⇦ | wifi-qr [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for wifi-qr in main

wifi-qr.desktop - 0.2-1 ⚙ all

Icon
---
Type: desktop-application
ID: wifi-qr.desktop
Package: wifi-qr
Name:
 C: WiFi QR
Summary:
 C: Wifi share with QR Code
Description:
 da: >-
  <p>Xiaomi Android-telefoner er begyndt at bruge QR til WiFi til deling. Ideen var at komme i gang med Bash, fra Android
  til pc eller pc til mobil og bruge en grænseflade for zenity, Qr for zbar og qrencode og nmcli fra Network-Manager for
  netværk. Af sikkerhedsmæssige årsager kan du bruge WPA, WPA2, WEP, åbn og del med det skjulte netværk. QR-kode understøtter
  ikke LDAP-netværk og VPN. Android kan nemt oprette WiFi QR, men med iOS er det ikke så sikkert.</p>
 C: >-
  <p>Xiaomi Android phones has started using QR to use WiFi for sharing. The idea was to get started with Bash, from Android
  to PC or PC to Mobile, and use Interface for zenity, QR for zbar and qrencode, and nmcli from Network-Manager for Network.
  For security, you can use WPA, WPA2, WEP, Open and share with the Hidden Network. QR code does not support LDAP Network
  and VPN. Android can easily generate WiFi QR, but iOS isn&apos;t quite so sure.</p>
 en: >-
  <p>Xiaomi Android phones has started using QR to use WiFi for sharing. The idea was to get started with Bash, from Android
  to PC or PC to Mobile, and use Interface for zenity, QR for zbar and qrencode, and nmcli from Network-Manager for Network.
  For security, you can use WPA, WPA2, WEP, Open and share with the Hidden Network. QR code does not support LDAP Network
  and VPN. Android can easily generate WiFi QR, but iOS isn&apos;t quite so sure.</p>
Categories:
- Utility
Keywords:
 C:
 - '"QR'
 - ' WiFi'
 - ' Password'
 - ' Share'
 - '"'
Icon:
 cached:
 - name: wifi-qr_wifi-qr.png
  width: 64
  height: 64
 stock: wifi-qr
Launchable:
 desktop-id:
 - wifi-qr.desktop