⇦ | kolf [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for kolf in main

org.kde.kolf.desktop - 4:20.12.1-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.kde.kolf.desktop
Package: kolf
Name:
 sk: Kolf
 sl: Kolf
 sr-ijekavian: Колф
 C: Kolf
 fr: Kolf
 sr: Колф
 uk: Kolf
 pt-BR: Kolf
 sv: Kolf
 ca: Kolf
 en-GB: Kolf
 nl: Kolf
 nn: Kolf
 ca-valencia: Kolf
 pl: Kolf
 sr-ijekavianlatin: Kolf
 el: Kolf
 cs: Kolf
 id: Kolf
 zh-CN: Kolf
 gl: Kolf
 pt: Kolf
 es: Kolf
 et: Kolf
 ru: Kolf
 zh-TW: Kolf
 sr-Latn: Kolf
 ko: Kolf
 it: Kolf
 da: Kolf
 de: Kolf
 fi: Kolf
Summary:
 sv: Minigolf
 de: Minigolf
 pl: Miniaturowy golf
 sr-ijekavian: Минијатурни голф
 zh-CN: 迷你高尔夫
 sk: Miniatúrny golf
 sl: Miniaturni golf
 en-GB: Miniature Golf
 C: Miniature Golf
 el: Γκολφ μινιατούρα
 fi: Pienoisgolf
 cs: Miniaturní golf
 ca-valencia: Golf en miniatura
 gl: Golf en miniatura
 id: Golf Miniatur
 es: Minigolf
 et: Miniatuurne golf
 fr: Golf miniature
 sr-Latn: Minijaturni golf
 pt-BR: Mini-Golf
 sr: Минијатурни голф
 pt: Golfe em Miniatura
 ko: 모형 골프
 ca: Golf en miniatura
 it: Golf in miniatura
 nl: Miniatuurgolf
 sr-ijekavianlatin: Minijaturni golf
 nn: Minigolf
 uk: Мініатюрний гольф
Description:
 pl: >-
  <p>Kolf jest grą w miniaturowego golfa. Gra się w widoku z góry, gdzie pasek hort stanowi kije golfowe. Kolf posiada wiele
  różnych rodzajów obiektów, takich jak woda, pochylenia, piasek, czarne dziury i inne.</p>

  <p>Możliwości:</p>

  <ul>
   <li>Tryb gracza pojedynczego i wielu graczy (do dziesięciu)</li>
   <li>Tablica najlepszych wyników</li>
   <li>Dynamiczne pola golfowe</li>
   <li>Dogrywane pola golfowe</li>
   <li>Edytor pól golfowych</li>
  </ul>
 de: >-
  <p>Kolf ist ein Minigolf-Spiel. Das Spiel wird aus der Vogelperspektive gespielt, mit einem Balken, der den Golfschläger
  darstellt. Kolf verfügt über viele verschiedene Arten von Objekten, wie Wasserlöcher, Hänge, Sandbunker und Schwarze Löcher
  (Verwerfungen), und noch mehr.</p>

  <p>Funktionen:</p>

  <ul>
   <li>Einzel- und Mehrspielermodi, bis zu 10 Spielern</li>
   <li>Bestenliste</li>
   <li>Dynamische Golfplätze</li>
   <li>Golfplätze anderer Anbieter</li>
   <li>Golfplatz-Editor</li>
  </ul>
 sr-ijekavian: >-
  <p>Колф је игра минијатурног голфа. Игра се преко погледа одозго, и са пречком која представља палицу за голф. Колф садржи
  многе врсте објеката, попут водених препрека, косина, пешчаних замки и црних рупа (црвоточина).</p>

  <p>Могућности:</p>

  <ul>
   <li>Режим за једног и више играча (до десет).</li>
   <li>Табела најрезултата.</li>
   <li>Динамички терени.</li>
   <li>Терени са стране.</li>
   <li>Уређивач терена.</li>
  </ul>
 fi: >-
  <p>Kolf on pienoisgolfpeli. Peliä pelataan yläkulmanäkymästä, missä viiva esittää golfmailaa. Kolfissa on monenlaisia
  maastoja: vesi- ja hiekkaesteitä sekä mustia aukkoja (”poimuja”) yms.</p>

