⇦ | digikam [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for digikam in main

org.kde.digikam.desktop - 4:5.9.0-1+b1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.kde.digikam.desktop
Package: digikam
Name:
 zh-CN: digiKam
 de: digiKam
 pl: digiKam
 sk: digiKam
 sl: digiKam
 ar: دِجي‌كام
 en-GB: digiKam
 C: digiKam
 bs: digiKam
 pt: digiKam
 cs: digiKam
 ca-valencia: digiKam
 gl: digiKam
 ast: digiKam
 es: digiKam
 fr: digiKam
 el: digiKam
 tr: digiKam
 pt-BR: digiKam
 sv: Digikam
 ru: digiKam
 ko: digiKam
 ca: digiKam
 it: digiKam
 da: digiKam
 nl: digiKam
 nn: digiKam
 uk: digiKam
Summary:
 de: Fotoverwaltung
 pl: Zarządzanie zdjęciami
 sl: Program za upravljanje fotografij
 en-GB: Photo Management Program
 C: Photo Management Program
 el: Πρόγραμμα διαχείρισης φωτογραφιών
 pt: Programa de Gestão de Fotografias
 cs: Program pro správu fotografií
 ca-valencia: Programa per a la gestió de les fotografies
 tr: Resim Düzenleme Programı
 uk: Програма для керування фотографіями
 es: Programa de gestión de fotos
 fr: Application de gestion de photos
 sv: Fotohanteringsprogram
 zh-CN: 照片管理程序
 ca: Programa per a la gestió de les fotografies
 it: Programma di gestione delle foto
 nl: Fotobeheerprogramma
 nn: Fotohandsamingsprogram
Description:
 pl: >-
  <p>digiKam jest zaawansowanym programem do zarządzania cyfrowymi zdjęciami, który czyni importowanie i zarządzanie cyfrowymi
  zdjęciami &quot;drobnostką&quot;. Zdjęcia są urządzone w albumy, które można przechowywać chronologicznie, według układu
  katalogów lub według własnych zbiorów.</p>

  <p>Możliwości:</p>

  <ul>
   <li>Grupowanie zdjęć w albumy i podalbumów (z obsługą znaczników i komentarzy)</li>
   <li>Obsługa Exif, Iptc, Xmp, notatek twórcy</li>
   <li>Przechowalnia dla albumów i ich metadanych z zaawansowanymi narzędziami wyszukiwania jest napędzana SQLite lub Mysql</li>
   <li>Obsługa filtrowania i sortowania albumów</li>
   <li>Importowanie z więcej niż 1100 aparatów cyfrowych</li>
   <li>Obsługa dla więcej niż 900 postaci zdjęć RAW</li>
   <li>Podświetlarka do porównywania zdjęć jedno obok drugiego</li>
   <li>Rozszerzone funkcje używające dodatkowych narzędzi</li>
   <li>Udostępnianie zdjęć przy użyciu HTML lub publikowanie ich poprzez usługi sieciowe</li>
   <li>Dołączony edytor obrazów o zaawansowanych narzedziach do szybkiego poprawiania zdjęć</li>
  </ul>
 de: >-
  <p>digiKam ist eine leistungsfähige Anwendung zur Verwaltung von Digitalbildern. Es stellt eine einfache Oberfläche zum
  Importieren und Organisieren von Digitalbildern zur Verfügung. Die Bilder werden in Alben organisiert, die chronologisch
  oder nach Ordnern oder als benutzerdefinierte Sammlungen sortiert werden können.</p>

  <p>Funktionen:</p>

  <ul>
   <li>Organisation von Fotos in Alben und Unteralben mit Unterstützung für Stichwörter und Kommentare</li>
   <li>Unterstützung für Exif, Iptc, Xmp und Herstellerbemerkungen</li>
   <li>Unterstützung für das Filtern und Sortieren von Alben</li>
   <li>Import von mehr als 1100 digitalen Kameras</li>
  </ul>
 sk: >-
  <p>digiKam je pokročilá aplikácia na správu digitálnych fotografií, ktorá zjednodušuje import a správu digitálnych fotografií.
  Fotografie sú organizované v albumoch, ktoré sa dajú triediť chronologicky, podľa rozloženia priečinkov alebo podľa vlastných
  zbierok.</p>

