⇦ | khangman [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for khangman in main

org.kde.khangman.desktop - 4:20.12.1-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.kde.khangman.desktop
Package: khangman
Name:
 sk: KHangMan
 sl: KHangMan
 C: KHangMan
 fr: KHangMan
 uk: KHangMan
 pt-BR: KHangMan
 sv: Hänga gubben
 ca: KHangMan
 en-GB: KHangMan
 pa: ਕੇਹੈਂਗਮੈਨ
 hu: KHangMan
 nl: KHangMan
 nn: KHangMan
 lt: KHangMan
 ca-valencia: KHangMan
 pl: KWisielec
 nds: KHangMan
 el: KHangMan
 cs: KHangMan
 id: KHangMan
 zh-CN: KHangMan
 gl: KHangMan
 pt: KHangMan
 es: KHangMan
 et: KHangMan
 ru: KHangMan
 tr: KHangMan
 zh-TW: 語言_KHangMan
 da: KHangMan
 it: KHangMan
 ko: KHangMan
 de: KHangMan
 bs: KHangMan
 fi: KHangMan
Summary:
 sk: Hra Hangman
 sl: Igra vislic
 C: Hangman Game
 fr: Jeu de pendu
 uk: Гра Hangman
 pt-BR: Jogo da forca
 sv: Hänga gubben-spel
 ca: Joc del penjat
 en-GB: Hangman Game
 pa: ਕੇਹੈਂਗਮੈਨ ਖੇਡ
 hu: Akasztófajáték
 nl: Het spel Galgje
 nn: Hengdmann-spel
 lt: Budelio žaidimas
 ca-valencia: Joc del penjat
 pl: Gra w Wisielca
 nds: Galgenmanntje-Speel
 el: Κρεμάλα
 cs: Hra Hangman
 id: Permainan Hangman (Algojo)
 zh-CN: 吊颈人游戏
 gl: O xogo do aforcado
 pt: Jogo do Enforcado
 es: Juego del ahorcado
 et: Poomismäng
 ru: Игра «Виселица»
 tr: Adam Asmaca Oyunu
 zh-TW: 劊子手(hangman)遊戲
 da: Galgespillet
 it: Gioco dell'impiccato
 ko: 행맨 게임
 de: Buchstabierspiel
 bs: Igra vješala
 fi: Hirsipuupeli
Description:
 nds: >-
  <p>KHangMan is en Speel, dat op dat begäng Speel „Galgenraden“ opbuut. Dat is för Kinners vun söss Johr af. Dat Speel
  hett en Reeg Woortkategorien, so as „Deerten“, un de dree Swoorheitstopen „Eenfach“, „Middel“ un „Swoor“. Dat Woort warrt
  tofällig utsöcht, de Bookstaven sünd toeerst versteken, un Du muttst de an na den annern raden. Raadst Du verkehrt, warrt
  en mehr Deel vun den Mann an'n Galgen maalt. Du muttst dat Woort raadt hebben, ehr he fardig is! Du hest 10 Versöök.</p>
 pl: >-
  <p>KWisielec jest grą opartą na dobrze znanej grze w wisielca. Skierowana jest do dzieci w wieku powyżej sześciu lat.
  Gra ma kilka kategorii słów, którymi można zagrać, na przykład: Zwierzęta (słowa zwierzęce) i trzy kategorie trudności:
  Łatwa, Średnia i Trudna. Słowo jest wybierane losowo, litery są schowane, a ty musisz odgadnąć słowo próbując literkę
  po literce. Za każdym razem, gdy źle odgadniesz literkę, rysowana jest część wisielca. Musisz odgadnąć słowo przed powieszeniem!
  Masz 10 podejść.</p>
 de: >-
  <p>KHangMan ist ein Spiel, das auf dem wohlbekannten Galgenmännchen basiert. Es ist ein Spiel für Kinder ab 6 Jahren mit
  verschiedenen Wort-Kategorien, zum Beispiel Tiere (Tiernamen) und weitere drei Kategorien mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen:
  Leicht, Mittel und Schwer. Ein Wort wird zufällig ausgewählt, die Buchstaben verdeckt und Sie müssen das Wort raten, indem
  Sie einen Buchstaben nach dem anderen eingeben. Jedesmal, wenn Sie einen falschen Buchstaben eingeben, wird ein weiterer
  Teil des Galgenmännchens gezeichnet. Sie müssen das gesuchte Wort erraten, ehe das Galgenmännchen fertig gezeichnet ist!
