam mengatur foto, file mentah, dan video ke dalam album. Tetapi aplikasi ini juga dilengkapi alat penandaan yang
  kuat yang memungkinkan kamu untuk menetapkan tanda, peringkat, dan label ke foto dan file mentah. Kemudian kamu bisa menggunakan
  fungsi pemfilteran untuk menemukan item yang cocok dengan kriteria tertentu dengan cepat.</p>

  <p>Selain fungsionalitas pemfilteran, digiKam memiliki kemampuan pencarian canggih yang memungkinkan kamu mencari perpustakaan
  foto dengan berbagai kriteria. Kamu bisa mencari foto berdasarkan tag, label, peringkat, data, lokasi, dan bahkan metadata
  EXIF, IPTC, atau XMP tertentu. Kamu juga bisa menggabungkan beberapa kriteria untuk pencarian lebih lanjut. digiKam mengandalkan
  perpustakaan Exiv2 untuk menangani konten tag metadata dari file untuk mengisi perpustakaan foto.</p>

  <p>digiKam bisa menangani file mentah, dan aplikasi menggunakan perpustakaan LibRaw yang sangat baik untuk mendekode file
  mentah. Perpustakaan secara aktif dipelihara dan diperbarui secara berkala untuk menyertakan dukungan untuk model kamera
  terbaru. digiKam juga bisa mengelola file video untuk tujuan pembuatan katalog, dan aplikasi menggunakan pasangan FFmpeg
  dan perpustakaan QtAv untuk mengekstrak metadata dan memutar media.</p>

  <p>Aplikasi ini menyediakan seperangkat alat pengeditan yang lengkap. Ini termasuk alat dasar untuk menyesuaikan warna,
  memangkas, dan mempertajam serta alat canggih untuk, penyesuaian kurva, penggabungan panorama, dan banyak lagi. Alat khusus
  berdasarkan izin pustaka Lensfun untuk menerapkan koreksi lensa secara otomatis pada citra.</p>

  <p>Fungsionalitas yang diperluas di digiKam diimplementasikan melalui seperangkat alat berdasarkan mekanisme plugin (dinamai
  DPlugins untuk digiKam Plugins). Plugin bisa ditulis untuk mengimpor dan mengekspor konten ke layanan web jarak jauh,
  menambahkan fitur baru untuk mengedit gambar, dan foto proses seabrek.</p>

  <p>Fitur:</p>

  <ul>
   <li>Organisasi foto dalam album dan sub-album (dengan dukungan tag dan komentar)</li>
   <li>Mendukung Exif. Iptc, Xmp, Makernotes</li>
   <li>Penyimpanan yang diberdayakan SQLite atau Mysql untuk konten album dan metadatanya dengan alat pencarian tingkat-lanjut</li>
   <li>Mendukung pemfilteran dan pengurutan album</li>
   <li>Impor dari lebih dari 110 perangkat kamera digital</li>
   <li>Mendukung lebih dari 900 gambar format RAW</li>
   <li>Table Terang untuk membandingkan foto sisi demi sisi</li>
   <li>Fitur yang diperluas menggunakan peralatan extra</li>
   <li>Bagikan fotomu menggunakan HTML atau mempublikasikannya ke layanan web jarak jauh</li>
   <li>Tersemat editor citra dengan alat tingkat-lanjut untuk memperbaiki foto secara cepat</li>
  </ul>
 cs: >-
  <p>Vlastnosti:</p>

  <ul>
   <li>Organizace fotografií do alb a podřízených alb s podporou značek a komentářů</li>
   <li>Podpora pro Exif, Iptc, Xmp, Makernotes</li>
   <li>Ukládání informace o albech do databáze založené na SQLite nebo MySQL s pokročilými vyhledávacími nástroji</li>
   <li>Podpora řazení a filtrování alb</li>
   <li>Import z více než 1100 typů digitálních fotoaparátů</li>
   <li>Podpora více než 900 obrázků ve formátu RAW</li>
   <li>Prohlížecí stolek pro porovnání fotografií vedle sebe</li>
   <li>Rozšířené vlastnosti pomocí extra nástrojů</li>
   <li>Sdílení fotografií vytvořením HTML galerie nebo přímým publikováním na vzdálených webových službách</li>
   <li>Editor obrázků zahrnutý v pokročilých nástrojích pro rychlé opravy fotek</li>
  </ul>
 nn: >-
  <p>Funksjonar:</p>

