⇦ | step [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for step in main

org.kde.step.desktop - 4:20.12.1-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.kde.step.desktop
Package: step
Name:
 sk: Step
 sl: Step
 C: Step
 fr: Step
 uk: Step
 pt-BR: Step
 sv: Step
 ca: Step
 en-GB: Step
 nl: Step
 nn: Step
 lt: Step
 ca-valencia: Step
 pl: Krok
 nds: Step
 el: Step
 cs: Step
 id: Step
 zh-CN: Step
 gl: Paso
 pt: Step
 es: Step
 et: Step
 eu: Step
 ru: Step
 tr: Adım
 zh-TW: 物理_Step
 da: Step
 ko: Step
 it: Step
 de: Step
 bs: Korak
 fi: Step
Summary:
 sk: Interaktívny fyzikálny simulátor
 sl: Interaktivni fizikalni simulator
 C: Interactive Physical Simulator
 fr: Simulateur physique interactif
 uk: Інтерактивний фізичний імітатор
 pt-BR: Simulador de Física Interativo
 sv: Interaktiv fysiksimulator
 ca: Simulador interactiu de física
 en-GB: Interactive Physical Simulator
 nl: Interactieve natuurkundige simulaties
 nn: Interaktiv fysikksimulator
 lt: Interaktyvus fizikos modeliatorius
 ca-valencia: Simulador interactiu de física
 pl: Interaktywny symulator fizyczny
 nds: Brukerstüert Physiksimuleren
 el: Διαδραστικός προσομοιωτής του φυσικού κόσμου
 cs: Interaktivní fyzikální simulátor
 id: Simulator Fisik Interaktif
 zh-CN: 交互式物理模拟器
 gl: Simulador físico interactivo
 pt: Simulador de Física Interactivo
 es: Simulador físico interactivo
 et: Interaktiivne füüsikasimulaator
 eu: Fisika simulatzaile interaktiboa
 ru: Интерактивный физический симулятор
 tr: Etkileşimli Fizik Öykünücüsü
 zh-TW: 互動式物理模擬器
 ko: 인터랙티브 물리학 시뮬레이터
 it: Simulatore interattivo di fisica
 de: Interaktiver Physiksimulator
 bs: Interaktivni fizički simulator
 fi: Vuorovaikutteinen fysiikkasimulaattori
Description:
 nds: >-
  <p>Step is en brukerstüert Physik-Simulater. Du kannst dor de physikaalsche Welt mit över Simuleren bekieken. Dat geiht
  so: Du leggst en poor Körpers hen, föögst en poor Kräft to, so as de Swoorkraft oder en Fedder, denn klickst Du op „Simuleren“
  un Step wiest Di, wodennig sik dat na de physikaalschen Gesetten utwickeln deit. Du kannst all Egenschappen vun Dien Körpers
  un Kräft ännern (ok bides de Simuleren löppt) un Di ankieken wodennig dat den Afloop vun't Experiment ännert. Mit Step
  kannst Du nich bloots lehren, man meist föhlen, wodennig Physik funkscheneert.</p>

  <p>Markmalen:</p>

  <ul>
   <li>Klass'sch mechaansch Simuleren in twee Dimenschonen</li>
   <li>Deeltjes, Feddern mit Dämpen, Swoor- un Coulomb-Kräft</li>
   <li>Fast Körpers</li>
   <li>Tosamenstoot-Opdecken (opstunns bloots schrittwies) un -Behanneln</li>
   <li>Week (verformbor) Körpers simuleert as för den Bruker bewerkbor Deeltjes-Feddern-Systeem, Klangbülgen</li>
   <li>Molekööldünamik (opstunns mit Lennard-Jones-Potenschaal): Gas un Flaat, kondenseren un verdampen, utreken vun makroskoopsch
  Mengden un ehr Varianten</li>
   <li>Eenheiten ümreken un Utdrück utreken: Di giffst wat in as „(2 Daag + 3 Stünnen) * 80 km/h“ un dat gellt denn as
  Längdenweert (bruukt „libqalculate“)</li>
   <li>Fehlerreken: Du kannst wat as „1,3 ± 0,2“ för jichtenseen Egenschap ingeven, denn reekt Step för all afhangen Weerten
  över statistische Formeln de Fehlers ut.</li>
   <li>Löserfehler-Estemeren: Vun den Löser inbuut Fehlers warrt estemeert un de vun den Bruker ingeven Fehlers toföögt</li>
   <li>En Reeg verscheden Lösers: bet to de 8. Orden, ex- un implizit, mit un ahn topassen Tietschreed (de mehrsten Lösers
  bruukt de GSL-Bibliotheek)</li>
   <li>Kuntrullwarktüüch för't Bekieken vun Egenschappen binnen de Simuleren (ok mit topasst Tastkombinatschoon)</li>
   <li>Warktüüch, mit de sik de Resultaten ankieken laat: Diagramm, Meter, Spoor</li>
   <li>Kontextinformatschonen för all Objekten, inbuut Wikipedia-Kieker</li>
   <li>Sammeln vun Bispill-Experimenten, mehr laat sik vun KNewStuff daalladen</li>
   <li>Inbuut Anleden</li>
  </ul>
 pl: >-
  <p>Krok jest interaktywnym symulatorem fizyki. Umożliwia poznawanie świata fizycznego poprzez symulacje. Działa w następujący
  sposób: umieszczasz jakieś bryły na scenie, dodajesz jakieś siły jako grawitacja lub sprężyny, a następnie naciskasz na
  Symulacja i Krok pokaże jak scena się zmieni według praw fizyki. Można zmienić każdą właściwość brył/sił w eksperymencie
  (nawet podczas symulacji) i zobaczyć jak zmieni się przebieg eksperymentu. Dzięki Krokowi nie tylko można się nauczyć,
  ale także poczuć jak działa fizyka!</p>

  <p>Możliwości:</p>

  <ul>
   <li>Klasyczna symulacja mechaniczna w dwóch wymiarach</li>
   <li>Cząstki, sprężyny z tłumieniem, siły grawitacyjne i kulombowskie</li>
   <li>Bryły sztywne</li>
   <li>Wykrywanie i obsługa kolizji (obecnie tylko dyskretnie)</li>
   <li>Miękkie (odkształcalne) bryły symulowane jako systemy cząsteczek-sprężyn edytowanych przez użytkownika, fale dźwiękowe</li>
   <li>Dynamika molekularna (obecnie przy użyciu potencjału Lennard-Jones): gaz i ciecz, kondensacja i parowanie, obliczanie
  wielkości makroskopowych i ich wariancji</li>
   <li>Przekształcanie jednostek i obliczanie wyrażeń: możesz wpisać coś takiego"(2 dni + 3 godziny) * 80 km/h" i zostanie
  to potraktowane jako wartość odległości (wymaga libqalculate)</li>
   <li>Obliczanie i propagacja błędów: możesz wpisać wartości takie jak "1.3 ± 0.2" dla każdej własności, a błędy dla wszystkich
  zależnych własności zostaną obliczone używając równań statystycznych</li>
   <li>Oszacowanie błędu solvera: błędy wprowadzone przez solver są obliczane i dodawane do błędów podanych przez użytkownika</li>
   <li>Kilka różnych solwerów: aż do 8-mego rzędu, uwikłane i nieuwikłane, z lub bez adaptowanego kroku czasowego (większość
  z solwerów wymaga biblioteki GSL)</li>
   <li>Narzędzie sterujące do łatwego sterowania właściwościami podczas symulacji (nawet przy użyciu własnych skrótów klawiszowych)</li>
   <li>Narzędzia do wizualizacji wyników: wykres, miara, wskaźnik</li>
   <li>Kontekstowe informacje dla wszystkich obiektów, zintegrowana przeglądarka wikipedi</li>
   <li>Zbiór przykładowych eksperymentów, można pobrać więcej z KNewStuff</li>
   <li>Zintegrowane samouczki</li>
  </ul>
 de: >-
  <p>Step ist ein interaktiver Physiksimulator, mit dem Sie die Welt der Physik durch Simulationen erforschen können. Dazu
  platzieren Sie einige Körper im Versuchsfenster und fügen Kräfte wie die Gravitation oder Federn hinzu. Klicken Sie dann
  auf den Knopf „Simulation starten“ und beobachten Sie, wie sich Ihr Experiment nach den Gesetzen der Physik verändert.
  Jede Eigenschaft von Körpern oder Kräften lässt sich sogar in der laufenden Simulation ändern. Mit Step können Sie erfahren,
  wie die Physik in der Welt funktioniert.</p>