  <p>Funkcie:</p>

  <ul>
   <li>Organizácia fotiek v albumoch a podalbumoch (so značkami a komentármi)</li>
   <li>Podpora pre Exif, Iptc, Xmp, Makernotes</li>
   <li>Podpora pre filtrovanie a triedenie albumov</li>
   <li>Import z viac ako 1100 digitálnych fotoaparátov</li>
  </ul>
 sl: >-
  <p>digiKam je napreden program za upravljanje digitalnih fotografij, ki močno poenostavi uvažanje in organiziranje digitalnih
  fotografij. Fotografije so organizirane v albumih, ki jih lahko razvrstite po času, razporedu map ali zbirkah po meri.</p>

  <p>Zmožnosti:</p>

  <ul>
   <li>Organizacija fotografij v albumih in pod-albumih (s podporo oznakam in opombam)</li>
   <li>Podpora Exif, Iptc, Xmp, Makernotes</li>
   <li>Shramba SQLite ali Mysql za albume in metapodatke ter napredna iskalna orodja</li>
   <li>Podpora filtriranju in razvrščanju albumov</li>
   <li>Uvažanje iz več kot 1100 digitalnih fotoaparatov</li>
   <li>Podpora več kot 900 vrstam surovih slik (RAW)</li>
   <li>Osvetlitvena miza za primerjavo fotografij</li>
   <li>Razširjene zmožnosti preko dodatnih orodij</li>
   <li>Delite vaše fotografije s pomočjo HTML-ja ali pa jih objavite na oddaljenih storitvah</li>
   <li>Vgrajen urejevalnik slik z naprednimi orodji za hitre popravke fotografij</li>
  </ul>
 ar: >-
  <p>الميزات:</p>

  <ul>
   <li>تنظيم الصّور في ألبومات وألبومات فرعيّة (بدعم الوسوم والتّعليقات)</li>
   <li>دعم ترشيح الألبومات وفرزها</li>
   <li>الاستيراد من أكثر من 1100 كمرة رقميّة</li>
  </ul>
 en-GB: >-
  <p>digiKam is an advanced digital photo management application, which makes importing and organizing digital photos a
  &quot;snap&quot;. The photos are organized in albums which can be sorted chronologically, by folder layout or by custom
  collections.</p>

  <p>Features:</p>

  <ul>
   <li>Organisation of photos in albums and sub-albums (with tags and comments support)</li>
   <li>Support for Exif, Iptc, Xmp, Makernotes</li>
   <li>SQLite or Mysql powered storage for the album contents and its metadata with advanced search tools</li>
   <li>Support for filtering and sorting albums</li>
   <li>Import from more than 1100 digital camera devices</li>
   <li>Support for more than 900 RAW format pictures</li>
   <li>Light Table to compare photo side by side</li>
   <li>Extended features using extra tools</li>
   <li>Share your photos using HTML or publishing them to remote web services</li>
   <li>Image editor included with advanced tools to fix photo quickly</li>
  </ul>
 C: >-
  <p>digiKam is an advanced digital photo management application, which makes importing and organizing digital photos
     a &quot;snap&quot;. The photos are organized in albums which can be sorted chronologically, by folder layout or
  by custom
     collections.</p>
  <p>Features:</p>