  Dafür haben Sie 10 Versuche.</p>
 zh-TW: >-
  <p>KHangMan 是一套基於廣為人知的劊子手遊戲 hangman 的遊戲。目標是讓六歲以上的孩子們學習單字。這個遊戲有一些不同類別的單字,例如動物(跟動物相關的單字),有三種不同困難等級。隨機選取單字,但將字母隱藏,您必須一個個猜測字母。每次猜錯,就會劃出一部份被吊住的人,必須在人被吊死之前猜對!您會有十次機會。</p>
 sk: >-
  <p>KHangMan je hra založená na známej hre Kat. Je určená pre deti od 6 rokov. Hra má niekoľko kategórií slov na hranie,
  napríklad zvieratá a tri stupne obtiažnosti: ľahká, stredná a ťažká. Slová sa vyberajú náhodne, písmená sa skryjú a musíte
  uhádnuť slovo skúšaním jedného písmena za druhým. Vždy keď neuhádnete písmeno, nakreslí sa časť obrázku kata. Musíte uhádnuť
  slovo skôr, ako vás kat popraví! Máte 10 pokusov.</p>
 sl: >-
  <p>KHangMan je igra, ki temelji na dobro poznani igri vislic. Ciljna starostna skupina so otroci starejši od pet let.
  Igra ima številne kategorije besed (npr. Živali) in tri težavnostne stopnje: Lahko, Srednje in Težko. Beseda je naključno
  izbrana, črke so skrite, igralec pa mora besedo uganiti tako da posamično ugiba črke. Vsakič, ko je izbrana črka napačna,
  je izrisan del vislic. Besedo morate rešiti preden vas obesijo, pri tem pa vam je na voljo 10 poskusov.</p>
 en-GB: >-
  <p>KHangMan is a game based on the well-known hangman game. It is aimed at children aged six and over. The game has several
  categories of words to play with, for example: Animals (animals words) and three difficulty categories: Easy, Medium and
  Hard. A word is picked at random, the letters are hidden, and you must guess the word by trying one letter after another.
  Each time you guess a wrong letter, part of a picture of a hangman is drawn. You must guess the word before being hanged!
  You have 10 tries.</p>
 C: >-
  <p>KHangMan is a game based on the well-known hangman game. It is aimed at children aged six and over. The game has several
  categories of words to play with, for example: Animals (animals words) and three difficulty categories: Easy, Medium and
  Hard. A word is picked at random, the letters are hidden, and you must guess the word by trying one letter after another.
  Each time you guess a wrong letter, part of a picture of a hangman is drawn. You must guess the word before being hanged!
  You have 10 tries.</p>
 bs: >-
  <p>KHangMan je igra bazirana na poznatoj igri vješala. Namijenjena je djeci uzrasta od šest i više godina. Igra ima nekoliko
  kategorija riječi da se igraju, na primjer: Životinje (riječi životinje ) i tri težine kategorije: lakii, srednje i teško.
  Riječ je izabrananasumice, slova su skrivenae, i morate pogodite reč pokušavajući jedno slovoo za drugom. Svaki put kada
  probate pogrešno slovo,nacrta se dio obješenog.. Morate pogoditi riječ pre nego što je obješen! Imate 10 pokušaja.</p>
 fi: >-
  <p>KHangMan perustuu tunnettuun hirsipuupeliin ja on suunnattu kuusivuotiaille sekä sitä vanhemmille lapsille. Pelissä
  on useita pelattavia sanaryhmiä kuten esimerkiksi eläimet (eläinsanat) sekä kolme vaikeusryhmää: helppo, keskitaso and
  vaikea. Sana valitaan satunnaisesti, kirjaimet piilotetaan, ja pelaajan täytyy arvata sana yrittämällä yhtä kirjainta
  toisen jälkeen. Jokaisesta väärin arvatusta kirjaimesta piirretään seuraava osa hirsipuuhun. Sana täytyy arvata ennen
  kuin tulee hirtetyksi! Pelissä on 10 yritystä.</p>
 el: >-
  <p>Το KHangMan είναι ένα παιχνίδι που βασίζεται στην πολύ γνωστή Κρεμάλα. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από έξι ετών και
  άνω. Το παιχνίδι περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες λέξεων, για παράδειγμα: Ζώα (λέξεις με ζώα) και τρία επίπεδα δυσκολίας:
  εύκολο, μέσο και δύσκολο. Μια λέξη επιλέγεται τυχαία, τα γράμματα είναι κρυμμένα και εσείς πρέπει να μαντέψετε τη λέξη
  δοκιμάζοντας το ένα γράμμα μετά το άλλο. Κάθε φορά που μαντεύετε λάθος, σχεδιάζεται ένα τμήμα της εικόνας της κρεμάλας.
