⇦ | gnome-boxes [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for gnome-boxes in main

org.gnome.Boxes.desktop - 3.30.3-2 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.gnome.Boxes.desktop
Package: gnome-boxes
Name:
 he: קופסאות GNOME
 zh_CN: GNOME Boxes
 ja: GNOME Boxes
 sk: Boxy prostredia GNOME
 sl: GNOME Škatle
 ca@valencia: Màquines del GNOME
 C: GNOME Boxes
 uk: Коробки GNOME
 sr: Гномове кутије
 fr: Machines de GNOME
 nb: GNOME bokser
 hr: GNOME Boksevi
 sv: GNOME Boxes
 ne: जिनोम बाकसहरू
 hu: GNOME Gépek
 ca: Màquines del GNOME
 zh_TW: GNOME 機櫃
 nl: Gnome Boxes
 lt: GNOME dėžės
 pl: GNOME Boxes
 lv: GNOME kastes
 el: Πλαίσια GNOME
 id: GNOME Boxes
 eo: GNOME Skatolaro
 gl: Boxes de GNOME
 ro: Cutii GNOME
 es: GNOME Cajas
 pt: Caixas GNOME
 eu: GNOMEren Makinak
 ru: Боксы GNOME
 cs: Boxy GNOME
 tr: GNOME Kutular
 kk: GNOME бокстары
 oc: GNOME Boxes
 da: GNOME Boxes
 ko: 그놈 박스
 it: Boxes GNOME
 ml: ഗ്നോം പെട്ടികള്‍
 pt_BR: GNOME Boxes
 de: GNOME Boxen
 fur: GNOME Scjatulis
 en_GB: GNOME Boxes
 be: GNOME Boxes
 sr@latin: Gnomove kutije
 fi: Gnomen boksit
Summary:
 he: מכונה וירטואלית ומרחוקת פשוטה
 zh_CN: 简单的远程管理和虚拟机
 ja: シンプルなリモートデスクトップ、仮想マシンアプリケーション
 sk: Jednoduché vzdialené a virtuálne stroje
 sl: Enostaven program za upravljanje oddaljenih in navideznih računalnikov
 ca@valencia: Sistemes remots o màquines virtuals de forma senzilla
 C: Simple remote and virtual machines
 uk: Проста програма для віддалених і віртуальних машин
 sr: Једноставне удаљене и виртуелне машине
 fr: Machines virtuelles et distantes simples
 nb: Enkel bruk av eksterne og virtuelle maskiner
 hr: Jednostavni udaljeni i virtualni strojevi
 sv: Enkla fjärrdatorer och virtuella maskiner
 ne: सरल रिमोट र अवास्तविक मेशिनहरू
 hu: Távoli és virtuális gépek egyszerűen
 ca: Sistemes remots o màquines virtuals de forma senzilla
 zh_TW: 簡單的遠端和虛擬機器
 nl: Eenvoudige machines op afstand en virtuele machines
 lt: Paprastos nutolusios ir virtualios mašinos
 pl: Proste maszyny wirtualne i zdalne komputery
 lv: Vienkāršas attālinātās un virtuālās mašīnas
 el: Μια απλή εφαρμογή για να έχετε πρόσβαση σε απομακρυσμένα ή εικονικά συστήματα
 id: Mesin virtual dan jarak jauh yang sederhana
 eo: Simplaj deforaj kaj virtualaj maŝinoj
 gl: Máquinas virtuais e remotas doadas
 ro: Mașini la distanță și virtuale simple
 es: Máquinas virtuales y remotas sencillas
 pt: Máquinas virtuais simples e remotas
 eu: Makina birtual eta urruneko bakunak
 ru: Простой доступ к удалённым и виртуальным машинам
 cs: Vzdálené a virtuální stroje jednoduše
 tr: Basit uzak ve sanal makineler
 kk: Қашықтағы және виртуалды машиналарды басқару
 be: Просты доступ да аддаленых і віртуальных машын
 da: Simple fjern- og virtuelle maskiner
 ko: 간단한 원격/가상 머신
 it: Macchine virtuali e remote
 fur: Machinis virtuâi e rimotis semplicis
 pt_BR: Máquinas virtuais e remotas simples
 de: Einfache entfernte und virtuelle Maschinen
 ml: ലളിതമായ റിമോട്ടുകള്‍ ആല്ലെങ്കില്‍ വിര്‍ച്ച്വല്‍ മെഷീനുകള്‍
 en_GB: Simple remote and virtual machines
 sr@latin: Jednostavne udaljene i virtuelne mašine
 fi: Etä- ja virtuaalikoneita yksinkertaisesti
Description:
 or: >-
  <p>ସୁଦୂର ଅଥବା ଆଭାସୀ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଭିଗମ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ GNOME 3 ପ୍ରୟୋଗ। ଅନ୍ୟ ଆଭାସୀ ତନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳନା ସଫ୍ଟୱେର ପରି, ବକ୍ସଗୁଡ଼ିକ
  ସାଧାରଣ ଡେସ୍କଟପ ବ୍ୟବହାରକାରୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ଯ ରଖିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ, ବକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଏ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବକ୍ସଗୁଡ଼ିକ
  ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପାଖରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବେଶ ପାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ଯ ରଖିଥାଏ।</p>

  <p>ଆପଣ ବକ୍ସ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରଚାଳନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସହଜମୟ ଉପାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
  ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ ପ୍ରଚାଳନ ତନ୍ତ୍ରର ନୂତନ (ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅସ୍ଥାୟୀ) ସଂସ୍କରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଥବା କୌଣସି ଏକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ
  ମେସିନ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସରେ)।</p>
 zh_CN: >-
  <p>一款简单的 GNOME 3 应用,可访问远程或虚拟系统。不像其它的虚拟机管理软件,Boxes 专为桌面终端用户打造。因此,Boxes 并不会提供更多调整虚拟机的高级选项。Boxes 会将重点放在让用户不费劲就能搞定一切。</p>