  <ul>
   <li>Organisering av bilete i album og underalbum (med støtte for merkelappar og kommentarar)</li>
   <li>Støtte for Exif, Iptc, Xmp og Makernotes</li>
   <li>SQLite- eller MySQL-basert lagring for album og metadata, med avanserte søkjeverktøy</li>
   <li>Støtte for filtrering og sortering av album</li>
   <li>Støtte for importering av bilete frå meir enn 1 100 ulike kameramodellar</li>
   <li>Støtte for meir enn 900 ulike råbiletformat</li>
   <li>Lysbord for å samanlikna bilete ved sida av kvarandre</li>
   <li>Programtillegg som gjev ekstrafunksjonar</li>
   <li>Kan dela bileta med HTML eller publisera dei på ulike nett-tenester</li>
   <li>Innebygd biletredigering med avanserte verktøy for å forbetra bileta</li>
  </ul>
 pt: >-
  <p>O digiKam é uma aplicação de gestão de fotografias digitais em código aberto que funciona no Linux, Windows e MacOS.
  A aplicação oferece um conjunto abrangente de ferramentas para importar, gerir, editar e partilhar fotografias e ficheiros
  RAW. Poderá usar as capacidades de importação do digiKam para transferir facilmente as fotografias, ficheiros RAW e vídeos
  directamente da sua maquina fotográfica e dos dispositivos de armazenamento externos (cartões SD, discos USB, etc.). A
  aplicação permite-lhe configurar as opções de importação e as regras que processam e organizam os itens importados na
  hora.</p>

  <p>O digiKam organiza as fotos, os ficheiros RAW e os vídeos em álbuns. Contudo, a aplicação também oferece ferramentas
  poderosas de marcação que lhe permitem atribuir marcas, classificações e legendas às fotografias e ficheiros RAW. Poderá
  então usar a funcionalidade de filtragem para encontrar rapidamente os itens que correspondam a um dado critério.</p>

  <p>Para além da funcionalidade de filtragem, o digiKam oferece funcionalidades de pesquisa poderosas que lhe permitem
  consultar a biblioteca de fotografias de acordo com uma grande variedade de critérios. Poderá pesquisar as fotografias
  por marcas, legendas, classificações, dados, localização e até mesmo alguns meta-dados específicos de EXIF, IPTC ou XMP.
  Poderá também combinar vários critérios para pesquisas mais avançadas. O digiKam baseia-se na biblioteca Exiv2 para tratar
  dos conteúdos de marcas dos meta-dados a partir dos ficheiros para preencher a biblioteca de fotografias.</p>

  <p>O digiKam consegue lidar com ficheiros RAW e a aplicação usa a excelente biblioteca LibRaw para descodificar os ficheiros
  RAW. A biblioteca é mantida de forma activa e é actualizada regularmente para incluir o suporte para os últimos modelos 
  de máquinas fotográficas. O digiKam consegue também lidar com ficheiros de vídeo para fins de catalogo e a aplicação usa
  o par de bibliotecas FFmpeg e QtAv para extrair os meta-dados e reproduzir os conteúdos.</p>

  <p>A aplicação oferece um conjunto abrangente de ferramentas de edição. Isto inclui ferramentas básicas para ajustar as
  cores, recortar e aumentar a nitidez, assim como ferramentas avançadas para o ajuste de curvas, o recorte de panoramas
  e muito mais. Uma ferramenta especial, baseada na biblioteca Lensfun, permite aplicar as correcções de lentes automaticamente
  nas imagens.</p>

  <p>Está implementada uma funcionalidade estendida no digiKam através de um conjunto de ferramentas baseadas num mecanismo
  de 'plugins' (chamado de DPlugins para 'digiKam Plugins'). Os 'plugins' podem ser criados para importar e exportar os
  conteúdos para serviços Web remotos, adicionar novas funcionalidades para editar as imagens e processar as fotografias
  em lote.</p>

