⇦ | focuswriter [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for focuswriter in main

focuswriter.desktop - 1.7.6-2 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: focuswriter.desktop
Package: focuswriter
Name:
 he: FocusWriter
 fur: FocusWriter
 vi: FocusWriter
 ja: FocusWriter
 de: FocusWriter
 pt_BR: FocusWriter
 zh_CN: FocusWriter
 pt: FocusWriter
 ig: FocusWriter
 ro: FocusWriter
 ru: FocusWriter
 el: FocusWriter
 fr: FocusWriter
 C: FocusWriter
 da: FocusWriter
 uk: FocusWriter
 lt: FocusWriter
 ca: FocusWriter
 sk: FocusWriter
 gl: FocusWriter
 sv: FocusWriter
 hy: FocusWriter
 es_MX: FocusWriter
 it: FocusWriter
 es: FocusWriter
 ko: 포커스 라이터
 sl: FocusWriter
 en_GB: FocusWriter
 af_ZA: FocusWriter
 cs: FocusWriter
 id: FocusWriter
 sr: FocusWriter
 fi: FocusWriter
 bs: FocusWriter
 tr: FocusWriter
 pl: FocusWriter
 hu: FocusWriter
 eo: FocusWriter
 nl: FocusWriter
 zh_TW: 焦點作家
Summary:
 he: מעבד תמלילים במסך מלא
 fur: word processor a plen schermi
 ja: フルスクリーン・ワードプロセッサ
 pt_BR: Processador de texto em tela cheia
 de: Vollbild-Textverarbeitungsprogramm
 zh_CN: 全屏文字编辑器
 pt: Processador de texto em ecrã completo
 ro: Procesor de text pe tot ecranul
 gl: Procesador de texto a pantalla completa
 ru: Полноэкранный текстовый редактор
 el: Επεξεργαστής κειμένου σε πλήρης οθόνη
 fr: Traitement de texte plein écran
 C: Fullscreen word processor
 da: Tekstbehandling i fuldskærm
 uk: Повноекранний текстовий редактор
 lt: Viso ekrano žodžių doroklė
 ca: Processador de textos a pantalla completa
 sk: Celoobrazovkový textový editor
 sv: Ordbehandlare med helskärmsläge
 hy: Լիէկրան տեքստային խմբագրիչ
 es_MX: Procesador de palabras en pantalla completa
 it: Un semplice elaboratore di testi a schermo intero
 es: Procesador de texto a pantalla completa
 ko: 풀스크린 워드 프로세서
 sl: Polnozaslonski program za pisanje
 af_ZA: Volskerm woordverwerker
 cs: Psaní textu v režimu na celou obrazovku
 id: Layar Penuh
 sr: Обрађивач текста у пуном екрану
 fi: Koko näytön tekstinkäsittelyohjelma
 bs: Aplikacija za rad s tekstom na punom ekranu
 tr: Tam ekran kelime işlemci
 pl: Pełnoekranowy edytor tekstu
 hu: Teljesképernyős szövegszerkesztő
 eo: Plenekrana tekstoprilaborilo
 nl: Schermvullende tekstverwerker
 zh_TW: 全螢幕的文字處理器
Description:
 he: >-
  <p>‏FocusWriter הינו מעבד תמלילים פשוט, נטול הפרעה. זה מנצל ממשק מחבוא (hide-away) אשר אליו ניגשים בעזרת הזזת עכבר על
  קצות המסך, מה שמתיר לתוכנית לקבל מראה ותחושה מוכרים בעוד שזה עדיין נותר באין מפריע כך שהתהא באפשרותך להשקיע את עצמך לתוך
  עבודתך.</p>

  <p>‏FocusWriter מאפשר לך להתאים את סביבתך על ידי יצירת ערכות נושא אשר שולטות על הגופן, הצבעים ועל תמונת הרקע כדי להוסיף
  אווירה. זה גם טומן בחובו עדכון סטטיסטיקה, יעדים יומיים, פתיחה מרובה של מסמכים, בדיקת-איות, ועוד הרבה יותר.</p>

  <p>נוסף על כך, כאשר תפתח את התוכנית העבודה שלך אשר מצויה בתהליך תיטען מחדש וימקם אותך היכן שנותרת בפעם אחרונה בה עזבת
  כך שתהא באפשרותך לקפוץ בחזרה מיידית.</p>
 fur: >-
  <p>FocusWriter al è un sempliç elaboradôr di tescj, cence distrazions. Al dopre une interface a disparizion che si mostre
  movint il mouse viers i ôrs dal schermi, cussì di dâ al program un aspiet e une sensazion familiâr, cussì di jessi a plen
  dentri intal propri lavôr.</p>

  <p>FocusWriter al permet di personalizâ l'ambient inmaneant temis che a controlin il font e i colors. Cun di plui si pues
  zontâ un fondâl par vê une biele atmosfere di scriture. Al à funzions di inzornament automatic des statistichis, obietîfs
  par zornade, vierzidure di plui documents, control ortografic e cetant ancjemò.</p>