  <p>假如您希望通过一种安全方便的方式来尝试一款新操作系统或自己喜爱的操作系统的新版本(稳定性未知),或连接到一台远程机器(如办公室内),推荐您使用 Boxes。</p>
 ja: >-
  <p>リモートや仮想システムにアクセスするためのシンプルな GNOME 3 アプリケーションです。他の一部の仮想マシン管理ソフトウェアとは異なり、Boxes はデスクトップの標準的なエンドユーザーを対象としています。こうした方針のもと、Boxes
  は仮想マシンを細かく調整する高度なオプションをあまり提供していません。その代わり、Boxes はユーザーの作業をできるだけ少なくして、すぐに使い始められることに重点を置いています。</p>

  <p>新しいオペレーティングシステムやお気に入りオペレーティングシステムの新しい (潜在的に不安定な) バージョンを、安全かつ簡単に試したい場合や、あるいは職場などでリモートマシンに接続する必要がある場合に Boxes をインストールするとよいでしょう。</p>
 sk: >-
  <p>Jednoduchá aplikácia prostredia GNOME 3 na prístup k vzdialeným alebo virtuálnym systémom. Na rozdiel od ostatného
  softvéru na správu virtuálnych strojov sú Boxy určené pre typických koncových používateľov. Preto Boxy neposkytujú toľko
  pokročilých volieb na doladenie virtuálnych strojov. Namiesto toho sú Boxy zamerané na to, aby všetko fungovalo ako má
  s minimálnym zásahom používateľa.</p>

  <p>Aplikácia Boxy je vhodná na veľmi bezpečný a jednoduchý spôsob ako vyskúšať nové operačné systémy, alebo nové (potencionálne
  nestabilné) verzie vašich obľúbených operačných systémov, alebo keď sa potrebujete pripojiť k vzdialenému stroju (napríklad
  vo vašej kancelárii).</p>
 sl: >-
  <p>Enostaven program okolja GNOME 3 za dostop do oddaljenih ali navideznih sistemov. Za razliko od podobnih programov,
  je program Boxes (Škatle) prirejen nezahtevnim končnim uporabnikom namizja. Temu prilagojen je tudi nabor nabor možnosti,
  ki so na voljo. Program je zasnovan tako, da zahteva zelo malo uporabniškega odziva.</p>

  <p>Namestitev programa priporočamo uporabnikom, ki si želijo enostavno orodje za dostop do oddaljenih sistemov ali upravljanje
  in uporabo navideznih namizij.</p>
 hi: >-
  <p>दूरस्थ या आभासी तंत्र की पहुँच के लिए सरल गनोम 3 अनुप्रयोग. कुछ अन्य आभासी मशीन प्रबंधन सॉफ़्टवेयर से अलग, बॉक्सेज
  ठेठ अंत्य उपयोक्ता के लिए बनाया गया है. इस कारण से, बॉक्सेज कई उन्नत विकल्प नहीं प्रदान करेगा बॉक्सेज कई उन्नत विकल्प
  नहीं प्रदान करेगा जिससे आभासी मशीन को बदला जा सके. इसके बदले बॉक्सेज़ उपयोक्ता से थोड़े इनपुट की मदद से नए तरीके हल प्रदान
  करता है.</p>

  <p>आप बॉक्सेज संस्थापित करना चाहेंगे यदि आप काफी सुरक्षित रहना चाहते हैं और यह नया ऑपरेटिंग तंत्र या नया (संभावित रूप
  से अस्थिर) संस्करण आजमाने का आसान तरीका है अपने पसंदीदा ऑपरेटिंग तंत्र का, या आपको दूरस्थ मशीन से कनेक्ट करने की जरूरत
  होती है (उदाहरण के लिए आपके कार्यालय में).</p>
 he: >-
  <p>יישום GNOME 3 פשוט לגישה למערכות מרוחקות או וירטואליות. בשונה מתכנות ניהול מכונה וירטואלית אחרות, קופסאות ממוקד למשתמשי
  קצה אופייניים בשולחן העבודה. מסיבה זו, קופסאות לא יספק הרבה אפשרויות מתקדמות להתאמת מכונות וירטואליות. במקום קופסאות יתמקד
  בקבלת דברים עובדים מחוץ לקופסה עם מעט מאוד קלט מהמשתמש.</p>

  <p>ברצונך להתקין קופסאות אם אתה רוצה רק דרך בטוחה מאוד וקלה לנסות מערכות הפעלה חדשות או גרסאות חדשות (לא יציבות) של מערכת
  ההפעלה המועדפת עליך, או אם אתה צריך להתחבר למכונה מרוחקת (לדוגמה, למשרד שלך).</p>
 C: >-
  <p>A simple GNOME 3 application to access remote or virtual systems. Unlike
     some other virtual machine management software, Boxes is targeted towards
     typical desktop end-users. For this reason, Boxes will not provide many
     advanced options to tweak virtual machines. Instead Boxes will focus on
     getting things working out of the box with very little input from user.</p>
  <p>You want to install Boxes if you just want a very safe and easy way to try
     out new operating systems or new (potentially unstable) versions of your
     favorite operating system(s), or need to connect to a remote machine (for
     example, in your office).</p>
 uk: >-
  <p>Проста програма в GNOME 3 для доступу до віддалених і віртуальних машин. На відмінну від іншим програм керування віртуальними
  машинами, Коробки націлені на звичайного пересічного користувача. Отже, Коробки не надають багато параметрів для віртуальних
  налаштування машин. Натомість Коробки зосереджені на мінімальному втручанні користувача для повноцінної роботи.</p>