  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Organização das fotografias por álbuns e sub-álbuns (com o suporte para marcas e comentários)</li>
   <li>Suporte para o EXIF, IPTC, XMP e notas do fabricante</li>
   <li>Armazenamento baseado em SQLite ou MySQL para o conteúdo dos álbuns e os seus meta-dados com ferramentas de pesquisa
  avançadas</li>
   <li>Suporte para filtrar e ordenar os álbuns</li>
   <li>Importar a partir de mais de 1100 máquinas digitais</li>
   <li>Suporte para mais de 900 formatos de imagens RAW</li>
   <li>Mesa de Luz para comparar as fotografias lado-a-lado</li>
   <li>Funcionalidades estendidas com ferramentas extra</li>
   <li>Partilhar as suas fotos por HTML ou publicá-las em serviços Web remotos</li>
   <li>Editor de imagens que inclui ferramentas avançadas para corrigir rapidamente as fotografias</li>
  </ul>
 gl: >-
  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Organización de fotos en álbums e subálbums (con funcionalidade de etiquetas e comentarios).</li>
   <li>Compatíbel con Exif, Iptc, Xmp e Makernotes.</li>
   <li>Almacenamento mediante SQLite ou MySQL para o contido dos álbums e os seus metadatos con ferramentas de busca avanzadas.</li>
   <li>Permite filtrar e ordenar os álbums.</li>
   <li>Permite importar desde máis de 1100 dispositivos de cámara dixital.</li>
   <li>Compatíbel con imaxes en máis de 900 formatos en cru (RAW).</li>
   <li>Táboa de luz para comparar fotos unha ao lado da outra.</li>
   <li>Funcionalidades estendidas usando ferramentas adicionais.</li>
   <li>Permite compartir imaxes usando HTML ou publicándoas en servizos web remotos.</li>
   <li>Inclúe un editor de imaxes con ferramentas avanzadas para arranxar fotos rapidamente.</li>
  </ul>
 es: >-
  <p>digiKam es una avanzada aplicación de código abierto para la gestión de fotografías digitales que se puede ejecutar
  en Linux, Windows y MacOS. La aplicación proporciona un completo conjunto de herramientas para importar, gestionar, editar
  y compartir fotos y archivos RAW. Puede usar las funciones de importación de digiKam para transferir fácilmente fotos,
  archivos RAW y vídeos directamente de la cámara y de dispositivos de almacenamiento externos (como tarjetas SD, discos
  USB, etc.). La aplicación le permite configurar las preferencias y las reglas de importación para procesar y organizar
  los elementos importados al vuelo.</p>

  <p>digiKam organiza fotos, archivo RAW y vídeos en álbumes. También proporciona potentes herramientas de etiquetado que
  le permiten asignar etiquetas, valoraciones y emblemas a las fotos y a los archivos RAW. Tras ello podrá usar la funcionalidad
  de filtrado para encontrar rápidamente elementos que cumplan criterios específicos.</p>

  <p>Además de la funcionalidad de filtrado, digiKam dispone de potentes funciones de búsqueda que le permiten consultar
  su colección de fotos por una amplia variedad de criterios. Puede buscar fotos por etiquetas, emblemas, valoraciones,
  datos, ubicación e incluso por metadatos específicos EXIF, IPTC y XMP. También puede combinar varios criterios para realizar
  búsquedas avanzadas. digiKam depende de la biblioteca Exiv2 para manejar el contenido de las etiquetas de metadatos de
  los archivos para rellenar la colección de fotos.</p>

  <p>digiKam puede manejar archivos RAW. Para ello usa la excelente biblioteca LibRaw para descodificar archivos RAW. Esta
  biblioteca se mantiene de forma activa y se actualiza regularmente para permitir el uso de los últimos modelos de cámaras.
  digiKam también puede manejar archivos de vídeo con el objetivo de catalogarlos. Para ello usa la pareja de bibliotecas
  FFmpeg y QtAv para extraer metadatos y reproducir multimedia.</p>

  <p>La aplicación proporciona un completo conjunto de herramientas de edición, que incluye herramientas básicas para ajustar
  colores, recortar y enfocar, así como herramientas avanzadas para ajustar curvas y componer panoramas, entre otras cosas.
  Una herramienta especial que usa la biblioteca Lensfun permite aplicar correcciones de lentes a las imágenes de forma
  automática.</p>

  <p>Es posible implementar funcionalidades extendidas en digiKam mediante un conjunto de herramientas basadas en el mecanismo
  de complementos (llamadas «DPlugins», complementos de digiKam). Se pueden escribir complementos para importar y exportar
  contenido a servicios web remotos, añadir nuevas funcionalidades para editar imágenes y para procesar fotos por lotes.</p>

