⇦ | gscan2pdf [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for gscan2pdf in main

net.sourceforge.gscan2pdf - 2.11.0-1 ⚙ all

Icon
---
Type: desktop-application
ID: net.sourceforge.gscan2pdf
Package: gscan2pdf
Name:
 cs_CZ: gscan2pdf
 C: gscan2pdf
 en_GB: gscan2pdf
Summary:
 cs_CZ: Grafické rozhraní na výrobu PDF nebo DjVu dokumentů z naskenovaných dokumentů
 C: GUI to produce PDFs or DjVus from scanned documents
 en_GB: GUI to produce PDFs or DjVus from scanned documents
Description:
 cs_CZ: >-
  <p>
     Jen dva kliky stačí, abyste naskenovali několik stránek a poté je
     všechny nebo jen některé uložili jako PDF nebo DjVu soubor, a to včetně
     metadat, jsou-li třeba.
    </p>
  <p>
     gscan2pdf umí ovládat běžné skenery i skenery s podavačem (ADF) pomocí
     libsane-perl, scanimage nebo scanadf a umí skenovat více stránek
     najednou. Ukazuje náhledy naskenovaných stránek a dovoluje jednoduché
     operace jako ořez, rotaci a mazání stránek.
    </p>
  <p>
     V naskenovaných obrázcích lze najít text pomocí optického rozpoznávání
     znaků (OCR) a výstup lze začlenit do PDF nebo DjVu.
    </p>
  <p>
     Výsledný dokument lze uložit jako PDF, DjVu, vícestránkový TIFF soubor
     nebo obrázek s jednou stránkou.
    </p>
 C: >-
  <p>
     Only two clicks are required to scan several pages and then save all or a
     selection as a PDF or DjVu file, including metadata if required.
    </p>
  <p>
     gscan2pdf can control regular or sheet-fed (ADF) scanners with SANE via
     libimage-sane-perl, scanimage or scanadf, and can scan multiple pages at once.
     It presents a thumbnail view of scanned pages, and permits simple operations
     such as cropping, rotating and deleting pages.
    </p>
  <p>
     OCR can be used to recognise text in the scans, and the output
     embedded in the PDF or DjVu.
    </p>
  <p>
     The resulting document may be saved as a PDF, DjVu, multipage TIFF file, or
     single page image file.
    </p>
 en_GB: >-
  <p>
     Only two clicks are required to scan several pages and then save all or a
     selection as a PDF or DjVu file, including metadata if required.
    </p>
  <p>
     gscan2pdf can control regular or sheet-fed (ADF) scanners with SANE via
     libsane-perl, scanimage or scanadf, and can scan multiple pages at once.
     It presents a thumbnail view of scanned pages, and permits simple operations
     such as cropping, rotating and deleting pages.
    </p>
  <p>
     OCR can be used to recognise text in the scans, and the output
     embedded in the PDF or DjVu.
    </p>
  <p>
     The resulting document may be saved as a PDF, DjVu, multipage TIFF file, or
     single page image file.
    </p>
ProjectLicense: GPL-3.0+
Categories:
- Graphics
- Scanning
Keywords:
 C:
 - sane
 - graphics
 - scanning
 - scan
 - OCR
 - PDF
 - DjVu
Url:
 homepage: https://gscan2pdf.sourceforge.net/
 donation: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?lc=us&cmd=_s-xclick&hosted_button_id=GYQGXYD5UZS6S
 translate: https://translations.launchpad.net/gscan2pdf
Icon:
 cached:
 - name: gscan2pdf_gscan2pdf.png
  width: 64
  height: 64
 stock: gscan2pdf
Launchable:
 desktop-id:
 - net.sourceforge.gscan2pdf.desktop
Provides:
 ids:
 - gscan2pdf.desktop
 mediatypes:
 - application/pdf
Languages:
- locale: bg
 percentage: 30
- locale: ca
 percentage: 50
- locale: cs
 percentage: 92
- locale: da
 percentage: 82
- locale: de
 percentage: 99
- locale: el
 percentage: 67
- locale: en_GB
 percentage: 92
- locale: en_US
 percentage: 100
- locale: es
 percentage: 92
- locale: eu
 percentage: 81
- locale: fr
 percentage: 73
- locale: gu
 percentage: 32
- locale: he
 percentage: 27
- locale: hu
 percentage: 100
- locale: it
 percentage: 91
- locale: ja
 percentage: 53
- locale: ko
 percentage: 27
- locale: nb
 percentage: 48
- locale: nl
 percentage: 63
- locale: pl
 percentage: 73
- locale: pt
 percentage: 30
- locale: pt_BR
 percentage: 61
- locale: ru
 percentage: 91
- locale: sk
 percentage: 83
- locale: sl
 percentage: 47
- locale: sv
 percentage: 59
- locale: tr
 percentage: 91
- locale: uk
 percentage: 100
- locale: zh_CN
 percentage: 58