  <p>Можете встановити Коробки, якщо бажаєте просто й легко випробувати операційні системи, нові (потенційно робочі) версії
  улюблених операційних систем або з&apos;єднатись з віддаленою машиною (наприклад, у вашому офісі).</p>
 sr: >-
  <p>Једноставан програм Гнома 3 за приступ удаљеним или виртуелним системима. За разлику од других програма за управљање
  виртуелним машинама, Кутије су намењене обичним крајњим корисницима стоних рачунара. Због тога, Кутије неће пружати напредна
  подешавања виртуелних машина. Уместо тога ће Кутије бити усредсређене на лакоћу употребе и једноставан рад, без проблема
  по корисника.</p>

  <p>Уколико вам треба једноставан и сигуран начин за испробавање нових оперативних система или нових (могуће нестабилних)
  издања других оперативних система или ако вам треба начин за повезивање на удаљене машине (на пример, машина у вашој канцеларији),
  онда су Кутије савршен избор за вас.</p>
 fr: >-
  <p>Une application GNOME 3 facile à utiliser pour accéder à des sytèmes distants ou virtuels. Contrairement à d’autres
  logiciels de gestion de machines virtuelles, Machines vise l’utilisateur d’ordinateur moyen. Pour cette raison, Machines
  ne fournit pas d’options avancées pour personnaliser les machines virtuelles. À la place, Machines cherche à faire fonctionner
  les choses en réduisant les interventions des utilisateurs.</p>

  <p>Machines vous intéressera si vous voulez juste une manière simple et sécurisée d’essayer de nouveaux systèmes d’exploitation
  ou de nouvelles versions (potentiellement instables) de votre système d’exploitation préféré, ou si vous avez besoin de
  vous connecter à une machine distante (par exemple au bureau).</p>
 nb: >-
  <p>Et enkelt GNOME 3-program som gir tilgang til eksterne eller virtuelle systemer. I motsetning til andre programmer
  som håndterer virtuelle maskiner er Bokser ment for typiske skrivebordsbrukere. Bokser gir derfor ikke mange avanserte
  alternativer for tilpasning av virtuelle maskiner. Det viktigste er at ting skal fungere ut av boksen uten at det krever
  mye av brukeren.</p>

  <p>Du bør vurdere å installere Bokser hvis du vil prøve ut nye operativsystemer eller nye (potensielt ustabile) versjoner
  av favorittoperativsystemet ditt på en enkel og trygg måte, eller hvis du trenger å koble til en ekstern maskin (for eksempel
  på kontoret).</p>
 hr: >-
  <p>Jednostavna GNOME 3 aplikacija za pristup udaljenim i virtualnim sustavima. Za razliku od nekih drugih softvera za
  upravljanje virtualnim strojevima, Boksevi je namijenjen za krajnje korisnike radne površine. Iz tog razloga, Boksevi
  neće pružati mnoge napredne mogućnosti za prilagodbu virtualnih strojeva. Umjesto toga Boksevi će se usredotočiti da stvari
  jednostavno rade bez puno pomoći korisnika.</p>

  <p>Bokseve instalirajte samo ako želite vrlo sigurno i jednostavno isprobati novi operativni sustav ili novu (potencijalno
  nestabilnu) inačicu vašeg omiljenog operativnog sustava, ili se trebate povezati s udaljenim strojem (na primjer, u vaš
  ured)</p>
 sv: >-
  <p>Ett enkelt GNOME 3-program för att komma åt fjärrsystem eller virtuella system. Olikt andra program för att hantera
  virtuella maskiner, så är Boxes inriktat mot den typiska skrivbordsanvändaren. Av den anledningen tillhandahåller inte
  Boxes speciellt många avancerade inställningar för att finjustera virtuella maskiner. Istället fokuserar Boxes på att
  allt bara ska fungera, med så lite användarinteraktion som möjligt.</p>

  <p>Du vill installera Boxes om du vill ha ett väldigt säkert och enkelt sätt att testa nya operativsystem eller nya (potentiellt
  instabila) versioner av ditt/dina favoritoperativsystem, eller behöver ansluta till en fjärrdator (till exempel i ditt
  kontor).</p>
 ca@valencia: >-
  <p>Un programa senzill del GNOME 3 per accedir a sistemes virtuals o remots. A diferència d&apos;altres programaris de
  gestió de màquines virtuals, el Màquines està adreçat al típic usuari d&apos;escriptori. Per esta raó, el Màquines no
  proporciona gaires opcions avançades per parametritzar les màquines virtuals. En canvi, el Màquines se centra en què les
  coses funcionen sense gaires problemes, ni massa intervenció de l&apos;usuari.</p>

  <p>Voleu instal·lar el Màquines del GNOME si voleu un sistema fàcil i segur de provar nous sistemes operatius o noves
  (i potencialment inestables) versions del vostre sistema operatiu preferit, o vos cal connectar-vos a una màquina remota
  (per exemple, de la vostra faena).</p>
 ne: >-
  <p>टाढा वा अवास्तविक प्रणालीहरू पहुँच गर्न सरल जिनोम ३ अनुप्रयोग। अरू अन्य अवास्तविक मेशिन व्यवस्थापन सफ्टवेयरको विपरीत,
  बाकस सामान्य डेस्कटप प्रयोगकर्ताहरूमा लक्षित हुन्छ। यस कारणको लागि, अवास्तविक मेशिनहरू सेवा गर्नका लागि धेरै उन्नत विकल्पहरू
  प्रदान गर्दैन। प्रयोगकर्ताबाट धेरै सानो आगतको साथ बाकस काम दिनेछन्।</p>

  <p>तपाईं बाकसहरू स्थापना गर्न चाहानुहुन्छ यदि तपाइँ केवल तपाईंको सञ्चालन प्रणाली (हरू) को नयाँ सञ्चालन प्रणाली (नयाँ रूपमा
  सम्भवतः अस्थिर) संस्करणहरू प्रयास गर्न वा एउटा टाढाको मेनुमा जडान गर्न आवश्यक छ (उदाहरणको लागि तिम्रो कार्यालय)।</p>
 pa: >-
  <p>ਰਿਮੋਟ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੌਖੀ ਗਨੋਮ 3 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਡੱਬੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਡੈਸਕਟਾਪ
  ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੱਬੇ ਦਾ ਮੁਖ ਮਕਸਦ ਯੂਜ਼ਰ ਵਲੋਂ
  ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।</p>