  <p>Ominaisuudet:</p>

  <ul>
   <li>Yksin- ja moninpeli (aina kymmeneen pelaajaan asti)</li>
   <li>Ennätystaulukko</li>
   <li>Dynaamiset kentät</li>
   <li>Kolmannen osapuolen kentät</li>
   <li>Kenttien muokkaus</li>
  </ul>
 sk: >-
  <p>Kolf je miniatúrna golfová hra. Hra sa hrá pohľadom zhora. Obsahuje mnoho rôznych typov objektov, ako vodné prekážky,
  stĺpy, pieskové pasce, čierne diery a iné.</p>

  <p>Funkcie:</p>

  <ul>
   <li>Režimy jedného a viacerých hráčov (do 10 hráčov)</li>
   <li>Tabuľka najvyššieho skóre</li>
   <li>Dynamické kurzy</li>
   <li>Kurzy tretích strán</li>
   <li>Editor kurzov</li>
  </ul>
 sl: >-
  <p>Kolf je igra miniaturnega golfa. Igrate iz ptičje perspektive, palico pa predstavlja deščica. V Kolfu boste našli številne
  predmete, kot so na primer vodne nevarnosti, klanci, peščene pasti in črne luknje.</p>

  <p>Zmožnosti:</p>

  <ul>
   <li>Načina za enega in več igralcev (do deset)</li>
   <li>Razpredelnica najboljših rezultatov</li>
   <li>Dinamična igrišča</li>
   <li>Igrišča tretjih oseb</li>
   <li>Urejevalnik igrišč</li>
  </ul>
 en-GB: >-
  <p>Kolf is a miniature golf game. The game is played from an overhead view, with a short bar representing the golf club.
  Kolf features many different types of objects, such water hazards, slopes, sand traps, and black holes (warps), among
  others.</p>

  <p>Features:</p>

  <ul>
   <li>Single and Multi-player (up to ten players) modes</li>
   <li>High scores table</li>
   <li>Dynamic courses</li>
   <li>Third-party courses</li>
   <li>Course editor</li>
  </ul>
 C: >-
  <p>
     Kolf is a miniature golf game. The game is played from an overhead view, with a
     hort bar representing the golf club. Kolf features many different types of objects,
     such water hazards, slopes, sand traps, and black holes (warps), among others.
    </p>
  <p>Features:</p>

  <ul>
   <li>Single and Multi-player (up to ten players) modes</li>
   <li>High scores table</li>
   <li>Dynamic courses</li>
   <li>Third-party courses</li>
   <li>Course editor</li>
  </ul>
 uk: >-
  <p>Kolf — мініатюрна гра у гольф. Під час гри гравець дивиться на майданчик згори. У Kolf передбачено різні типи об’єктів-перешкод,
  зокрема водяні пастки, схили, піскові пастки і чорні діри (тунелі).</p>

  <p>Можливості:</p>

  <ul>
   <li>Режими одного та декількох гравців (до десяти учасників змагань)</li>
   <li>Таблиця найкращих результатів</li>
   <li>Динамічні майданчики</li>
   <li>Можливість використання сторонніх майданчиків</li>
   <li>Редактор майданчиків</li>
  </ul>
 pt: >-
  <p>O Kolf é um jogo de golfe em miniatura. O jogo é executado numa perspectiva de cima, com uma barra que representa o
  taco de golfe. O Kolf oferece diversos tipos de objectos, como poças de água, rampas, armadilhas de areia e buracos negros
  (portais), entre outros.</p>

  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Modos para um ou vários jogadores (até dez jogadores)</li>
   <li>Tabela de recordes</li>
   <li>Campos dinâmicos</li>
   <li>Campos criados por terceiros</li>
   <li>Editor de campos</li>
  </ul>
 sr: >-
  <p>Колф је игра минијатурног голфа. Игра се преко погледа одозго, и са пречком која представља палицу за голф. Колф садржи
  многе врсте објеката, попут водених препрека, косина, пешчаних замки и црних рупа (црвоточина).</p>

  <p>Могућности:</p>

  <ul>
   <li>Режим за једног и више играча (до десет).</li>
   <li>Табела најрезултата.</li>
   <li>Динамички терени.</li>
   <li>Терени са стране.</li>
   <li>Уређивач терена.</li>
  </ul>
 ca-valencia: >-
  <p>El Kolf és un joc de golf en miniatura. El joc es juga amb una vista des de dalt, amb una barra d'herba que representa
  al club de golf. El Kolf disposa de diferents tipus d'objectes, com paranys d'aigua, desnivells, trampes de sorra, forats
  negres, entre altres.</p>

