⇦ | ristretto [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for ristretto in main

ristretto.desktop - 0.10.0-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: ristretto.desktop
Package: ristretto
Name:
 C: Ristretto
Summary:
 C: Fast and lightweight image viewer
Description:
 he: >-
  <p>‏Ristretto הוא מציג תמונות עבור סביבת שולחן עבודה Xfce.</p>

  <p>מציג תמונות Ristretto הוא תוכנה הניתנת לשימוש לצפייה ודפדוף בתמונות, להרצת מצגת, לפתיחת תמונות עם תוכנות אחרות כמו
  עורך תמונות או להגדרת תמונה כרקע שולחן עבודה.</p>
 zh_CN: >-
  <p>Ristretto 是 Xfce 桌面环境下的图片查看器。</p>

  <p>Ristretto 图片查看器是一个应用程序,它可以用来查看和滚动浏览图片,运行图片幻灯片,使用其他程序比如图片编辑器来打开图片或者设置一张图片为桌面背景。</p>
 ja: >-
  <p>Ristretto は Xfce デスクトップ環境向けの画像ビューアーです。</p>

  <p>Ristretto は画像ビューアーアプリケーションです。画像の表示やスクロール、スライドショー、グラフィックエディターなど他のアプリケーションで画像を開く、あるいはデスクトップの壁紙の設定などが行えます。</p>
 sk: >-
  <p>Ristretto je prehliadač obrázkov pre pracovné prostredie Xfce.</p>

  <p>Prehliadač obrázkov Ristretto je aplikácia, ktorú môžete použiť na zobrazenie a prechádzanie obrázkami, spustenie prezentácie
  obrázkov, otvorenie obrázkov v inej aplikácii, ako napr. editor obrázkov, alebo nastaviť obrázok ako tapetu plochy.</p>
 C: >-
  <p>Ristretto is an image viewer for the Xfce desktop environment.</p>

  <p>The Ristretto Image Viewer is an application that can be used to view and scroll through images, run a slideshow of
  images, open images with other applications like an image-editor or configure an image as the desktop wallpaper.</p>
 uk: >-
  <p>Ristretto - переглядач зображень для робочого середовища Xfce.</p>

  <p>Переглядач малюнків Ristretto - це програма, яку можна використовувати для перегляду малюнків, запуску слайд-шоу з
  малюнків, відкривання малюнків за допомогою інших програм, таких як редактор малюнків, або налаштовувати малюнок в якості
  шпалер стільниці.</p>
 sr: >-
  <p>Ристрето је прегледач слика радног окружења Иксфце-а.</p>

  <p>Прегледник слика Ристрето је програм који може да се користи за преглед и клизање кроз слике, покретање покретног приказа
  слика, отварање слика осталим програмима, као уредник слика или за подешавање слике да буде позадина радне површи.</p>
 fr: >-
  <p>Ristretto est un visionneur d’images pour l’environnement de bureau Xfce.</p>

  <p>Le visionneur d’images Ristretto est une application qui peut être utilisée pour visionner et faire défiler des images,
  les ouvrir dans d’autres applications comme un éditeur d’images, ou les définir comme fond d’écran.</p>
 nb: >-
  <p>Ristretto er en bildefremviser for Xfce-skrivebordsmiljøet</p>

  <p>Ristretto bildeviser er et program som kan brukes til å se og bla igjennom bilder, kjøre bildefremvisning, åpne bilder
  med andre programmer, for eksempel et bilderedigeringsprogram, eller sette et bilde som skrivebordsbakgrunn.</p>
 hr: >-
  <p>Ristretto je preglednik slika za Xfce radno okruženje.</p>

  <p>Ristretto preglednik slika je aplikacija koja se može koristiti za otvaranje i pregledavanje slika. Slike se mogu pregledavati
  kao prezentacija, otvariti u uređivaču slika ili postaviti kao pozadina radne površine.</p>
 sv: >-
  <p>Ristretto är en bildvisare för skrivbordsmiljön Xfce</p>

  <p>Bildvisaren Ristretto är ett program som kan användas för att visa och bläddra bland bilder, köra ett bildspel, öppna
  bilder med andra program som en bildredigerare eller ställa in en bild som skrivbordsbakgrund.</p>
 hy_AM: >-
  <p>Ristretto — պատկերների ցուցադրման ծրագիր է, Xfce-ի աշխատասեղանի միջավայրի համար։</p>

  <p>Ristretto պատկերի ցուցադրիչը ծրագիր է, որը կարող է աւգտագործուել պատկերների դիտման, տեսասահիկի միացման, պատկերներն
  այլ ծրագրերով բացելու համար, աւրինակ՝ պատկերների խմբագիրչը կամ պատկերի կազմաձեւումը, որպէս աշխատասեղանի պաստառ։</p>
 hu: >-
  <p>A Ristretto egy képmegjelenítő az Xfce asztali környezethez.</p>