  <p>Cun di plui, cuant che tu vierzis il program, il lavôr che tu puartis indenant al ven cjariât in automatic inte posizion
  che tu lu âs lassât, cussì che tu puedis tornâ a lavorâ fin di subit.</p>
 ja: >-
  <p>FocusWriter はシンプルなディストラクション・フリーのワード・プロセッサーです。普段は隠されているインターフェイスにはマウスを画面端に動かすだけでアクセスできるようになっているので、プログラムの基本的なルック・アンド・フィールは維持したまま、作業に没頭することができるでしょう。</p>

  <p>FocusWriter ではフォント・色・背景画像などテーマとして作り、それを使って作業環境をカスタマイズすることができます。またリアルタイムな文書の統計情報の表示、進捗管理、複数文書の編集、スペル・チェッカーなどといった機能もあります。</p>

  <p>更には、現在のプロジェクトをプログラム開くと、以前の作業状況がカーソル位置も含め復元されるので、直ぐに続きを書き始めることが出来ます。</p>
 pt_BR: >-
  <p>FocusWriter é um processador de texto simples livre de distrações. Ele utiliza uma interface oculta, acessível ao mover
  o mouse para os cantos da tela, o que dá ao programa um visual familiar, mas discreto. Assim você pode mergulhar em seu
  trabalho.</p>

  <p>FocusWriter permite que você personalize o seu ambiente, criando temas que possibilitam a mudança da fonte, cores e
  imagem de fundo, para criar a atmosfera ideal. Também permite atualização de estatísticas, metas diárias, vários documentos
  abertos, verificação ortográfica e muito mais.</p>

  <p>Além disso, quando você abrir o programa, seu trabalho em andamento será automaticamente carregado e posicionado onde
  você parou, de modo que você pode reiniciá-lo imediatamente.</p>
 de: >-
  <p>FocusWriter ist ein einfaches, ablenkungsfreies Textverarbeitungsprogramm. Die Bedienoberfläche ist nur dann sichtbar,
  wenn man den Mauszeiger an den Rand des Bildschirms bewegt. Auf dieses Weise lässt sich das Programm intuitiv benutzen,
  ohne dass die Programmoberfläche ihnen die Sicht auf das versperrt, was eigentlich zählt: Ihre Arbeit.</p>

  <p>FocusWriter erlaubt es Ihnen, die Benutzeroberfläche anzupassen. indem Sie mittel selbst erstellter Themen die Schriftart,
  Farben und das Hintergrundbild des Programms einstellen, schaffen Sie ihre eigene Arbeitsatmosphäre. Weitere Bestandteile
  sind Echtzeit-Statistiken, Tagesziele, das Öffnen mehrerer Dokumente gleichzeitig, Rechtschreibkorrektur und vieles mehr.</p>

  <p>Darüberhinaus lädt das Programm beim Start automatisch ihr zuletzt geöffnetes Dokument an der Stelle, an der Sie zuletzt
  gearbeitet haben, sodass Sie ihre Arbeit direkt fortsetzen können.</p>
 zh_CN: >-
  <p>FocusWriter 是个简洁的,让您专心于写作的文字编辑器。所有菜单默认隐藏,当鼠标滑动到屏幕边缘时会显示。这样既提供所需功能,又能保证让您专注于写作。</p>

  <p>FocusWriter 支持自定义主题,可以调整字体,颜色,背景图像等。还有很多其他功能,如动态更新统计,每日计划,多标签页,拼写检查等。</p>

  <p>另外,打开软件后会自动跳到上次编辑的位置,让您立刻继续投入工作</p>
 pt: >-
  <p>O FocusWriter é um processador de texto simples e sem distrações. A interface só aparece quando o cursor se aproxima
  das margens do ecrã, proporcionando um aspeto familiar que ao mesmo tempo não ocupa espaço e lhe permite focar-se no seu
  trabalho.</p>

  <p>O FocusWriter permite-lhe personalizar o ambiente de trabalho com a criação de temas, controlando a fonte tipográfica,
  cores e imagem de fundo. Também dispõe de estatísticas atualizadas, objetivos diários, vários documentos abertos ao mesmo
  tempo, verificação ortográfica e muito mais.</p>

  <p>Além disto, o programa abre automaticamente o trabalho em curso e posiciona o cursor na posição em que se encontrava
  na sessão anterior, para que possa voltar ao trabalho sem demoras.</p>
 ro: >-
  <p>FocusWriter este un procesor de text simplu, fără distragerea atenţiei. Acesta folosește o interfaţă ascunsă pe care
  o accesaţi prin mutarea mouse-ului pe marginile ecranului, care permite programului să aibă un aspect şi un simţămînt
  familiar în timp ce se dă la o parte, astfel încît să vă puteţi cufunda în munca dvs.</p>

  <p>FocusWriter vă permite să personalizaţi mediul prin crearea de teme care controlează font-ul, culorile şi imaginea
  de fundal pentru a adăuga ambianţă. Acesta oferă, de asemenea, statistici de actualizare, obiective de zi cu zi, mai multe
  documente deschise, verificare ortografică, şi mult mai mult.</p>

