⇦ | timeshift [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for timeshift in main

in.teejeetech.timeshift.desktop - 20.11.1-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: in.teejeetech.timeshift.desktop
Package: timeshift
Name:
 C: Timeshift
Summary:
 cs: Nástroj pro obnovení systému pro Linux
 C: System restore utility for Linux
 hr: Alat obnove sustava za Linux
Description:
 cs: "<p>\n\t\t\tTimeshift chrání systém pořizováním přírůstkových zachycených stavů souborového systému v pravidelných intervalech.\n\t\t\tTyto
  zachycené stavy je možné později obnovit a vzít tak zpět veškeré změny v systému. \n\t\t</p>\n<p>\n\t\t\tTimeshift je
  navržen tak, aby chránil systémové soubory a nastavení.\n\t\t\tNEJEDNÁ se o zálohovací nástroj a není určen k ochraně
  dat uživatelů.\n\t\t\tVeškerý obsah domovských složek uživatelů je ve výchozím stavu vynecháván.\n\t\t</p>"
 C: "<p>\n\t\t\tTimeshift protects your system by taking incremental snapshots of the file system at regular intervals.\n\t\t\tThese
  snapshots can be restored at a later date to undo all changes to the system. \n\t\t</p>\n<p>\n\t\t\tTimeshift is designed
  to protect system files and settings.\n\t\t\tIt is NOT a backup tool and is not meant to protect user data.\n\t\t\tEntire
  contents of users' home directories are excluded by default.\n\t\t</p>"
 hr: "<p>\n\t\t\tTimeshift štiti vaš sustav stvaranjem pojedinačnih snimaka datotečnog sustava u redovitim vremenskim razmacima.\n\t\t\tTe
  snimke sustava kasnije se mogu obnoviti kako bi se poništile sve promjene načinjene u sustavu. \n\t\t</p>\n<p>\n\t\t\tTimeshift
  je dizajniran kako bi zaštitio vaše datoteke i postavke sustava.\n\t\t\tTimeshift nije alat za sigurnosno kopiranje i
  namjena mu nije zaštita korisničkih podataka.\n\t\t\tSav sadržaj osobne mape korisnika po zadanome je izuzet.\n\t\t</p>"
ProjectLicense: GPL-3.0
Categories:
- System
Keywords:
 C:
 - backup
 - btrfs
 - rsync
Url:
 homepage: https://github.com/teejee2008/timeshift
Icon:
 cached:
 - name: timeshift_timeshift.png
  width: 48
  height: 48
 - name: timeshift_timeshift.png
  width: 64
  height: 64
 - name: timeshift_timeshift.png
  width: 128
  height: 128
 stock: timeshift
 remote:
 - url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/icons/128x128/timeshift_timeshift.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - timeshift-gtk.desktop
Screenshots:
- default: true
 thumbnails:
 - url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-1_624x453.png
  width: 624
  height: 453
 - url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-1_224x162.png
  width: 224
  height: 162
 source-image:
  url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-1_orig.png
  width: 679
  height: 494
- thumbnails:
 - url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-2_624x468.png
  width: 624
  height: 468
 - url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-2_224x168.png
  width: 224
  height: 168
 source-image:
  url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-2_orig.png
  width: 704
  height: 529
- thumbnails:
 - url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-3_624x468.png
  width: 624
  height: 468
 - url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-3_224x168.png
  width: 224
  height: 168
 source-image:
  url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-3_orig.png
  width: 704
  height: 529
- thumbnails:
 - url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-4_624x468.png
  width: 624
  height: 468
 - url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-4_224x168.png
  width: 224
  height: 168
 source-image:
  url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-4_orig.png
  width: 704
  height: 529
- thumbnails:
 - url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-5_624x468.png
  width: 624
  height: 468
 - url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-5_224x168.png
  width: 224
  height: 168
 source-image:
  url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-5_orig.png
  width: 704
  height: 529
- thumbnails:
 - url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-6_624x468.png
  width: 624
  height: 468
 - url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-6_224x168.png
  width: 224
  height: 168
 source-image:
  url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-6_orig.png
  width: 704
  height: 529
- thumbnails:
 - url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-7_624x468.png
  width: 624
  height: 468
 - url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-7_224x168.png
  width: 224
  height: 168
 source-image:
  url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-7_orig.png
  width: 704
  height: 529
- thumbnails:
 - url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-8_224x244.png
  width: 224
  height: 244
 source-image:
  url: in/teejeetech/timeshift.desktop/86e8d36ac272dbd040a4562fe22d6194/screenshots/image-8_orig.png
  width: 502
  height: 547