⇦ | pyhoca-gui [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:29 [UTC]

Metadata for pyhoca-gui in main

pyhoca-gui.desktop - 0.6.1.1-1 ⚙ all

Icon
---
Type: desktop-application
ID: pyhoca-gui.desktop
Package: pyhoca-gui
Name:
 C: PyHoca-GUI
Summary:
 C: Python X2Go Client Applet
Description:
 C: >-
  <p>X2Go is a server based computing environment with  - session resuming  - low bandwidth support  - sesion brokerage
  support  - client-side mass storage mounting support  - client-side printing support  - audio support  - authentication
  by smartcard and USB stick</p>

  <p>PyHoca-GUI is a slim X2Go client that docks to the desktop&apos;s notification area and allows multiple X2Go session
  handling.</p>
 da: >-
  <p>X2Go er et serverbaseret beregningsmiljø med - genoptagelse af session - understøttelse af lav båndbredde - understøttelse
  af sessionsforhandling - understøttelse af masselagringsmontering på klientsiden - understøttelse af udskrivning på
  klientsiden - understøttelse af lyd - godkendelse via smartkort eller USB-drev</p>

  <p>PyHoca-GUI er en tynd X2Go-klient, der dokker til skrivebordets statusfelt og tillader håndtering af flere X2go-sessioner.</p>
 it: >-
  <p>X2Go è un ambiente di calcolo basato su server con: - ripristino delle sessioni; - gestione di larghezze di banda
  ristrette; - gestione di broker di sessione; - gestione del montaggio lato client di dispositivi di archiviazione di  
  massa; - gestione della stampa lato client; - gestione dell&apos;audio; - autenticazione con smartcard e chiavette
  USB.</p>

  <p>PyHoca-GUI è un piccolo client X2Go che si ancora all&apos;area di notifica del desktop e permette la gestione di più
  sessioni X2Go.</p>
 en: >-
  <p>X2Go is a server based computing environment with  - session resuming  - low bandwidth support  - sesion brokerage
  support  - client-side mass storage mounting support  - client-side printing support  - audio support  - authentication
  by smartcard and USB stick</p>

  <p>PyHoca-GUI is a slim X2Go client that docks to the desktop&apos;s notification area and allows multiple X2Go session
  handling.</p>
Categories:
- Network
- RemoteAccess
Keywords:
 C:
 - X2Go
 - Remote
 - Desktop
 - Published
 - Applications
 - Administration
 - Applet
Icon:
 cached:
 - name: pyhoca-gui_pyhoca_x2go-logo-ubuntu.png
  width: 64
  height: 64
 stock: pyhoca_x2go-logo-ubuntu
Launchable:
 desktop-id:
 - pyhoca-gui.desktop