  Πρέπει να μαντέψετε τη λέξη πριν κρεμαστείτε! Έχετε 10 προσπάθειες.</p>
 ca-valencia: >-
  <p>El KHangMan és un joc basat en el conegut joc del penjat. Està dirigit a infants de 6 anys o més. El joc disposa de
  diverses categories de paraules amb les quals jugar, per exemple: Animals (noms d'animals) i tres nivells de dificultat:
  fàcil, mitjà i difícil. Es tria una paraula aleatòriament, les lletres resten ocultes i s'ha d'endevinar la paraula provant
  una lletra rere l'altra. Cada vegada que s'escriu una lletra errònia es va dibuixant la imatge del penjat. Haureu d'endevinar-la
  abans de quedar penjat! Disposareu de 10 intents.</p>
 id: >-
  <p>KHangMan adalah permainan yang didasarkan pada permainan hangman (algojo) yang terkenal. Ini ditujukan untuk anak-anak
  berusia enam tahun ke atas. Permainan ini memiliki beberapa kategori kata untuk dimainkan, misalnya: Hewan (nama-nama
  binatang) dan tiga kategori kesulitan: Mudah, Sedang dan Sukar. Sebuah kata dipilih secara acak, huruf-hurufnya disembunyikan,
  dan kamu harus menebak kata itu dengan mencoba huruf satu demi satu. Setiap kali kamu menebak huruf yang salah, bagian
  dari gambar algojo digambari. Kamu harus menebak kata sebelum digantung! Kamu memiliki 10 percobaan.</p>
 gl: >-
  <p>KHangMan é un xogo baseado no coñecido xogo do enforcado. Está dirixido a rapaces de seis anos para riba. O xogo ten
  varias categorías de palabras coas que xogar (por exemplo «Animais», palabras relacionadas con animais) e tres categorías
  de dificultade: doado, medio e difícil.Escóllese unha palabra ao chou, agóchanse as letras e hai que adiviñar a palabra
  intentando letra a letra. Cada vez que se propón unha letra errada, debúxase unha parte dunha imaxe dun enforcado. Hai
  que adiviñar a palabra antes de que che colguen! Tes dez intentos.</p>
 es: >-
  <p>KHangMan es un juego basado en el conocido pasatiempo del ahorcado. Está dirigido a niños de seis años o más. El juego
  tiene varias categorías de palabras con las que jugar, por ejemplo: Animales (palabras relacionadas con animales) y tres
  categorías de distinta dificultad: fácil, media y difícil. Se selecciona una palabra de forma aleatoria, las letras se
  ocultan y se debe adivinar la palabra una letra tras otra. Cada vez que se falla en una letra, se dibuja una parte de
  la imagen del ahorcado. ¡Tiene que adivinar la palabra antes de que le cuelguen! Para ello tiene 10 intentos.</p>
 et: >-
  <p>KHangMan tugineb tuntud poomismängule. See on mõeldud enam kui kuueaastastele lastele. Mängul on neli raskusastet (loomad
  ehk loomanimed, lihtne, keskmine ja raske). Sõna valitakse juhuslikult, tähed on peidetud ning sul tuleb sõna tähti ükshaaval
  pakkudes ära arvata. Iga kord, kui pakud vale tähe, joonistatakse poomispildile kriipsuke juurde. Nii et parem arva sõna
  ära, enne kui pooja oma tegevusega lõpule jõuab! Pakkuda saab 10 korda.</p>
 ru: >-
  <p>KHangMan — игра, основанная на известной игре «Виселица». Она рассчитана на детей в возрасте 6 лет и старше. В игру
  входит несколько тематических наборов слов (например, «Животные» — названия животных), а также три набора слов разного
  уровня сложности («Простой», «Средний» и «Сложный»). Слова выбираются случайным образом, буквы закрыты: необходимо угадать
  слово, проверяя букву за буквой. Если буквы нет в слове, дорисовывается часть изображения виселицы. Слово нужно угадать
  до того, как виселица будет нарисована целиком! На угадывание слова даётся 10 попыток.</p>
 fr: >-
  <p>KHangMan est un jeu de pendu. Il est conçu pour les enfants de six ans et plus. Le jeu offre plusieurs catégories de
  mots, par exemple les animaux, et trois niveaux de difficulté : facile, moyen et difficile. Un mot est choisi au hasard,
  les lettres sont cachées et vous devez deviner le mot en proposant une lettre après l'autre. À chaque fois que vous proposez
  une mauvaise lettre, une partie du dessin du pendu est affichée. Vous devez deviner le mot avant d'être pendu ! Vous avez
  10 essais.</p>
 pt-BR: >-
  <p>KHangMan é um jogo baseado no conhecido jogo da forca. É destinado às crianças com seis ou mais anos. O jogo tem diversas
  categorias de palavras com as quais jogar, como por exemplo: Animais (palavras de animais) e três categorias de dificuldade:
  Fácil, Médio e Difícil. Uma palavra é escolhida aleatoriamente, sendo ocultas as suas letras, para que você possa adivinhar
  a palavra, digitando uma letra após a outra. Cada vez que escolher uma letra errada, é desenhada uma parte de um enforcado.