  <p>A Ristretto képmegjelenítő képek megtekintésére, köztük görgetésére, más alkalmazásokkal történő megnyitására (pl.
  képszerkesztők), háttérként beállítására vagy diavetítés futtatására szolgáló alkalmazás.</p>
 ca: >-
  <p>Ristretto és un visualitzador d'imatges per a l'entorn d'escriptori Xfce.</p>

  <p>El visualitzador d'imatges Ristretto és una aplicació que es pot utilitzar per a la visualització i per al desplaçament
  per les imatges, per a l'execució d'una presentació de diapositives, per a l'obriment de les imatges amb altres aplicacions
  com ara un editor o per a la configuració d'una imatge com a fons de l'escriptori.</p>
 zh_TW: >-
  <p>Ristretto 是個 Xfce 桌面環境的影像檢視器。</p>

  <p>Ristretto 影像檢視器是一個用來檢視及捲動瀏覽影象、播放影像幻燈片、以其他應用程式(如影像編輯器)開啟、或是將影像設定為桌面的桌布的應用程式。</p>
 nl: >-
  <p>Ristretto is een afbeeldingkijker voor de Xfce-werkomgeving.</p>

  <p>De afbeeldingkijker Ristretto is een toepassing die kan worden gebruikt om door afbeeldingen te bladeren en ze te bekijken,
  een diapresentatie van afbeeldingen weer te geven, afbeeldingen te openen met andere toepassingen zoals een fotobewerker
  of om een afbeelding in te stellen als bureaubladachtergrond.</p>
 lt: >-
  <p>Ristretto yra paveikslų žiūryklė, skirta Xfce darbalaukio aplinkai.</p>

  <p>Ristretto paveikslų žiūryklė yra programa, kuri gali būti naudojama paveikslų peržiūrai, skaidrių rodymui, paveikslų
  atvėrimui per kitas, tokias kaip paveikslų redaktorius, programas arba paveikslų, kaip darbalaukio fono, konfigūravimui.</p>
 pl: >-
  <p>Przeglądarka obrazów dla środowiska Xfce</p>

  <p>Przeglądarka obrazów Ristretto to program, który może być używany do przeglądania i przewijania kolekcji obrazów, uruchamiania
  prezentacji slajdów z obrazów, otwierania obrazów przy użyciu innego programu, takiego jak edytor grafiki, oraz do konfigurowania
  obrazu jako tapety pulpitu.</p>
 el: >-
  <p>Το ristretto είναι ένας διαχειριστής εικόνων για το γραφικό περιβάλλον xfce.</p>

  <p> Η εφαρμογή Προβολής Εικόνων Ristretto μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή και εναλλαγή εικόνων, την προβολή μιας
  παρουσίασης εικόνων, το άνοιγμα εικόνων με άλλες εφαρμογές όπως ένας επεξεργαστής εικόνων ή για τον ορισμό μιας εικόνας
  ως φόντο επιφάνειας εργασίας.</p>
 cs: >-
  <p>Ristretto je prohlížeč obrázků pro pracovní prostředí Xfce.</p>

  <p>Prohlížeč obrázků Ristretto je aplikace pro prohlížení a procházení obrázků, spuštění prezentace obrázků, otevírání
  obrázků v jiných aplikacích, např. v editoru obrázků, nebo pro nastavení obrázku jako tapety pracovní plochy.</p>
 th: >-
  <p>Ristretto คือโปรแกรมแสดงรูปภาพสำหรับเดสก์ท็อป Xfce</p>

  <p>โปรแกรมดูรูปภาพ Ristretto เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้แสดงและเลื่อนดูรูปภาพต่างๆ, แสดงสไลด์ของรูปภาพ, เปิดรูปภาพด้วยโปรแกรมอื่นเช่นโปรแกรมแก้ไขรูปภาพ
  หรือกำหนดรูปภาพเป็นภาพพื้นหลัง</p>
 gl: >-
  <p>Ristretto é un visor de imaxes para o contorno de escritorio Xfce.</p>

  <p>O Visor de Imaxes Ristretto é un aplicativo que se pode empregar para ver imaxes, reproducir unha presentación de imaxes,
  abrir imaxes con outros aplicativos, como un editor de imaxes, ou configurar unha imaxe como fondo de pantalla.</p>
 pt: >-
  <p>O Ristretto é um visualizador de imagens para o ambiente de trabalho Xfce</p>