  <p>ਤੁਸੀਂ ਡੱਬੇ (ਬਾਕਸ) ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਓਪਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਵੇਂ (ਸੰਭਵ ਤੌਰ
  ਉੱਤੇ ਅਸਥਿਰ) ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਿਮੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
  ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ)</p>
 hu: >-
  <p>Egyszerű GNOME 3 alkalmazás távoli vagy virtuális rendszerek eléréséhez. Más virtuális gép kezelő szoftverekkel szemben
  a Gépek az átlagos asztali végfelhasználóknak készült. Emiatt a Gépek nem biztosít sok speciális lehetőséget a virtuális
  gépek finomhangolására. Ehelyett a Gépek célja az azonnali működés minél kevesebb felhasználói közreműködéssel.</p>

  <p>A Gépek telepítése akkor javasolható, ha egy nagyon biztonságos és egyszerű módot keres új operációs rendszerek vagy
  kedvenc operációs rendszereinek új (esetleg instabil) verzióinak kipróbálására, vagy távoli géphez kell kapcsolódnia (például
  az irodában).</p>
 ca: >-
  <p>Un programa senzill del GNOME 3 per accedir a sistemes virtuals o remots. A diferència d&apos;altres programaris de
  gestió de màquines virtuals, el Màquines està adreçat al típic usuari d&apos;escriptori. Per aquesta raó, el Màquines
  no proporciona gaires opcions avançades per parametritzar les màquines virtuals. En canvi, el Màquines se centra en què
  les coses funcionin sense gaires problemes, ni massa intervenció de l&apos;usuari.</p>

  <p>Voleu instal·lar el Màquines del GNOME si voleu un sistema fàcil i segur de provar nous sistemes operatius o noves
  (i potencialment inestables) versions del vostre sistema operatiu preferit, o us cal connectar-vos a una màquina remota
  (per exemple, de la vostra feina).</p>
 zh_TW: >-
  <p>可存取遠端或虛擬系統的簡單 GNOME 3 應用程式。不同於其他的虛擬機器管理軟體,《機櫃》的目標對象為一般的桌面終端使用者。基於這個理由,《機櫃》不會提供許多調校虛擬機器的進階選項。取而代之的,《機櫃》會著重在讓使用者不需多做輸入就可以讓事情得以運作。</p>

  <p>如果您只是想要一個非常安全、簡單的方式來嘗試新的作業系統或您喜好的作業系統的新版本 (可能還不穩定),或是需要連線到遠端機器 (例如,您的辦公室電腦),您會想要安裝《機櫃》。</p>
 nl: >-
  <p>Een eenvoudige Gnome 3-toepassing om toegang te krijgen tot externe en virtuele systemen. Anders dan sommige andere
  beheertoepassingen is Boxes speciaal gericht op bureaublad-eindgebruikers. Daarom ontbreken veel uitgebreide opties om
  virtuele machines in te stellen. In plaats daarvan richt Boxes zich op het werkend krijgen van zaken met minimale tussenkomst
  van de gebruiker.</p>

  <p>Boxes is iets voor u als u nieuwe besturingssystemen veilig en eenvoudig wilt uitproberen, nieuwe (mogelijk onstabiele)
  versies van uw favoriete besturingssysteem wilt onderzoeken of een verbinding nodig heeft met een externe machine, bijvoorbeeld
  op kantoor.</p>
 fi: >-
  <p>Yksinkertainen Gnome 3 -sovellus etä- ja virtuaalijärjestelmien käyttöön. Toisin kuin muut virtualisointiohjelmistot,
  Boksit on kohdistettu tavallisille työpöytäkäyttäjille. Juuri tästä syystä Boksit ei tarjoa kaikkein edistyneimpiä lisäasetuksia
  virtuaalikoneiden hallintaan. Sen sijaan Boksit pyrkii saamaan kaiken toimintakuntoon mahdollisimman pienellä vaivalla
  käyttäjän näkökulmasta.</p>

  <p>Haluat käyttää Bokseja, jos toiveenasi on kokeilla mahdollisimman helpolla ja turvallisella tavalla muita käyttöjärjestelmiä,
  tai haluat ottaa yhteyden esimerkiksi työpaikallasi olevaan etätietokoneeseen.</p>
 lt: >-
  <p>Paprasta GNOME 3 programa nutolusioms arba virtualioms sistemoms pasiekti. Skirtingai nuo kito virtualių mašinų valdymo
  programinės įrangos, Boxes taikosi į paprastus darbalaukio naudotojus. Todėl Boxes neturi daug sudėtingų parametrų virtualioms
  mašinoms tvarkyti. Vietoje to Boxes siekia, kad viskas veiktų iš karto su labai mažai naudotojo įvesties.</p>

  <p>Galite įdiegti Boxes, jei norite tik labai saugaus ir paprasto būdo išbandyti naujas operacines sistemas ar naujas
  (galimai nestabilias) jūsų mėgiamų operacinių sistemų versijas arba norite prisijungti prie nutolusio kompiuterio (pvz.
  darbo).</p>
 ar: >-
  <p>تطبيق جنوم 3 بسيط للوصول إلى الأجهزة الافتراضية أو البعيدة. وعلى عكس مدراء الأجهزة الافتراضية الأخرى، يتوجه «صناديق»
  إلى المستخدمين العاديين. لهذا السّبب، لا يقدّم خيارات كثيرة للعبث بالأجهزة الافتراضية. وبدلًا عن ذلك يركّز على إدخال المستخدم
  للأجهزة الافتراضية أو البعيدة بتعاملات قليلة جدًا مع المستخدم.</p>