  Você deverá adivinhar a palavra antes de ficar enforcado! Você tem 10 tentativas.</p>
 sv: >-
  <p>Hänga gubben är ett spel baserat på det välkända Hänga gubben spelet. Det är avsett för barn i åldrarna sex och uppåt.
  Spelet har flera ordkategorier att spela med, däribland Djur (djurord), och tre svårighetsnivåer: Lätt, Normal och Svår.
  Ett ord väljes slumpmässigt, bokstäverna är dolda och du måste gissa ordet genom att försöka med en bokstav i taget. Varje
  gång du gissar fel bokstav, ritas en del av bilden av en hängd gubbe. Du måste gissa ordet innan du blir hängd! Du har
  tio försök.</p>
 pt: >-
  <p>O KHangMan é um jogo baseado no conhecido jogo da forca. Destina-se a crianças com seis ou mais anos. O jogo tem diversas
  categorias de palavras com as quais jogar, como por exemplo: Animais (palavras de animais) e três categorias de dificuldade:
  Fácil, Médio e Difícil. É escolhida uma palavra de forma aleatória, as letras são escondidas e deverá adivinhar a palavra,
  escrevendo para tal uma letra após outra. De cada vez que errar uma letra, é desenhada parte da figura de um enforcado.
  Deverá desenhar a palavra antes que o enforcado fique completo! Tem 10 tentativas.</p>
 tr: >-
  <p>KHangMan, iyi bilinen adam asmaca oyununa dayanır. Altı yaş ve üzeri çocuklara yöneliktir. Oyunun Hayvanlar (hayvan
  kelimeleri) gibi çeşitli kelime kategorileri ve Kolay, Orta ve Zor olmak üzere üç zorluk seviyesi vardır. Bir kelime harfleri
  gizli bir şekilde rasgele seçilir ve harf harf kelimeyi tahmin etmeniz gerekir. Her hatalı harf tahmininizde asılan adamın
  bir parçası çizilir. Tamamen asılmadan kelimeyi tahmin etmeniz gerekir. 10 deneme hakkınız vardır.</p>
 ca: >-
  <p>El KHangMan és un joc basat en el conegut joc del penjat. Està dirigit a infants de 6 anys o més. El joc disposa de
  diverses categories de paraules amb les quals jugar, per exemple: Animals (noms d'animals) i tres nivells de dificultat:
  fàcil, mitjà i difícil. Es tria una paraula aleatòriament, les lletres resten ocultes i s'ha d'endevinar la paraula provant
  una lletra rere l'altra. Cada vegada que s'escriu una lletra errònia es va dibuixant la imatge del penjat. Haureu d'endevinar-la
  abans de quedar penjat! Disposareu de 10 intents.</p>
 it: >-
  <p>KHangMan è basato sul ben noto gioco dell'impiccato. È pensato per i bambini da sei anni in su. Il gioco ha diverse
  categorie di parole con cui giocare tra cui Animali (parole di animali) e tre livelli di difficoltà: facile, medio e difficile.
  Una parola è scelta a caso, le lettere sono nascoste, e bisogna indovinare la parola provando una lettera alla volta.
  Ogni volta che provi una lettera sbagliata, compare parte dell'immagine di un impiccato. Devi indovinare la parola prima
  di farti impiccare! Hai a disposizione dieci tentativi.</p>
 da: >-
  <p>KHangMan er et spil baseret på det velkendte galgespil. Målgruppen er børn på seks år og opefter. Spillet har adskillige
  kategorier af ord man kan lege med, f.eks. dyr (dyreord) og tre sværhedsgrader: Nem, mellem og svær. Et ord vælges tilfældigt
  og bogstaverne er skjulte, og du skal gætte ordet ved at prøve et bogstav ad gangen. Hver gang du gætter et forkert bogstav,
  tegnes en del af et billede af en galge. Du skal gætte ordet før du bliver hængt! Du har 10 forsøg.</p>
 nl: >-
  <p>KHangMan is een spel dat is gebaseerd op het welbekende galgje. Het richt zich op kinderen van zes jaar en ouder. Het
  spel kent verschillende categorieën te spelen woorden waaronder: Dieren (dierenwoorden) en drie moeilijkheidsgraden, Eenvoudig,
  Middel en Moeilijk. Woorden worden willekeurig gekozen en de letters ervan worden verborgen. U raadt het woord door een
  voor een letters op te geven. Telkens als u een verkeerde letter raadt wordt er een gedeelte van de galg-afbeelding getekend.
