⇦ | gbrainy [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for gbrainy in main

org.gnome.gbrainy.desktop - 1:2.4.3-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.gnome.gbrainy.desktop
Package: gbrainy
Name:
 C: gbrainy
Summary:
 de: gbrainy ist ein Spiel, um das Gedächtnis sowie rechnerische und logische Fähigkeiten mit einer Vielzahl an Übungen und
  unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zu trainieren
 pl: Gra trenująca pamięć, umiejętności arytmetyczne i logiczne za pomocą wielu zadań o różnych poziomach trudności
 lv: gbrainy ir atmiņas trenēšanas, aritmētikas un loģikas spēju spēle ar daudziem uzdevumiem ar dažādām grūtības pakāpēm
 pt_BR: O gbrainy é um jogo para você treinar suas habilidades de memória, aritmética e lógica com vários tipos de exercícios
  de diferentes níveis de dificuldades
 ro: gbrainy este un joc pentru antrenamentul memoriei, aritmeticii și a capabilităților logice cu multe tipuri de exerciții
  de diferite nivele de dificultate
 C: gbrainy is a game to train memory, arithmetical and logical capabilities with many sorts of exercises of different difficulty
  levels
 el: Το gbrainy είναι ένα παιχνίδι για να εκπαιδεύσει τη μνήμη, με αριθμητικές και λογικές ικανότητες και με πολλά είδη ασκήσεων
  διαφόρων επιπέδων δυσκολίας.
 cs: gbrainy je hra procvičující vaši paměť, matematické schopnosti a logické uvažování na řadě různých a různě složitých
  úkolů
 sr: г-кефало је игра за увежбавање меморијских, аритметичких и логичких способности помоћу многих врста вежби различитих
  нивоа тежине
 tr: gbrainy; hafıza, aritmetik ve mantıksal yetenekleri eğitici bir oyundur. Farklı zorluk düzeylerinde çok çeşitli alıştırmalar
  içerir
 uk: gbrainy — гра для тренування пам'яті, арифметичних та логічних навичок з багатьма різними вправами різного рівня складності
 es: gbrainy es un juego para entrenar la memoria y las capacidades aritméticas y lógicas con muchos tipos de ejercicios
  de diferentes niveles de dificultad
 sv: gbrainy är ett spel för att träna minne, aritmetiska och logiska förmågor med många olika typer av övningar av olika
  svårighetsgrader
 hu: A gbrainy a memória edzéséhez, aritmetikai és logikai képességek fejlesztéséhez használható játék különböző nehézségi
  szinteken lévő sokféle gyakorlattal
 ca: gbrainy és un joc per a exercitar la memòria, i les vostres habilitats aritmètiques i lògiques amb molts tipus d'exercicis
  de diferents nivells de dificultat
 sr@latin: g-kefalo je igra za uvežbavanje memorijskih, aritmetičkih i logičkih sposobnosti pomoću mnogih vrsta vežbi različitih
  nivoa težine
 da: gbrainy er et spil til at træne hukommelsen samt artimetiske og logiske evner via mange slags øvelser i forskellige
  sværhedsgrader
 nl: gbrainy is een spel om het geheugen, logische en rekenkundige vaardigheden te trainen door middel van een groot aantal
  oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraden
Description:
 pl: >-
  <p>Gra trenująca pamięć, umiejętności arytmetyczne i logiczne za pomocą wielu zadań o różnych poziomach trudności.</p>

  <p>Ma coś dla osób w każdym wieku i w każdym celu: dzieci, których rodzice chcą rozwijać ich umiejętności, dorośli chcący
  zachować swój umysł w formie lub po prostu się zabawić, osoby starsze, które mogą potrzebować ćwiczeń umysłowych itd.</p>
 de: >-
  <p>gbrainy ist ein Spiel, um das Gedächtnis sowie rechnerische und logische Fähigkeiten mit einer Vielzahl an Übungen
  und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zu trainieren.</p>