  <p>Funciones:</p>

  <ul>
   <li>Organización de fotos en álbumes y álbumes anidados (con uso de etiquetas y comentarios)</li>
   <li>Uso de Exif, Iptc, Xmp y notas del fabricante</li>
   <li>Almacenamiento basado en SQLite o Mysql para los álbumes y sus metadatos con herramientas de búsqueda avanzadas</li>
   <li>Implementación de filtrado y ordenación de álbumes</li>
   <li>Permite importar de más de 1100 cámaras digitales</li>
   <li>Permite imágenes en más de 900 formatos RAW</li>
   <li>Mesa de luz para comparar fotos una junto a otra</li>
   <li>Funciones extendidas mediante herramientas adicionales</li>
   <li>Compartir fotos usando HTML o publicándolas en servicios web remotos</li>
   <li>Editor de imágenes incluido con herramientas avanzadas para corregir las fotos de forma rápida</li>
  </ul>
 et: >-
  <p>Omadused:</p>

  <ul>
   <li>Fotode paigutamine albumitesse ja alamalbumitesse (toetatud on sildid ja kommentaarid)</li>
   <li>Exif'i, Iptc, Xmp, Makernotes'i toetus</li>
   <li>SQLite'i või Mysql'i baasil salvesti albumite sisule ja metaandmetele ühes võimsa otsingutööriistaga</li>
   <li>Albumite filtreerimise ja sortimise toetus</li>
   <li>Import enam kui 1100 digitaalkaamerast</li>
   <li>Enam kui 900 toorpildivormingu toetus</li>
   <li>Valguslaud fotode vahetuks võrdlemiseks</li>
   <li>Avarad võimalused lisatööriistade abil</li>
   <li>Fotode jagamine HTML-i vahendusel või nende avaldamine veebiteenustes</li>
   <li>Pildiredaktor võimsate tööriistadega fotode kiireks parandamiseks</li>
  </ul>
 ru: >-
  <p>Возможности:</p>

  <ul>
   <li>Упорядочивание фотографий с использованием иерархических альбомов, меток и комментариев;</li>
   <li>Поддержка метаданных EXIF, IPTC, XMP и MakerNote;</li>
   <li>Использование баз данных SQLite и MySQL для хранения метаданных и информации о содержимом альбомов позволяет выполнять
  расширенный поиск и отбор требуемых изображений;</li>
   <li>Отбор и сортировка альбомов;</li>
   <li>Поддержка импорта более чем с 1100 моделей цифровых камер;</li>
   <li>Поддержка более 900 форматов цифровых негативов (RAW);</li>
   <li>Световой стол для сравнения изображений;</li>
   <li>Расширенные возможности дополнительных инструментов;</li>
   <li>Публикация фотографий созданием галерей в формате HTML а также на различных интернет-ресурсах;</li>
   <li>Редактор изображений с расширенными инструментами для быстрого исправления фотографий.</li>
  </ul>
 tr: >-
  <p>Özellikler:</p>

  <ul>
   <li>Resimler albüm ya da alt albümlerde düzenleme (etiket ve yorum desteğiyle)</li>
   <li>Exif, Iptc, Xmp, Makernotes desteği</li>
   <li>Albüm içeriği ve meta verileri için gelişmiş arama araçlarıyla, SQLite veya Mysql destekli depolama</li>
   <li>Albümleri filtreleme ve sıralama desteği</li>
   <li>1100den fazla kamera cihazından içe aktarma</li>
   <li>900'den fazla RAW biçimli resim desteği</li>
   <li>Fotoğrafı yan yana karşılaştırmak için Tabloyu Işıklandır</li>
   <li>Ekstra araçlar kullanan genişletilmiş özellikler</li>
   <li>Resimlerinizi HTML kullanarak paylaşın veya onları uzak web servislerinde yayımlayın</li>
   <li>Fotoğrafı hızla düzeltmek için gelişmiş araçlar içeren resim editörü</li>
  </ul>
 zh-TW: >-
  <p>功能:</p>