  <p>Funktionen:</p>

  <ul>
   <li>Simulation klassischer Mechanik in zwei Dimensionen</li>
   <li>Teilchen, Federn mit Dämpfung, Gravitations- und Coulombkräfte</li>
   <li>Starre Körper</li>
   <li>Kollisionserkennung (zurzeit nur diskret) und -bearbeitung</li>
   <li>Elastische verformbare Körper als editierbare Systeme aus Teilchen und Federn, Schallwellen</li>
   <li>Molekulare Dynamik mithilfe des Lennard-Jones-Potentials: Gase und Flüssigkeiten, Kondensation und Verdunstung,
  Berechnung der makroskopischen Werte und ihrer Abweichungen</li>
   <li>Umwandlung von Einheiten und Berechnung von Ausdrücken: Sie können zum Beispiel „(2 days + 3 hours) * 80 km/h“ eingeben,
  daraus wird der Wert der Entfernung berechnet. Dazu ist die Bibliothek libqalculate erforderlich.</li>
   <li>Fehlerberechnung und -weiterleitung: Sie können Werte wie „1,3± 0,2“ für jede beliebige Eigenschaft eingeben. Dann
  werden die sich daraus ergebenden Fehler für alle abhängigen Eigenschaften mit statistischen Formeln berechnet.</li>
   <li>Abschätzung der Fehler der Gleichungslösungssysteme: Die daraus entstehenden Fehler werden berechnet und zu den
  vom Benutzer eingegeben Fehlern addiert</li>
   <li>Mehrere verschiedene Gleichungslösungssysteme: bis zur achten Ordnung, explizit und implizit, mit oder ohne angepassten
  Zeitschritten. Die meisten Gleichungslösungssysteme benötigen die GSL-Bibliothek.</li>
   <li>Werkzeuge zur Kontrolle der Objekteigenschaften während der Simulation, auch mit benutzerdefinierten Kurzbefehlen.</li>
   <li>Grafische Darstellung der Ergebnisse durch Diagramme, Messwertanzeigen und Spuren von Bewegungen</li>
   <li>Kontextinformationen für alle Objekte, eingebauter Wikipedia-Browser</li>
   <li>Sammlung von Beispielexperimenten, weitere Experimente können zusätzlich heruntergeladen werden</li>
   <li>Integrierte Anleitungen</li>
  </ul>
 zh-TW: >-
  <p>Step 是一套互動式的物理模擬器。它可以讓您透過模擬探索物理的世界。它的運作方式是這樣的:您在場景中放入一些主體,加上一些力,如重力或彈力等,然後按下模擬鍵,Step 就會顯示出在您的場景中,根據物理定律產生的結果。您可以改變每個主體與力的屬性(甚至實驗中也可比改變),並看看它所造成的變化。有了
  Step 您不只可以學習,更可以直接感受物理!</p>

  <p>功能:</p>

  <ul>
   <li>傳統的二維機械模擬</li>
   <li>粒子,有阻力的彈力,重力與庫倫力等</li>
   <li>堅固主體</li>
   <li>碰撞偵測(目前只有不連接的)與處理</li>
   <li>軟性(可變形)主體,模擬成使用者可編輯的粒子彈性系統,聲波</li>
   <li>分子動態(目前使用雷納德-瓊斯勢能,Lennard-Jones potential):氣體與液體,濃縮與蒸發,可見質量與變異的計算</li>
   <li>單位轉換與表示式計算:您可以輸入像是 "(2 days + 3 hours) * 80 km/h" 它會接受並做距離計算(需要 libqalculate)</li>
   <li>計算與增殖誤差:您可以對每個屬性輸入像是 "1.3 ± 0.2" 允許誤差值,它會使用統計公式來計算</li>
   <li>計算器誤差估計:由計算器造成的誤差會被計算,並加入使用者輸入的誤差</li>
   <li>數種不同的計算器:最高到八階,外顯與內含的,包含與不包含時間(大部份的計算器都需要 GSL 函式庫)</li>
   <li>用於在模擬實驗時控制變因的控制工具(還有鍵盤捷徑)</li>
   <li>視覺化結果的工具:圖形、尺、追蹤器</li>
   <li>所有物件的內文資訊,整合的維基瀏覽器</li>
   <li>範例實驗的收藏。可以透過 KNewStuff 下載更多</li>
   <li>整合教學</li>
  </ul>
 bs: >-
  <p>Korak je interaktivni fizički simulator. Omogućava da se istraži fizički svijet kroz simulacije.Radi na sljedeći način:
  Postaviš nekoliko tijela na scenu, dodaš silu kao što je gravitacija ili opruge, onda klikneš Simuliraj i Korak ti pokaže
  kako će prema zakonima fizike evoluirati tvoja scena.Možeš promijeniti svaku osobinu tijela/sila u eksperimentu (čak
  i tokom simulacije) i vidjeti kako će ovo promjeniti evoluciju eksperimenta.Sa Korakom ne samo da učiš nego i osjećaš
  kako fizika radi.</p>

  <p>Osobine:</p>

  <ul>
   <li>Klasična mehanička simulacije u dvije dimenzije</li>
   <li>Čestice, opruge s prigušenjem,gravitacijska i kulonova sila</li>
   <li>Kruta tijela</li>
   <li>Detekcija sudara (trenutno samo diskretna) i rukovanje</li>
   <li>Mehka(deformabilna) tijela su simulirana kao korisnički uređen ​​čestice-opruge sistem, zvučni valovi</li>
   <li>Molekularna dinamika (trenutno koristi Lennard-Jones potencijal): plin i tekućinu, kondenzacije i isparavanja, izračunavanje
  makroskopskih količina i njihovih varijancija</li>
   <li>Jedinice konverzije i proračun izraza: možete unijeti nešto poput "(2 dana + 3 sata) * 80 km / h", a ona će biti
  prihvaćena kao vrijednost udaljenosti (zahtijeva libqalculate)</li>
   <li>Obračun i propagacija greške: možete unijeti vrijednosti kao što su "1.3 ± 0.2" za bilo koje vlasništvo i grešake
  za sve zavisne osobine će se izračunati pomoću statističkih formula</li>
   <li>Rješavač greške procjenjuje: greške koje su uvedene od strane rješavača su izračunate i dodane korisničkim greškama</li>
   <li>Nekoliko različitih rješavača: do osmog poretka, eksplicitno i implicitno, sa ili bez prilagodljivog vremesnog koraka(većina
  rješavača zahtjeva GSL biblioteku)</li>
   <li>Upravljački alat za jednostavno upravljanje svojstvima tokom simulacije (čak i uz prilagođene prečice na tastaturi)</li>
   <li>Alati za vizualizaciju rezultata: graf, metar,tragač</li>
   <li>Informacije konteksta za sve objekte, integrisani wikipedia preglednik</li>
   <li>Zbirka pokaznih eksperimenata, više se može preuzeti sa KNewStuff</li>
   <li>Integrirani tutoriali</li>
  </ul>
 sk: >-
  <p>Step je interaktívny fyzikálny simulátor. Umožňuje vám objaviť fyzikálny svet cez simulácie. Funguje takto: umiestnite
  nejaké telesá na scénu, pridáte nejaké sily ako gravitáciu alebo pružiny, potom kliknete na Simulácia a Step vám ukáže,
  ako sa vaša scéna bude vyvíjať podľa zákonov fyziky. Môžete zmeniť každú vlastnosť telies/síl vo vašom experimente (aj 
  počas simulácie) a vidieť, ako to zmení vývoj experimentu. S programom Step sa nielen učíte, ale aj cítite, ako fyzika
  funguje!</p>

  <p>Funkcie:</p>

  <ul>
   <li>Simulácie klasickej mechaniky v dvoch rozmeroch</li>
   <li>Častice, pružiny s tlakom, gravitačné a coulombove sily</li>
   <li>Tuhé telesá</li>
   <li>Detekcia kolízií (aktuálne iba oddelené) a ich spracovanie</li>
   <li>Mäkké (deformovateľné) telesá simulované ako používateľom upraviteľné systémy častíc-pružín, zvukové vlny</li>
   <li>Molekulárna dynamika (aktuálne používa Lennardov-Jonesov potenciál): plyn a kvapalina, kondenzácia a vyparovanie,
  výpočet makroskopických kvantít a ich odchýliek</li>
   <li>Konverzie jednotiek a výpočet výrazov: môžete zadať niečo ako "(2 dni + 3 hodiny) * 80 km/h" a bude to prijaté ako
  hodnota vzdialenosti (vyžaduje libqalculate)</li>
   <li>Výpočet a šírenie chýb: môžete zadať hodnoty ako "1,3 ± 0,2" pre ľubovoľnú vlastnosť a chyby pre všetky závislé
  vlastnosti sa prepočítajú pomocou štatistických vzorcov</li>
   <li>Odhad chýb riešiteľa: chyby spôsobené riešiteľom sa počítajú a pridávajú do používateľom zadaných chýb</li>
   <li>Niekoľko rôznych riešiteľov: do 8. úrovne, explicitné a implicitné, s alebo bez adaptívnej časovej pečiatky (väčšina
  riešiteľov vyžaduje knižnicu GSL)</li>
   <li>Nástroj ovládača na jednoduché ovládanie vlastností počas simulácie (dokonca s vlastnými klávesovými skratkami)</li>
   <li>Nástroje na vizualizáciu výsledkov: graf, meter, stopár</li>
   <li>Kontextové informácie pre všetky objekty, integrovaný prehliadač Wikipédia</li>
   <li>Kolekcia ukážkových experimentov, viac je možné stiahnuť z KNewStuff</li>
   <li>Integrované kurzy</li>
  </ul>
 sl: >-
  <p>Step je interaktivni fizikalni simulator. Omogoča vam raziskovati svet fizike preko simulacij. Deluje pa na naslednji
  način: v sceno postavite nekaj teles ter dodate sile kot npr. težnost ali vzmeti. Nato kliknete na Simuliraj in Step vam
  pokaže, kako bi se scena odvila glede na fizikalne zakone. V poskusu lahko spremenite katerokoli lastnost teles/sil (celo
  med simulacijo) in si ogledate, kako bi to vplivalo na razvoj poskusa. S programom Step se ne le naučite, ampak tudi občutite
  kako fizikalni zakoni delujejo!</p>