  <p>În plus, atunci când deschideţi programul, lucrul dvs. în curs de execuţie va fi încărcat automat şi poziția unde aţi
  rămas ultima dată, astfel încît să puteţi trece imediat la treabă.</p>
 ru: >-
  <p>FocusWriter - это простой текстовый редактор, позволяющий полностью сосредоточиться на работе. В нем используется выдвижной
  интерфейс, управляющие элементы которого становятся доступными при наведении стрелки мыши к краям экрана. Это дает возможность
  добиться максимально располагающего к пользователю внешнего вида и полностью погрузиться в вашу работу.</p>

  <p>FocusWriter позволит вам настроить свое рабочее окружение путем создания тем, в которых можно, для добавления нужной
  атмосферы, управлять шрифтами, цветами и фоновыми изображениями. Также текстовый редактор умеет вести статистику, обновляемую
  в реальном времени, ставить ежедневные рабочие цели, открывать сразу несколько документов одновременно, проверять орфографию
  и много чего еще.</p>

  <p>Кроме того, когда вы откроете программу, сразу же будет загружен прогресс вашей текущей работы и курсор перейдет на
  ту позицию, на которой в последний раз работа была прервана. Так вы сможете практически мгновенно вернуться к делу.</p>
 el: >-
  <p>Το FocusWriter είναι ένα απλό, χωρίς περισπασμούς πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Χρησιμοποιεί μια κρυφή διεπαφή που
  μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μετακινώντας το ποντίκι σας προς τα άκρα της οθόνης, επιτρέποντας στο πρόγραμμα να έχει
  μια οικεία εμφάνιση και αίσθηση σε αυτόενώ εξακολουθεί να πάρει έξω από το δρόμο, έτσι ώστε να μπορείτε να αφεθείτε στην
  εργασία σας.</p>

  <p>Το FocusWriter σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το περιβάλλον σας, δημιουργώντας θέματα που ελέγχουν την γραμματοσειρά,
  τα χρώματα και το φόντο της εικόνας για να προσθέσετε ατμόσφαιρα. Διαθέτει επίσης on-the-fly στατιστικές ενημέρωσης, καθημερινούς
  στόχους, πολλά ανοικτά έγγραφα, ορθογραφικό έλεγχο, και πολλά άλλα.</p>

  <p>Επιπλέον, όταν ανοίγετε στο πρόγραμμα την τρέχουσα εργασία σας θα φορτώσει αυτόματα και την θέση όπου σταματήσατε,
  έτσι ώστε να μπορείτε να μεταβείτε αμέσως πίσω.</p>
 fr: >-
  <p>FocusWriter est un traitement de texte simple et non intrusif. Il utilise une interface masquée, accessible en déplaçant
  votre souris vers les coins de l'écran, ce qui confère au programme un aspect convivial tout en restant discret afin que
  vous puissiez vous plonger dans votre travail.</p>

  <p>FocusWriter vous permet de personnaliser votre environnement en créant des thèmes composés de polices, de couleurs
  et d'images d'arrière-plan afin d'agrémenter votre interface. Il inclut également des statistiques mises à jour à la volée,
  des objectifs quotidiens, l'ouverture de documents multiples, une vérification orthographique, et bien plus encore.</p>

  <p>De plus, lorsque vous lancez le programme, votre travail en cours sera automatiquement chargé et vous vous retrouverez
  là où vous vous étiez arrêté, de sorte que vous puissiez immédiament vous remettre à l'ouvrage.</p>
 uk: >-
  <p>FocusWriter це простий текстовий редактор, що дозволяє повністю зосередитися на роботі. Він використовує висувний інтерфейс,
  який з’являється при наведенні стрілки миші до країв екрану. Це дає можливість досягти максимально зручного для користувача
  зовнішнього вигляду, який не відволікає, а дозволяє повністю зануритися в роботу.</p>

  <p>FocusWriter дозволить вам налаштувати своє робоче оточення шляхом створення тем, в яких можна управляти шрифтами, кольорами
  та фоновими зображеннями. Також текстовий редактор вміє вести статистику, оновлювану в реальному часі, ставити щоденні
  робочі цілі, відкривати декілька документів одночасно, перевіряти орфографію і багато чого ще.</p>

  <p>Крім того, коли ви відкриєте програму, відразу ж буде завантажений прогрес вашої поточної роботи і курсор перейде на
  ту позицію, на якій в останній раз робота була перервана. Так ви зможете практично миттєво повернутися до справи.</p>
 da: >-
  <p>FocusWriter er en enkel tekstbehandler fri for distraherende elementer. Den anvender en brugerflade, der gemmes under
  arbejde med kan fremkaldes ved at føre musen til skærmens kanter, så programmet kan opsættes med kendte redskaber, men
  på en måde, hvor du kan fordybe dig i dit arbejde.</p>

  <p>FocusWriter kan tilpasse arbejdsmiljøet ved at arbejde med temaer, der kontrollerer skrifttype, farver og et baggrundsbillede
  for stemning. Programmet har også statistik, der opdateres mens du arbejder, daglige mål, mulighed for flere åbne dokumenter,
  stavekontrol og meget andet.</p>