  <ul>
   <li>Organization of photos in albums and sub-albums (with tags and comments support)</li>
   <li>Support for Exif, Iptc, Xmp, Makernotes</li>
   <li>SQLite or Mysql powered storage for the album contents and its metadata with advanced search tools</li>
   <li>Support for filtering and sorting albums</li>
   <li>Import from more than 1100 digital camera devices</li>
   <li>Support for more than 900 RAW format pictures</li>
   <li>Light Table to compare photo side by side</li>
   <li>Extended features using extra tools</li>
   <li>Share your photos using HTML or publishing them to remote web services</li>
   <li>Image editor included with advanced tools to fix photo quickly</li>
  </ul>
 bs: >-
  <p>digiKam je napredna aplikacija za upravljanje digitalnim fotografijama, što čini uvoz i organizaciju digitalnih fotografija
  &quot;klikom&quot;. Fotografije su organizovane u albumima koji mogu biti sortirani hronološki, po rasporedu foldera ili
  po korisničkim kolekcijama.</p>

  <p>Svojstva:</p>

  <ul>
   <li>Organizacija fotografija u albume i podalbume (sa podrškom za označavanje i komentarisanje)</li>
   <li>Podrška za Exif, Iptc, Xmp, Makernotes</li>
   <li>Podrška za filtriranje i sortiranje albuma</li>
   <li>Uvoz iz više od 1100 digitalnih kamera uređaja</li>
  </ul>
 pt: >-
  <p>O digiKam é uma aplicação de gestão de fotografias digitais, o que torna a importação e a organização de fotografias
  digitais extremamente simples. As fotos são organizadas em álbuns, os quais podem ser ordenados de forma cronológica,
  por disposição das pastas ou com colecções personalizadas.</p>

  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Organização das fotografias por álbuns e sub-álbuns (com o suporte para marcas e comentários)</li>
   <li>Suporte para o EXIF, IPTC, XMP e notas do fabricante</li>
   <li>Armazenamento baseado em SQLite ou MySQL para o conteúdo dos álbuns e os seus meta-dados com ferramentas de pesquisa
  avançadas</li>
   <li>Suporte para filtrar e ordenar os álbuns</li>
   <li>Importar a partir de mais de 1100 máquinas digitais</li>
   <li>Suporte para mais de 900 formatos de imagens RAW</li>
   <li>Mesa de Luz para comparar as fotografias lado-a-lado</li>
   <li>Funcionalidades estendidas com ferramentas extra</li>
   <li>Partilhar as suas fotos por HTML ou publicá-las em serviços Web remotos</li>
   <li>Editor de imagens que inclui ferramentas avançadas para corrigir rapidamente as fotografias</li>
  </ul>
 cs: >-
  <p>digiKam je pokročilý správce fotografií, se kterým snadno zvládnete import a uspořádání digitálních fotografií. Obrázky
  jsou organizovány v albech, která je možné seřadit podle data, podle struktury složek, nebo podle uživatelských sbírek.</p>

  <p>Vlastnosti:</p>

  <ul>
   <li>Organizace fotografií do alb a podřízených alb s podporou značek a komentářů</li>
   <li>Podpora pro Exif, Iptc, Xmp, Makernotes</li>
   <li>Ukládání informace o albech do databáze založené na SQLite nebo MySQL s pokročilými vyhledávacími nástroji</li>
   <li>Podpora řazení a filtrování alb</li>
   <li>Import z více než 1100 typů digitálních fotoaparátů</li>
   <li>Podpora více než 900 obrázků ve formátu RAW</li>
   <li>Prohlížecí stolek pro porovnání fotografií vedle sebe</li>
   <li>Rozšířené vlastnosti pomocí extra nástrojů</li>
   <li>Sdílení fotografií vytvořením HTML galerie nebo přímým publikováním na vzdálených webových službách</li>
   <li>Editor obrázků zahrnutý v pokročilých nástrojích pro rychlé opravy fotek</li>
  </ul>
 ca-valencia: >-
  <p>El digiKam és una avançada aplicació per a gestionar les fotografies digitals, la qual fa que la importació i organització
  de les fotografies digitals siga una «tasca fàcil». Les fotografies s&apos;organitzen en àlbums, els quals es poden ordenar
  cronològicament, per disposició de la carpeta o per col·leccions personalitzades.</p>