  <ul>
   <li>支援 EXIF、IPTC、XMP 和 Makernotes</li>
   <li>支援篩選和排序相簿</li>
   <li>能從超過 1100 個數位相機裝置匯入</li>
   <li>支援超過 900 個 RAW 格式圖片</li>
   <li>使用延伸工具得到延伸功能</li>
   <li>使用 HTML 分享圖片或將圖片發布到遠端網路服務</li>
   <li>包含進階工具的圖片編輯器以快速修復圖片</li>
  </ul>
 it: >-
  <p>digiKam è un'applicazione avanzata open source per la gestione delle fotografie digitali che funziona in Linux, Windows
  e MacOS. L'applicazione fornisce un set completo di strumenti per importare, gestire, modificare e condividere le foto
  e i file RAW. Puoi usare le funzionalità di importazione di digiKam per trasferire in modo semplice fotografie, file RAW
  e filmati direttamente dalla tua fotocamera e da dispositivi di memorizzazione esterni (schede SD, dischi USB, ecc.).
  L'applicazione ti permette di configurare le impostazioni di importazione e le regole che elaborano e organizzano al volo
  gli elementi importati.</p>

  <p>digiKam organizza fotografie, file RAW e filmati in album. L'applicazione offre inoltre strumenti avanzati per l'assegnazione
  di tag, valutazioni ed etichette alle fotografie e i file RAW. Puoi anche utilizzare la funzionalità di filtraggio per
  trovare rapidamente elementi che corrispondono a specifici criteri di ricerca.</p>

  <p>Oltre la funzione di filtraggio, digiKam possiede avanzate capacità di ricerca tramite un'ampia gamma di criteri all'interno
  della libreria fotografica. Puoi ricercare foto per tag, etichette, valutazione, dati, posizione e persino per metadati
  specifici EXIF, IPTC o XMP. Puoi combinare anche vari criteri per ricerche più avanzate. digiKam si basa sulla libreria
  Exiv2 per gestire il contenuto dei tag dei metadati presenti nei file e popolare la libreria fotografica.</p>

  <p>digiKam è in grado di gestire i file RAW utilizzando l'eccellente libreria LibRaw per decodificarli. La libreria è
  attivamente sviluppata e regolarmente aggiornata per includere il supporto agli ultimi modelli di fotocamere. digiKam
  è in grado di gestire anche file video a scopo di catalogazione, utilizzando insieme le librerie FFmpeg e QtAv per estrarre
  i metadati e riprodurre i file multimediali.</p>

  <p>L'applicazione fornisce un set completo di strumenti di modifica. Esso include strumenti di base per la regolazione
  dei colori, il ritaglio e la nitidezza e strumenti avanzati per la regolazione delle curve, la composizione dei panorami
  e molto altro. Uno strumento speciale basato sulla libreria Lensfun permette di applicare automaticamente correzioni focali
  sulle immagini.</p>

  <p>Ulteriori funzionalità sono implementata in digiKam grazie a un insieme di strumenti basato su un meccanismo di estensioni
  (chiamato DPlugins, ossia digiKam Plugins). Possono essere create estensioni per importare ed esportare contenuto ai servizi
  web remoti, aggiungere nuove funzionalità per la modifica delle immagini e per l'elaborazione in serie delle fotografie.</p>

  <p>Caratteristiche:</p>

  <ul>
   <li>Organizzazione di foto in album e sotto-album (con supporto per le etichette e i commenti)</li>
   <li>Supporto per Exif, IPTC, XMP, Makernotes</li>
   <li>Memorizzazione del contenuto degli album e dei suoi metadati tramite SQLite o MySQL, con strumenti di ricerca avanzati</li>
   <li>Supporto per il filtraggio e l'ordinamento degli album</li>
   <li>Importazione da più di 1.100 dispositivi fotografici digitali</li>
   <li>Supporto per più di 900 immagini in formato RAW</li>
   <li>Tavolo luminoso per confrontare le foto fianco a fianco</li>
   <li>Funzionalità estese tramite strumenti aggiuntivi</li>
   <li>Condivisione delle foto tramite HTML o loro pubblicazione nei servizi web remoti</li>
   <li>Editor delle immagini con strumenti avanzati inclusi per la correzione rapida delle foto</li>
  </ul>
 ko: >-
  <p>기능:</p>

