⇦ | etm [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:29 [UTC]

Metadata for etm in main

etm.desktop - 3.2.30-1.1 ⚙ all

Icon
---
Type: desktop-application
ID: etm.desktop
Package: etm
Name:
 C: Event and task manager
Summary:
 C: Manage events and tasks using simple text files
Description:
 C: >-
  <p>Manage events and tasks using simple text files etm is an acronym for event and task manager.</p>

  <p>In contrast to most calendar/todo applications, creating items (events, tasks, and so forth) in etm does not require
  filling out fields in a form. Instead, items are created as free-form text entries using a simple, intuitive format and
  stored in plain text files.</p>
 da: >-
  <p>Håndter hændelser og opgaver med brug af simple tekstfiler. Etm er et akronym for »event and task manager« (hændelses-
  og opgavehåndtering).</p>

  <p>I kontrast til de fleste kalender- og huskelisteprogramer så kræver oprettelse af poster (hændelser, opgaver og så
  videre) i etm ikke udfyldelse af felter i en formular. I stedet kan poster oprettes i en fri tekstform via et simpelt,
  intuitivt format der lagres i rene tekstfiler.</p>
 it: >-
  <p>Gestione di eventi e attività usando semplici file di testo. etm è l&apos;acronimo di &quot;Event and Task Manager&quot;
  (gestore di eventi e attività).</p>

  <p>Al contrario della maggior parte delle applicazioni per calendario e cose da fare, la creazione di voci (eventi, attività
  e così via) in etm non richiede la compilazione di campi in un modulo. Le voci sono invece create come elementi di testo
  libero usando un formato semplice ed intuitivo e sono memorizzate in file di testo puro.</p>
 en: >-
  <p>Manage events and tasks using simple text files etm is an acronym for event and task manager.</p>

  <p>In contrast to most calendar/todo applications, creating items (events, tasks, and so forth) in etm does not require
  filling out fields in a form. Instead, items are created as free-form text entries using a simple, intuitive format and
  stored in plain text files.</p>
Categories:
- Office
- Calendar
- Clock
Keywords:
 C:
 - Calendar
 - Task
 - Event
 - Alarm
 - Reminder
 - Todo
 - Time
 - Note
Icon:
 cached:
 - name: etm_etm.png
  width: 64
  height: 64
 stock: etm
Launchable:
 desktop-id:
 - etm.desktop