  <p>Característiques:</p>

  <ul>
   <li>Organització de les fotografies en àlbums i subàlbums (amb implementació per a les etiquetes i comentaris)</li>
   <li>Implementació per a notes EXIF, IPTC, XMP i del fabricant</li>
   <li>Emmagatzematge basat en SQLite o Mysql per als continguts dels àlbums i les seues metadades amb eines de cerca avançades</li>
   <li>Implementació pel filtratge i classificació dels àlbums</li>
   <li>Importa des de més de 1.100 dispositius de càmeres digitals</li>
   <li>Admet més de 900 formats d&apos;imatge RAW</li>
   <li>Taula de llum per a comparar les fotografies costat a costat</li>
   <li>Funcionalitats ampliades usant eines extres</li>
   <li>Compartiu les vostres fotografies usant HTML o publicant-les a serveis web remots</li>
   <li>Inclou un editor d&apos;imatges amb eines avançades per esmenar ràpidament les fotografies</li>
  </ul>
 el: >-
  <p>Το digiKam είναι μια προηγμένη εφαρμογή διαχείρισης φωτογραφιών, που κάνει πανεύκολη την εισαγωγή και οργάνωση φωτογραφιών.
  Οι φωτογραφίες οργανώνονται σε άλμπουμ με χρονολογική ταξινόμηση, ανάλογα με τη διάταξη του φακέλου ή τις προσαρμοσμένες
  συλλογές.</p>

  <p>Χαρακτηριστικά:</p>

  <ul>
   <li>Οργάνωση φωτογραφιών σε άλμπουμ και υπο-άλμπουμ (με υποστήριξη για ετικέτες και σχόλια)</li>
   <li>Υποστήριξη για Exif, Iptc, Xmp, Makernotes</li>
   <li>Αποθηκευτικός χώρος με SQLite ή Mysql για τα άλμπουμ και τα μεταδεδομένα τους με προηγμένα εργαλεία αναζήτησης</li>
   <li>Υποστήριξη για φιλτράρισμα και ταξινόμηση των άλμπουμ</li>
   <li>Εισαγωγή από περισσότερες από 1100 ψηφιακές κάμερες</li>
   <li>Υποστήριξη για περισσότερους από 900 τύπους RAW εικόνων</li>
   <li>Ελαφρύς πίνακας για σύγκριση φωτογραφιών κατ&apos; αντιπαράθεση</li>
   <li>Επεκτάσεις χαρακτηριστικών με χρήση επιπλέον εργαλείων</li>
   <li>Μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας με HTML ή με δημοσίευση σε απομακρυσμένες υπηρεσίες ιστού</li>
   <li>Περιλαμβάνεται επεξεργαστής εικόνων με προηγμένα εργαλεία για γρήγορη διόρθωση φωτογραφιών</li>
  </ul>
 gl: >-
  <p>digiKam é un aplicativo de administración avanzada de fotografía dixital que facilita a importación e organización
  de fotografías dixitais. As fotos organízanse en álbums, que poden ordenarse de maneira cronolóxica, por distribución
  do cartafol ou por coleccións personalizadas.</p>

  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Organización de fotos en álbums e subálbums (con funcionalidade de etiquetas e comentarios).</li>
   <li>Compatíbel con Exif, Iptc, Xmp e Makernotes.</li>
   <li>Permite filtrar e ordenar os álbums.</li>
   <li>Permite importar desde máis de 1100 dispositivos de cámara dixital.</li>
  </ul>
 es: >-
  <p>digiKam es una aplicación avanzada de gestión de fotos digitales que facilita la importación y la organización de fotos
  digitales. Las fotos se organizan en álbumes, que se pueden ordenar cronológicamente, por esquemas de carpetas o por colecciones
  personalizadas.</p>