  <p>Für jedes Alter sollte etwas dabei sein: Für Kinder, wo die Eltern deren Fähigkeiten fördern möchten; Erwachsene, die
  ihren Kopf in Form halten möchten oder es nur zum Spaß ausprobieren; ältere Leute, die gerne ein paar Gedächtnisübungen
  machen möchten usw.</p>
 lv: >-
  <p>gbrainy ir atmiņas trenēšanas, aritmētikas un loģikas spēju spēle ar daudziem uzdevumiem ar dažādām grūtības pakāpēm</p>

  <p>Tajā ir kaut kas visām paaudzēm un nolūkiem: bērniem, kuru vecāki vēlas attīstīt to spējas; pieaugušajiem, kas vēlas
  uzturēt formā prātu vai pamēģināt prieka pēc; vecākiem ļaudīm varētu noderēt atmiņas vingrojumi, utt.</p>
 pt_BR: >-
  <p>O gbrainy é um jogo para você treinar suas habilidades de memória, aritmética e lógica com vários tipos de exercícios
  de diferentes níveis de dificuldades.</p>

  <p>E deve ter algo para todas as idades e propósitos: crianças cujos pais desejam que elas desenvolvam suas habilidades,
  adultos que querem manter suas mentes em forma ou apenas tentar por diversão, pessoas mais velhas que podem precisar fazer
  exercícios de memória, entre outros.</p>
 sl: >-
  <p>Gbrainy je igra za urjenje spomina, logike, aritmetike in drugega z različnimi vajami različnih zahtevnostnih ravni.</p>

  <p>Namenjen je različnim uporabnikom. Z igro se lahko učijo otroci, starši in starejši, da ostanejo zbrani in ostri v
  razmišljanju.</p>
 ro: >-
  <p>gbrainy este un joc pentru antrenamentul memoriei, aritmeticii și a capabilităților logice cu multe tipuri de exerciții
  de diferite nivele de dificultate.</p>

  <p>Trebuie să aibă câte ceva pentru toate vârstele și activitățile: copii ai căror părinți vor să le dezvolte capabilitățile,
  adulți ce vor să-și mențină mintea în formă sau doar pentru amuzament, oameni în vârstă care trebuie să facă niște exerciții
  de memorie, etc.</p>
 pt: >-
  <p>gBrainy é um jogo para treinar a memória e as capacidades aritméticas e lógicas com muitos tipos de exercícios de diferentes
  níveis de dificuldade.</p>

  <p>Deve ter algo para todas as idades e propósitos: crianças a quem os pais querem desenvolver as capacidades, adultos
  que querem manter a mente em forma ou simplesmente divertirem-se, pessoas mais velhas que podem necessitar de exercitar
  a memória, etc.</p>
 C: >-
  <p>gbrainy is a game to train memory, arithmetical and logical capabilities with many sorts of exercises of different
  difficulty levels.</p>

  <p>It should have something for all ages and purposes: kids whose parents want them to develop their capabilities, adults
  that want to keep their mind in form or just try it out for fun, older people that might need to do some memory exercises,
  etc.</p>
 bs: >-
  <p>gbrainy je igra za vježbu pamćenja, aritmetičke i logičke sposobnosti i više vježbi na raznim nivoima težine.</p>

  <p>Trebao bi imati nešto za sve uzraste i namjene: djeca čiji roditelji žele da im unaprijede sposobnosti, odrasli koji
  žele čuvati um u formi ili samo za zabavu, stariji ljudi kojima trebaju vježbe memorije itd.</p>
 cs: >-
  <p>gbrainy je hra procvičující vaši paměť, matematické schopnosti a logické uvažování na řadě různých a různě složitých
  úkolů.</p>

  <p>Měla by zaujmout každého, bez rozdílu věku a zaměření. Děti, které si chtějí rozvíjet své schopnosti, dospělé, kteří
  se chtějí udržet ve formě nebo se jen pobavit, starší lidi, kteří si potřebují procvičit paměť, i kohokoliv dalšího.</p>
 sr: >-
  <p>г-кефало је игра за увежбавање меморијских, аритметичких и логичких способности помоћу многих врста вежби различитих
  нивоа тежине.</p>

  <p>Треба да има понешто за све узрасте и намене: за децу чији родитељи желе од њих да развијају њихове способности, за
  одрасле који желе да одрже свој ум у форми или само да га испробају забаве ради, за старије који можда желе да ураде по
  неку мемориску вежбицу, итд.</p>
 tr: >-
  <p>gbrainy; hafıza, aritmetik ve mantıksal yetenekleri eğitici bir oyundur. Farklı zorluk düzeylerinde çok çeşitli alıştırmalar
  içerir.</p>