  U moet het woord raden voordat u wordt opgehangen! U hebt 10 pogingen.</p>
 nn: >-
  <p>KHangMan er eit spel basert på det klassiske hengdmann-spelet. Målgruppa er ungar frå seks år og oppover. Spelet har
  fleire ordkategoriar du kan velja mellom, for eksempel dyrenamn, og tre vanskegradar – lett, middels og vanskeleg. Datamaskina
  vel eit tilfeldig ord, og du må gjetta alle bokstavane i ordet. Kvar gong du gjettar ein bokstav som ikkje finst i ordet,
  vert delar av ein hengdmann teikna opp. Du må gjetta heile ordet før mannen vert hengd! Du har 10 forsøk.</p>
 uk: >-
  <p>KHangMan — це гра, заснована на відомій грі у ката. Її призначено для дітей віком від шести років. У грі є декілька
  категорій слів, зокрема Тварини (назви тварин), і три категорії складності: Проста, Середня і Складна. Слово вибирається
  випадковим чином, і всі його літери на початку сховані від вас. Ви повинні вгадати слово, послідовно намагаючись вгадати
  його літери. Кожного разу, коли ви називатимете літеру, якої у слові немає, домальовуватиметься частина зображення людини
  на шибениці. Ви повинні вгадати слово, перш ніж вас повісять! У вас десять спроб.</p>
ProjectGroup: KDE
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- Education
- Languages
- Game
- KidsGame
Url:
 homepage: https://edu.kde.org/khangman/
 bugtracker: https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?format=guided&product=khangman
 help: https://docs.kde.org/?application=khangman
 donation: https://www.kde.org/community/donations/?app=khangman&source=appdata
Icon:
 cached:
 - name: khangman_khangman.png
  width: 48
  height: 48
 - name: khangman_khangman.png
  width: 64
  height: 64
 - name: khangman_khangman.png
  width: 128
  height: 128
 stock: khangman
 remote:
 - url: org/kde/khangman.desktop/acf32cefb991318fe30cf521659e8d0d/icons/128x128/khangman_khangman.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - org.kde.khangman.desktop
Provides:
 binaries:
 - khangman
Screenshots:
- default: true
 caption:
  de: KHangMan spielen
  pl: Granie w KWisielec
  zh-TW: KHangMan 遊玩畫面
  sk: Hranie KHangMan
  sl: Igra KHangMan
  en-GB: Playing KHangMan
  C: Playing KHangMan
  el: Παίζω Κρεμάλα
  pt: A jogar ao KHangMan
  cs: Hraní KHangMan
  ca-valencia: Jugant al KHangMan
  gl: Xogando a KHangMan
  id: Memainkan KHangMan
  es: Jugando a KHangMan
  et: KHangManis mängimine
  fr: Partie de KHangMan en cours
  sv: Spela Hänga gubben
  pa: ਕੇਹੈਂਗਮੈਨ ਖੇਡਣਾ
  pt-BR: Jogando o KHangMan
  zh-CN: 正在玩 KHangMan
  uk: Гра у KHangMan
  ca: Jugant al KHangMan
  it: Giocare con KHangMan
  da: At spille KHangMan
  nl: KHangMan spelen
  nn: Spelar KHangMan
 thumbnails:
 - url: org/kde/khangman.desktop/acf32cefb991318fe30cf521659e8d0d/screenshots/image-1_752x594.png
  width: 752
  height: 594
 - url: org/kde/khangman.desktop/acf32cefb991318fe30cf521659e8d0d/screenshots/image-1_624x493.png
  width: 624
  height: 493
 - url: org/kde/khangman.desktop/acf32cefb991318fe30cf521659e8d0d/screenshots/image-1_224x176.png
  width: 224
  height: 176
 source-image:
  url: org/kde/khangman.desktop/acf32cefb991318fe30cf521659e8d0d/screenshots/image-1_orig.png
  width: 834
  height: 659
Releases:
- version: 20.12.1
 type: stable
 unix-timestamp: 1609977600
- version: 20.12.0
 type: stable
 unix-timestamp: 1607558400
- version: 20.08.3
 type: stable
 unix-timestamp: 1604534400
- version: 20.08.2
 type: stable
 unix-timestamp: 1602115200
ContentRating:
 oars-1.1: {}