  <p>Funciones:</p>

  <ul>
   <li>Organización de fotos en álbumes y álbumes anidados (con uso de etiquetas y comentarios)</li>
   <li>Uso de Exif, Iptc, Xmp y notas del fabricante</li>
   <li>Almacenamiento basado en SQLite o Mysql para los álbumes y sus metadatos con herramientas de búsqueda avanzadas</li>
   <li>Implementación de filtrado y ordenación de álbumes</li>
   <li>Permite importar de más de 1100 cámaras digitales</li>
   <li>Permite imágenes en más de 900 formatos RAW</li>
   <li>Mesa de luz para comparar fotos una junto a otra</li>
   <li>Funciones extendidas mediante herramientas adicionales</li>
   <li>Compartir fotos usando HTML o publicándolas en servicios web remotos</li>
   <li>Editor de imágenes incluido con herramientas avanzadas para corregir las fotos de forma rápida</li>
  </ul>
 fr: >-
  <p>digiKam est une application de gestion de photos avancée, qui rend l&apos;import et l&apos;organisation des photos
  comme un jeu d&apos;enfant. Les photos sont organisées dans des albums qui peuvent être triés de manière chronologique,
  selon l&apos;organisation des dossiers, ou par collections personnalisées.</p>

  <p>Fonctionnalités :</p>

  <ul>
   <li>Organisation de photos en albums et sous-albums (avec prise en charge des étiquettes et des commentaires)</li>
   <li>Prise en charge des données EXIF, IPTC, XMP, MakerNotes</li>
   <li>Stockage du contenu des albums et des métadonnées fonctionnant avec SQLite ou MySQL et des outils de recherche avancée</li>
   <li>Prise en charge du filtrage et du tri des albums</li>
   <li>Importe à partir de plus de 1100 appareils photos numériques</li>
   <li>Prise en charge de plus de 900 formats d&apos;image RAW</li>
   <li>Table lumineuse pour comparer des photos côte-à-côte</li>
   <li>Fonctionnalités étendues par des outils externes</li>
   <li>Permet de partager vos photos avec des pages HTML ou de les publier sur des services web distants</li>
   <li>Éditeur d&apos;images inclus, avec des fonctionnalités pour réparer rapidement une photo</li>
  </ul>
 sv: >-
  <p>Digikam är ett avancerat program för hantering av digitala foton, som gör det enkelt att importera och organisera digitala
  foton. Fotona organiseras i album som kan sorteras kronologiskt, enligt katalogutläggning eller enligt egna samlingar.</p>

  <p>Funktioner:</p>

  <ul>
   <li>Organisation av foton i album och delalbum (med stöd för etiketter och kommentarer)</li>
   <li>Stöd för EXIF, IPTC, XMP, tillverkaranteckningar</li>
   <li>Lagring driven av SQLite eller MySQL för album och deras metadata med avancerade sökverktyg</li>
   <li>Stöd för filtrering och sortering av album</li>
   <li>Import från mer än 1100 digitalkameror</li>
   <li>Stöd för 900 obehandlade bildformat</li>
   <li>Ljusbord för att jämföra foton sida vid sida</li>
   <li>Utökade funktioner med användning av extra verktyg</li>
   <li>Dela foton genom att använda HTML eller publicera dem på webbtjänster</li>
   <li>Bildeditor med avancerade funktioner ingår för att snabbt förbättra foton</li>
  </ul>
 tr: >-
  <p>digiKam, resimlerinizi içe aktarma ve düzenlemeyi aniden yapmanızı sağlayan bir gelişmiş resim yönetme uygulamasıdır.
  Resimleriniz albümlerde düzenlenir ve bu albümler tarihe göre sıralanıp, dizin düzeninde ya da özelleşmiş koleksiyonlarda
  gösterilebilir.</p>

