⇦ | gimagereader [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for gimagereader in main

gimagereader-gtk.desktop - 3.3.1-1+b2 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: gimagereader-gtk.desktop
Package: gimagereader
Name:
 cs_CZ: gImageReader
 C: gImageReader
Summary:
 cs_CZ: Grafická (gtk) nadstavba pro engine tesseract-ocr
 C: A graphical (gtk) frontend to tesseract-ocr
Description:
 cs_CZ: >-
  <p>gImageReader je jednoduše použitelná aplikace pro rozpoznávání textu z obrázků, využívající OCR engine tesseract. Mezi
  funkce patří:</p>

  <ul>
   <li>Import PDF dokumentů a obrázků z počítače, skenovacích zařízení, schránky a snímků obrazovky</li>
   <li>Zpracování vícero obrázků a dokumentů naráz</li>
   <li>Ruční nebo automatická definice oblasti k rozpoznávání</li>
   <li>Rozpoznání do holého textu nebo hOCR dokumentů</li>
   <li>Rozpoznaný text je zobrazen hned vedle zdrojového obrázku</li>
   <li>Následné zpracování rozpoznaného textu včetně kontroly překlepů</li>
   <li>Vytváření PDF/ODT dokumentů z hOCR dokumentů</li>
  </ul>
 C: >-
  <p>gImageReader is a simple optical character recognition (OCR) application which acts as a frontend to the tesseract
  OCR engine. Features include:</p>

  <ul>
   <li>Import PDF documents and images from disk, scanning devices, clipboard and screenshots</li>
   <li>Process multiple images and documents in one go</li>
   <li>Manual or automatic recognition area definition</li>
   <li>Recognize to plain text or to hOCR documents</li>
   <li>Recognized text displayed directly next to the image</li>
   <li>Post-process the recognized text, including spellchecking</li>
   <li>Generate PDF/ODT documents from hOCR documents</li>
  </ul>
ProjectLicense: GPL-3.0+
Categories:
- Graphics
- OCR
- Scanning
Keywords:
 cs_CZ:
 - ocr
 - optické
 - rozpoznávání
 - tesseract
 - pdf
 C:
 - OCR
 - optical character recognition
 - Scanner
 - tesseract
Url:
 bugtracker: https://github.com/manisandro/gImageReader/issues
 homepage: https://github.com/manisandro/gImageReader
 translate: https://github.com/manisandro/gImageReader/blob/master/README.md
 faq: https://github.com/manisandro/gImageReader/wiki/FAQ
Icon:
 cached:
 - name: gimagereader_gimagereader.png
  width: 48
  height: 48
 - name: gimagereader_gimagereader.png
  width: 64
  height: 64
 - name: gimagereader_gimagereader.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: g/gi/gimagereader-gtk.desktop/166340a5683a9ffecabf360b6f0050cb/icons/128x128/gimagereader_gimagereader.png
  width: 128
  height: 128
 stock: gimagereader
Launchable:
 desktop-id:
 - gimagereader-gtk.desktop
Provides:
 binaries:
 - gimagereader-gtk
 mediatypes:
 - image/bmp
 - image/jpeg
 - image/gif
 - image/png
 - image/tiff
 - image/x-bmp
 - image/x-ico
 - image/x-png
 - image/x-pcx
 - image/x-tga
 - image/xpm
 - image/svg+xml
Screenshots:
- default: true
 caption:
  C: gImageReader-gtk
 thumbnails:
 - url: g/gi/gimagereader-gtk.desktop/166340a5683a9ffecabf360b6f0050cb/screenshots/image-1_1248x702.png
  width: 1248
  height: 702
 - url: g/gi/gimagereader-gtk.desktop/166340a5683a9ffecabf360b6f0050cb/screenshots/image-1_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: g/gi/gimagereader-gtk.desktop/166340a5683a9ffecabf360b6f0050cb/screenshots/image-1_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: g/gi/gimagereader-gtk.desktop/166340a5683a9ffecabf360b6f0050cb/screenshots/image-1_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: g/gi/gimagereader-gtk.desktop/166340a5683a9ffecabf360b6f0050cb/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1504
  height: 846
Languages:
- locale: en_US
 percentage: 100
Releases:
- version: 3.3.0
 type: stable
 unix-timestamp: 1537920000
ContentRating:
 oars-1.0:
  social-info: mild