  <p>Zmožnosti:</p>

  <ul>
   <li>Klasične mehanske simulacije v dveh dimenzijah</li>
   <li>Delci, vzmeti z dušenjem, težnostne in električne sile</li>
   <li>Toga telesa</li>
   <li>Zaznavanje trkov (trenutno samo diskretnih) in njihovo obravnavanje</li>
   <li>Simulacija mehkih teles kot sistem delcev/vzmeti, ki jih lahko uredi uporabnik; zvočni valovi</li>
   <li>Molekulska dinamika (trenutno uporablja Lennard-Jonesov potencial): plini in tekočine, kondenzacija in izparevanje,
  izračun makroskopskih količin in njihovih varianc</li>
   <li>Pretvorbe enot in izračuni izrazov: če vnesete npr. "(2 dni + 3 ure) * 80 km/h", bo to obravnavano kot dolžinska
  vrednost (zahteva libqalculate)</li>
   <li>Izračun napak in njihov prenos: vnesete lahko npr. "1.3 ± 0.2" za katerokoli vrednost in napake za vse odvisne lastnosti
  bodo izračunane s pomočjo statističnih enačb</li>
   <li>Ocena napake reševalnika: napake, ki so posledica računanja reševalnika, se izračunajo in dodajo k uporabniško vnesenim
  napakam</li>
   <li>Različni reševalniki: do osmega reda, eksplicitni in implicitni, brez ali z prilagodljivim časovnim korakom (večina
  reševalnikov zahteva knjižnico GSL)</li>
   <li>Nadzorno orodje za enostaven nadzor nad lastnostmi med simulacijo (celo s tipkovnimi bližnjicami po meri)</li>
   <li>Orodja za prikaz rezultatov: graf, merilnik, sledilnik</li>
   <li>Vsebinske podrobnosti za vse predmete, vgrajen brskalnik po Wikipediji</li>
   <li>Zbirka primerov poskusov, več jih lahko prejmete z "Dobi vroče novosti"</li>
   <li>Vgrajeni vodniki</li>
  </ul>
 en-GB: >-
  <p>Step is an interactive physical simulator. It allows you to explore the physical world through simulations. It works
  like this: you place some bodies on the scene, add some forces such as gravity or springs, then click Simulate and Step
  shows you how your scene will evolve according to the laws of physics. You can change every property of the bodies/forces
  in your experiment (even during simulation) and see how this will change evolution of the experiment. With Step you cannot
  only learn but feel how physics works!</p>

  <p>Features:</p>

  <ul>
   <li>Classical mechanical simulation in two dimensions</li>
   <li>Particles, springs with damping, gravitational and coulomb forces</li>
   <li>Rigid bodies</li>
   <li>Collision detection (currently only discrete) and handling</li>
   <li>Soft (deformable) bodies simulated as user-editable particles-springs system, sound waves</li>
   <li>Molecular dynamics (currently using Lennard-Jones potential): gas and liquid, condensation and evaporation, calculation
  of macroscopic quantities and their variances</li>
   <li>Units conversion and expression calculation: you can enter something like "(2 days + 3 hours) * 80 km/h" and it
  will be accepted as distance value (requires libqalculate)</li>
   <li>Errors calculation and propagation: you can enter values like "1.3 ± 0.2" for any property and errors for all dependent
  properties will be calculated using statistical formulas</li>
   <li>Solver error estimation: errors introduced by the solver is calculated and added to user-entered errors</li>
   <li>Several different solvers: up to 8th order, explicit and implicit, with or without adaptive timestep (most of the
  solvers require GSL library)</li>
   <li>Controller tool to easily control properties during simulation (even with custom keyboard shortcuts)</li>
   <li>Tools to visualise results: graph, meter, tracer</li>
   <li>Context information for all objects, integrated wikipedia browser</li>
   <li>Collection of example experiments, more can be downloaded with KNewStuff</li>
   <li>Integrated tutorials</li>
  </ul>
 C: >-
  <p>Step is an interactive physical simulator. It allows you to explore the physical world through simulations. It works
  like this: you place some bodies on the scene, add some forces such as gravity or springs, then click Simulate and Step
  shows you how your scene will evolve according to the laws of physics. You can change every property of the bodies/forces
  in your experiment (even during simulation) and see how this will change evolution of the experiment. With Step you cannot
  only learn but feel how physics works!</p>

  <p>Features:</p>

  <ul>
   <li>Classical mechanical simulation in two dimensions</li>
   <li>Particles, springs with damping, gravitational and coulomb forces</li>
   <li>Rigid bodies</li>
   <li>Collision detection (currently only discrete) and handling</li>
   <li>Soft (deformable) bodies simulated as user-editable particles-springs system, sound waves</li>
   <li>Molecular dynamics (currently using Lennard-Jones potential): gas and liquid, condensation and evaporation, calculation
  of macroscopic quantities and their variances</li>
   <li>Units conversion and expression calculation: you can enter something like "(2 days + 3 hours) * 80 km/h" and it
  will be accepted as distance value (requires libqalculate)</li>
   <li>Errors calculation and propagation: you can enter values like "1.3 ± 0.2" for any property and errors for all dependent
  properties will be calculated using statistical formulas</li>
   <li>Solver error estimation: errors introduced by the solver is calculated and added to user-entered errors</li>
   <li>Several different solvers: up to 8th order, explicit and implicit, with or without adaptive timestep (most of the
  solvers require GSL library)</li>
   <li>Controller tool to easily control properties during simulation (even with custom keyboard shortcuts)</li>
   <li>Tools to visualize results: graph, meter, tracer</li>
   <li>Context information for all objects, integrated wikipedia browser</li>
   <li>Collection of example experiments, more can be downloaded with KNewStuff</li>
   <li>Integrated tutorials</li>
  </ul>
 uk: >-
  <p>Step є інтерактивним імітатором фізичних процесів. Він надає вам змогу вивчати фізичні явища за допомогою їх імітації.
  Ось як він працює: ви розташовуєте у дослідній області деякі тіла, додаєте сили їх взаємодії (такі як гравітаційні сили
  та пружні сили у вигляді пружин), а потім натискаєте кнопку «Імітувати, — Step покаже як розвиватимуться події у побудованій
  вами системі з плином часу відповідно до законів фізики. Ви можете змінювати всі властивості тіл або сил у вашому експерименті
  (навіть під час імітації), щоб побачити як такі зміни впливають на перебіг експерименту. За допомогою Step ви не просто
  вивчите фізику, а відчуєте як працюють фізичні закони!</p>

  <p>Можливості:</p>

  <ul>
   <li>Імітація класичної механічної взаємодії у двох вимірах</li>
   <li>Частинки, пружини з елементами в’язкості, гравітаційні і кулонові сили</li>
   <li>Тверді тіла</li>
   <li>Виявлення (у цій версії лише дискретне) і керування зіткненнями</li>
   <li>М’які (пружні) тіла імітуються як система з часточок і пружин, з можливістю зміни її параметрів користувачем, рух
  якої описують гармонічні функції</li>
   <li>Молекулярна динаміка (у цій версії з використанням потенціалу Леннарда-Джонса): газ і рідина, конденсація і випаровування,
  обчислення макроскопічних величин та їх змін</li>
   <li>Перетворення одиниць і обчислення виразів: ви можете ввести щось на зразок «(2 дні + 3 години) * 80 км/г» і цю величину
  буде прийнято як значення відстані (для того, щоб це працювало слід встановити libqalculate)</li>
   <li>Обчислення і поширення похибок: ви можете вводити значення на зразок «1.3 ± 0.2» для будь-якої з властивостей, і
  похибки для всіх властивостей, що залежать від вказаної властивості, буде обчислено за статистичними формулами</li>
   <li>Оцінка похибки розв’язувача: похибки, що виникають внаслідок застосування числових методів розв’язання задач, обчислюються
  і додаються до введених користувачем похибок</li>
   <li>Декілька різних розв’язувачів: аж до восьмого порядку, явні і неявні, з та без зміни кроку за часом (більшість з
  розв’язувачів потребують бібліотеки GSL)</li>
   <li>Інструмент «регулятор» призначено для простого керування властивостями під час імітації (можна навіть призначити
  власні клавіатурні скорочення для керування регулятором)</li>
   <li>Інструменти для візуалізації результатів: графік, вимірювач, траєкторія</li>
   <li>Контекстна інформація щодо всіх об’єктів, інтегрований переглядач вікіпедії</li>
   <li>Збірка зразкових експериментів, додаткові експерименти можна отримати за допомогою KNewStuff</li>
   <li>Вбудовані підручники</li>
  </ul>
 pt: >-
  <p>O Step é um simulador de física interactiva. Permite-lhe explorar o mundo da física através de simulações. Funciona
  da seguinte forma: poderá colocar alguns corpos na cena, adicionar algumas forças, como a gravidade ou algumas molas,
  e depois carregar em Simular ou Passo, que lhe mostra como a sua cena irá evoluir de acordo com as leis da física. Poderá
  mudar todas as propriedades dos corpos/forças da sua experiência (mesmo durante a simulação) e ver como isto irá mudar
  a evolução da experiência. Com o Passo, poderá não só aprender como também sentir como funciona a física!</p>