  <p>Özellikler:</p>

  <ul>
   <li>Resimler albüm ya da alt albümlerde düzenleme (etiket ve yorum desteğiyle)</li>
   <li>Exif, Iptc, Xmp, Makernotes desteği</li>
   <li>Albüm içeriği ve meta verileri için gelişmiş arama araçlarıyla, SQLite veya Mysql destekli depolama</li>
   <li>Albümleri filtreleme ve sıralama desteği</li>
   <li>1100den fazla kamera cihazından içe aktarma</li>
   <li>900&apos;den fazla RAW biçimli resim desteği</li>
   <li>Fotoğrafı yan yana karşılaştırmak için Tabloyu Işıklandır</li>
   <li>Ekstra araçlar kullanan genişletilmiş özellikler</li>
   <li>Resimlerinizi HTML kullanarak paylaşın veya onları uzak web servislerinde yayımlayın</li>
   <li>Fotoğrafı hızla düzeltmek için gelişmiş araçlar içeren resim editörü</li>
  </ul>
 pt-BR: >-
  <p>DigiKam é um aplicativo para gerenciamento de fotos digitais avançado, que torna muito fácil a importação e organização
  das suas fotos digitais. As fotos são organizadas em álbuns e ordenadas de forma cronológica, por layout de pastas ou
  por coleções personalizadas.</p>

  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Organização de fotos em álbuns e subálbuns (com suporte a etiquetas e comentários)</li>
   <li>Suporte a EXIF, IPTC, XMP e Notas do Fabricante</li>
   <li>Suporte a filtragem e ordenação de álbuns</li>
   <li>Importação de mais de 1.100 câmeras digitais</li>
  </ul>
 zh-CN: >-
  <p>digiKam 是一种先进的数字照片管理应用程序,它使导入和组织数字照片变得轻而易举。照片按照时间顺序、文件夹布局或自定义集合来排列。</p>

  <p>功能:</p>

  <ul>
   <li>支持 Exif、Iptc、Xmp、Makernotes</li>
   <li>SQLite 或 Mysql 为相册内容及其元数据提供高级搜索工具的存储</li>
   <li>支持筛选和排序相册</li>
   <li>从1100多种数码相机设备中导入</li>
   <li>支持超过900种 RAW 格式的图片</li>
   <li>使用额外工具的扩展功能</li>
   <li>使用 HTML 共享您的照片或将其发布到远程 WEB 服务</li>
   <li>图像编辑器包含高级工具以快速修复照片</li>
  </ul>
 ru: >-
  <p>Возможности:</p>

  <ul>
   <li>Поддержка метаданных EXIF, IPTC, XMP и MakerNote</li>
  </ul>
 ko: >-
  <p>digiKam은 디지털 사진을 가져오고 관리하는 고급 디지털 사진 관리 프로그램입니다. 사진은 시간순, 폴더별 등 다양한 방법으로 정리할 수 있습니다.</p>

  <p>기능:</p>

  <ul>
   <li>앨범 및 하위 앨범으로 사진 정렬(태그와 주석 지원)</li>
   <li>EXIF, IPTC, XMP, 메이커 노트 지원</li>
   <li>앨범 필터링 및 정렬</li>
   <li>1100종 이상의 디지털 카메라에서 사진 가져오기</li>
  </ul>
 ca: >-
  <p>El digiKam és una avançada aplicació per a gestionar les fotografies digitals, la qual fa que la importació i organització
  de les fotografies digitals sigui una «tasca fàcil». Les fotografies s&apos;organitzen en àlbums, els quals es poden ordenar
  cronològicament, per disposició de la carpeta o per col·leccions personalitzades.</p>