  <p>Desuden gemmes og genåbnes dit arbejde automatisk, så programmet ved opstart vil indlæse det seneste dokument og placere
  markøren hvor den var, så du med det samme kan komme tilbage i teksten.</p>
 C: >-
  <p>FocusWriter is a simple, distraction-free word processor. It utilizes a hide-away interface that you access by moving
  your mouse to the edges of the screen, allowing the program to have a familiar look and feel to it while still getting
  out of the way so that you can immerse yourself in your work.</p>

  <p>FocusWriter allows you to customize your environment by creating themes that control the font, colors, and background
  image to add ambiance. It also features on-the-fly updating statistics, daily goals, multiple open documents, spell-checking,
  and much more.</p>

  <p>Additionally, when you open the program your current work in progress will automatically load and position you where
  you last left off so that you can immediately jump back in.</p>
 lt: >-
  <p>FocusWriter yra paprasta žodžių doroklė be išblaškymų. Ji naudoja besislepiančią sąsają, kurią galima pasiekti, nuvedant
  pelės žymeklį prie ekrano ribų. Ši sąsaja suteikia programai pažįstamą išvaizdą ir jausmą, todėl programa jums netrukdo,
  o jūs galite pilnai pasinerti į savo darbą.</p>

  <p>FocusWriter leidžia jums tinkinti savo aplinką, kuriant temas, kurios kontroliuoja šriftą, spalvas ir fono paveikslą
  bei sukuria norimą atmosferą. Programoje yra statistikos atnaujinimo, kasdienio tikslo, kelių atvertų dokumentų, rašybos
  tikrinimo ir daugybė kitų funkcijų.</p>

  <p>Be to, kai atidarote programą, jūsų dabartinis darbas yra automatiškai įkeliamas toje vietoje, kurioje paskutinį kartą
  užbaigėte, todėl nedvejodami galite vėl kibti į darbą.</p>
 sv: >-
  <p>FocusWriter är en enkel, distraktionsfri ordbehandlare. Den utnyttjar ett dolt gränssnitt som du kommer åt genom att
  flytta din mus till skärmkanterna, vilket tillåter programmet att ha välbekant utseende och känsla, medan det håller sig
  ur vägen så att du kan fördjupa dig i ditt arbete. </p>

  <p>FocusWriter tillåter dig att anpassa din miljö genom att skapa teman som kontrollerar typsnitt, färger, och bakgrundsbilden
  för att lägga till atmosfär. Den har även automatisk statistikuppdatering, dagliga mål, flera öppna dokument, stavningskontroll
  och mycket mer.</p>

  <p>Dessutom, när du öppnar programmet kommer ditt pågående arbete att laddas automatiskt där du slutade senast så att
  du omedelbart kan fortsätta</p>
 sk: >-
  <p>FocusWriter je jednoduchý textový editor bez rozptýlení. Využíva skryté rozhranie, ku ktorému sa pristupuje pohybom
  myši na okraje obrazovky, čo umožňuje programu mať prirodzený vzhľad a dojem, zatiaľ čo si stále udržujete odstup, takže
  sa môžete ponoriť do svojej práce.</p>

  <p>FocusWriter umožňuje prispôsobiť vaše prostredie vytvorením tém, ktoré ovládajú písmo, farby a obrázok na pozadí na
  pridanie atmosféry. Je tiež vybavený funkciami ako priebežná aktualizácia štatistík, denné ciele, viac otvorených dokumentov,
  kontrolu pravopisu a oveľa viac.</p>

  <p>Navyše, pri otvorení programu sa vaša aktuálne rozpracovaná práca automaticky načíta na pozícii, kde ste naposledy
  skončili, takže môžete okamžite skočiť naspäť.</p>
 ca: >-
  <p>FocusWriter és un processador de textos senzill i lliure de distraccions. Utilitza una interfície oculta a la qual
  s'accedeix movent el ratolí fins a les vores de la pantalla, la qual cosa permet que el programa tingui un aspecte i un
  comportament familiars, al mateix temps que s'aparta de la vista perquè pugueu submergir-vos en el treball.</p>

  <p>FocusWriter li permet personalitzar l'entorn mitjançant la creació de temes que controlen els tipus de lletra, els
  colors i la imatge de fons per crear un ambient més agradable. També inclou estadístiques que s'actualitzen en temps real,
  objectius diaris, múltiples documents oberts, correcció ortogràfica i molt més.</p>

  <p>A més, en obrir el programa, es carregarà automàticament el treball en curs en la posició on el vau deixar l'última
  vegada perquè pugueu continuar treballant de seguida.</p>
 hy: >-
  <p>FocusWriter-ն արտաքին շեղումներից ուշադրությունը զերծ պահող պարզ տեքստային խմբագրիչ է։ Այն գործածում է թաքնվող միջերես,
  որը հասանելի է դառնում էկրանի ծայրերին մկնիկի շարժմամբ հպվելու միջոցով։ Սա թե՛ ծրագրին տալիս է գործածողի աչքի համար սովորական
  տեսք ու զգացողություն, թե՛ միաժամանակ նրան թույլ տալիս խորասուզվել աշխատանքի մեջ, առանց ուշադրությունն արտաքին հանգամանքներով
  շեղելու։</p>