  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Simulação mecânica clássica a duas dimensões</li>
   <li>Partículas, molas com forças potenciais, gravíticas e de Coulomb</li>
   <li>Corpos rígidos</li>
   <li>Detecção e tratamento de colisões (somente discretas de momento)</li>
   <li>Corpos suaves (deformáveis) simulados como um sistema de partículas-ondas editáveis pelo utilizador, ondas sonoras</li>
   <li>Dinâmica molecular (usando o potencial de Lennard-Jones de momento): gases e líquidos, condensação e evaporação,
  cálculo de quantidades macroscópicas e as suas variâncias</li>
   <li>Conversão de unidades e cálculo de expressões; poderá indicar algo do tipo "(2 dias + 3 horas) * 80 km/h", para
  que seja aceite como um valor de distância (necessita da 'libqalculate')</li>
   <li>Cálculo e propagação de erros: poderá indicar valores do tipo "1.3 ± 0.2" para qualquer propriedade, para que sejam
  calculados os erros de todas as propriedades dependentes com fórmulas estatísticas</li>
   <li>Estimativa do erro da resolução: os erros introduzidos pela resolução são calculados e adicionados aos erros introduzidos
  pelo utilizador</li>
   <li>Diversos métodos de resolução diferentes: até à 8a ordem, explícitos e implícitos, com ou sem passos temporais adaptativos
  (a maioria destes métodos necessitam da biblioteca GSL)</li>
   <li>Uma ferramenta de controlo para modificar facilmente as propriedades durante a simulação (até mesmo com atalhos
  de teclado personalizados)</li>
   <li>Ferramentas para visualização dos resultados: gráficos, medidores, impressão</li>
   <li>Informação de contexto para todos os objectos, navegador do Wikipédia integrado</li>
   <li>Uma colecção de experiências de exemplo, podendo obter mais com o KNewStuff</li>
   <li>Tutoriais integrados</li>
  </ul>
 el: >-
  <p>Το step είναι ένας διαδραστικός προσομοιωτής της φύσης. Με αυτόν εξερευνάτε το φυσικό κόσμο μέσα από προσομοιώσεις.
  Λειτουργεί ως εξής: τοποθετείτε κάποια σώματα στο σκηνικό και ορισμένες δυνάμεις όπως η βαρύτητα τα ελατήρια, και με κλικ
  στο Προσομοίωσε με το Step παρατηρείτε πώς το σκηνικό σσς θα εξελιχθεί σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Μπορείτε να αλλάξετε
  κάθε ιδιότητα των σωμάτων ή δυνάμεων στο πείραμά σας (ακόμη και κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης) για να δείτε πώς μεταβάλλεται
  η πορεία του πειράματος. Με το step δεν μαθαίνετε μόνο αλλά έχετε και την αίσθηση πώς λειτουργεί η φύση!</p>

  <p>Χαρακτηριστικά:</p>

  <ul>
   <li>Κλασική μηχανική προσομοίωση σε δύο διαστάσεις</li>
   <li>Σωματίδια, ελάσματα με απόσβεση, βαρυτικές και δυνάμεις coulomb</li>
   <li>Άκαμπτα σώματα</li>
   <li>Ανίχνευση σύγκρουσης (προς το παρόν μόνο διακριτή) και χειρισμός</li>
   <li>Μαλακά (παραμορφώσιμα) σώματα σε προσομοίωση ως επεξεργάσιμο από το χρήστη σύστημα σωματιδίων-ελασμάτων, ηχητικά
  κύματα</li>
   <li>Μοριακές δυνάμεις (προς το παρόν με χρήση δυναμικού Lennard-Jones): αέριο και υγρό, συμπύκνωση και εξάτμιση, υπολογισμός
  των μακροσκοπικών ποσοτήτων και των διακυμάνσεών τους</li>
   <li>Μετατροπή μονάδων και υπολογισμός εκφράσεων: μπορείτε να δώσετε π.χ. "(2 ημέρες + 3 ώρες) * 80 km/h" και θα γίνει
  δεκτό ως τιμή απόστασης (απαιτεί το libqalculate)</li>
   <li>Υπολογισμός και διάδοση σφαλμάτων: μπορείτε να δώσετε τιμές όπως "1.3 ± 0.2" για κάθε ιδιότητα και τα σφάλματα για
  όλες τις εξαρτημένες ιδιότητες θα υπολογιστούν με στατιστικούς τύπους</li>
   <li>Εκτίμηση σφάλματος επίλυσης: τα σφάλματα που εισήχθησαν από την επίλυση υπολογίζονται και προστίθενται στα σφάλματα
  του χρήστη</li>
   <li>Διάφοροι διαλύτες: μέχρι 8ης τάξης, εξωτερικοί και εσωτερικοί, με ή χωρίς προσαρμοσμένο χρονικό βήμα (οι περισσότεροι
  διαλύτες απαιτούν τη βιβλιοθήκη GSL)</li>
   <li>Ελεγκτής για χειροκίνητο έλεγχο ιδιοτήτων στην προσομοίωση (ακόμη και με προσαρμοσμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου)</li>
   <li>Εργαλεία οπτικοποίησης αποτελεσμάτων: γράφος, μέτρητής, ιχνηλάτης</li>
   <li>Πληροφορίες για όλα τα αντικείμενα, ενσωματωμένος περιηγητής βικιπαίδειας</li>
   <li>Συλλογή δειγματικών πειραμάτων, λήψη περισσότερων με το KNewStuff</li>
   <li>Ενσωματωμένο εκπαιδευτικό υλικό</li>
  </ul>
 ca-valencia: >-
  <p>L'Step és un simulador interactiu de física. Permet explorar el món físic a través de simulacions. Funciona així: col·loqueu
  alguns cossos a l'escena, afegiu algunes forces com ara molles o la gravetat, cliqueu Simula i l'Step vos mostra com evolucionarà
  l'escena segons les lleis de la física. Podeu canviar cadascuna de les propietats dels cossos o forces del vostre experiment
  (fins i tot durant la simulació) i veure com afectarà això a l'evolució de l'experiment. Amb l'Step no només podeu aprendre
  sinó també podeu sentir com funciona la física!</p>

  <p>Característiques:</p>

  <ul>
   <li>Simulador de mecànica clàssica en dues dimensions</li>
   <li>Partícules, elasticitats amb forces de descàrrega, gravitacionals i de Coulomb</li>
   <li>Cossos rígids</li>
   <li>Detecció de col·lisions (ara per ara, només discretes) i el seu maneig</li>
   <li>Simulació de cossos flexibles (deformables) com el sistema de partícules elàstiques editable per l'usuari, ones
  de so</li>
   <li>Dinàmica molecular (actualment utilitzant el potencial de Lennard-Jones): gas i líquid, condensació i evaporació,
  càlcul de quantitats macroscòpiques i les seues variacions</li>
   <li>Conversió d'unitats i càlcul d'expressions: podeu introduir alguna cosa del tipus «(2 dies + 3 hores) * 80 km/h»
  i serà acceptat com un valor de distància (requereix la «libqalculate»)</li>
   <li>Errors de càlcul i propagació: podeu introduir valors com «1,3 ± 0,2» per a qualsevol propietat i error per a totes
  les propietats dependents que es calculin utilitzant fórmules estadístiques</li>
   <li>Estimació dels errors del solucionador: es calculen els errors introduïts pel solucionador i s'afigen als errors
  introduïts per l'usuari</li>
   <li>Diversos solucionadors diferents: fins al vuitè ordre, explícits i implícits, amb adaptació o sense de pas de temps
  (la majoria dels solucionadors requereixen la biblioteca «GSL»)</li>
   <li>Eina de controlador per a controlar amb facilitat les propietats durant la simulació (fins i tot amb dreceres de
  teclat personalitzades)</li>
   <li>Eines per a visualitzar resultats: gràfics, aparells de mesura, traçadors</li>
   <li>Informació contextual per a tots els objectes, integrant la Viquipèdia en el navegador</li>
   <li>Col·lecció d'experiments d'exemple. Se'n poden baixar més amb el KNewStuff</li>
   <li>Guies d'aprenentatge integrades</li>
  </ul>
 id: >-
  <p>Step adalah simulator fisik interaktif. Ini memungkinkan kamu untuk menjelajahi dunia fisik melalui simulasi. Ini bekerja
  seperti ini: Kamu menempatkan beberapa benda di tempat kejadian, menambahkan beberapa kekuatan seperti gravitasi atau
  mata air, lalu klik Simulasikan dan Step menunjukkan kepada kamu bagaimana adegan kamu akan berkembang sesuai dengan hukum
  fisika. Kamu bisa mengubah setiap properti benda/kekuatan dalam percobaanmu (bahkan selama simulasi) dan melihat bagaimana
  ini akan mengubah evolusi percobaan. Dengan Step kamu tidak hanya bisa belajar tetapi merasakan bagaimana fisika bekerja!</p>