  <p>Característiques:</p>

  <ul>
   <li>Modes individual i multijugador (fins a 10 jugadors)</li>
   <li>Taula de puntuacions màximes</li>
   <li>Camps dinàmics</li>
   <li>Camps de tercers</li>
   <li>Editor de camps</li>
  </ul>
 el: >-
  <p>Το Kolf είναι μια μινιατούρα παιχνιδιού γκολφ. Το παιχνίδι παίζεται με την πίστα σε κάτοψη και με μία ράβδο που αναπαριστά
  το μπαστούνι του γκολφ. Το Kolf περιλαμβάνει πολλούς τύπους αντικειμένων, όπως υδάτινα εμπόδια, κλίσεις, αμμοπαγίδες και
  μαύρες τρύπες (παραμορφώσεις) μεταξύ άλλων.</p>

  <p>Χαρακτηριστικά:</p>

  <ul>
   <li>Απλή και με πολλούς (έως 10) παίκτες λειτουργία</li>
   <li>Πίνακας αποτελεσμάτων</li>
   <li>Δυναμικές πίστες</li>
   <li>Πίστες από τρίτους</li>
   <li>Επεξεργαστής πίστας</li>
  </ul>
 sv: >-
  <p>Kolf är ett minigolfspel. Spelet visas ovanifrån, med ett kort streck som representerar golfklubban. Kolf har många
  olika hinder, bland annat vattenhinder, sluttningar, bunkrar och svarta hål.</p>

  <p>Funktioner:</p>

  <ul>
   <li>En eller flera spelare (upp till tio stycken)</li>
   <li>Tabell över bästa resultat</li>
   <li>Dynamiska banor</li>
   <li>Tredjepartsbanor</li>
   <li>Baneditor</li>
  </ul>
 fr: >-
  <p>Kolf est un jeu de golf miniature. Le jeu se joue depuis une vue en hauteur, une barre représentant le club de golf.
  Kolf propose de nombreux types d'obstacles différents, notamment des lacs, des pentes et des trous noirs.</p>

  <p>Fonctionnalités :</p>

  <ul>
   <li>Modes solo et multi-joueurs (jusqu'à 10 joueurs)</li>
   <li>Meilleurs scores</li>
   <li>Parcours dynamiques</li>
   <li>Parcours téléchargeables</li>
   <li>Éditeur de parcours</li>
  </ul>
 sr-ijekavianlatin: >-
  <p>Kolf je igra minijaturnog golfa. Igra se preko pogleda odozgo, i sa prečkom koja predstavlja palicu za golf. Kolf sadrži
  mnoge vrste objekata, poput vodenih prepreka, kosina, peščanih zamki i crnih rupa (crvotočina).</p>

  <p>Mogućnosti:</p>

  <ul>
   <li>Režim za jednog i više igrača (do deset).</li>
   <li>Tabela najrezultata.</li>
   <li>Dinamički tereni.</li>
   <li>Tereni sa strane.</li>
   <li>Uređivač terena.</li>
  </ul>
 id: >-
  <p>Kgolf adalah permainan golf miniatur. Permainan dimainkan dari sebuah tampilan permukaan tanah, dengan hort bar mewakili
  klub golf. Fitur Kolf banyak tipe objek yang berbeda, seperti bahaya air, lereng, perangkap pasir, dan lubang hitam (lengkungan),
  dan yang lainnya.</p>

  <p>Fitur:</p>

  <ul>
   <li>Mode Pemain Tunggal dan Multi (hingga sepuluh pemain)</li>
   <li>Tabel skor tinggi</li>
   <li>Haluan dinamis</li>
   <li>Haluan pihak ketiga</li>
   <li>Pengedit Haluan</li>
  </ul>
 et: >-
  <p>Kolf on miniatuurne golfimäng. Mängitakse ülavaates, kus lühike kepp vastab golfikepile. Kolfis on kasutusel mitut
  laadi objektid, näiteks veetõkked, nõlvad, liivaväljad ja mustad augud.</p>