  <p>O visualizador de imagens Ristretto é uma aplicação que pode ser usada para ver e deslocar entre imagens, executar
  uma apresentação de imagens, abrir imagens com outras aplicações como um editor de imagens ou configurar uma imagem como
  papel de parede.</p>
 es: >-
  <p>Ristretto es un visor de imágenes para el entorno de escritorio de Xfce.</p>

  <p>El visor de imágenes Ristretto es una aplicación que se puede utilizar para ver y desplazarse a través de las imágenes,
  ejecutar una presentación de imágenes, abrir imágenes con otras aplicaciones como un editor de imágenes o configurar una
  imagen como fondo de escritorio.</p>
 id: >-
  <p>Ristretto adalah penilik gambar untuk lingkungan desktop Xfce.</p>

  <p>Penilik Gambar Ristretto adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk melihat dan menggulir melalui gambar, menjalankan
  salindia gambar, membuka gambar dengan aplikasi lain seperti penyunting gambar atau mengkonfigurasi gambar sebagai gambar
  latar destop.</p>
 eu: >-
  <p>Ristretto Xfce idazmahai inguruneko irudi-ikustatzaile bat da.</p>

  <p>Ristretto argazki ikustatzailea irudiak ikusi eta haien artean mugitu, diaporama bat ikusi, irudiak editatzeko gai
  den beste aplikazioekin ireki edo argazki bat mahaigain-irudi gisa ezartzeko erabili daitekeen aplikazio bat da.</p>
 ru: >-
  <p>Ristretto — быстрая и легковесная программа просмотра изображений для рабочего окружения Xfce.</p>

  <p>Программа просмотра изображений Ristretto может быть использована для показа и смены изображений, демонстрации слайд-шоу
  из изображений, открытия изображений в других программах, например в редакторах, и замены обоев на рабочем столе.</p>
 tr: >-
  <p>Ristretto, Xfce masaüstü ortamı için bir resim göstericidir.</p>

  <p>Ristretto Resim Gösterici, resimleri görüntülemek, resimler arasında gezinmek, resimlerle sunum yapmak, resimleri
  resim düzenleyici gibi farklı uygulamalarla açmak ya da resimi masaüstü arkaplanı olarak ayarlamak için kullanılabilecek
  bir uygulamadır.</p>
 kk: >-
  <p>Ristretto - Xfce жұмыс үстел ортасы үшін суреттер көрсетушісі.</p>

  <p>Ristretto суреттерді көрсету қолданбасы суреттерді қарау және шолу, слайдшоу ретінде көрсету, суретті басқа, суреттерді
  түзету сияқты, қолданбасы көмегімен ашуға немесе суретті жұмыс үстелдің фоны ретінде орнатуға мүмкін етеді.</p>
 be: >-
  <p>Ristretto — хуткая і лёгкаважная праграма для прагляду выяў для працоўнага асяроддзя Xfce.</p>

  <p>Праграма для прагляду выяў Ristretto можа паказваць і прагортваць выявы, ствараць з выяў слайд-шоў, перанакіроўваць
  выявы ў іншыя праграмы, напрыклад рэдактары і рабіць выявы шпалерамі працоўнага стала.</p>
 is: >-
  <p>Ristretto er myndaforrit fyrir Xfce skjáborðsumhverfið.</p>

  <p>Ristretto myndaskoðarinn er forrit sem nota má til að skoða og vafra í gegnum myndir, keyra skyggnusýningu með myndum,
  opna myndir í öðrum forritum eins og til dæmis myndvinnsluforritum, nú eða nota það til að setja mynd sem bakgrunn á skjáborð.</p>
 ko: >-
  <p>리스트레또는 Xfce 데스크톱 환경의 그림 보기 프로그램입니다.</p>

  <p>리스트레또 그림 보기 프로그램에서는 이미지를 스크롤 방식으로도 볼 수 있으며 슬라이드 쇼 방식으로 보여줄 수 있고 다른 이미지 편집기에서 이미지를 열어보거나 데스크톱 바탕 화면 이미지로 설정할 수 있습니다.</p>
 it: >-
  <p>Ristretto è un visualizzatore di immagini per l'ambiente grafico Xfce.</p>

  <p>Il visualizzatore di immagini Ristretto è un'applicazione che può essere utilizzata per visualizzare e scorrere tra
  le immagini, eseguire una presentazione, aprire le immagini con altre applicazioni (quali editor di immagini) o per impostare
  un'immagine come sfondo della scrivania.</p>
 da: >-
  <p>Ristretto er en billedfremviser til Xfce-skrivebordsmiljøet.</p>