  <p>Her yaş ve amaca yönelik bir şeyler sunmaktadır: ailesinin yeteneklerini geliştirmesini istediği çocuklar, zihinlerini
  formda tutmak ya da yalnızca eğlenmek isteyen yetişkinler, hafıza alıştırmaları yapması gereken yaşlı insanlar vb.</p>
 el: >-
  <p>Το gbrainy είναι ένα παιχνίδι για να εκπαιδεύσει τη μνήμη, με αριθμητικές και λογικές ικανότητες και με πολλά είδη
  ασκήσεων διαφόρων επιπέδων δυσκολίας.</p>

  <p>Θα πρέπει να έχει κάτι για όλες τις ηλικίες και σκοπούς: τα παιδιά, των οποίων οι γονείς τους θέλουν να αναπτύξουν
  τις ικανότητές τους, τους ενήλικες που θέλουν να κρατήσουν το μυαλό τους σε φόρμα ή απλά το δοκιμάζουν για διασκέδαση,
  οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που μπορεί να χρειαστεί να κάνουν κάποιες ασκήσεις μνήμης, κλπ.</p>
 es: >-
  <p>gbrainy es un juego para entrenar la memoria y las capacidades aritméticas y lógicas con muchos tipos de ejercicios
  de diferentes niveles de dificultad.</p>

  <p>Debería tener algo para todas las edades y propósitos: niños cuyos padres quieren que desarrollen sus capacidades,
  adultos que quieren mantener su mente en forma o simplemente probarlo por diversión, personas mayores que necesitan hacer
  más ejercicios de memoria, etc.</p>
 fr: >-
  <p>gbrainy est un jeu qui permet de cultiver ses aptitudes mnémoniques, arithmétiques et logiques à l'aide de nombreux
  exercices de différents niveaux de difficulté.</p>

  <p>Il devrait y avoir pour tous les ages et tous les usages : les enfants dont les parents veulent développer les aptitudes,
  les adultes qui souhaitent garder leur esprit en forme ou simplement tester pour s'amuser, les personnes plus âgées qui
  pourraient avoir besoin de pratiquer des exercices mémoriels, etc.</p>
 eu: >-
  <p>gbrainy memoria, aritmetika eta logikako gaitasunak entrenatzeko joko bat da, zailtasun-maila desberdineko ariketa-sorta
  ugari dituena.</p>

  <p>Adin eta helburu guztietarako zerbait eduki beharko luke: guraso askok beren umeek gaitasunak lantzea nahi dute, heldu
  askok beren burua osasuntsu mantendu nahi dute edo besterik gabe ondo pasa, hirugarren adineko askok memoria lantzeko
  ariketak egin nahi dituzte...</p>
 sv: >-
  <p>gbrainy är ett spel för att träna minne, aritmetiska och logiska förmågor med många olika typer av övningar av olika
  svårighetsgrader.</p>

  <p>Det bör ha något för alla åldrar och syften: barn vars föräldrar vill att de ska utveckla sina förmågor, vuxna som
  vill hålla sina sinnen i trim eller bara för skojs skull, äldre personer som kan behöva göra en del minnesövningar och
  så vidare.</p>
 hu: >-
  <p>A gbrainy a memória edzéséhez, aritmetikai és logikai képességek fejlesztéséhez használható játék különböző nehézségi
  szinteken lévő sokféle gyakorlattal.</p>

  <p>Minden korosztály és célközönség számára tartogat valamit: gyermekeknek, akik szülei a képességeiket szeretnék fejleszteni;
  felnőtteknek, akik formában szeretnék tartani az elméjüket vagy csak szórakozásból próbálják ki; idősebb embereknek, akiknek
  valamilyen memóriafeladatot kell elvégezniük, stb.</p>
 ca: >-
  <p>gbrainy és un joc per a exercitar la memòria, i les vostres habilitats aritmètiques i lògiques amb molts tipus d'exercicis
  de diferents nivells de dificultat.</p>