  <p>Omadused:</p>

  <ul>
   <li>Ühe ja mitme (kuni kümme) mängijaga režiimid</li>
   <li>Edetabel</li>
   <li>Dünaamilised rajad</li>
   <li>Kolmanda poole loodud rajad</li>
   <li>Radade redaktor</li>
  </ul>
 pt-BR: >-
  <p>Kolf é um jogo de mini-golfe. É jogado de uma vista aérea com uma barra curta representando o clube de golfe. Kolf
  possui muitos tipos diferentes de objetos, como riscos de água, encostas, armadilhas de areia, buracos negros (empenamento),
  entre outros.</p>

  <p>Recursos:</p>

  <ul>
   <li>Modos único jogador e multijogadores (até 10 jogadores)</li>
   <li>Tabela de recordes</li>
   <li>Cursos dinâmicos</li>
   <li>Cursos de terceiros</li>
   <li>Editor de curso</li>
  </ul>
 cs: >-
  <p>Vlastnosti:</p>

  <ul>
   <li>Tabulka nejvyšších skóre</li>
   <li>Dynamické kurzy</li>
   <li>Editor kurzů</li>
  </ul>
 gl: >-
  <p>Kolf é un xogo de golf en miniatura. Xógase cunha vista aérea, cunha barra curta que representa o pau de golf. Kolf
  goza de moitos tipos distintos de obxectos, como obstáculos de auga, rampas, trampas de area, e buratos negros (teleportación),
  entre outros.</p>

  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Modos de un e varios xogadores (ata 10).</li>
   <li>Táboa de mellores puntuacións.</li>
   <li>Campos dinámicos</li>
   <li>Campos de terceiros</li>
   <li>Editor de campos</li>
  </ul>
 sr-Latn: >-
  <p>Kolf je igra minijaturnog golfa. Igra se preko pogleda odozgo, i sa prečkom koja predstavlja palicu za golf. Kolf sadrži
  mnoge vrste objekata, poput vodenih prepreka, kosina, peščanih zamki i crnih rupa (crvotočina).</p>

  <p>Mogućnosti:</p>

  <ul>
   <li>Režim za jednog i više igrača (do deset).</li>
   <li>Tabela najrezultata.</li>
   <li>Dinamički tereni.</li>
   <li>Tereni sa strane.</li>
   <li>Uređivač terena.</li>
  </ul>
 ca: >-
  <p>El Kolf és un joc de golf en miniatura. El joc es juga amb una vista des de dalt, amb una barra d'herba que representa
  al club de golf. El Kolf disposa de diferents tipus d'objectes, com paranys d'aigua, desnivells, trampes de sorra, forats
  negres, entre altres.</p>

  <p>Característiques:</p>

  <ul>
   <li>Modes individual i multijugador (fins a 10 jugadors)</li>
   <li>Taula de puntuacions màximes</li>
   <li>Camps dinàmics</li>
   <li>Camps de tercers</li>
   <li>Editor de camps</li>
  </ul>
 es: >-
  <p>Kolf es un juego de minigolf desde una perspectiva aérea y con una barra que representa el club de golf. Kolf contiene
  diversos tipos de objetos, como obstáculos de agua, pendientes, bancos de arena y agujeros negros (deformados), entre
  otros</p>

  <p>Funciones:</p>

  <ul>
   <li>Modos de uno o más jugadores (hasta diez)</li>
   <li>Tabla de mejores puntuaciones</li>
   <li>Campos de golf dinámicos</li>
   <li>Campos de golf de terceras partes</li>
   <li>Editor de campos de golf</li>
  </ul>
 nl: >-
  <p>Kolf is een miniatuur spel golf. Het spel wordt gespeeld vanuit een bovenaanzicht, met een trekstang die de golfclub
  representeert. Kolf heeft veel verschillende typen objecten, zoals o.a. waterplassen, hellingen, zandbakken en zwarte
  gaten (warps).</p>

  <p>Mogelijkheden:</p>

  <ul>
   <li>Modi met enkele en meerdere spelers (tot tien spelers)</li>
   <li>Tabel met topscores</li>
   <li>Dynamische banen</li>
   <li>Banen van derden</li>
   <li>Bewerker van de baan</li>
  </ul>
 it: >-
  <p>Kolf è un gioco di di golf in miniatura. Il gioco si gioca da un punto di vista sopraelevato, con una barra che rappresenta
  la mazza da golf. Kolf contiene molti tipi di oggetti diversi, tra cui ostacoli d'acqua, pendenze, trappole di sabbia
  e buchi neri (deformazioni).</p>