  <p>Ristretto Billedfremviseren er et program som kan bruges til at vise og gennemse billeder, køre et diasshow af billeder,
  åbne billeder med andre programmer såsom et billedredigeringsprogram eller konfigurere et billede som et skrivebordstapet.</p>
 de: >-
  <p>Ristretto ist ein Bildbetrachter für die Xfce-Arbeitsumgebung.</p>

  <p>Mit dem Ristretto-Bildbetrachter können Bilder angezeigt, durchgeblättert und als Diaschau angezeigt werden. Außerdem
  können Bilder mit anderen Programmen wie Bildbearbeitungsanwendungen geöffnet oder als Hintergrundbild eingestellt werden.</p>
 pt_BR: >-
  <p>O Ristretto é um visualizador de imagens rápido e leve para o ambiente de trabalho Xfce.</p>

  <p>O Visualizador de Imagens Ristretto é um aplicativo que pode ser usado para visualizar ou navegar por uma coleção de
  imagens, exibir uma apresentação de slides de imagens, abrir imagens com outros aplicativos como um editor de imagens
  or definir uma imagem como papel de parede da área de trabalho.</p>
 bg: >-
  <p>Ristretto е бърза и лека програма за преглед на изображения за работната среда XFCE</p>

  <p>С програмата за преглед на изображения Ristretto можете да преглеждате Вашите изображенията, да превъртате списъка
  с изображения, да стартирате слайд шоу, да отваряте изображенията с друга програма, като редактор на изображения, както
  и да задавате изображение, като фон на работният плот.</p>
 ms: >-
  <p>Mousepad merupakan pelihat imej untuk persekitaran desktop Xfce.</p>

  <p>Pelihat IMej Ristretto ialah aplikasi yang digunakan untuk melihat dan menatal imej, menjalankan paparan slaid imej,
  membuka imej dengan aplikasi lain seperti image-editor atau konfigur imej sebagai kertas dinding desktop.</p>
 en_AU: >-
  <p>Ristretto is an image viewer for the Xfce desktop environment.</p>

  <p>The Ristretto Image Viewer is an application that can be used to view and scroll through images, run a slideshow of
  images, open images with other applications like an image-editor or configure an image as the desktop wallpaper.</p>
 fi: >-
  <p>Ristretto on kuvakatselin Xfce-työpöytäympäristöön.</p>

  <p>Ristretto-kuvankatselin on sovellus, jota voidaan käyttää kuvien katsomiseen ja selaamiseen, diaesitysten näyttämiseen,
  kuvien avaamiseen muilla sovelluksilla, kuten kuvankäsittelyohjelmilla tai määrittämään kuva työpöydän taustakuvaksi.</p>
ProjectGroup: XFCE
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- Graphics
- Viewer
Url:
 homepage: https://docs.xfce.org/apps/ristretto/start
 bugtracker: https://bugzilla.xfce.org/describecomponents.cgi?product=Ristretto
 help: https://docs.xfce.org/apps/ristretto/start
Icon:
 cached:
 - name: ristretto_ristretto.png
  width: 48
  height: 48
 - name: ristretto_ristretto.png
  width: 64
  height: 64
 - name: ristretto_ristretto.png
  width: 128
  height: 128
 stock: ristretto
 remote:
 - url: r/ri/ristretto.desktop/ff94e45dd821ea1a41e6b7baaefa0d79/icons/128x128/ristretto_ristretto.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - ristretto.desktop
Provides:
 binaries:
 - ristretto
 mediatypes:
 - image/png
 - image/gif
 - image/jpeg
 - image/bmp
 - image/x-pixmap
 - image/tiff
 - image/svg+xml
 - image/x-xpixmap
Screenshots:
- default: true
 thumbnails:
 - url: r/ri/ristretto.desktop/ff94e45dd821ea1a41e6b7baaefa0d79/screenshots/image-1_624x509.png
  width: 624
  height: 509
 - url: r/ri/ristretto.desktop/ff94e45dd821ea1a41e6b7baaefa0d79/screenshots/image-1_224x182.png
  width: 224
  height: 182
 source-image:
  url: r/ri/ristretto.desktop/ff94e45dd821ea1a41e6b7baaefa0d79/screenshots/image-1_orig.png
  width: 642
  height: 524
- caption:
  C: Ristretto - Set as Wallpaper
 thumbnails:
 - url: r/ri/ristretto.desktop/ff94e45dd821ea1a41e6b7baaefa0d79/screenshots/image-2_224x197.png
  width: 224
  height: 197
 source-image:
  url: r/ri/ristretto.desktop/ff94e45dd821ea1a41e6b7baaefa0d79/screenshots/image-2_orig.png
  width: 416
  height: 366