⇦ | datovka [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for datovka in main

datovka.desktop - 4.9.3-2 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: datovka.desktop
Package: datovka
Name:
 cs: Datovka
 C: Datovka
Summary:
 cs: Svobodné uživatelské rozhraní pro Datové schránky
 C: A free graphical user interface for Datove schranky
Description:
 cs: "<p>Datovka je multiplatformní desktopová aplikace pro přístup k Datovým schránkám.</p>\n<p>Z Datovky je možné číst
  zprávy, odesílat zprávy, kontrolovat integritu zpráv,\n\t\t\texportovat doručenky i celé zprávy, exportovat přehled korespondence
  za určité\n\t\t\tčasové období, apod.</p>\n<p>Uživatelské rozhraní aplikace se velice podobá běžným poštovním klientům.</p>"
 C: "<p>Datovka is a multiplatform desktop application to access Datove schranky.</p>\n<p>Datovka allows receiving, sending,
  and checking integrity of messages,\n\t\t\texporting proofs of delivery or full messages, exporting complete\n\t\t\tcoresspondence
  for a defined period, etc..</p>\n<p>The user interface is very similar to common e-mail clients.</p>"
ProjectLicense: GPL-3.0+
Categories:
- Office
Url:
 homepage: https://labs.nic.cz/cs/datovka.html
Icon:
 cached:
 - name: datovka_datovka.png
  width: 48
  height: 48
 - name: datovka_datovka.png
  width: 64
  height: 64
 - name: datovka_datovka.png
  width: 128
  height: 128
 stock: datovka
 remote:
 - url: d/da/datovka.desktop/BA3262C0691FDD95EBC41DF2074756A1/icons/128x128/datovka_datovka.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - datovka.desktop
Screenshots:
- default: true
 caption:
  cs: Hlavní okno aplikace
  C: The main window showing the application in action
 thumbnails:
 - url: d/da/datovka.desktop/BA3262C0691FDD95EBC41DF2074756A1/screenshots/image-1_752x547.png
  width: 752
  height: 547
 - url: d/da/datovka.desktop/BA3262C0691FDD95EBC41DF2074756A1/screenshots/image-1_624x454.png
  width: 624
  height: 454
 - url: d/da/datovka.desktop/BA3262C0691FDD95EBC41DF2074756A1/screenshots/image-1_224x163.png
  width: 224
  height: 163
 source-image:
  url: d/da/datovka.desktop/BA3262C0691FDD95EBC41DF2074756A1/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1044
  height: 760