  <p>Fitur:</p>

  <ul>
   <li>Simulasi mekanis klasik dalam dua dimensi</li>
   <li>Partikel, pegas dengan kekuatan redaman, gravitasi dan kulom</li>
   <li>Tubuh kaku</li>
   <li>Deteksi tabrakan (saat ini hanya diskrit) dan penanganan</li>
   <li>Tubuh lemas (cacat) yang disimulasikan sebagai sistem pegas partikel yang dapat diedit pengguna, gelombang suara</li>
   <li>Dinamis molekuler (saat ini menggunakan potensi Lennard-Jones): gas dan cairan, kondensasi dan penguapan, perhitungan
  jumlah makroskopik dan variansnya</li>
   <li>Menghitung konversi dan ekspresi unit: kamu bisa memasukkan sesuatu seperti "(2 hari + 3 jam) * 80 km/jam" dan itu
  akan diterima sebagai nilai jarak (memerlukan libqalculate)</li>
   <li>Perhitungan dan propagasi kesalahan: kamu bisa memasukkan nilai seperti "1,3 ± 0,2 " untuk properti apa pun dan
  semua properti yang bergantung akan dihitung menggunakan rumus statistik</li>
   <li>Estimasi kesalahan pemecah: kesalahan yang diperkenalkan oleh pemecah dihitung dan ditambahkan ke kesalahan yang
  dimasukkan pengguna</li>
   <li>Beberapa pemecah yang berbeda: hingga urutan ke 8, eksplisit dan implisit, dengan atau tanpa catatan waktu adaptif
  (sebagian besar pemecah memerlukan pustaka GSL)</li>
   <li>Alat pengendali untuk mengendalikan properti dengan mudah selama simulasi (bahkan dengan pintasan keyboard khusus)</li>
   <li>Peralatan untuk memvisualkan hasil: grafik, meter, pengeblab</li>
   <li>Informasi konteks untuk semua objek, penelusur wikipedia yang terintegrasi</li>
   <li>Koleksi contoh eksperimen, selebihnya bisa diunduh dengan KNewStuff</li>
   <li>Tutorial terintegrasi</li>
  </ul>
 sv: >-
  <p>Step är en interaktiv fysiksimulator. Den låter dig utforska den fysiska värden genom simuleringar. Den fungerar så
  här: Du placerar några kroppar i diagrammet, lägger till några krafter som gravitation eller fjädrar, och klickar därefter
  på Simulera så visar Step dig hur diagrammet förändras enligt fysikens lagar. Du kan ändra alla egenskaper hos kropparna
  och krafterna i experimentet (till och med under simuleringen) och se hur det påverkar experimentets förlopp. Med Step
  kan du inte bara lära dig hur fysiken fungerar, utan också få en känsla för det.</p>

  <p>Funktioner:</p>

  <ul>
   <li>Simulering av klassisk mekanik i två dimensioner</li>
   <li>Partiklar, dämpade fjädrar, gravitationskrafter och coulombkrafter</li>
   <li>Stela kroppar</li>
   <li>Detektering och hantering av kollisioner (för närvarande bara diskreta)</li>
   <li>Mjuka (deformerbara) kroppar simulerade som system med partiklar och fjädrar redigerbara av användaren, ljudvågor</li>
   <li>Molekyldynamik (för närvarande med användning av Lennard-Jones potentialen): gaser och vätskor, kondensering och
  avdunstning, beräkning av makroskopiska kvantiteter och deras varians</li>
   <li>Enhetskonvertering och uttrycksberäkning: Du kan skriva in någonting i stil med "(2 dagar + 3 timmar) * 80 km/h",
  vilket accepteras som ett avståndsvärde (kräver libqalculate)</li>
   <li>Felberäkning och felpropagering: Du kan skriva in värden som "1,3 ± 0,2" för alla egenskaper, och fel för alla beroende
  egenskaper beräknas med statistiska formler</li>
   <li>Feluppskattning av evalueringsenheten: fel som införs av evalueringsenheten beräknas och läggs till användarinmatade
  fel</li>
   <li>Flera olika evalueringsenheter: Upp till 8:e ordningens, explicit eller implicit, med eller utan adaptivt tidssteg
  (de flesta evalueringsenheter kräver GSL-biblioteket)</li>
   <li>Styrverktyg för att enkelt hantera egenskaper under simuleringen (också med egna snabbtangenter)</li>
   <li>Verktyg för att åskådliggöra resultat: grafer, mätare, spår</li>
   <li>Sammanhangsberoende information för alla objekt, inbyggd Wikipedia-bläddrare</li>
   <li>En samling exempel på experiment, och fler kan laddas ner via Hämta heta nyheter</li>
   <li>Integrerade handledningar</li>
  </ul>
 fr: >-
  <p>Step est un simulateur physique interactif. Il vous permet d'explorer le monde physique au travers de simulations.
  Il fonctionne comme ceci : vous placez quelques corps sur l'espace de travail, vous ajoutez quelques forces tels que la
  gravité ou des ressorts, puis vous cliquez sur Simuler et Step vous montre comme votre espace de travail évolue en suivant
  les lois de la physique. Vous pouvez modifier chaque propriétés des corps/forces dans votre expérience (même durant la
  simulation) et voir comment cela modifiera l'évolution de l'expérience. Avec Step vous ne ferez pas qu'apprendre mais
  vous ressentirez comment la physique fonctionne !</p>

  <p>Fonctionnalités :</p>

  <ul>
   <li>Simulation de la mécanique classique en deux dimensions</li>
   <li>Particules, ressorts avec amortissement, forces gravitationnelle et coulombienne</li>
   <li>Corps rigides</li>
   <li>Détection et traitement de collisions (actuellement seulement discrète)</li>
   <li>Corps mous (déformables) simulés comme un système modifiable par l'utilisateur de particles-ressorts, ondes sonores</li>
   <li>Dynamique moléculaire (utilisant actuellement un potentiel de Lennard-Jones) : gaz, liquide, condensation et évaporation,
  calcul de quantités macroscopiques et de leur variance.</li>
   <li>Conversion d'unités et calcul d'expression : vous pouvez saisir quelque chose comme "(2 jours + 3 heures) * 80 km/h"
  et ce sera considéré comme une distance (nécessite libqalculate)</li>
   <li>Calcul d'erreurs et propagation : you pouvez saisir des valeurs comme "1.3 ± 0.2" pour n'importe quelle propriété
  et les erreurs pour toutes les propriétés indépendantes seront calculées suivant des formules statistiques</li>
   <li>Estimation des erreurs du solveur : les erreurs introduites par le solveur sont calculées et ajoutées aux erreurs
  saisies par l'utilisateur</li>
   <li>Plusieurs solveurs différents :jusqu'à l'ordre 8, explicite et implicite, avec ou sans pas adaptatif (la plupart
  des solveurs nécessite la bibliothèque GSL)</li>
   <li>Un régulateur pour contrôler facilement les propriétés pendant la simulation (même avec des raccourcis claviers
  prédéfinis)</li>
   <li>Outils pour visualiser les résultats : graphe, capteur, traceur</li>
   <li>Informations contextuelles pour tous les objets, accès à Wikipédia</li>
   <li>Collection d'exemples d'expérience, davantage peuvent être téléchargé avec KNewStuff</li>
   <li>Tutoriels intégrés</li>
  </ul>
 et: >-
  <p>Step on interaktiivne füüsikasimulaator. See võimaldab uurida füüsikamaailma reaalsust matkides. Asi käib nii: sina
  sead stseenile mõned kehad, määrad kindlaks teatud jõud, näiteks gravitatsiooni või vedrud, seejärel klõpsad nupule Simuleeri
  ning Step näitab, mis vastavalt füüsikaseadustele stseenil juhtuma hakkab. Katses võib muuta kõigi kehade jõudude kõiki
  omadusi (isegi simulatsiooni ajal), et uurida, kuidas miski täpselt katset mõjutab. Stepiga ei saa ainult füüsikat õppida,
  vaid ka ise otse läbi elada!</p>

  <p>Omadused:</p>

  <ul>
   <li>Klassikaline mehaaniline kahemõõtmeline simulatsioon</li>
   <li>Osakesed, vedrud, mis arvestavad sumbuvusega, gravitatsiooni- ja Coulomb'i jõuga</li>
   <li>Mitteelastsed kehad</li>
   <li>Kokkupõrgete tuvastamine (praegu ainult diskreetne) ja käitlemine</li>
   <li>Elastsed (deformeeritavad) kehad kasutaja muudetava osakeste-vedrude süsteemina, helilained</li>
   <li>Molekulaardünaamika (praegu Lenard-Jonesi potentsiaali abil): gaas ja vedelik, kondenseerimine ja aurustumine, makroskoopiliste
  koguste ja nende variatsioonide arvutamine</li>
   <li>Ühikute teisendamine ja avaldiste arvutamine: võid sisestada näiteks "(2 päeva + 3 tundi) * 80 km/h" ning seda arvestatakse
  vahemaana (selleks on vajalik libqalculate)</li>
   <li>Vigade arvutamine ja kasutamine: võid sisestada mis tahes omadusele näiteks väärtuse "1.3 ± 0.2" ning statistilisi
  valemeid kasutades arvestatakse välja kõigi sõltuvate omaduste viga</li>
   <li>Lahendaja veahinnang: lahendaja lisatud vead arvutatakse välja ja lisatakse kasutaja sisestatud vigadele</li>
   <li>Mitu erinevat lahendajat: kuni 8. astmeni, eksplitsiitsed ja implitsiitsed, adaptiivse ajasammuga või ilma selleta
  (enamik lahendajaid vajab GSL teeki)</li>
   <li>Kontroller omaduste juhtimiseks simulatsiooni ajal (sealhulgas enda määratud kiirklahvidega)</li>
   <li>Tööriistad tulemuste visualiseerimiseks: graafik, mõõdik, jäljekütt</li>
   <li>Kõigi objektide kontekstiteave, põimitud Wikipedia brauser</li>
   <li>Valik näidiskatseid, rohkem saab alla laadida KNewStuffi vahendusel</li>
   <li>Põimitud õppematerjalid</li>
  </ul>
 gl: >-
  <p>Step é un simulador interactivo de física. Permite explorar o mundo físico mediante simulacións. Funciona deste xeito:
  sitúanse algúns corpos na escena, engádense forzas como a gravidade ou molas, logo prémese Simular e Step móstrase a evolución
  da escena segundo as leis da física. Pódese cambiar cada propiedade dos corpos/forzas no experimento (mesmo durante a
  simulación) e ver como isto cambiará a evolución do experimento. Con Step non só podes aprender, senón que sentirás como
  funciona a física!</p>

