⇦ | sasview [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for sasview in main

sasview.desktop - 5.0.3-3 ⚙ all

Icon
---
Type: desktop-application
ID: sasview.desktop
Package: sasview
Name:
 C: SasView
Summary:
 C: Small Angle Scattering Analysis
Description:
 da: >-
  <p>SasView er en Small Angle Scattering Analysis-programpakke, oprindelig udviklet dom en del af NSF DANSE-projektet under
  navnet SansView, nu håndteret af en international samling af faciliteter.</p>

  <p>SasView er et program til analyse af Small-Angle Scattering-data (SAS).</p>

  <p>Det passer til analytiske funktioner, der beskriver forskellige slags materiel mikrostruktur til eksperimentelle data
  for at kunne bestemme formen, størrelsen og graden af ordning.</p>

  <p>SasView indeholder også værktøjer for beregning af spredte længdetætheder, opdelingsstørrelser, opløsning, fringe-tykkelser/d-mellemrum,
  (Porod) invariant (»total spredning«) og distributionsfunktioner for afstande.</p>

  <p>Denne pakke installerer det kørbare skript sasview.</p>
 C: >-
  <p>SasView is a Small Angle Scattering Analysis Software Package, originally developed as part of the NSF DANSE project
  under the name SansView, now managed by an international collaboration of facilities.</p>

  <p>SasView is software for the analysis of Small-Angle Scattering (SAS) data.</p>

  <p>It fits analytic functions describing different types of material microstructure to experimental data in order to determine
  the shape, size and degree of ordering.</p>

  <p>SasView also includes tools for calculating scattering length densities, slit sizes, resolution, fringe thicknesses/d-spacings,
  the (Porod) invariant (&apos;total scattering&apos;), and distance distribution functions.</p>

  <p>This package installs the sasview executable script.</p>
 en: >-
  <p>SasView is a Small Angle Scattering Analysis Software Package, originally developed as part of the NSF DANSE project
  under the name SansView, now managed by an international collaboration of facilities.</p>

  <p>SasView is software for the analysis of Small-Angle Scattering (SAS) data.</p>

  <p>It fits analytic functions describing different types of material microstructure to experimental data in order to determine
  the shape, size and degree of ordering.</p>

  <p>SasView also includes tools for calculating scattering length densities, slit sizes, resolution, fringe thicknesses/d-spacings,
  the (Porod) invariant (&apos;total scattering&apos;), and distance distribution functions.</p>

  <p>This package installs the sasview executable script.</p>
Categories:
- Science
- Physics
Keywords:
 C:
 - SAS
 - SANS
 - SAXS
 - scattering
 - neutron scattering
 - X-ray scattering
 - physics
Icon:
 cached:
 - name: sasview_sasview.png
  width: 64
  height: 64
 stock: sasview
Launchable:
 desktop-id:
 - sasview.desktop