⇦ | fs-uae-launcher [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for fs-uae-launcher in main

fs-uae-launcher.desktop - 2.8.4+dfsg-2 ⚙ all

Icon
---
Type: desktop-application
ID: fs-uae-launcher.desktop
Package: fs-uae-launcher
Name:
 C: FS-UAE Launcher
Summary:
 C: Launcher for FS-UAE Amiga Emulator
Description:
 da: >-
  <p>FS-UAE er en Amigaemulator, for flere platforme, baseret på en opdateret emuleringskode fra WinUAE. FS-UAE bruger SDL
  som inddata, OpenAL for lyd og OpenGL for grafik.</p>

  <p>Denne pakke indeholder opstartsprogrammet, en grafisk brugerflade for opsætning af FS-UAE.</p>
 C: >-
  <p>FS-UAE is a cross-platform Amiga emulator based on updated emulation code from WinUAE. FS-UAE uses SDL for input, OpenAL
  for audio and OpenGL for graphics.</p>

  <p>This package contains the launcher, a graphical user interface for setting up FS-UAE.</p>
 it: >-
  <p>FS-UAE è un emulatore Amiga multipiattaforma basato su codice di emulazione da WinUAE aggiornato. FS-UAE utilizza SDL
  per l&apos;input, OpenAL per l&apos;audio e OpenGL per la grafica.</p>

  <p>Questo pacchetto contiene il lanciatore, un&apos;interfaccia utente grafica per impostare FS-UAE.</p>
 en: >-
  <p>FS-UAE is a cross-platform Amiga emulator based on updated emulation code from WinUAE. FS-UAE uses SDL for input, OpenAL
  for audio and OpenGL for graphics.</p>

  <p>This package contains the launcher, a graphical user interface for setting up FS-UAE.</p>
Categories:
- System
- Emulator
Icon:
 cached:
 - name: fs-uae-launcher_fs-uae-launcher.png
  width: 64
  height: 64
 - name: fs-uae-launcher_fs-uae-launcher.png
  width: 128
  height: 128