  <p>FocusWriter-ը գործածողին թույլ է տալիս ստեղծել աշխատանքի սեփական միջավայր՝ թեմաների միջոցով, որոնցով կարելի է ընտրել
  տառատեսակը, գույները և որևէ նկարով խորապատկեր՝ որոշակի տրամադրություն ստեղծելու համար։ Այն նաև ցույց է տալիս մուտքագրվող
  նյութի մանրամասն վիճակագրությունը, թույլ տալիս սահմանել աշխատանքի օրական սահմանաքանակ, հնարավորություն ունի մեկ պատուհանում
  միանգամից շատ նիշքեր բացելու, ուղղագրությունը ստուգելու և այլն։</p>

  <p>Բացի դրանից, ծրագիրը բացվելիս լռելյայն ցուցադրում է այն վերջին նիշքը, որի վրա գործածողն աշխատել է, և հենց այն հատվածում,
  որում նա վերջին անգամ փոփոխություն է կատարել, ինչը հնարավորություն է տալիս շարունակելու աշխատանքն այնտեղից, որտեղ այն
  վերջին անգամ ընդհատվել էր։</p>
 es_MX: >-
  <p>FocusWriter es un procesador de palabras simple y sin distractores. Éste utiliza una interfaz aislada que puede ser
  accedida moviendo el ratón a las esquinas de la pantalla, permitiendo que el programa tener una apariencia similar a cuando
  uno se aparta de todo y se puede concentrar sólo en su trabajo.</p>

  <p>FocusWriter permite personalizar su ambiente creado temas que controlan la fuente, los colores y la imagen de fondo
  para crear un ambiente. Otras características son que actualiza en tiempo real estadísticas, metas diarias, abre múltiples
  documentos, verifica ortografía y mucho más.</p>

  <p>Además, cuando se abre el programa, su trabajo actual se cargará y la posición en la que dejó la última vez para que
  pueda continuar inmediatamente.</p>
 ko: >-
  <p>포커스 라이터는, 글쓰기에 집중하게 해주는 간단한 워드 프로세서입니다. 마우스를 화면 끝에 대면 작동하는 하이드-어웨이 방식을 적용해서, 프로그램이 익숙한 모양과 느낌을 유지하게 해, 잠시 방해를 받아도 금방
  하던 작업에 몰두하게 합니다.</p>

  <p>포커스 라이터는 폰트와, 색상을 조절하고, 배경 그림을 추가해 테마를 만들어서 작업 환경을 직접 만들 수 있게 되어있습니다. 포커스 라이터는 때에 따라서 이용할 수 있는 통계 업데이트, 오늘의 목표, 여러
  건의 문서 열기, 맞춤법 검사, 등과 그 외에 아주 많은 기능을 갖고 있습니다. </p>

  <p>그리고, 프로그램을 열면 작업하던 내용이 일을 멈추고 떠났던 그때 그대로 자동으로 복귀되어서 돌아오면 바로 하던 작업으로 다시 돌아갈 수 있습니다.</p>
 es: >-
  <p>FocusWriter es un procesador de texto simple y libre de distracciones. Utiliza una interfaz que se esconde automáticamente
  y a la que puedes acceder moviendo el ratón hacia las esquinas de la pantalla, dando al programa esa sensación de familiaridad
  mientras se mantiene fuera de tu camino, para que puedas concentrarte en tú trabajo.</p>

  <p>FocusWriter te permite personalizar el entorno creando temas que controlan la fuente, los colores y la imagen de fondo
  para crear ambiente. También incorpora estadísticas de escritura, objetivos diarios, apertura de múltiples documentos,
  comprobación de ortografía y mucho mas.</p>

  <p>Además, cuando abres el programa se cargará automáticamente tu trabajo actual y la posición donde lo dejaste, de forma
  que puedas continuar inmediatamente con él.</p>
 af_ZA: >-
  <p>FocusWriter is 'n eenvoudige woordverwerker sonder enige afleidings. Dit maak gebruik van 'n wegsteek-koppelvlak wat
  jy kan gebruik deur jou muis na die kante van die skerm te beweeg en verskaf sodoende 'n bekende en gebruiklike voorkoms
  en gevoel, terwyl die program uit jou pad bly dat jy jou in jou werk kan verdiep. </p>

  <p>FocusWriter laat jou toe om jou omgewing te verpersoonlik. Jy kan tema's gebruik wat die lettertipe, kleure, en agtergrondfoto
  verander om 'n eie atmosfeer te skep. Die program ondersteun statistiek wat deurlopend opdateer, daaglikse doelwitte,
  veelvoudige oop dokumente, speltoetsing, en vele meer.</p>

  <p>Voorts laai die program die dokument waarmee jy besig was, asook presies waar in die dokument jy besig was, wanneer
  jy die program oopmaak. So kan jy dadelik aan die werk spring.</p>
 sl: >-
  <p>FocusWriter je enostaven urejevalnik besedil. Uporablja skrit uporabniški vmesnik do katerega dostopamo tako, da miško
  pomaknemo ob rob zaslona, kar omogoča, da ima program domač/znan izgled, medtem, ko omogoča nemoteno delo in se lahko
  pisanju popolnoma posvetimo.</p>