  <p>عليك تثبيت «صناديق» في حال أردت طريقة آمنة جدًا و سهلة أيضًا لتجربة نظام تشغيل جديد (قيد الاستقرار) أو إصدارات أخرى
  من أنظمتك المُفضّلة، أو عند حاجتك للاتصال بجهاز بعيد (في مكتبك مثلًا).</p>
 lv: >-
  <p>Vienkārša GNOME 3 lietotne, lai piekļūtu attālinātām un virtuālām sistēmām. Atšķirībā no citas virtuālo mašīnu programmatūras,
  Kastes ir paredzētas parastiem datora lietotājiem. Šī iemesla dēļ Kastes nepiedāvā paplašinātas iespējas virtuālo mašīnu
  pielāgošanā. Tā vietā Kastes koncentrējas uz ātru sistēmas sagatavošanu darbam ar minimālu lietotāja darbu.</p>

  <p>Jūs varētu vēlēties instalēt Kastes, ja vēlaties ļoti droši un viegli izmēģināt jaunas operētājsistēmas, vai jaunas
  (iespējams nestabilas) savas iecienītās operētājsistēmas versijas, vai arī savienoties ar attālinātu datoru (piemēram,
  darbā).</p>
 pl: >-
  <p>Prosty program środowiska GNOME 3 do uzyskiwania dostępu do zdalnych lub wirtualnych komputerów. W przeciwieństwie
  do innych programów tego typu, Boxes jest przeznaczony dla zwykłych użytkowników komputerów. Z tego powodu Boxes nie dostarcza
  wielu zaawansowanych opcji dostosowywania maszyn wirtualnych. Zamiast tego skupia się na działaniu bez konfiguracji, jak
  najmniej pytając użytkownika.</p>

  <p>Boxes umożliwia bezpieczne wypróbowywanie nowych systemów operacyjnych lub nowych (potencjalnie niestabilnych) wersji
  używanego systemu operacyjnego, a także łączenie ze zdalnymi komputerami (na przykład w biurze).</p>
 ta: >-
  <p>தொலைநிலை அல்லது மெய்நிகர் கணினிகளை அணுகுவதற்கு உதவும் ஒரு எளிய GNOME 3 பயன்பாடு. மற்ற மெய்நிகர் கணினி நிர்வாக மென்பொருளைப்
  போலன்றி, Boxes மென்பொருள்வழக்கமான கணினி பயனர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது. இந்தக் காரணத்தினாலேயே மெய்நிகர் கணினிகளை சரிசெய்ய
  உதவும் பல மேம்பட்ட விருப்பங்களை Boxes வழங்குவதில்லை. அதற்கு பதிலாக பயனரிடமிருந்து மிகக் குறைந்த உள்ளீட்டையே பெற்று அதன்
  மூலம் அப்பாலுள்ள கணினிகளில் செயல்களைச் செய்து முடிக்க உதவுவதையே Boxes முக்கியமான அம்சமாக வழங்குகிறது.</p>

  <p>புதிய இயக்க முறைமைகள் அல்லது உங்களுக்குப் பிடித்த இயக்க முறைமைகளின் புதிய பதிப்புகளை (அவை நிலையற்றவையாக இருக்கலாம்)
  பாதுகாப்பாகவும் எளிமையாகவும் பயன்படுத்தி முயற்சித்துப் பார்க்க விரும்பினால் அல்லது தொலைவில் உள்ள கணினிகளுடன் இணைக்க விரும்பினால்
  (உதாரணத்திற்கு உங்கள் அலுவலக கணினியுடன் இணைக்கலாம்) நீங்கள் Boxes ஐ நிறுவலாம்.</p>
 te: >-
  <p>రిమోట్ లేదా వర్చ్యువల్ వ్యవస్థలను ఏక్సెస్ చేయుటకు ఒక సులువైన గ్నోమ్ 3 అనువర్తనము. కొన్ని వర్చ్యువల్ మిషన్ నిర్వహణ సాఫ్ట్‌వేర్
  వలె కాక, బాక్సెస్ మామూలు డెస్కుటాప్ వాడుకరులను ఉద్దేశించినది. ఈ కారణం చేత, బాక్సెస్ అనునది వర్చ్యువల్ మిషన్ల కొరకు మరిన్ని
  అధునాతన ఐచ్చికాలను అందించదు. వాడుకరి నుండి కొద్దిపాటి ఇన్పుట్‌తోనే పనిజరిగేట్లు చేయడంపట్ల బాక్సెస్ దృష్టిసారించింది.</p>

  <p>మీరు కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ చాలా సురక్షితంగా మరియు సులువుగా సంస్థాపించి ప్రయత్నించాలన్నా లేదా మీ అభీష్ట ఆపరేటింగ్
  సిస్టమ్(ల) కొత్త (స్థిరంకాని) వర్షన్లు ప్రయత్నించిచూడాలన్నా, లేదా రిమోట్ మిషన్ (ఉదాహరణకు, మీ కార్యాలయం నందలిది)కు అనుసంధానం
  కావాలన్నా మీరు బాక్సెస్ సంస్థాపించుకోవచ్చు.</p>
 el: >-
  <p>Μια απλή εφαρμογή του GNOME 3 για να έχετε πρόσβαση σε απομακρυσμένα ή εικονικά συστήματα. Αντίθετα με άλλο λογισμικό
  διαχείρισης εικονικών μηχανών, το λογισμικό Πλαίσια απευθύνεται σε απλούς χρήστες του λειτουργικού. Για τον λόγο αυτό,
  το πρόγραμμα Πλαίσια δεν παρέχει πολλές επιλογές για προχωρημένους για τη ρύθμιση εικονικών μηχανών. Αντιθέτως, εστιάζει
  στο να πετύχει να τα κάνει όλα να λειτουργούν ομαλά με την πρώτη, με ελάχιστες ενέργειες από τον χρήστη.</p>