  <ul>
   <li>앨범 및 하위 앨범으로 사진 정렬(태그와 주석 지원)</li>
   <li>EXIF, IPTC, XMP, 메이커 노트 지원</li>
   <li>SQLite 및 MySQL 기반 앨범과 메타데이터 저장소 및 고급 검색 도구</li>
   <li>앨범 필터링 및 정렬</li>
   <li>1100종 이상의 디지털 카메라에서 사진 가져오기</li>
   <li>900종 이상의 RAW 사진 형식 지원</li>
   <li>사진을 양쪽으로 비교하는 조명 테이블</li>
   <li>추가 도구로 기능 확장</li>
   <li>HTML로 사진 공유 및 웹 서비스에 올리기</li>
   <li>사진을 빠르게 편집할 수 있는 고급 기능이 있는 그림 편집기</li>
  </ul>
 de: >-
  <p>Funktionen:</p>

  <ul>
   <li>Organisation von Fotos in Alben und Unteralben mit Unterstützung für Stichwörter und Kommentare</li>
   <li>Unterstützung für Exif, Iptc, Xmp und Herstellerbemerkungen</li>
   <li>Unterstützung für das Filtern und Sortieren von Alben</li>
   <li>Import von mehr als 1100 digitalen Kameras</li>
   <li>Unterstützung für mehr als 900 Bild-Rohformate</li>
   <li>Leuchttisch zum Vergleichen von Fotos nebeneinander</li>
   <li>Teilen Sie Ihre Fotos über HTML oder veröffentlichen Sie sie auf entfernten Webdiensten</li>
  </ul>
 bs: >-
  <p>Svojstva:</p>

  <ul>
   <li>Organizacija fotografija u albume i podalbume (sa podrškom za označavanje i komentarisanje)</li>
   <li>Podrška za Exif, Iptc, Xmp, Makernotes</li>
   <li>Podrška za filtriranje i sortiranje albuma</li>
   <li>Uvoz iz više od 1100 digitalnih kamera uređaja</li>
  </ul>
 fi: >-
  <p>digiKam on kehittynyt avoimen lähdekoodin valokuvanhallintasovellus, joka toimii Linuxissa, Windowsissa ja macOSissa.
  Se tarjoaa laajan joukon työkaluja valokuvien ja RAW-tiedostojen tuontiin, hallintaan, muokkaamiseen ja jakamiseen. digiKamin
  tuontiominaisuuksilla voi helposti siirtää valokuvia, RAW-tiedostoja ja videoita suoraan kamerasta ja ulkoisista tallennusvälineistä
  (SD-kortit, USB-levyt jne.). Kuvien tuontiasetukset sekä käsittelyn ja järjestämisen ajonaikaiset säännöt ovat muokattavissa.</p>

  <p>digiKam järjestää valokuvat, RAW-tiedostot ja videot albumeiksi. Ohjelmalla on myös tehokkaat luokitustyökalut luokitusten,
  arvostelujen ja selitteiden lisäämiseksi valokuviin ja RAW-tiedostoihin. Määräehtoja vastaavat kohteet voi sitten nopeasti
  löytää suodatustoiminnolla.</p>

  <p>Suodintoimintojen lisäksi digiKamilla on tehokkaat hakuominaisuudet valokuvakokoelmasta etsimiseksi eri ehdoin. Valokuvia
  voi etsiä luokituksen, selitteen, arvostelun, datan, sijainnin ja jopa Exif-, IPTC- tai XMP-metatiedon perusteella. Edistyneisiin
  hakuihin voi yhdistää eri ehtoja. Metatietojen luokitussisällön lukemisessa tiedostoista valokuvakirjastoon digiKam luottaa
  Exiv2-kirjastoon.</p>

  <p>digiKam osaa käsitellä RAW-tiedostoja, joiden lukemiseen se käyttää erinomaista LibRaw-kirjastoa. Kirjastoa kehitetään
  aktiivisesti ja siihen päivitetään säännöllisesti viimeisimpien kameramallien tuki. digiKam hallitsee luettelointitarkoituksessa
  myös videotiedostot, joiden metatiedon purkamiseen ja toistamiseen se käyttää FFmpeg- ja QtAv-kirjastoja.</p>

  <p>Sovellus tarjoaa laajan joukon muokkaustyökaluja, niin perustyökaluja kuten värien säädön, rajauksen ja terävöityksen,
  kuin edistyneitä työkaluja käyrien säätöön, panoraamakuvien koostamiseen ja muuhun. Lensfun-kirjastoon perustuvalla erikoistyökalulla
  kuviin voi tehdä linssikorjauksen automaattisesti.</p>