  <p>FocusWriter omogoča prilagajanje okolja z uporabo tem, ki omogočajo nadzor pisav, barv in slike za ozadje urejevalnika.
  Omogoča tudi takojšnjo statistiko, dnevne cilje, več odprtih dokumentov, preverjanje pravopisa in še veliko več.</p>

  <p>Dodatno, ko zaženemo program se bo vaše zadnje delo samodejno naložilo in postavilo delovno mesto na zadnjo znano pozicijo,
  tako, da lahko takoj nadaljujete kjer ste ostali prejšnjič.</p>
 tr: >-
  <p>FocusWriter, dikkat dağıtıcı olmayan basit bir kelime işlemcidir. Farenizi ekranın kenarlarına hareket ettirerek eriştiğiniz
  bir gizleme arabirimi kullanır ve programın tanıdık bir görünüme sahip olmasını sağlarken, yine de yoldan çıkarken kendinizi
  işinize sokabilirsiniz.</p>

  <p>FocusWriter, ortam eklemek için yazı tipini, renkleri ve arka plan resmini kontrol eden temalar oluşturarak ortamınızı
  özelleştirmenizi sağlar. Ayrıca anında güncelleme istatistikleri, günlük hedefler, birden çok açık belge, yazım denetimi
  ve çok daha fazlasını içerir.</p>

  <p>Ayrıca, programı açtığınızda, devam etmekte olduğunuz mevcut işiniz otomatik olarak yüklenir ve sizi en son kaldığınız
  yere konumlandırır, böylece hemen geri dönebilirsiniz.</p>
 cs: >-
  <p>FocusWriter je jednoduchý, nerozptylující zpracovatel textu. Používá schovávající se rozhraní, ke kterému se dostanete
  pohybem ukazovátka vaší myši k okrajům obrazovky, čímž programu umožňuje mít důvěrně známý vzhled a dojem z něj, a přitom
  být z dohledu, takže se můžete ponořit do své práce.</p>

  <p>FocusWriter vám umožňuje si své prostředí přizpůsobit vytvořením vzhledů, jež řídí písmo, barvy, a obrázek na pozadí,
  čímž se pracovnímu prostředí přidá určitá nálada. Nabízí také za běhu se obnovující statistikou, denní cíle, možnost mít
  více otevřených dokumentů, ověřování pravopisu, a mnohé další.</p>

  <p>Navíc, když otevřete program, vaše rozdělaná práce se automaticky nahraje a otevře se na místě, kde jste ji naposledy
  opustily, takže se do ní zase budete moci okamžitě dát.</p>
 id: >-
  <p>FocusWriter merupakan pengolah kata yang bebas pengalihan dan sederhana. Menggunakan antarmuka yang Anda akses dengan
  cara menggerakkan mouse ke tepi layar, membuat program ini memilik tampilan yang familiar dan memudahkan Anda untuk menyelam
  ke dalam pekerjaan Anda.</p>

  <p>FocusWriter membuat Anda untuk menciptakan lingkungan Anda sendiri dengan cara membuat tema yang mengatur jenis huruf,
  warna, dan gambar latar untuk menambah suasana. Program ini juga dilengkapi oleh statistika yang selalu diperbarui setiap
  saat, tujuan sehari-hari, membuka banyak dokumen sekaligus, pengecekan ejaan, dan masih banyak lagi.</p>

  <p>Ditambah lagi, ketika Anda membuka program, pekerjaan Anda yang sedang dikerjaan akan otomatis dimuat dan memulai di
  mana Anda terakhir meninggalkannya sehingga Anda bisa memulainya lagi lebih cepat.</p>
 sr: >-
  <p>FocusWriter је једноставан, слободан уређивач текста. Он користи скривени интерфејс коме се приступа померањем миша
  на ивице екрана, омогућавајући програму да добије познати изглед и тако вам обезбеди да се посветите вашем раду.</p>

  <p>FocusWriter вам омогућава да прилагодите окружење креирањем теме са фонтом, бојама и позадинском сликом. Такође, поседује
  ажурирање статистике, дневне циљеве, истовремено отварање више докумената, проверу правописа и још много тога.</p>

  <p>Поред тога, када отворите програм, ваш тренутни посао ће се аутоматски учитати на месту где сте последњи пут стали,
  тако да га можете одмах наставити.</p>
 bs: >-
  <p>FocusWriter je jednostavan program za rad s tekstom, bez distrakcija. Svi elementi aplikacije skriveni su iz vidokruga
  i pristupa im se povlačenjem kursora miša do ivica ekrana. Ovakav metod rada kreira radno okruženje na koje se lahko naviknuti
  i omogućava Vam potpunu koncentraciju na tekst.</p>

  <p>FocusWriter omogućava Vam da prilagodite radni ambijent vlastitom ukusu kreirajući teme koje sadržavaju različite fontove,
  boje i pozadinske slike. Aplikacija nudi i statistiku o tekstu, definisanje dnevnih ciljeva, otvaranje više dokumenata
  u isto vrijeme, provjeru pravopisa i brojne druge mogućnosti.</p>

