⇦ | nuntius [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:29 [UTC]

Metadata for nuntius in main

org.holylobster.nuntius.desktop - 0.2.0-5 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.holylobster.nuntius.desktop
Package: nuntius
Name:
 C: Nuntius
Summary:
 sk: Doručenie oznámení z vášho telefónu alebo tabletu do vášho počítača cez Bluetooth
 C: Deliver notifications from your phone or tablet to your computer over Bluetooth
 pl: Wyświetlanie powiadomień z telefonu lub tabletu na komputerze za pomocą Bluetooth
 es: Enviar notificaciones desde su teléfono o tableta a su equipo mediante Bluetooth
 de: Sende Benachrichtigungen von deinem Handy oder Tablet an deinen PC über Bluetooth
Description:
 C: >-
  <p>Nuntius delivers notifications from your phone or tablet to your computer over Bluetooth.</p>

  <p>To use Nuntius you will need to install a companion tool on your phone or tablet and pair it via Bluetooth.</p>
 sk: >-
  <p>Nuntius doručí oznámenia z vášho telefónu alebo tabletu do vášho počítača cez Bluetooth.</p>

  <p>Na používanie programu Nuntius budete musieť vo vašom telefóne alebo tablete nainštalovať spoločný nástroj a spárovať
  ho cez Bluetooth.</p>
 pl: >-
  <p>Nuntius wyświetla powiadomienia z telefonu lub tabletu na komputerze za pomocą Bluetooth.</p>

  <p>Aby użyć programu Nuntius, należy zainstalować uzupełniające narzędzie na telefonie lub tablecie i połączyć je z komputerem
  za pomocą Bluetooth.</p>
 es: >-
  <p>Nuntius envía notificaciones desde su teléfono o tableta a su equipo mediante Bluetooth.</p>

  <p>Para usar Nuntius deberá instalar una herramienta complementaria en su teléfono o tableta y emparejarlo mediante Bluetooth.</p>
 de: >-
  <p>Nuntius sendet Benachrichtigungen von deinem Handy oder Tablet direkt an deinen Computer über Bluetooth.</p>

  <p>Um Nuntius zu benutzen, musst du ein Hilfstool auf deinem Handy oder Tablet installieren und es über Bluetooth mit
  deinem PC verbinden.</p>
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- Utility
Keywords:
 sk:
 - oznámenia
 - upozornenia
 C:
 - notifications
 pl:
 - powiadomienia
 - powiadamianie
 - notyfikacje
 - wiadomości
 - komunikaty
 - telefon
 - tablet
 - smartfon
 - phablet
 - fablet
 - android
 es:
 - notificaciones
 de:
 - Benachrichtigungen
Url:
 homepage: https://github.com/orgs/holylobster
Icon:
 cached:
 - name: nuntius_nuntius.png
  width: 48
  height: 48
 - name: nuntius_nuntius.png
  width: 64
  height: 64
 - name: nuntius_nuntius.png
  width: 128
  height: 128
 stock: nuntius
 remote:
 - url: org/holylobster/nuntius.desktop/8ed094d8d9f386f56d102254af732ef2/icons/128x128/nuntius_nuntius.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - org.holylobster.nuntius.desktop
Screenshots:
- default: true
 thumbnails:
 - url: org/holylobster/nuntius.desktop/8ed094d8d9f386f56d102254af732ef2/screenshots/image-1_752x367.png
  width: 752
  height: 367
 - url: org/holylobster/nuntius.desktop/8ed094d8d9f386f56d102254af732ef2/screenshots/image-1_624x304.png
  width: 624
  height: 304
 - url: org/holylobster/nuntius.desktop/8ed094d8d9f386f56d102254af732ef2/screenshots/image-1_224x109.png
  width: 224
  height: 109
 source-image:
  url: org/holylobster/nuntius.desktop/8ed094d8d9f386f56d102254af732ef2/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1024
  height: 500

org.holylobster.nuntius.desktop - 0.2.0-5+b1 ⚙ amd64

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.holylobster.nuntius.desktop
Package: nuntius
Name:
 C: Nuntius
Summary:
 sk: Doručenie oznámení z vášho telefónu alebo tabletu do vášho počítača cez Bluetooth
 C: Deliver notifications from your phone or tablet to your computer over Bluetooth
 pl: Wyświetlanie powiadomień z telefonu lub tabletu na komputerze za pomocą Bluetooth
 es: Enviar notificaciones desde su teléfono o tableta a su equipo mediante Bluetooth
 de: Sende Benachrichtigungen von deinem Handy oder Tablet an deinen PC über Bluetooth
Description:
 C: >-
  <p>Nuntius delivers notifications from your phone or tablet to your computer over Bluetooth.</p>

  <p>To use Nuntius you will need to install a companion tool on your phone or tablet and pair it via Bluetooth.</p>
 sk: >-
  <p>Nuntius doručí oznámenia z vášho telefónu alebo tabletu do vášho počítača cez Bluetooth.</p>

  <p>Na používanie programu Nuntius budete musieť vo vašom telefóne alebo tablete nainštalovať spoločný nástroj a spárovať
  ho cez Bluetooth.</p>
 pl: >-
  <p>Nuntius wyświetla powiadomienia z telefonu lub tabletu na komputerze za pomocą Bluetooth.</p>

  <p>Aby użyć programu Nuntius, należy zainstalować uzupełniające narzędzie na telefonie lub tablecie i połączyć je z komputerem
  za pomocą Bluetooth.</p>
 es: >-
  <p>Nuntius envía notificaciones desde su teléfono o tableta a su equipo mediante Bluetooth.</p>

  <p>Para usar Nuntius deberá instalar una herramienta complementaria en su teléfono o tableta y emparejarlo mediante Bluetooth.</p>
 de: >-
  <p>Nuntius sendet Benachrichtigungen von deinem Handy oder Tablet direkt an deinen Computer über Bluetooth.</p>

  <p>Um Nuntius zu benutzen, musst du ein Hilfstool auf deinem Handy oder Tablet installieren und es über Bluetooth mit
  deinem PC verbinden.</p>
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- Utility
Keywords:
 sk:
 - oznámenia
 - upozornenia
 C:
 - notifications
 pl:
 - powiadomienia
 - powiadamianie
 - notyfikacje
 - wiadomości
 - komunikaty
 - telefon
 - tablet
 - smartfon
 - phablet
 - fablet
 - android
 es:
 - notificaciones
 de:
 - Benachrichtigungen
Url:
 homepage: https://github.com/orgs/holylobster
Icon:
 cached:
 - name: nuntius_nuntius.png
  width: 48
  height: 48
 - name: nuntius_nuntius.png
  width: 64
  height: 64
 - name: nuntius_nuntius.png
  width: 128
  height: 128
 stock: nuntius
 remote:
 - url: org/holylobster/nuntius.desktop/18768f753c604b2f392cc9244557e35b/icons/128x128/nuntius_nuntius.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - org.holylobster.nuntius.desktop
Screenshots:
- default: true
 thumbnails:
 - url: org/holylobster/nuntius.desktop/18768f753c604b2f392cc9244557e35b/screenshots/image-1_752x367.png
  width: 752
  height: 367
 - url: org/holylobster/nuntius.desktop/18768f753c604b2f392cc9244557e35b/screenshots/image-1_624x304.png
  width: 624
  height: 304
 - url: org/holylobster/nuntius.desktop/18768f753c604b2f392cc9244557e35b/screenshots/image-1_224x109.png
  width: 224
  height: 109
 source-image:
  url: org/holylobster/nuntius.desktop/18768f753c604b2f392cc9244557e35b/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1024
  height: 500