⇦ | lifeograph [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for lifeograph in main

net.sourceforge.Lifeograph - 2.0.0-2 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: net.sourceforge.Lifeograph
Package: lifeograph
Name:
 pl: Lifeograph
 de: Lifeograph
 si: Lifeoraph
 zh_CN: Lifeograph
 pt_BR: Lifeograph
 ro: Lifeograph
 he: Lifeograph
 C: Lifeograph
 uk: Lifeograph
 sr: Lifeograph
 ru: Lifeograph
 tr: Lifeograph
 cs: Lifeograph
 sv: Lifeograph
 fr: Lifeograph
 eu: Lifeograph
 gl: Lifeograph
 es: Lifeograph
 hu: Lifeograph
 it: Lifeograph
 nl: Lifeograph
 ar: Lifeograph
Summary:
 tr: Dijital günlük ve not defteri
 C: Digital diary and note taking
Description:
 tr: >-
  <p>Lifeograph hayata dair notlar almak için hazırlanmış bir günlük programıdır.Bir günlük programından beklenecek temel
  işlevleri sağlamanın yanısıra sade ve ince düşünülmüşbir kullanıcı arayüzü sunmayı hedefler.</p>

  <p>Lifeograph'ın temel özellikleri:</p>

  <ul>
   <li>Şifrelenmiş (AES256 ile) veya şifrlenememiş günlükler</li>
   <li>Güçlü ve sezilebilir yaftalama sistemi</li>
   <li>Yapılacaklar listesi tutma</li>
   <li>Giriş başlık ve altbaşlıklarını otomatik biçimlendirme</li>
   <li>Wiki tarzı zengin metin biçimlendirme (*kalın*, _yatık_, =üstü-çizili=, vs…)</li>
   <li>Belli bir müddet kullanılmadığında kendiliğinden kapanma (mahremiyeti kormak için)</li>
   <li>Metin arama ve değiştirme</li>
   <li>Metin düzenleyici temaları ve arka plan resimleri</li>
   <li>Sevilen girişler</li>
   <li>Yazım denetimi</li>
   <li>Girşler arasında ve URI'lere linkler</li>
   <li>Otomatik yedekler</li>
   <li>Teker teker girişleri veya bütün günlüğü yazdırma</li>
   <li>Girişlere de eklenebilen istatistiki grafikler</li>
   <li>Girişlerin içinde küçük resimler ve grafikler</li>
  </ul>
 C: >-
  <p>
        Lifeograph is a diary program to take personal notes on life. It has all
        essential functionality expected in a diary program and strives to have
        a clean and streamlined user interface.
      </p>
  <p>
        Main features of Lifeograph:
      </p>
  <ul>
   <li>Encrypted (with AES256) and unencrypted diaries</li>
   <li>Powerful and intuitive tagging system</li>
   <li>Todo management system</li>
   <li>Automatically formats entry titles and subheadings</li>
   <li>Wiki-like rich text formatting (*bold*, _italic_, =strikeout=, etc…)</li>
   <li>Automatically logs out when not used for some time (to protect your diary when you forget to log out)</li>
   <li>Searching and replacing of text</li>
   <li>Themes in text editor, including background images</li>
   <li>Favorite entries</li>
   <li>Spell checking</li>
   <li>Links between entries and to URIs</li>
   <li>Automatic backups</li>
   <li>Printing individual entries or whole diaries</li>
   <li>Statistical charts that can also be embedded into entries</li>
   <li>Image thumbnails and charts in entries</li>
  </ul>
ProjectLicense: GPL-3.0
Categories:
- Utility
Keywords:
 fr:
 - journal
 - note
 - à faire
 - tag
 - statistiques
 tr:
 - hatıra
 - defter
 - not
 - yapılacak
 - istatistik
 C:
 - journal
 - note
 - to-do
 - tag
 - statistics
 de:
 - Notiz
 - Stichwort
 - Statistik
 eu:
 - egunerokoa
 - oharrak
 - egin-beharrak
 - etiketak
 - estatistikak
Url:
 homepage: http://lifeograph.sourceforge.net
Icon:
 cached:
 - name: lifeograph_net.sourceforge.Lifeograph.png
  width: 48
  height: 48
 - name: lifeograph_net.sourceforge.Lifeograph.png
  width: 64
  height: 64
 - name: lifeograph_net.sourceforge.Lifeograph.png
  width: 128
  height: 128
 stock: net.sourceforge.Lifeograph
 remote:
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/2ff1db2a597de43ec67d44f53af7f234/icons/128x128/lifeograph_net.sourceforge.Lifeograph.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - net.sourceforge.Lifeograph.desktop
Provides:
 mediatypes:
 - application/x-lifeographdiary
Screenshots:
- default: true
 caption:
  tr: Düzenleme ekranı
  C: Editing screen
 thumbnails:
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/2ff1db2a597de43ec67d44f53af7f234/screenshots/image-1_752x426.png
  width: 752
  height: 426
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/2ff1db2a597de43ec67d44f53af7f234/screenshots/image-1_624x354.png
  width: 624
  height: 354
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/2ff1db2a597de43ec67d44f53af7f234/screenshots/image-1_224x127.png
  width: 224
  height: 127
 source-image:
  url: net/sourceforge/Lifeograph/2ff1db2a597de43ec67d44f53af7f234/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1214
  height: 689
- caption:
  tr: Düzenleme ekranı (koyu)
  C: Editing screen (dark)
 thumbnails:
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/2ff1db2a597de43ec67d44f53af7f234/screenshots/image-2_752x426.png
  width: 752
  height: 426
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/2ff1db2a597de43ec67d44f53af7f234/screenshots/image-2_624x354.png
  width: 624
  height: 354
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/2ff1db2a597de43ec67d44f53af7f234/screenshots/image-2_224x127.png
  width: 224
  height: 127
 source-image:
  url: net/sourceforge/Lifeograph/2ff1db2a597de43ec67d44f53af7f234/screenshots/image-2_orig.png
  width: 1214
  height: 689
- caption:
  tr: Yafta görünümü
  C: Tag view
 thumbnails:
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/2ff1db2a597de43ec67d44f53af7f234/screenshots/image-3_752x426.png
  width: 752
  height: 426
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/2ff1db2a597de43ec67d44f53af7f234/screenshots/image-3_624x354.png
  width: 624
  height: 354
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/2ff1db2a597de43ec67d44f53af7f234/screenshots/image-3_224x127.png
  width: 224
  height: 127
 source-image:
  url: net/sourceforge/Lifeograph/2ff1db2a597de43ec67d44f53af7f234/screenshots/image-3_orig.png
  width: 1214
  height: 689
Releases:
- version: 2.0.0
 type: stable
 unix-timestamp: 1607212800
 description:
  tr: >-
   <p>Fasıl ve yafta gibi farklı unsurlar giriş altında toplandı</p>