  <p>Caratteristiche:</p>

  <ul>
   <li>Modalità a uno o più giocatori (fino a dieci)</li>
   <li>Tabellone dei migliori punteggi</li>
   <li>Percorsi dinamici</li>
   <li>Percorsi di terze parti</li>
   <li>Editor dei percorsi</li>
  </ul>
 nn: >-
  <p>Kolf er eit minigolfspel. Ein ser golfbana frå fugleperspektiv, der ei kort linje representerer golfkølla. Det finst
  òg mange hinder, som vatn, bakkar, bunkerar og svarte hòl.</p>

  <p>Funksjonar:</p>

  <ul>
   <li>Kan vera frå éin til ti spelarar</li>
   <li>Rekordtavle</li>
   <li>Dynamiske golfbanar</li>
   <li>Nedlastbare golfbanar</li>
   <li>Kan laga eigne banar</li>
  </ul>
 ko: >-
  <p>Kolf는 모형 골프 게임입니다. 게임은 오버헤드 뷰로 진행되며 골프 클럽은 막대기로 표시됩니다. Kolf는 물 해저드, 슬로프, 모래 트랩, 블랙홀 등 특수 객체를 지원합니다.</p>

  <p>기능:</p>

  <ul>
   <li>단일 및 최대 10명까지 다중 플레이어 모드</li>
   <li>최고 점수표</li>
   <li>동적 코스</li>
   <li>제 3자 개발 코스</li>
   <li>코스 편집기</li>
  </ul>
ProjectGroup: KDE
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- Game
- ArcadeGame
Url:
 homepage: https://kde.org/applications/games/org.kde.kolf
 bugtracker: https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?format=guided&product=kolf
 help: https://docs.kde.org/?application=kolf
 donation: https://www.kde.org/community/donations/?app=kolf&source=appdata
Icon:
 cached:
 - name: kolf_kolf.png
  width: 48
  height: 48
 - name: kolf_kolf.png
  width: 64
  height: 64
 - name: kolf_kolf.png
  width: 128
  height: 128
 stock: kolf
 remote:
 - url: org/kde/kolf.desktop/0857f9b33e7628e57481e602f1643c5b/icons/128x128/kolf_kolf.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - org.kde.kolf.desktop
Provides:
 binaries:
 - kolf
 mediatypes:
 - application/x-kourse
 - application/x-kolf
Screenshots:
- default: true
 caption:
  de: Start eines Spiels in Kolf
  pl: Początkowy ekran Kolf
  zh-TW: Kolf 的初始畫面
  sk: Úvodná obrazovka v Kolf
  sl: Začetni zaslon Kolfa
  en-GB: Initial screen of Kolf
  C: Initial screen of Kolf
  el: Αρχική οθόνη του Kolf
  fi: Kolfin alkunäkymä
  cs: Úvodní obrazovka Kolf
  ca-valencia: Pantalla inicial del Kolf
  gl: Pantalla inicial de Kolf
  id: Layar awal Kolf
  es: Pantalla inicial de Kolf
  et: Kolfi avaekraan
  fr: Écran d'ouverture de Kolf
  sv: Inledande skärm i Kolf
  pt-BR: Tela inicial do Kolf
  pt: Ecrã inicial do Kolf
  ko: Kolf 초기 화면
  ca: Pantalla inicial del Kolf
  it: Schermata iniziale di Kolf
  nl: Initiaal scherm van Kolf
  nn: Startbiletet i Kolf
  uk: Початкове вікно Kolf
 thumbnails:
 - url: org/kde/kolf.desktop/0857f9b33e7628e57481e602f1643c5b/screenshots/image-1_224x279.png
  width: 224
  height: 279
 source-image:
  url: org/kde/kolf.desktop/0857f9b33e7628e57481e602f1643c5b/screenshots/image-1_orig.png
  width: 460
  height: 574
Releases:
- version: 20.12.1
 type: stable
 unix-timestamp: 1609977600
- version: 20.12.0
 type: stable
 unix-timestamp: 1607558400
- version: 20.08.3
 type: stable
 unix-timestamp: 1604534400
- version: 20.08.2
 type: stable
 unix-timestamp: 1602115200