  <p>Kada otvorite program, svi dokumenti na kojima trenutno radite bit će automatski učitani, a kursor će u svakom od njih
  biti na istoj poziciji na kojoj se nalazio kada ste zadnji put zatvorili dokument. To Vam omogućava da odmah nastavite
  s radom tačno ondje gdje ste zadnji put stali.</p>
 fi: >-
  <p>FocusWriter on yksinkertainen ja häiriötekijätön tekstinkäsittelyohjelma. Siinä on automaattisesti piiloutuva käyttöliittymä,
  johon pääsee siirtämällä hiiren näytön laitoihin. Sen ansiosta ohjelmassa on tuttu ulkoasu ja käyttötuntuma. Samalla käyttöliittymä
  väistyy työhön uppoutumisen tieltä.</p>

  <p>FocusWriterin ympäristöä voi muokata luomaan tunnelmaa tekemällä teemoja, jotka vaihtavat fontit, värit ja taustakuvan.
  FocusWriterissa on myös automaattisesti päivittyvät tilastot, päivittäiset tavoitteet, tuki useille avoimille tiedostoille,
  oikeinkirjoituksen tarkistus ja paljon muuta.</p>

  <p>Lisäksi ohjelman käynnistyessä kesken jäänyt työ ladataan automaattisesti siltä kohtaa, mihin viimeksi jäit, jotta
  työn jatkaminen on helppoa.</p>
 pl: >-
  <p>FocusWriter to prosty, pełnoekranowy edytor tekstu. Korzysta z ukrytego interfejsu, do którego otrzymujesz dostęp przesuwając
  kursor myszkę do krawędzi ekranu. W ten sposób program skupia twoją uwagę na to, co naprawdę jest najważniejsze: twoja
  praca.</p>

  <p>FocusWriter umożliwia dostosowanie wyglądu poprzez tworzenie motywów, które ustawiają czcionkę, kolory i obraz tła,
  aby stworzyć własną atmosferę. Posiada również aktualizację statystyk w locie, codzienne cele, otwieranie wielu dokumentów
  jednocześnie, sprawdzanie pisowni i dużo więcej.</p>

  <p>Ponadto, program automatycznie ładuje przy starcie ostatni otworzony dokument i pozycję, na której ostatnio przerwano,
  aby można od razu kontynuować pracę.</p>
 hu: >-
  <p>A FocusWriter egy egyszerű, figyelemelterelés-mentes szövegszerkesztő program. A felhasználói felületet elrejti a képernyőről,
  mely az egérkurzor képernyő széléhez húzva újra megjelenik. Így biztosítja a változatlan, ismerős felületet, mégsem akadályozza
  miközben elmerül a munkában.</p>

  <p>A FocusWriter lehetőséget biztosít Önnek, hogy testre szabja a szoftvert témák létrehozásával, melyek szabályozzák
  a : betűtípusokat, színeket és a háttérképet. Mindezen felül rendelkezik még számos funkcióval: azonnal frissülő statisztikákkal,
  napi célkeret kijelzéssel, több dokumentumot is kezel egy időben, helyesírás ellenőrzéssel, és még sok egyébbel.</p>

  <p>Ráadásul, amikor megnyitja a programot a legutóbbi munkája automatikusan betöltődik így biztosítva, hogy azonnal fejest
  ugorhasson a munkába, ott ahol előzőleg abbahagyta.</p>
 it: >-
  <p>FocusWriter è un elaboratore di testi semplice e senza distrazioni. Impiega un'interfaccia nascosta accessibile muovendo
  il puntatore del mouse ai lati dello schermo, dando al programma un aspetto familiare, rimanendo semplice e pulito, in
  modo che tu possa immergerti completamente nel tuo lavoro.</p>

  <p>FocusWriter ti consente di personalizzare il tuo ambiente di lavoro attraverso la creazione ti temi con carattere,
  colori, e immagine di sfondo scelti da te, creando un'atmosfera personale per immergerti nel tuo lavoro. Il programma
  include anche statistiche in tempo reale, obiettivi giornalieri, più documenti aperti contemporaneamente, controllo ortografico,
  e molto altro.</p>

  <p>Inoltre, quando apri il programma il tuo lavoro in corso d'opera si apre automaticamente nella posizione in cui l'avevi
  lasciato, in modo che possa riprendere immediatamente a lavorarci.</p>
 eo: >-
  <p>FocusWriter estas simpla senmalatentiga tekstoprilaborilo. Ĝi uzas kaŝatan interfacon, kion vi atingas per movi vian
  muson al la randoj de la ekrano. Tiel la programaro eblas havi kutiman fasadon, dum ankoraŭ estas malobstrukciĝante por
  ke vi povas ĉirkaŭi vin en via laboro.</p>

  <p>FocusWriter ebligas vin agordi vian verkejon per kreado de etosoj, kiuj agordas la tiparon, kolorojn, kaj fonan bildon
  por ŝanĝi etoson. Ĝi ankaŭ havas funkciojn por tuje ĝisdatiganta statistiko, ĉiutagaj celoj, plure da malfermataj dokumentoj,
  literumada kontrolo, kaj multe pli.</p>

