⇦ | cubicsdr [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for cubicsdr in main

CubicSDR.desktop - 0.2.5+dfsg-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: CubicSDR.desktop
Package: cubicsdr
Name:
 C: CubicSDR
Summary:
 C: Software-Defined Radio Application
Description:
 C: >-
  <p>CubicSDR is a cross-platform Software-Defined Radio application which allows you to navigate the radio spectrum and
  demodulate any signals you might discover. It currently includes several common analog demodulation schemes such as AM
  and FM and will support digital modes in the future.</p>

  <p>CubicSDR uses SoapySDR to access SDR hardware and thereby supports all hardware for which a SoapySDR module exists.</p>
 da: >-
  <p>CubicSDR er en programdefineret radiomodtager til flere platforme, som gør det muligt at navigere radiospektrummet
  og udtrække signaler du måtte finde. Inkluderer i øjeblikket flere gængse analoge udtrækningsskemaer såsom AM og FM og
  vil understøtte digitale tilstande i fremtiden.</p>

  <p>CubicSDR bruger SoapySDR til at tilgå SDR-udstyr og understøtter dermed alt udstyr hvortil der findes et SoapySDR-modul.</p>
 it: >-
  <p>CubicSDR è un&apos;applicazione multipiattaforma per radio definita via software che permette all&apos;utente di navigare
  nello spettro radio e demodulare qualsiasi segnale che si può scoprire. Attualmente include diversi schemi comuni di demodulazione
  analogica come AM e FM e in futuro gestirà i modi digitali.</p>

  <p>CubicSDR usa SoapySDR per accedere all&apos;hardware SDR e perciò è compatibile con tutto l&apos;hardware per il quale
  esiste un modulo per SoapySDR.</p>
 en: >-
  <p>CubicSDR is a cross-platform Software-Defined Radio application which allows you to navigate the radio spectrum and
  demodulate any signals you might discover. It currently includes several common analog demodulation schemes such as AM
  and FM and will support digital modes in the future.</p>

  <p>CubicSDR uses SoapySDR to access SDR hardware and thereby supports all hardware for which a SoapySDR module exists.</p>
Categories:
- Science
- HamRadio
- DataVisualization
Icon:
 cached:
 - name: cubicsdr_CubicSDR.png
  width: 64
  height: 64
Launchable:
 desktop-id:
 - CubicSDR.desktop