  <p>digiKamin lisätoiminnot on toteutettu liitännäismekanismiin (”DPlugins”) perustuvin työkaluin. Liitännäiset voivat
  tuoda ja viedä etäverkkopalvelujen sisältöä, lisätä uusia muokkausominaisuuksia ja eräkäsitellä valokuvia.</p>

  <p>Ominaisuuksia:</p>

  <ul>
   <li>Valokuvien järjestely albumeiksi ja alialbumeiksi (tunniste- ja kommenttituella)</li>
   <li>Exif-, IPTC-, XMP ja Makernotes-tuki</li>
   <li>SQLite- tai MySQL-tallennustila albumien sisällölle ja matatiedoille sekä edistyneet hakutyökalut</li>
   <li>Albumien suodatuksen ja lajittelun tuki</li>
   <li>Tuontituki yli 1100 eri digikameralle</li>
   <li>Yli 900 RAW-kuvamuodon tuki</li>
   <li>Valotaulu kuvien vertailemiseksi rinnakkain</li>
   <li>Lisää ominaisuuksia lisätyökaluilla</li>
   <li>Valokuvien jako HTML:ksi tai julkaisu etäverkkopalvelimiin</li>
   <li>Lisätyökaluissa kuvamuokkain kuvien pikakorjauksiin</li>
  </ul>
DeveloperName:
 sl: Skupina digiKam
 en-GB: digiKam Team
 C: digiKam Team
 id: Tim digiKam
 fi: digiKam-työryhmä
 cs: Team digiKam
 ca-valencia: Equip del digiKam
 pt: Equipa do digiKam
 uk: Команда digiKam
 es: Equipo de digiKam
 fr: L'équipe de digiKam
 sv: Digikam-gruppen
 ca: Equip del digiKam
 nl: Team van digiKam
 nn: digiKam-laget
ProjectGroup: KDE
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- Graphics
- Photography
Url:
 homepage: https://www.digikam.org/
 bugtracker: https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?format=guided&product=digikam
 help: https://docs.kde.org/?application=digikam
 donation: https://www.digikam.org/donation
Icon:
 cached:
 - name: digikam_digikam.png
  width: 48
  height: 48
 - name: digikam_digikam.png
  width: 64
  height: 64
 - name: digikam_digikam.png
  width: 128
  height: 128
 stock: digikam
 remote:
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/icons/128x128/digikam_digikam.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - org.kde.digikam.desktop
Provides:
 binaries:
 - digikam
 mediatypes:
 - x-content/image-dcf
 - x-content/image-picturecd
Screenshots:
- default: true
 caption:
  sl: digiKam upravljalnik čakalnih vrst paketnih obdelav
  en-GB: digiKam Batch Queue Manager
  C: digiKam Batch Queue Manager
  id: Pengelola Antrean Seabrek digiKam
  fi: digiKam – Eräajon hallinta
  cs: Správce dávkového zpracování digiKam
  ca-valencia: Gestor de la cua de lots del digiKam
  pt: Gestor da Fila de Processamento em Lote do digiKam
  uk: Керування чергою пакетної обробки digiKam
  es: Gestor de la cola de procesos por lotes de digiKam
  fr: Gestionnaire de files de tâches de digiKam
  sv: Digikams köhantering för bakgrundsbehandling
  ca: Gestor de la cua de lots del digiKam
  it: Gestore elaborazione in serie di digiKam
  nl: Takenwachtrijbeheer van digiKam
  nn: Køhandsamar i digiKam
 thumbnails:
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-1_1248x664.png
  width: 1248
  height: 664
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-1_752x400.png
  width: 752
  height: 400
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-1_624x332.png
  width: 624
  height: 332
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-1_224x119.png
  width: 224
  height: 119
 source-image:
  url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1816
  height: 967
- default: true
 caption:
  sl: digiKam urejevalnik slik
  en-GB: digiKam Image Editor
  C: digiKam Image Editor
  id: Pengedit Citra digiKam
  fi: digiKam – Kuvamuokkain
  cs: Editor obrázků digiKam
  ca-valencia: Editor d'imatges del digiKam
  pt: Editor de Imagens do digiKam
  uk: Редактор зображень digiKam
  es: Editor de imágenes de digiKam
  fr: Éditeur d'images de digiKam
  sv: Digikams bildeditor
  ca: Editor d'imatges del digiKam
  it: Editor delle immagini di digiKam
  nl: Afbeeldingsbewerker van digiKam
  nn: Biletredigering i digiKam
 thumbnails:
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-2_1248x605.png
  width: 1248
  height: 605