  <p>Θέλετε να εγκαταστήσετε τα Πλαίσια εάν θέλετε απλά έναν πολύ ασφαλή και εύκολο τρόπο να δοκιμάσετε ένα νέο λειτουργικό
  σύστημα ή νέες (ενδεχόμενα ασταθείς) εκδόσεις του αγαπημένου σας λειτουργικού συστήματος, ή χρειάζεστε να συνδεθείτε απομακρυσμένα
  με ένα μηχάνημα (για παράδειγμα στο γραφείο σας).</p>
 id: >-
  <p>Aplikasi GNOME 3 yang sederhana untuk mengakses sistem jarak jauh atau virtual. Tidak seperti perangkat lunak pengelolaan
  mesin virtual lain, Boxes ditujukan bagi pengguna desktop biasa. Untuk alasan ini, Boxes tidak akan menyediakan banyak
  opsi tingkat lanjut untuk mengoprek mesin virtual. Sebagai gantinya Boxes akan berfokus pada membuat berbagai hal langsung
  bekerja dengan sangat sedikit masukan dari pengguna.</p>

  <p>Anda ingin memasang Boxes bila Anda hanya menginginkan cara yang mudah dan sangat aman untuk mencoba sistem operasi
  baru atau versi baru (yang berpotensi tidak stabil) dari sistem operasi favorit Anda, atau ingin menyambung ke mesin jarak
  jauh (sebagai contoh, di kantor Anda).</p>
 eo: >-
  <p>Simpla GNOME 3 aplikaĵo por aliri deforajn aŭ virtualajn sistemojn. Malkiel alia virtuala maŝina programaro, Skatolaro
  celas la tipan uzanton. Pro tio, Skatolaro ne provizos multe da altnivelaj agordoj por alĝustigi virtualajn maŝinojn.
  Anstataŭe, Skatolaro fokusas, ke ĉio funkcios senpene kaj kun malmulte da enigo de la uzanto.</p>

  <p>Vi volas instali Skatolaron se vi nur volas sekuran kaj facilan manieron por provi novajn operaciumojn aŭ novajn (probable
  malstabilajn) versiojn de via(j) ŝatata(j) operaciumo(j), aŭ se vi bezonas konekti al defora maŝino (ekzemple, en via
  laborejo).</p>
 da: >-
  <p>Et simpelt GNOME 3-program til at tilgå fjern- eller virtuelle systemer. I modsætning til visse andre programmer til
  håndtering af virtuelle maskiner, er Boxes skrevet med henblik på typiske computerbrugere. Derfor inkluderer Boxes ikke
  mange avancerede muligheder for tilpasning af virtuelle maskiner. I stedet fokuserer Boxes på at få alting til at virke
  fra starten med meget lidt arbejde fra brugerens side.</p>

  <p>Du vil nok gerne installere Boxes, hvis du blot vil have en meget sikker og nem måde at prøve nye operativsystemer
  eller nye (måske ustabile) versioner af dine yndlingsoperativsystemer, eller hvis du har brug for at forbinde til en fjernmaskine
  (f.eks. på dit kontor).</p>
 cs: >-
  <p>Jednoduchá aplikace GNOME 3 umožňující přístup do vzdálených nebo virtuálních systémů. Na rozdíl od ostatního softwaru
  pro správu virtuálních strojů, se Boxy zaměřují na běžného koncového uživatele počítače. Z toho důvodu neposkytují hromady
  pokročilých nastavení k vyladění virtuálního stroje. Namísto toho se snaží, aby věci fungovaly hned s minimálním zatěžováním
  uživatele.</p>

  <p>Boxy byste si měli nainstalovat, pokud chcete velmi bezpečný a snadný způsob, jak si vyzkoušet nový operační systém
  nebo novou (potenciálně nestabilní) verzi svého oblíbeného operačního systému, a nebo když se chcete připojit ke vzdálenému
  stroji (například ve své kanceláři).</p>
 ro: >-
  <p>O aplicație simplă GNOME 3 pentru a accesa mașini virtuale sau la distanță. Spre deosebire de alte programe de administrare
  a mașinilor virtuale, Cutii este orientată către utilizatorul de rând. Din acest motiv, Cutii nu va furniza opțiuni avansate
  de configurare a mașinilor virtuale. Cutii va încerca în schimb să facă lucrurile să funcționeze implicit cu minimă contribuție
  din partea utilizatorului.</p>

  <p>Puteți instala Cutii dacă doriți o cale ușoară și foarte sigură prin care să încercați un nou sistem de operare sau
  o versiunea nouă (posibil instabilă) a sistemului/sistemelor de operare favorite, sau dacă trebuie să vă conectați la
  o mașină la distanță (de exemplu, la birou).</p>
 es: >-
  <p>Una sencilla aplicación de GNOME 3 para acceder a sistemas remotos o virtuales. A diferencia de otros programas de
  gestión de máquinas remotas, Cajas está orientado a usuarios finales del escritorio. Por esta razón, Cajas no proporcionará
  muchas opciones avanzadas para configurar las máquinas virtuales. En su lugar, Cajas se centrará en que las cosas funcionen
  con una implicación del usuario mínima.</p>

  <p>Querrá instalar Cajas si quiere una manera segura y sencilla de probar nuevos sistemas operativos o nuevas versiones
  (potencialmente inestables) de sus sistemas operativos favoritos, o necesita conectarse a una máquina remota (por ejemplo,
  en su oficina).</p>
 et: >-
  <p>Lihtne GNOME 3 rakendus kaug- või virtuaalmasinate kasutamiseks. Erinevalt teistest virtuaalmasinate halduse rakendustest
  on Boxes suunatud tavalisele arvutikasutajale. Sel põhjusel ei paku Boxes väga paljusid täpsemaid võimalusi virtuaalmasinate
  kohandamiseks. Selle asemel püüab Boxes võimalikult väikese kasutajapoolse sekkumisega kõik lihtsalt toimima panna.</p>