  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Simulación de mecánica clásica en dúas dimensións.</li>
   <li>Partículas, resortes con forzas de amortecemento, gravidade e Coulomb.</li>
   <li>Corpos ríxidos</li>
   <li>Detección e xestión de colisións (por agora só discreta).</li>
   <li>Simulación de corpos brandos (deformábeis) como sistemas de partículas e molas editábeis polo usuario, ondas de
  son.</li>
   <li>Dinámica molecular (por agora empregando o potencial de Lennard e Jones): gases e líquidos, condensación e evaporación,
  calculo de cantidades macroscópicas e as súas varianzas.</li>
   <li>Conversión de unidades e cálculo de expresións: pode inserir algo como «(2 día + 3 horas) * 80 km/h» e aceitarase
  como un valor de distancia (require de libqalculate).</li>
   <li>Cálculo e propagación de erros: pode inserir valores como "1,3 ± 0,2" en calquera propiedade e erro de calquera
  propiedade dependente calcularase mediante fórmulas estatísticas.</li>
   <li>Estimación do erro da solución: os erros inseridos polo resolvedor son calculados e engadidos aos erros inseridos
  polo usuario.</li>
   <li>Varios tipos distintos de resolvedores: ata a 8ª orde, explícitos e implícitos, con ou sen paso adaptábel de tempo
  (a maioría dos resolvedores requiren da biblioteca GSL).</li>
   <li>Ferramenta de control para controlar facilmente as propiedades durante a simulación (mesmo con atallos de teclado
  personalizado).</li>
   <li>Ferramentas para visualizar os resultados: gráfico, metro, trazador.</li>
   <li>Información de contexto para todos os obxectos, con navegador de Wikipedia integrado.</li>
   <li>Colección de experimentos de exemplo; pódense descargar máis con KNewStuff.</li>
   <li>Titoriais integrados.</li>
  </ul>
 tr: >-
  <p>Step bir etkileşimli fizik öykünücüsüdür. Fiziksel dünyayı simülasyonlarla keşfetmenize imkan verir. Şöyle çalışır:
  ekranda bazı nesneleri seçersiniz ve yerçekimi veya yay gibi kuvvetler eklersiniz, ardından Hesapla tuşuna tıkladığınızda
  Step fizik kurallarına göre ekranın nasıl dönüşeceğini gösterir. Deneyinizdeki cisimlerin/kuvvetlerin her özelliğini (simülasyon
  sırasında bile) değiştirerek bunun sonucu nasıl değiştirdiğini görebilirsiniz. Step ile fiziği sadece öğrenmez onu hissedersiniz!</p>

  <p>Özellikler:</p>

  <ul>
   <li>İki boyutlu klasik mekanik simülasyonu</li>
   <li>Parçacıklar, sönümlemeli yaylar, yer çekimi ve coulomb kuvvetleri</li>
   <li>Katı cisimler</li>
   <li>Çarpışma algılama (şu anda sadece ayrık) ve idaresi</li>
   <li>Yumuşak (form değiştirebilen), kullanıcının düzenleyebildiği parçacık-yay sistemleri, ses dalgaları</li>
   <li>Moleküler dinamik (şu anda Lennard-Jones potansiyeli kullanıyor): gaz ve sıvı, yoğuşma ve buharlaşma, makroskopik
  miktarların ve sapmaların hesaplanması</li>
   <li>Birim dönüştürme ve ifade hesaplama: "(2 gün + 3 saat) * 80 km/h" gibi bir ifade girebilirsiniz ve bu mesafe değeri
  (libqalculate gerektirir) olarak kabul edilecektir</li>
   <li>Hata hesaplama ve yayılım: her özellik için "1.3 ± 0.2" gibi değerler girebilirsiniz ve tüm bağımlı özelliklerin
  hataları istatistik formülleri kullanılarak hesaplanır</li>
   <li>Çözücü hata tahmini: çözücü tarafından katılan hatalar hesaplanır ve kullanıcı tarafından girilen hatalara ilave
  edilir</li>
   <li>Çeşitli farklı çözücüler: 8. dereceye kadar, açık ve kapalı, uyarlanabilir zamanlama varken ve yokken (çözücülerin
  çoğu GSL kitaplığını gerektirir)</li>
   <li>Simülasyon sırasında özelliklerin kontrolü için araç (özel klavye kısayolları ile bile kullanılabilir)</li>
   <li>Sonuçları görselleştirmek için araçlar: grafik, metre, izleyici</li>
   <li>Tüm nesneler için içerik bilgileri, entegre wikipedia tarayıcı</li>
   <li>Örnek deney koleksiyonu, daha çoğu KNewStuff ile indirilebilir</li>
   <li>Bütünleşik öğreticiler</li>
  </ul>
 pt-BR: >-
  <p>Step é um simulador de física interativo. Permite-lhe explorar o mundo da física através de simulações. Funciona da
  seguinte forma: Você coloca alguns corpos no cenário, adiciona algumas forças como a gravidade ou molas e então clica
  em Simular, para que o Step lhe mostre como o seu cenário irá evoluir de acordo com as leis da física. Você poderá alterar
  qualquer propriedade dos corpos/forças da sua experiência (inclusive durante a simulação) para ver como isso irá mudar
  a evolução da experiência. Com o Step você poderá não só aprender, mas também sentir como funciona a física!</p>

  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Simulação mecânica clássica em duas dimensões</li>
   <li>Partículas, molas com forças potenciais, gravitacionais e de Coulomb</li>
   <li>Corpos rígidos</li>
   <li>Detecção e tratamento de colisões (atualmente somente discretas)</li>
   <li>Corpos suaves (deformáveis) simulados como um sistema de partículas-ondas editáveis pelo usuário, ondas sonoras</li>
   <li>Dinâmica molecular (usando o potencial de Lennard-Jones atualmente): gases e líquidos, condensação e evaporação,
  cálculo de quantidades macroscópicas e as suas variâncias</li>
   <li>Conversão de unidades e cálculo de expressões; você poderá indicar algo do tipo "(2 dias + 3 horas) * 80 km/h",
  e isto será aceito como um valor de distância (necessita da 'libqalculate')</li>
   <li>Cálculo e propagação de erros: você poderá indicar valores do tipo "1.3 ± 0.2" para qualquer propriedade, para que
  sejam calculados os erros de todas as propriedades dependentes com fórmulas estatísticas</li>
   <li>Estimativa do erro da resolução: os erros introduzidos pela resolução são calculados e adicionados aos erros adicionados
  pelo usuário</li>
   <li>Diversos métodos de resolução diferentes: até à 8ª ordem, explícitos e implícitos, com ou sem passos temporais adaptativos
  (a maioria destes métodos necessitam da biblioteca GSL)</li>
   <li>Uma ferramenta de controle para modificar facilmente as propriedades durante a simulação (até mesmo com atalhos
  de teclado personalizados)</li>
   <li>Ferramentas para visualização dos resultados: gráficos, medidores, impressão</li>
   <li>Informação de contexto para todos os objetos, navegador do Wikipédia integrado</li>
   <li>Coleção de experiências de exemplo, podendo obter mais com o KNewStuff</li>
   <li>Tutoriais integrados</li>
  </ul>
 es: >-
  <p>Step es un simulador físico interactivo. Le permite explorar el mundo físico mediante simulaciones. Su funcionamiento
  es sencillo: sitúe algunos cuerpos en la escena, añada fuerzas (como la gravedad) o muelles, y luego pulse el botón «Simular»
  para que Step le muestre la evolución de la escena según las leyes físicas. Puede cambiar cualquier propiedad de los cuerpos
  o de las fuerzas del experimento (incluso durante la simulación) para observar cómo se modifica la evolución del experimento.
  Con Step no solo aprenderá, sino que podrá sentir cómo funciona la Física.</p>