  <p>Característiques:</p>

  <ul>
   <li>Organització de les fotografies en àlbums i subàlbums (amb implementació per a les etiquetes i comentaris)</li>
   <li>Implementació per a notes EXIF, IPTC, XMP i del fabricant</li>
   <li>Emmagatzematge basat en SQLite o Mysql per als continguts dels àlbums i les seves metadades amb eines de cerca avançades</li>
   <li>Implementació pel filtratge i classificació dels àlbums</li>
   <li>Importa des de més de 1.100 dispositius de càmeres digitals</li>
   <li>Admet més de 900 formats d&apos;imatge RAW</li>
   <li>Taula de llum per a comparar les fotografies costat a costat</li>
   <li>Funcionalitats ampliades usant eines extres</li>
   <li>Compartiu les vostres fotografies usant HTML o publicant-les a serveis web remots</li>
   <li>Inclou un editor d&apos;imatges amb eines avançades per esmenar ràpidament les fotografies</li>
  </ul>
 it: >-
  <p>digiKam è un&apos;applicazione per la gestione avanzata delle fotografie digitali, che permette di importare e organizzare
  le proprie foto in pochi clic. Le foto sono organizzate in album, i quali possono essere ordinati per data, per disposizione
  delle cartelle o per raccolte personalizzate.</p>

  <p>Caratteristiche:</p>

  <ul>
   <li>Organizzazione di foto in album e sotto-album (con supporto per le etichette e i commenti)</li>
   <li>Supporto per Exif, Iptc, Xmp, Makernotes</li>
   <li>Memorizzazione del contenuto degli album e dei suoi metadati fornita da SQLite o Mysql, con strumenti di ricerca
  avanzati</li>
   <li>Supporto per il filtraggio e l&apos;ordinamento degli album</li>
   <li>Importazione da più di 1.100 dispositivi fotografici digitali</li>
   <li>Supporto per più di 900 immagini in formato RAW</li>
   <li>Tavolo luminoso per confrontare le foto fianco a fianco</li>
   <li>Funzionalità estese tramite strumenti aggiuntivi</li>
   <li>Condivisione delle foto tramite HTML o loro pubblicazione nei servizi web remoti</li>
   <li>Editor delle immagini con strumenti avanzati inclusi per la correzione rapida delle foto</li>
  </ul>
 nl: >-
  <p>digiKam is een geavanceerde toepassing voor beheer van digitale foto&apos;s, die importeren en organiseren van digitale
  foto&apos;s een &quot;fluitje van een cent&quot; maakt. De foto&apos;s zijn georganiseerd in albums die chronologisch,
  op indeling van mappen of op eigen verzamelingen gesorteerd kunnen zijn.</p>

  <p>Mogelijkheden:</p>

  <ul>
   <li>Organiseren van foto&apos;s in albums en sub-albums (met tags en ondersteuning van commentaar)</li>
   <li>Ondersteuning voor Exif, Iptc, Xmp, Makernotes</li>
   <li>Op SQLite of Mysql gebaseerde opslag voor de inhoud van albums en zijn metagegevens met geavanceerde zoekhulpmiddellen</li>
   <li>Ondersteuning voor filtering en sorteren van albums</li>
   <li>Importeren uit meer dan 1100 digitale camera&apos;s</li>
   <li>Ondersteuning voor 900 RAW-format afbeeldingen</li>
   <li>Lichttafel om foto&apos;s naast elkaar te vergelijken</li>
   <li>Uitgebreide mogelijkheden met extra hulpmiddelen</li>
   <li>Uw foto&apos;s delen met HTML of ze publiceren op websites op afstand</li>
   <li>Bewerker van afbeeldingen met geavanceerde hulpmiddelen om foto&apos;s snel te repareren</li>
  </ul>
 da: >-
  <p>Funktioner:</p>

  <ul>

  </ul>
 nn: >-
  <p>digiKam er eit avansert fotohandsamingsprogram som gjer det kjapt og enkelt å importera og organisera digitale bilete.
  Bileta vert ordna i album, som kan sorterast kronologisk, etter mappestruktur eller eigendefinerte samlingar.</p>