   <p>Yeni metin-içi yaftalar ile, girişlerin yanı sıra paragrafların yaftalanması imkanı</p>

   <p>Yeni dahili harita ile girişlere konum ve seyahat güzergahlarının eklenmesi</p>

   <p>Programa daha iyi uyum sağlayan ve yeni imkanlar getiren yeni takvim</p>

   <p>Çizelge benzeri işlevler sunan yeni tablo paneli</p>

   <p>Girişler için tamamlanma yüzdeleri</p>

   <p>Giriş düzenleyiciye arka plan resmi atayabilme</p>

   <p>Araç çubuğu tarzı bir sağ tıklama menüsü</p>

   <p>Büyük ölçüde geliştirilmiş metin arama ve süzme sistemi</p>

   <p>Yazdırma sistemi geliştirmeleri</p>

   <p>Hem işlev hem görünüş yönünden geliştirilmiş grafikler</p>

   <p>Ve daha fazlası</p>
  C: >-
   <p>Unified different elements such as chapters and tags into entry</p>

   <p>New inline tags that are assigned to the paragraphs as well as entries</p>

   <p>New integrated map to assign locations and travel paths to entries</p>

   <p>New custom calendar widget that integrates with the program more nicely</p>

   <p>New table view for very basic spreadsheet like functionality</p>

   <p>Completion percentages for entries</p>

   <p>Support for background images in the entry editor</p>

   <p>a new toolbar-like right-click popover that replaced the toolbar</p>

   <p>Vastly more capable text search and entry list filtering</p>

   <p>Printing system improvements</p>

   <p>Both functionally and visually improved charts</p>

   <p>Many many more</p>
ContentRating:
 oars-1.0: {}