  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Simulación mecánica clásica en dos dimensiones</li>
   <li>Partículas, muelles con amortiguación, fuerzas gravitatorias y de Coulomb</li>
   <li>Cuerpos rígidos</li>
   <li>Detección de colisiones (solo discretas en la actualidad) y su manejo</li>
   <li>Cuerpos blandos (deformables) simulados como sistemas de partículas y muelles, ondas de sonido, que el usuario puede
  editar</li>
   <li>Dinámica molecular (en la actualidad, usando el potencial de Lennard-Jones): gases y líquidos, condensación y evaporación,
  cálculo de cantidades macroscópicas y sus varianzas</li>
   <li>Conversión de unidades y cálculo de expresiones: puede introducir algo como «(2 días + 3 horas) * 80 km/h» y se
  aceptará como un valor de distancia (necesita «libqalculate»)</li>
   <li>Cálculo y propagación de errores: puede introducir valores como «1,3 ± 0,2» para cualquier propiedad y se calcularán
  los errores para todas las propiedades dependientes usando fórmulas estadísticas</li>
   <li>Estimación de errores de cálculo: los errores introducidos por la resolución se calculan y se añaden a los introducidos
  por el usuario</li>
   <li>Diversas calculadoras: hasta el octavo orden, explícita e implícita, con o sin pasos de tiempo adaptativos (la mayoría
  necesitan la biblioteca GSL)</li>
   <li>Herramienta de control para supervisar fácilmente las propiedades durante la simulación (incluso con accesos rápidos
  de teclado personalizados)</li>
   <li>Herramientas para visualizar resultados: gráficas, medidores, seguimiento</li>
   <li>Información de contexto para todos los objetos, con explorador integrado para la Wikipedia</li>
   <li>Colección de experimentos de ejemplo; puede descargar más con KNewStuff</li>
   <li>Tutoriales integrados</li>
  </ul>
 ru: >-
  <p>Step — интерактивный симулятор физических процессов. Позволяет познавать мир физики через виртуальные эксперименты.
  Вы помещаете тела на сцену, добавляете действующие на них силы, и после нажатия кнопки запуска симуляции программа показывает,
  что будет происходить с построенной вами системой согласно законам физики. Можно менять параметры тел и сил (даже во время
  работы симулятора) и смотреть, как при это меняется результат эксперимента.</p>

  <p>Возможности:</p>

  <ul>
   <li>Двумерная симуляция классической механики</li>
   <li>Частицы, пружины с диссипацией, гравитационные и электростатические силы</li>
   <li>Твёрдые (жёсткие) тела</li>
   <li>Обработка столкновений (на данный момент есть только дискретная реализация)</li>
   <li>Мягкие (деформируемые) тела, моделируемые как системы частиц, задаваемые пользователем; звуковые волны</li>
   <li>Молекулярная динамика (на данный момент используется потенциал Леннард-Джонса 6-12): газы и жидкости, конденсация
  и испарение, вычисление значений термодинамических величин и их изменения</li>
   <li>Калькулятор выражений и преобразование единиц измерения: вместо расстояния можно ввести формулу вида «(2 days +
  3 hours) * 80 km/h» (для этого требуется libqalculate)</li>
   <li>Расчёт ошибок с учётом их распространения: вы можете ввести значение вида «1.3 ± 0.2» для любого свойства, — и все
  зависящие от него значения будут рассчитаны по статистическим формулам</li>
   <li>Оценка ошибок при решении систем уравнений: программа рассчитывает погрешности вычислений и складывает их с погрешностями,
  введёнными пользователем</li>
   <li>Различные численные методы: до 8 порядка, явные и неявные, с переменным или постоянным шагом во времени (для большинства
  методов требуется библиотека GSL)</li>
   <li>Инструмент управления объектами, позволяющий легко менять их свойства в процессе моделирования (даже с помощью настраиваемых
  комбинаций клавиш)</li>
   <li>Средства визуализации результатов: графики, счётчики, траектории</li>
   <li>Контекстная информация по всем объектам, встроенный просмотр Википедии</li>
   <li>Коллекция примеров экспериментов и возможность загрузить другие эксперименты из KNewStuff</li>
   <li>Встроенные обучающие примеры использования</li>
  </ul>
 eu: >-
  <p>Ezaugarriak:</p>

  <ul>
   <li>Mekanika klasikoaren simulazioa bi dimentsiotan</li>
   <li>Partikulak, moteltzea duten malgukiak, grabitazio- eta coulomb-indarrak</li>
   <li>Gorputz zurrunak</li>
   <li>Unitateen konbertsioa eta adierazpenen kalkulua: "(2 egun + 3 ordu) * 80km/h" antzeko zeozer sartzeko aukera duzu
  eta distantzia balio moduan onartuko da ( libqalculate beharrezkoa da)</li>
   <li>Aginte erreminta simulazioa den bitartean propietateak kontrolatu ahal izateko (norberak finkatutako laster-teklak
  erabiliz ere)</li>
   <li>Emaitzak bistaratzeko erremintak: Grafikoa, neurketa, aztarnaria</li>
   <li>Objektu guztientzako testuinguru-informazioa, wikipedia-arakatzailea integraturik.</li>
   <li>Adibideko saiakuntza bilduma, gehiago zama-jaitsi daitezke KNewStuff erabiliz</li>
   <li>Tutoretza integratuak</li>
  </ul>
 ca: >-
  <p>L'Step és un simulador interactiu de física. Permet explorar el món físic a través de simulacions. Funciona així: col·loqueu
  alguns cossos a l'escena, afegiu algunes forces com ara molles o la gravetat, cliqueu Simula i l'Step us mostra com evolucionarà
  l'escena segons les lleis de la física. Podeu canviar cadascuna de les propietats dels cossos o forces del vostre experiment
  (fins i tot durant la simulació) i veure com afectarà això a l'evolució de l'experiment. Amb l'Step no només podeu aprendre
  sinó també podeu sentir com funciona la física!</p>

  <p>Característiques:</p>

  <ul>
   <li>Simulador de mecànica clàssica en dues dimensions</li>
   <li>Partícules, elasticitats amb forces de descàrrega, gravitacionals i de Coulomb</li>
   <li>Cossos rígids</li>
   <li>Detecció de col·lisions (ara per ara, només discretes) i el seu maneig</li>
   <li>Simulació de cossos flexibles (deformables) com el sistema de partícules elàstiques editable per l'usuari, ones
  de so</li>
   <li>Dinàmica molecular (actualment utilitzant el potencial de Lennard-Jones): gas i líquid, condensació i evaporació,
  càlcul de quantitats macroscòpiques i les seves variacions</li>
   <li>Conversió d'unitats i càlcul d'expressions: podeu introduir quelcom del tipus «(2 dies + 3 hores) * 80 km/h» i serà
  acceptat com un valor de distància (requereix la «libqalculate»)</li>
   <li>Errors de càlcul i propagació: podeu introduir valors com «1,3 ± 0,2» per a qualsevol propietat i error per a totes
  les propietats dependents que es calculin utilitzant fórmules estadístiques</li>
   <li>Estimació dels errors del solucionador: es calculen els errors introduïts pel solucionador i s'afegeixen als errors
  introduïts per l'usuari</li>
   <li>Diversos solucionadors diferents: fins al vuitè ordre, explícits i implícits, amb adaptació o sense de pas de temps
  (la majoria dels solucionadors requereixen la biblioteca «GSL»)</li>
   <li>Eina de controlador per a controlar amb facilitat les propietats durant la simulació (fins i tot amb dreceres de
  teclat personalitzades)</li>
   <li>Eines per a visualitzar resultats: gràfics, aparells de mesura, traçadors</li>
   <li>Informació contextual per a tots els objectes, integrant la Viquipèdia en el navegador</li>
   <li>Col·lecció d'experiments d'exemple. Se'n poden baixar més amb el KNewStuff</li>
   <li>Guies d'aprenentatge integrades</li>
  </ul>
 it: >-
  <p>Step è un simulatore interattivo di fisica. Ti consente di esplorare il mondo fisico tramite simulazioni. Funziona
  in questo modo: posizioni alcuni corpi nella scena, aggiungi delle forze come quella gravitazionale o la forza elastica,
  quindi fai clic su Simula e Step mostrerà l'evoluzione della scena secondo le leggi della fisica. Puoi cambiare ogni proprietà
  dei corpi e delle forze nel tuo esperimento (anche durante la simulazione) e vedere come questo ne influenza l'evoluzione.
  Con Step puoi non solo imparare ma anche "toccare con mano" il funzionamento della fisica!</p>

  <p>Caratteristiche:</p>

  <ul>
   <li>Simulazioni di meccanica classica in due dimensioni</li>
   <li>Particelle, molle smorzate, forze gravitazionali e coulombiane</li>
   <li>Corpi rigidi</li>
   <li>Rilevamento e gestione delle collisioni (al momento solo discrete)</li>
   <li>Corpi morbidi (deformabili) simulati come sistemi di particelle elastiche modificabili dall'utente, onde sonore</li>
   <li>Dinamica molecolare (al momento con l'utilizzo del potenziale di Lennard-Jones): gas e liquidi, condensazione ed
  evaporazione, calcolo delle grandezze macroscopiche e loro variazione</li>
   <li>Conversione di unità e calcolo di espressioni: puoi inserire ad esempio "(2 days + 3 hours) * 80 km/h" e sarà accettato
  come valore di distanza (richiede libqalculate)</li>
   <li>Calcolo e propagazione degli errori: puoi inserire valori come "1.3 ± 0.2" per ogni proprietà e gli errori per le
  proprietà dipendenti saranno calcolati tramite formule statistiche</li>
   <li>Stima degli errori del solutore: gli errori introdotti dal solutore sono calcolati e aggiunti al valore dell'errore
  inserito dall'utente</li>
   <li>Diversi tipi di solutori: fino all'ottavo ordine, espliciti ed impliciti, con o senza un passo temporale adattivo
  (la maggior parte dei solutori richiedono la libreria GSL)</li>
   <li>Strumenti per controllare facilmente le proprietà durante la simulazione (anche con scorciatoie di tastiera personalizzate)</li>
   <li>Strumenti per visualizzare i risultati: grafici, misuratori, traccianti</li>
   <li>Informazioni di contesto per tutti gli oggetti, browser per wikipedia integrato</li>
   <li>Collezione di esperimenti di esempio, altri possono essere scaricati con KNewStuff2</li>
   <li>Tutorial integrati</li>
  </ul>
 nl: >-
  <p>Step is een interactief natuurkundig simulatieprogramma. U kunt er natuurkundige experimenten mee doen door middel
  van simulaties. Het werkt zo: u neemt enige lichamen, voegt er wat krachten aan toe zoals de zwaartekracht en wat veren,
  en klikt daarna op de knop Simuleren, waarna Step u laat zien hoe dit stelsel evolueert volgens de natuurkundige wetten.
  U kunt elke eigenschap van de lichamen en krachten in uw experiment wijzigen (zelfs tijdens de simulatie) en zien wat
  daarvan de gevolgen zijn. Met Step leert u niet alleen natuurkunde, maar krijgt u er gevoel voor!</p>