  <p>És útil per a totes les edats i propòsits: infants els quals els seus pares volen que desenvolupin les seves habilitats,
  adults que volen mantenir la seva ment en forma o simplement per a passar-ho bé, o gent gran que vulgui fer exercicis
  de memòria.</p>
 sr@latin: >-
  <p>g-kefalo je igra za uvežbavanje memorijskih, aritmetičkih i logičkih sposobnosti pomoću mnogih vrsta vežbi različitih
  nivoa težine.</p>

  <p>Treba da ima ponešto za sve uzraste i namene: za decu čiji roditelji žele od njih da razvijaju njihove sposobnosti,
  za odrasle koji žele da održe svoj um u formi ili samo da ga isprobaju zabave radi, za starije koji možda žele da urade
  po neku memorisku vežbicu, itd.</p>
 da: >-
  <p>gbrainy er et spil til at træne hukommelsen samt artimetiske og logiske evner via mange slags øvelser i forskellige
  sværhedsgrader.</p>

  <p>Der skulle gerne være noget for alle aldre og formål: Børn hvis forældre ønsker, at de skal udvikle deres evner, voksne
  som ønsker at holde deres hjerne i gang eller bare ønsker lidt sjov, ældre som måske skal lave nogle hukommelsesøvelser
  etc.</p>
 nl: >-
  <p>gbrainy is een spel om het geheugen, logische en rekenkundige vaardigheden te trainen door middel van een groot aantal
  oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraden.</p>

  <p>Het heeft iets voor alle leeftijden en doeleinden: kinderen waarvan de ouders willen dat ze hun vaardigheden ontwikkelen,
  volwassenen die hun geest in vorm willen houden, of het gewoon voor hun plezier willen uitproberen, ouderen die behoefte
  hebben aan geheugentraining, enz.</p>
 uk: >-
  <p>gbrainy — гра для тренування пам'яті, арифметичних та логічних навичок з багатьма різними вправами різного рівня складності.</p>