  <p>Plue, kiam vi lanĉas la programaron, via lasta malpreta verko aŭtomate ŝarĝas kaj allokas vin, kie vi laste ĉesis,
  por ke vi povas daŭri verki tuj.</p>
 nl: >-
  <p>Focuswriter is een eenvoudige, afleidingsvrije tekstverwerker. Het verbergt de gebruikersomgeving totdat de cursor
  naar de rand van het scherm wordt geschoven. Dit zorgt er voor dat de applicatie vertrouwd oogt maar daarnaast verbergt
  het zich als je je volledig op je werk wilt focussen.</p>

  <p>Focuswriter stelt je in staat om de applicatie aan te passen aan de wensen van lettertype, kleuren en achtergrondafbeeldingen
  om de gewenste sfeer te creëren. Het beschikt ook over direct bijgewerkte statistieken, dagelijkse doelen, meerdere geopende
  documenten, spellingcorrectie en nog veel meer.</p>

  <p>Daarnaast laadt de applicatie, na het opstarten, automatisch je huidige werk op de laatst bekende locatie zodat je
  direct verder kunt.</p>
 zh_TW: >-
  <p>「焦點作家」是一個簡潔、讓您不受干擾的文字處理器。除了寫作區域以外,其他介面均在您將滑鼠移到螢幕邊緣時才會顯示,這樣既能提供所需的功能,又能讓您專心寫作。</p>

  <p>「焦點作家」可以自訂主題、更改字體、顏色、以及背景圖片等等。也有如動態更新統計;每日目標、多重開啟文件、拼字校正等等的多種功能。</p>

  <p>另外,打開您正在撰寫的文件會自動跳至您最後一次編輯的位置,讓您可以繼續進行工作。</p>
DeveloperName:
 C: Graeme Gott
ProjectLicense: GPL-3.0+
Categories:
- Office
- WordProcessor
Keywords:
 C:
 - fullscreen
 - editor
 - typewriter
 - keyclick
 - distraction
 - concentration
 - focused
 - monomaniacal
 - writing
Url:
 homepage: https://gottcode.org/focuswriter/
 bugtracker: https://gottcode.org/focuswriter/bugs/
 translate: https://www.transifex.com/projects/p/focuswriter/
 donation: https://gottcode.org/tip/
Icon:
 cached:
 - name: focuswriter_focuswriter.png
  width: 48
  height: 48
 - name: focuswriter_focuswriter.png
  width: 64
  height: 64
 - name: focuswriter_focuswriter.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: f/fo/focuswriter.desktop/0dc87ae7922265fd4b6b17e697785f9b/icons/128x128/focuswriter_focuswriter.png
  width: 128
  height: 128
 stock: focuswriter
Launchable:
 desktop-id:
 - focuswriter.desktop
Provides:
 binaries:
 - focuswriter
 mediatypes:
 - application/rtf
 - application/vnd.oasis.opendocument.text
 - application/vnd.oasis.opendocument.text-flat-xml
 - application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
 - text/plain
 - text/rtf
Screenshots:
- default: true
 thumbnails:
 - url: f/fo/focuswriter.desktop/0dc87ae7922265fd4b6b17e697785f9b/screenshots/image-1_1248x702.png
  width: 1248
  height: 702
 - url: f/fo/focuswriter.desktop/0dc87ae7922265fd4b6b17e697785f9b/screenshots/image-1_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: f/fo/focuswriter.desktop/0dc87ae7922265fd4b6b17e697785f9b/screenshots/image-1_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: f/fo/focuswriter.desktop/0dc87ae7922265fd4b6b17e697785f9b/screenshots/image-1_224x125.png
  width: 224
  height: 125
 source-image:
  url: f/fo/focuswriter.desktop/0dc87ae7922265fd4b6b17e697785f9b/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1280
  height: 720
Languages:
- locale: en_US
 percentage: 100
Releases:
- version: 1.7.6
 type: stable
 unix-timestamp: 1587340800
 description:
  C: >-
   <ul>
    <li>FIXED: Did not load locales with underscores</li>
    <li>FIXED: Compile failure due to missing header</li>
    <li>Translation updates: Slovenian, Swedish, Turkish</li>
   </ul>
- version: 1.7.5
 type: stable
 unix-timestamp: 1582502400
 description:
  C: >-
   <ul>
    <li>Updated Windows dictionaries</li>
    <li>Updated Windows deployment</li>
    <li>Translation updates: Ukrainian</li>
   </ul>
- version: 1.7.4
 type: stable
 unix-timestamp: 1579132800
 description:
  C: >-
   <ul>
    <li>FIXED: Broken emergency cache in Windows</li>
    <li>FIXED: Daily progress did not show star background with some themes</li>
    <li>Replaced deprecated code</li>
    <li>Translation updates: Catalan, Swedish</li>
   </ul>
- version: 1.7.3
 type: stable
 unix-timestamp: 1565136000
 description:
  C: >-
   <ul>
    <li>FIXED: Was not loading KDE icon theme</li>
    <li>FIXED: Headings menu was incorrectly shown in German</li>
    <li>Replaced deprecated code</li>
    <li>Translation updates: Friulian, German, Korean</li>
   </ul>
ContentRating:
 oars-1.1: {}