  <p>Kenmerken:</p>

  <ul>
   <li>Simulatie in twee dimensies volgens de klassieke mechanica</li>
   <li>Deeltjes, veren met demping, zwaarte- en elektrische krachten</li>
   <li>Stijve lichamen</li>
   <li>Botsingdetectie (nu nog alleen discreet) en afhandeling</li>
   <li>Zachte (vervormbare) lichamen gesimuleerd als een deeltjes-veersysteem dat door de gebruiker kan worden bewerkt,
  geluidsgolven</li>
   <li>Moleculaire dynamica (thans wordt de Lennard-Jones potentiaal gebruikt): gas en vloeistof, condensatie en verdamping,
  berekening van macroscopische hoeveelheden en hun varianties</li>
   <li>Conversie van eenheden en berekening van expressies zoals "(2 dagen + 3 uren) * 80 km/h", waarna dit zal worden
  beschouwd als een afstand (vereist libqalculate)</li>
   <li>Foutenberekening en -voortplanting: u kunt voor elke eigenschap zoiets invullen als "1,3 ± 0,2", waarna voor elke
  daarvan afhankelijke eigenschap de fouten zullen worden berekend met gebruik van statistische formules</li>
   <li>Het afschatten van fouten veroorzaakt door de oplossingsmethode: fouten die bij het oplossen zijn ontstaan worden
  berekend en opgeteld bij de fouten die door de gebruiker zijn ingevoerd</li>
   <li>Er zijn diverse oplossingsmethoden: tot aan de 8e orde, expliciet en impliciet, met of zonder een adaptieve tijdstap
  (voor de meesten is de GSL-bibliotheek nodig)</li>
   <li>Hulpmiddel voor het eenvoudig beheersen van eigenschappen tijdens een simulatie (zelfs met aangepaste sneltoetsen)</li>
   <li>Hulpmiddelen voor het visualiseren van de resultaten: grafiek, meter, spoor</li>
   <li>Contekstinformatie voor alle objecten, geïntegreerde wikipedia-browser</li>
   <li>Verzameling van voorbeeldexperimenten, meer kunnen er worden opgehaald met KNewStuff</li>
   <li>Geïntegreerd lesmateriaal</li>
  </ul>
 fi: >-
  <p>Step on vuorovaikutteinen fysiikkasimulaattori. Sen avulla voit tutkia fyysistä maailmaa simuloinnein. Se toimii näin:
  asetat joitakin kappaleita näkymään, lisäät voimia kuten painovoiman tai jousia ja painat Simuloi. Step näyttää sinulle,
  miten näkymä muuttuu fysiikan lakien mukaan. Voit muuttaa kaikkien kokeesi kappaleiden ja voimien ominaisuuksia jopa simuloinnin
  aikana ja nähdä, miten tämä vaikuttaa kokeesi etenemiseen. Stepillä et vain opi vaan tunnet, miten fysiikka toimii!</p>

  <p>Ominaisuudet:</p>

  <ul>
   <li>Klassinen mekaaninen simulaatio kahdessa ulottuvuudessa</li>
   <li>Hiukkaset, jouset vaimennuksella, painovoima ja Coulombin voima</li>
   <li>Jäykät kappaleet</li>
   <li>Törmäysten tarkastelu (tällä hetkellä vain diskreetti) sekä käsittely</li>
   <li>Pehmeät (deformoituvat) kappaleet simuloidaan käyttäjän muokattavissa olevina hiukkas-jousisysteemeinä (englanniksi
  particle-spring system), ääniaaltoina</li>
   <li>Molekyylidynamiikka (käyttää nykyisellään Lennard-Jones-potentiaalia): kaasu ja neste, tiivistyminen ja höyrystyminen,
  makroskooppisten määrien sekä niiden varianssin laskenta</li>
   <li>Yksikkömuunnokset ja lausekkeiden laskenta: voit kirjoittaa esimerkiksi ”(2 days + 3 hours) * 80 km/h” ja se hyväksytään
  etäisyysarvoksi (tarvitsee libqalculate-kirjaston)</li>
   <li>Virheiden laskenta ja leviäminen: voit kirjoittaa arvoja kuten ”1.3 ± 0.2” mille tahansa ominaisuudelle, ja kaikkien
  siitä riippuvien ominaisuuksien virheet lasketaan käyttäen tilastollisia malleja</li>
   <li>Ratkaisinvirheiden arviointi: ratkaisimen aiheuttamat virheet lasketaan ja lisätään käyttäjän syöttämiin virheisiin</li>
   <li>Useita eri ratkaisimia: kahdeksanteen asteeseen asti, eksplisiittisiä sekä implisiittisiä, adaptive timestep -menetelmällä
  tai ilman sitä (useimmat ratkaisimet tarvitsevat GSL-kirjaston)</li>
   <li>Säädintyökalu ominaisuuksien helppoon säätämiseen simulaation aikana (tukee jopa itse valittuja pikanäppäimiä)</li>
   <li>Työkalut tulosten visualisointiin: kuvaaja, mittari ja jäljitin</li>
   <li>Kontekstitietoa kaikille kohteille sekä integroitu Wikipedia-selain</li>
   <li>Kokoelma esimerkkikokeita, ja lisää on ladattavissa verkosta KNewStuffin välityksellä</li>
   <li>Sisäänrakennetut tutoriaalit</li>
  </ul>
ProjectGroup: KDE
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- Education
- Physics
Url:
 homepage: https://edu.kde.org/step/
 bugtracker: https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?format=guided&product=step
 help: https://docs.kde.org/?application=step
 donation: https://www.kde.org/community/donations/?app=step&source=appdata
Icon:
 cached:
 - name: step_step.png
  width: 48
  height: 48
 - name: step_step.png
  width: 64
  height: 64
 - name: step_step.png
  width: 128
  height: 128
 stock: step
 remote:
 - url: org/kde/step.desktop/9673905202b56e5f4a3217ad4080a4d2/icons/128x128/step_step.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - org.kde.step.desktop
Provides:
 binaries:
 - step
 mediatypes:
 - application/x-step
Screenshots:
- default: true
 caption:
  de: Physiksimulation mit Step
  pl: Symulacja fizyczna w Step
  zh-TW: 在 Step 中模擬物理
  sk: Fyzikálna simulácia v Step
  sl: Fizikalni simulator Step
  en-GB: Physical simulation in Step
  C: Physical simulation in Step
  el: Προσομοίωση του φυσικού κόσμου στο Step
  pt: Simulação de física no Step
  cs: Fyzikální simulace v Step
  ca-valencia: Simulació física amb l'Step
  gl: Simulación física en Step
  id: Simulasi fisik di Step
  es: Simulación física en Step
  et: Füüsikasimulatsioon Stepis
  eu: Fisika simulatzea Step-en
  sv: Fysiksimulering i Step
  fr: Simulation physique sur Step
  pt-BR: Simulação de física no Step
  zh-CN: 在 Step 进行物理学模拟
  uk: Фізичний експеримент у Step
  ca: Simulació física amb l'Step
  it: Simulazione di fisica in Step
  nl: Fysieke simulatie in Step
 thumbnails:
 - url: org/kde/step.desktop/9673905202b56e5f4a3217ad4080a4d2/screenshots/image-1_752x501.png
  width: 752
  height: 501
 - url: org/kde/step.desktop/9673905202b56e5f4a3217ad4080a4d2/screenshots/image-1_624x416.png
  width: 624
  height: 416
 - url: org/kde/step.desktop/9673905202b56e5f4a3217ad4080a4d2/screenshots/image-1_224x149.png
  width: 224
  height: 149
 source-image:
  url: org/kde/step.desktop/9673905202b56e5f4a3217ad4080a4d2/screenshots/image-1_orig.png
  width: 909
  height: 606
Releases:
- version: 20.12.1
 type: stable
 unix-timestamp: 1609977600
- version: 20.12.0
 type: stable
 unix-timestamp: 1607558400
- version: 20.08.3
 type: stable
 unix-timestamp: 1604534400
- version: 20.08.2
 type: stable
 unix-timestamp: 1602115200