  <p>Тут знайдеться щось для людей різного віку і для різних цілей: дітям, чиї батьки хочуть, щоб вони розвивати свої можливості;
  дорослим, які хочуть тримати свій розум у формі чи просто випробувати його для розваги; старшим людям, яким потрібні вправи
  для тренування пам'яті тощо.</p>
ProjectGroup: GNOME
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- Game
- LogicGame
Keywords:
 de:
 - Spiel
 - Logik
 - Gedächtnis
 - Knobeln
 - Gehirn
 - verbal
 - Rechnen
 pl:
 - gra
 - logika
 - logiczna
 - pamięć
 - pamięciowe
 - ćwiczenia
 - trening
 - zabawa
 - mózg
 - rozum
 - językowe
 - obliczenia
 - obliczeniowe
 - liczenie
 pt_BR:
 - jogo
 - lógica
 - memória
 - cérebro
 - quebra-cabeça
 - verbal
 - cálculo
 ro:
 - game
 - logic
 - memory
 - teaser
 - brain
 - verbal
 - calculation
 - joc
 - logică
 - memorie
 - creier
 - verbale
 - calcule
 C:
 - game
 - logic
 - memory
 - teaser
 - brain
 - verbal
 - calculation
 uk:
 - game
 - logic
 - memory
 - teaser
 - brain
 - verbal
 - calculation
 - гра
 - логіка
 - пам'ять
 - мозок
 - обчислення
 - кмітливість
 cs:
 - hra
 - logická
 - paměť
 - pamatování
 - hlavolam
 - mozek
 - slovní
 - početní
 sr:
 - игра
 - логика
 - меморија
 - мозгалица
 - кефало
 - ум
 - памет
 - речи
 - рачунање
 tr:
 - oyun
 - mantık
 - bellek
 - bulmaca
 - beyin
 - zeka
 - sözlü
 - hesaplama
 es:
 - juego
 - lógica
 - memoria
 - cerebro
 - rompecabezas
 - verbo
 - cálculo
 sv:
 - spel
 - logik
 - minne
 - tankenöt
 - hjärna
 - verbal
 - beräkning
 hu:
 - játék
 - logika
 - memória
 - fejtörő
 - agy
 - szóbeli
 - számítás
 ca:
 - joc
 - lògica
 - memòria
 - enginy
 - cervell
 - verbal
 - càlcul
 da:
 - spil
 - logik
 - hukommelse
 - drilleopgave
 - hjerne
 - verbal
 - sproglig
 - beregning
 nl:
 - game
 - spel
 - logic
 - logisch
 - memory
 - geheugen
 - teaser
 - denkspelletje
 - brain
 - hersens
 - hersenen
 - calculation
 - rekenen
 - som
 - verbal
 - spraak
 - mondeling
Url:
 homepage: https://wiki.gnome.org/Apps/gbrainy
 translate: https://wiki.gnome.org/TranslationProject
Icon:
 cached:
 - name: gbrainy_gbrainy.png
  width: 48
  height: 48
 - name: gbrainy_gbrainy.png
  width: 64
  height: 64
 - name: gbrainy_gbrainy.png
  width: 128
  height: 128
 stock: gbrainy
 remote:
 - url: org/gnome/gbrainy.desktop/c35ed51daa476cf14088d60a8a3d948e/icons/128x128/gbrainy_gbrainy.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - gbrainy.desktop
Screenshots:
- thumbnails:
 - url: org/gnome/gbrainy.desktop/c35ed51daa476cf14088d60a8a3d948e/screenshots/image-1_624x559.png
  width: 624
  height: 559
 - url: org/gnome/gbrainy.desktop/c35ed51daa476cf14088d60a8a3d948e/screenshots/image-1_224x200.png
  width: 224
  height: 200
 source-image:
  url: org/gnome/gbrainy.desktop/c35ed51daa476cf14088d60a8a3d948e/screenshots/image-1_orig.png
  width: 705
  height: 632
Languages:
- locale: af
 percentage: 88
- locale: ar
 percentage: 55
- locale: ast
 percentage: 87
- locale: bs
 percentage: 96
- locale: ca
 percentage: 99
- locale: ca@valencia
 percentage: 96
- locale: cs
 percentage: 99
- locale: da
 percentage: 99
- locale: de
 percentage: 99
- locale: el
 percentage: 93
- locale: en_GB
 percentage: 88
- locale: en_US
 percentage: 100
- locale: eo
 percentage: 50
- locale: es
 percentage: 95
- locale: eu
 percentage: 96
- locale: fi
 percentage: 65
- locale: fr
 percentage: 97
- locale: gl
 percentage: 88
- locale: hi
 percentage: 50
- locale: hr
 percentage: 53
- locale: hu
 percentage: 99
- locale: id
 percentage: 26
- locale: it
 percentage: 88
- locale: ko
 percentage: 47
- locale: lv
 percentage: 100
- locale: nb
 percentage: 28
- locale: nl
 percentage: 99
- locale: oc
 percentage: 43
- locale: pl
 percentage: 99
- locale: pt
 percentage: 97
- locale: pt_BR
 percentage: 99
- locale: ro
 percentage: 99
- locale: ru
 percentage: 88
- locale: sk
 percentage: 91
- locale: sl
 percentage: 98
- locale: sr
 percentage: 95
- locale: sr@latin
 percentage: 98
- locale: sv
 percentage: 99
- locale: ta
 percentage: 44
- locale: te
 percentage: 31
- locale: th
 percentage: 45
- locale: tr
 percentage: 95
- locale: ug
 percentage: 79
- locale: uk
 percentage: 95
- locale: vi
 percentage: 45
- locale: zh_CN
 percentage: 69
- locale: zh_HK
 percentage: 39
- locale: zh_TW
 percentage: 39
Releases:
- version: 2.4.3
 type: stable
 unix-timestamp: 1609459200
ContentRating:
 oars-1.0:
  violence-cartoon: none
  violence-fantasy: none
  violence-realistic: none
  violence-bloodshed: none
  violence-sexual: none
  drugs-alcohol: none
  drugs-narcotics: none
  drugs-tobacco: none
  sex-nudity: none
  sex-themes: none
  language-profanity: none
  language-humor: none
  language-discrimination: none
  social-chat: none
  social-info: none
  social-audio: none
  social-location: none
  social-contacts: none
  money-purchasing: none
  money-gambling: none