  <p>Funksjonar:</p>

  <ul>
   <li>Organisering av bilete i album og underalbum (med støtte for merkelappar og kommentarar)</li>
   <li>Støtte for for Exif, Iptc, Xmp og Makernotes</li>
   <li>Støtte for filtrering og sortering av album</li>
   <li>Støtte for importering av bilete frå meir enn 1 100 digitalkamera</li>
  </ul>
 uk: >-
  <p>digiKam — програма з розширеними можливостями щодо керування цифровими фотографіями, яка робить імпортування і впорядкування
  цифрових фотографій зовсім простою справою&quot;. Програма впорядковує фотографії за альбомами, які можна розташовувати
  у вікні програму у хронологічному порядку, за теками або за нетиповими збірками.</p>

  <p>Можливості:</p>

  <ul>
   <li>упорядковування фотографій за альбомами і підальбомами з підтримкою міток та коментарів;</li>
   <li>підтримка Exif, Iptc, Xmp, Makernotes;</li>
   <li>сховище даних на основі SQLite або MySQL для вмісту альбомів та метаданих із розширеними можливостями пошуку;</li>
   <li>підтримка фільтрування та упорядковування альбомів;</li>
   <li>можливість імпортування даних з понад 1100 цифрових фотоапаратів;</li>
   <li>підтримка понад 900 форматів цифрових негативів (RAW);</li>
   <li>стіл із підсвічуванням для порівняння фотографій;</li>
   <li>розширення можливостей за допомогою додаткових інструментів;</li>
   <li>можливість оприлюднення фотографій на віддалених службах у інтернеті;</li>
   <li>редактор зображень із додатковими можливостями для швидкого виправлення фотографій;</li>
  </ul>
DeveloperName:
 zh-CN: digiKam 项目
 de: digiKam-Projekt
 pl: Projekt digiKam
 sk: Projekt digiKamu
 sl: Projekt digiKam
 ar: مشروع «دِجي‌كام»
 en-GB: digiKam Project
 C: digiKam Project
 bs: digiKam Projekt
 pt: Projecto digiKam
 cs: Projekt digiKam
 ca-valencia: Projecte digiKam
 gl: Proxecto digiKam
 el: digiKam Project
 es: Proyecto digiKam
 fr: Projet digiKam
 ru: Проект digiKam
 tr: digiKam Projesi
 pt-BR: Projeto digiKam
 sv: Digikam-projektet
 ko: digiKam 프로젝트
 ca: Projecte digiKam
 it: Progetto digiKam
 nl: digiKam-project
 nn: digiKam-prosjektet
 uk: Проект digiKam
ProjectGroup: KDE
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- Graphics
- Photography
Url:
 homepage: http://www.digikam.org/
 bugtracker: https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?format=guided&product=digikam
 help: http://docs.kde.org/development/en/extragear-graphics/digikam/index.html
Icon:
 cached:
 - name: digikam_digikam.png
  width: 48
  height: 48
 - name: digikam_digikam.png
  width: 64
  height: 64
 - name: digikam_digikam.png
  width: 128
  height: 128
 stock: digikam
 remote:
 - url: org/kde/digikam.desktop/6607C382F611C27C27B83E415C663FAA/icons/128x128/digikam_digikam.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - org.kde.digikam.desktop
Provides:
 binaries:
 - digikam
 mimetypes:
 - x-content/image-dcf
 - x-content/image-picturecd
Screenshots:
- default: true
 thumbnails:
 - url: org/kde/digikam.desktop/6607C382F611C27C27B83E415C663FAA/screenshots/image-1_752x521.png
  width: 752
  height: 521
 - url: org/kde/digikam.desktop/6607C382F611C27C27B83E415C663FAA/screenshots/image-1_624x432.png
  width: 624
  height: 432
 - url: org/kde/digikam.desktop/6607C382F611C27C27B83E415C663FAA/screenshots/image-1_224x155.png
  width: 224
  height: 155
 source-image:
  url: org/kde/digikam.desktop/6607C382F611C27C27B83E415C663FAA/screenshots/image-1_orig.png
  width: 914
  height: 634