  <p>Sa vajad Boxes programmi, kui tahad väga turvalisel ja lihtsal viisil proovida uusi operatsioonisüsteeme või uusi (potentsiaalselt
  ebastabiilseid) versioone oma lemmikoperatsioonisüsteemidest või ühenduda kaugmasinasse (asub näiteks kontoris).</p>
 eu: >-
  <p>GNOME 3-ren aplikazio xume bat urrunekoak edo birtualak diren sistemetara sarbidetzeko. Beste makina birtual batzuk
  ez bezala, &apos;Makinak&apos; mahaigaineko ohiko amaierako erabiltzailerantz bideratuta dago. Horregatik, &apos;Makinak&apos;
  ez du makina birtualak egokitzeko aukera aurreratu asko eskaintzen. Horren ordez, &apos;Makinak&apos; gauzak hasieratik
  funtzionatzean sakontzen da, erabiltzaileak gauza oso gutxi ukituz.</p>

  <p>Instalatu &apos;Makinak&apos; sistema eragile berriak edo zure sistema eragile gogokoenaren bertsio berriak (agian
  desegonkorrak) modu seguru eta eroso batean probatzea nahi badituzu.</p>
 pt: >-
  <p>Uma aplicação simples do GNOME 3 para aceder a sistemas remotos ou virtuais. Ao contrário de outras aplicações de gestão
  de máquinas virtuais, o Caixas é vocacionado para o utilizador final de um computador de secretária. Por essa razão, o
  Caixas não vai apresentar muitas funções avançadas para afinar máquinas virtuais. Em vez disso o Caixas foca-se em ter
  as coisas a funcionar logo de início com muito pouca intervenção do utilizador.</p>

  <p>Vai querer instalar o Caixas se quer ter um modo seguro e fácil de experimentar um novo sistema operativo ou novas
  (e potencialmente instáveis) versões do seu sistema operativo favorito ou ainda se precisar de se ligar a uma máquina
  remota (como por exemplo a do seu escritório).</p>
 zh_HK: >-
  <p>簡單的 GNOME 3 應用程式,能存取遠端或虛擬系統。不同於其他的虛擬機器管理軟件,Boxes 的目標對象為典型的桌面終端使用者。基於這個理由,Boxes 不會提供許多校調虛擬機器的進階選項。取而代之的,Boxes 會着重在讓使用者不需多做輸入就可以讓事情得以運作。</p>

  <p>如果你只是想要一個非常安全、簡單的方式來嘗試新的作業系統或你喜好的作業系統的新版本 (通常是不穩定版本),或是需要連線到遠端機器 (例如,你的辦公室電腦),你會需要 Boxes。</p>
 tr: >-
  <p>Sanal veya uzaktaki sistemlere ulaşmak için basit bir GNOME 3 uygulaması. Diğer sanal makine yönetim uygulamalarının
  aksine Kutular masaüstü son kullanıcıları hedef alır. Bu nedenle, Kutular sanal makineler için gelişmiş seçenekleri ayarlayamaz.
  Bunun yerine Kutular azıcık kullanıcı girdisiyle hemencecik çalışarak bir şeyler elde etmeye odaklanmıştır.</p>

  <p>Eğer çok güvenli ve kolay bir şekilde yeni işletim sistemlerini veya beğendiğiniz işletim sistemlerinin yeni (kararsız)
  sürümlerini denemek istiyorsanız ya da uzaktaki bir bilgisayara (örneğin çalışma yerinizdekine) bağlanmanız gerekiyorsa
  Kutularʼı kurmak isteyebilirsiniz.</p>
 ru: >-
  <p>Простое приложение GNOME 3 для доступа к удалённым или виртуальным системам. В отличие от других приложений управления
  виртуальными машинами, приложение «Боксы» нацелено на конечных пользователей типовых настольных систем. Поэтому «Боксы»
  не предоставляют тонкую настройку виртуальных машин, вместо этого приоритетом является простота работы.</p>

  <p>Установите «Боксы», если хотите получить безопасный и простой способ опробовать новые операционные системы или новые
  (потенциально нестабильные) версии ваших любимых операционных систем, либо если необходимо подключиться к удалённой машине
  (например, в вашем офисе).</p>
 gl: >-
  <p>Un aplicativo sinxelo de GNOME 3 para acceder a sistemas remotos ou virtuais. Fronte a outro software de xestión de
  máquinas virtuais, Caixas está enfocado nos usuarios de escritorio normais. Por esta razón, Caixas non fornece algunhas
  das opcións máis avanzadas para personalizar máquinas virtuais. No lugar, Caixas enfócase en obter as mellores cousas
  da máquina virtual con moi pouca información requirida do usuario.</p>

  <p>Quererá instalar Boxes se só quere unha forma doada e segura de probar nosos sistemas operativos ou novas versións
  (potencialmente inestábeis) do seu sistema operativo favorito, ou se precisa conectarse a máquinas remotas (por exemplo,
  na súa oficina).</p>
 be: >-
  <p>Простая праграма для GNOME 3 для доступу да аддаленых і віртуальных сістэм. У адрозненне ад некаторых іншых праграмных
  прадуктаў для кіравання віртуальнымі машынамі, Boxes створана дзеля задавальнення патрэб звычайных карыстальнікаў. З гэтай
  прычыны Boxes не мае некаторых прасунутых настроек. Замест гэтага Boxes спрабуе забяспечыць просты запуск машын без складаных
  настроек, якія б мусіў выканаць карыстальнік.</p>

  <p>Вам можа прыдасца Boxes, калі вы толькі хочаце бяспечны і просты спосаб паспрабаваць новыя аперацыйныя сістэмы ці іх
  свежыя (магчыма нестабільныя) выданні, або вам трэба злучыцца з аддаленай машынай (напрыклад, якая месціцца ў вашым офісе).</p>
 kk: >-
  <p>Қашықтағы не виртуалды машиналарға қатынауға арналған қарапайым GNOME 3 қолданбасы. Басқа виртуалды машиналарды басқару
  бағдарламалық қамтамадан өзгеше, Бокстар қарапайым жұмыс үстелі пайдаланушысына мақсатталған. Сол себептен, Бокстар виртуалды
  машиналардың көптеген кеңейтілген баптауларын көрсетпейді. Орнына, Бокстар пайдаланушыдан минималды әрекетті талап етіп,
  жұмыс жасайтын жүйелерді ұсынатын болады.</p>