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-2_752x364.png
  width: 752
  height: 364
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-2_624x302.png
  width: 624
  height: 302
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-2_224x108.png
  width: 224
  height: 108
 source-image:
  url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-2_orig.png
  width: 1947
  height: 945
- default: true
 caption:
  sl: digiKam uvoz iz kamere
  en-GB: digiKam Import From Camera
  C: digiKam Import From Camera
  id: Impor Dari Kamera digiKam
  fi: digiKam – Tuonti kamerasta
  uk: Імпортування з камери у digiKam
  ca-valencia: Importació des de càmera del digiKam
  pt: Importação de Máquinas Fotográficas do digiKam
  es: Importación de cámara de digiKam
  fr: Importation depuis un appareil photo de digiKam
  sv: Digikams import från kamera
  ca: Importació des de càmera del digiKam
  it: Importa da fotocamera di digiKam
  nl: Importeren uit camera van digiKam
  nn: Import frå kamera i digiKam
 thumbnails:
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-3_1248x804.png
  width: 1248
  height: 804
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-3_752x484.png
  width: 752
  height: 484
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-3_624x402.png
  width: 624
  height: 402
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-3_224x144.png
  width: 224
  height: 144
 source-image:
  url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-3_orig.png
  width: 1878
  height: 1210
- default: true
 caption:
  sl: digiKam osvetljevalna miza
  en-GB: digiKam Light Table
  C: digiKam Light Table
  id: Tabel Light digiKam
  fi: digiKam – Valotaulu
  cs: Prohlížecí stolek digiKam
  ca-valencia: Taula de llum del digiKam
  pt: Mesa de Luz do digiKam
  uk: Стіл із підсвічуванням digiKam
  es: Mesa de luz de digiKam
  fr: Table lumineuse de digiKam
  sv: Digikams ljusbord
  ca: Taula de llum del digiKam
  it: Tavolo luminoso di digiKam
  nl: Lichttafel van digiKam
  nn: Lysbord i digiKam
 thumbnails:
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-4_1248x746.png
  width: 1248
  height: 746
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-4_752x449.png
  width: 752
  height: 449
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-4_624x373.png
  width: 624
  height: 373
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-4_224x134.png
  width: 224
  height: 134
 source-image:
  url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-4_orig.png
  width: 2206
  height: 1320
- default: true
 caption:
  sl: Pogled digiKamovih značk
  en-GB: digiKam Tags View
  C: digiKam Tags View
  id: Tampilan Tag digiKam
  fi: digiKam – Luokitusnäkymä
  cs: Pohled na značky digiKam
  ca-valencia: Vista d'etiquetes del digiKam
  pt: Área de Marcas do digiKam
  uk: Панель перегляду міток digiKam
  es: Visor de etiquetas de digiKam
  fr: Afficheur des étiquettes de digiKam
  sv: Digikams etikettvy
  ca: Vista d'etiquetes del digiKam
  it: Vista tag di digiKam
  nl: Weergave van tags van digiKam
  nn: Merkelappvising i digiKam
 thumbnails:
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-5_1248x773.png
  width: 1248
  height: 773
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-5_752x465.png
  width: 752
  height: 465
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-5_624x386.png
  width: 624
  height: 386
 - url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-5_224x138.png
  width: 224
  height: 138
 source-image:
  url: org/kde/digikam.desktop/528971af7c2bdf89c90817edbfd00b44/screenshots/image-5_orig.png
  width: 2058
  height: 1275
Releases:
- version: 7.0.0-rc
 type: development
 unix-timestamp: 1591488000
- version: 7.0.0-beta3
 type: development
 unix-timestamp: 1587859200
- version: 7.0.0-beta2
 type: development
 unix-timestamp: 1580601600
- version: 7.0.0-beta1
 type: development
 unix-timestamp: 1576972800
ContentRating:
 oars-1.1: {}