⇦ | zita-dpl1 [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for zita-dpl1 in main

zita-dpl1.desktop - 0.3.3-1 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: zita-dpl1.desktop
Package: zita-dpl1
Name:
 C: Zita-Dpl1
Summary:
 C: A look-ahead digital peak level limiter using some special algorithms to allow fast response without excessive LF distortion.
Description:
 da: >-
  <p>DPL1 er en digital begrænser af tonehøjden, den slags du vil bruge som det sidste trin for at undgå klipning, når der
  blandes lydspor. Kan bruges som en effekt eller et individuelt instrumentspor.</p>

  <p>Svartid er 1.2 ms afrundet til nærmeste 8, 16 eller 32 afhængig af frekvensen. Dette giver 56 med 44.1 kHz, 64 ved
  48 KHz og dobbelt af disse værdier for 88.2 eller 96 kHz.</p>

  <p>I de fleste tilfælde skal du kun bruge -k antal_kanaler, der kan være 1 til 16. Den samme forstærkningsreduktion anvendes
  for alle kanaler.</p>
 C: >-
  <p>DPL1 is an look-ahead digital peak limiter, the kind you would use as the final step to avoid clipping when mastering
  or mixing. It can be used as an effect on individual instrument tracks as well.</p>

  <p>Latency is 1.2 ms rounded up to the nearest multiple of 8, 16 or 32 samples depending on sampling frequency. This amounts
  to 56 samples at 44.1 kHz, 64 samples at 48 kHz, and twice those values for 88.2 or 96 kHz.</p>

  <p>In most cases you only need -k number_of_channels, which can be 1 to 16. The same gain reduction is applied to all
  channels.</p>
 en: >-
  <p>DPL1 is an look-ahead digital peak limiter, the kind you would use as the final step to avoid clipping when mastering
  or mixing. It can be used as an effect on individual instrument tracks as well.</p>

  <p>Latency is 1.2 ms rounded up to the nearest multiple of 8, 16 or 32 samples depending on sampling frequency. This amounts
  to 56 samples at 44.1 kHz, 64 samples at 48 kHz, and twice those values for 88.2 or 96 kHz.</p>

  <p>In most cases you only need -k number_of_channels, which can be 1 to 16. The same gain reduction is applied to all
  channels.</p>
Categories:
- AudioVideo
- Audio
Keywords:
 C:
 - audio
 - sound
 - jackd
Icon:
 cached:
 - name: zita-dpl1_zita-dpl1.png
  width: 48
  height: 48
 - name: zita-dpl1_zita-dpl1.png
  width: 64
  height: 64
 - name: zita-dpl1_zita-dpl1.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: z/zi/zita-dpl1.desktop/4ab88b0573836c313513248c3f55f1a3/icons/128x128/zita-dpl1_zita-dpl1.png
  width: 128
  height: 128
 stock: zita-dpl1
Launchable:
 desktop-id:
 - zita-dpl1.desktop

zita-dpl1.desktop - 0.3.3-1+b1 ⚙ amd64

Icon
---
Type: desktop-application
ID: zita-dpl1.desktop
Package: zita-dpl1
Name:
 C: Zita-Dpl1
Summary:
 C: A look-ahead digital peak level limiter using some special algorithms to allow fast response without excessive LF distortion.
Description:
 da: >-
  <p>DPL1 er en digital begrænser af tonehøjden, den slags du vil bruge som det sidste trin for at undgå klipning, når der
  blandes lydspor. Kan bruges som en effekt eller et individuelt instrumentspor.</p>

  <p>Svartid er 1.2 ms afrundet til nærmeste 8, 16 eller 32 afhængig af frekvensen. Dette giver 56 med 44.1 kHz, 64 ved
  48 KHz og dobbelt af disse værdier for 88.2 eller 96 kHz.</p>

  <p>I de fleste tilfælde skal du kun bruge -k antal_kanaler, der kan være 1 til 16. Den samme forstærkningsreduktion anvendes
  for alle kanaler.</p>
 C: >-
  <p>DPL1 is an look-ahead digital peak limiter, the kind you would use as the final step to avoid clipping when mastering
  or mixing. It can be used as an effect on individual instrument tracks as well.</p>

  <p>Latency is 1.2 ms rounded up to the nearest multiple of 8, 16 or 32 samples depending on sampling frequency. This amounts
  to 56 samples at 44.1 kHz, 64 samples at 48 kHz, and twice those values for 88.2 or 96 kHz.</p>

  <p>In most cases you only need -k number_of_channels, which can be 1 to 16. The same gain reduction is applied to all
  channels.</p>
 en: >-
  <p>DPL1 is an look-ahead digital peak limiter, the kind you would use as the final step to avoid clipping when mastering
  or mixing. It can be used as an effect on individual instrument tracks as well.</p>

  <p>Latency is 1.2 ms rounded up to the nearest multiple of 8, 16 or 32 samples depending on sampling frequency. This amounts
  to 56 samples at 44.1 kHz, 64 samples at 48 kHz, and twice those values for 88.2 or 96 kHz.</p>

  <p>In most cases you only need -k number_of_channels, which can be 1 to 16. The same gain reduction is applied to all
  channels.</p>
Categories:
- AudioVideo
- Audio
Keywords:
 C:
 - audio
 - sound
 - jackd
Icon:
 cached:
 - name: zita-dpl1_zita-dpl1.png
  width: 48
  height: 48
 - name: zita-dpl1_zita-dpl1.png
  width: 64
  height: 64
 - name: zita-dpl1_zita-dpl1.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: z/zi/zita-dpl1.desktop/4ab88b0573836c313513248c3f55f1a3/icons/128x128/zita-dpl1_zita-dpl1.png
  width: 128
  height: 128
 stock: zita-dpl1
Launchable:
 desktop-id:
 - zita-dpl1.desktop