  <p>Сіз Бокстарды келесі мақсаттар үшін қолдана аласыз: егер сіз жаңа операциялық жүйені немесе өз операциялық жүйенің
  жаңа (мүмкін тұрақсыз) нұсқасын қолданып көрудің қауіпсіз және жеңіл тәсілі керек болса, немесе сізге қашықтағы (мысалы,
  офистегі) машинаға байланысу керек болса.</p>
 kn: >-
  <p>ರಿಮೋಟ್ ಅಥವ ವರ್ಚುವಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿಲುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಸರಳವಾದ GNOME 3 ಅನ್ವಯವಾಗಿದೆ. ಬಾಕ್ಸಸ್‌ ಬೇರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ
  ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಂತಿರದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗಣಕತೆರೆ (ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್) ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಬಾಕ್ಸಸ್‌ ವರ್ಚುವಲ್‌
  ಗಣಕಗಳನ್ನು ಟ್ವೀಕ್‌ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಮುಂದುವರೆದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು
  ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.</p>

  <p>ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿನೋಡಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ(ಗಳ) ಹೊಸ (ಹೆಚ್ಚು
  ಅಸ್ಥಿರವಾದ) ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ಅಥವ ದೂರದಲ್ಲಿನ ಗಣಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಹೊಂದು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, (ಉದಾಹರಣೆಗೆ,
  ನಿಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ) ನೀವು ಬಾಕ್ಸಸ್‌ ಅನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು.</p>
 km: >-
  <p>កម្មវិធី GNOME 3 សាមញ្ញ​ សម្រាប់​ចូល​ដំណើរការ​ពី​ចម្ងាយ ឬ​ប្រព័ន្ធ​និម្មិត។ ខុស​ពី​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ម៉ាស៊ីន​និម្មិត​​ផ្សេង​ទៀត,
  ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​កំណត់​គោលដៅ​លើ​ផ្ទៃតុ​​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ។ សម្រាប់​ហេតុ​ផល​នេះ, ប្រអប់​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ជម្រើស​កម្រិត​ខ្ពស់​ច្រើន​ចំពោះ​ម៉ាស៊ីន​និម្មិត​សម្រាប់
  tweak ។ ប្រអប់​ជំនួស​នឹង​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​ប្រអប់​ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​បញ្ចូល​ចំណងជើង​ពី​អ្នក​ប្រើ។</p>

  <p>អ្នក​ចង់​ដំឡើង​ប្រអប់ ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​ដំឡើង​តាម​វិធី​ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព និង​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការសាកល្បង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ថ្មី
  ឬ​កំណែ​ថ្មី (potentially unstable) នៃ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ពេញ​និយម, ចាំបាច់​ត្រូវ​តភ្ជាប់​ទៅ​ម៉ាស៊ីន​ពី​ចម្ងាយ (ឧទាហរណ៍,
  ក្នុង​ការិយាល័យ​របស់​អ្នក)។</p>
 gu: >-
  <p>સાદા GNOME 3 કાર્યક્રમ દૂરસ્થ અથવા વર્ચ્યુઅલ સિસ્ટમોને વાપરવા માટે છે. કેટલાક અન્ય બીજા વર્ચ્યુઅલ મશીન સંચાલન સોફ્ટવેરથી
  અલગ, બોક્સ ખાસ ડેસ્કટોપ અતિમ-વપરાશકર્તા તરફ લક્ષ્ય થયેલ છે. આ કારણ માટે, બોક્સ ટ્વીક વર્ચ્યુઅલ મશીનમાં ઘણાં ઉન્નત વિકલ્પોને
  પૂરા પાડશે નહિં. બોક્સ વપરાશકર્તામાંથી ઘણાં ઓછા ઇનપુટ સાથે બોક્સની બહાર કામ કરશે.</p>

  <p>તમે બોક્સને સ્થાપિત કરવા માંગતા હોય તો જો તમે ફક્ત તમારી પસંદીદા ઓપરેટીંગ સિસ્ટમ (ઓ) ની નવી ઓપરેટીંગ સિસ્ટમો અથવા નવી
  (અસ્થિર) આવૃત્તિઓને પ્રયત્ન કરવા સરળ રીત અને સલામત રીત માંગતા હોય તો, અથવા દૂરસ્થ મશીનમાં જોડાવાની જરૂર હોય તો (ઉદાહરણ
  તરીકે, તમારી ઓફિસમાં).</p>
 ko: >-
  <p>원격 가상 시스템에 접근하는 간단한 그놈 3 프로그램입니다. 다른 가상 머신 관리 프로그램과는 달리, 박스는 일반적인 데스크톱 최종 사용자가 대상입니다. 이 때문에, 박스는 가상 머신의 기능을 조절하는 여러가지
  고급 설정을 제공하지 않습니다. 대신 박스에서는 특히 입력량이 적은 사용자에 포커스를 맞추었습니다.</p>

  <p>새 운영체제, 여러분 취향의 새로운(잠재적으로 불안정한)버전의 운영체제를 가장 안전하고 쉬운 방법으로 사용해본다거나 원격 머신(예를 들어 사무실에서)으로 연결한다면 박스 설치가 필요합니다.</p>
 pt_BR: >-
  <p>Um aplicativo simples do GNOME 3 para acessar sistemas virtuais ou remotos. Diferente de alguns outros softwares de
  gerenciamento de máquinas virtuais, o Boxes é destinado a típicos usuários finais domésticos. Por este motivo, o Boxes
  não oferecerá muitas opções avançadas para ajustar máquinas virtuais. Ao invés disso, Boxes se focará em fazer as coisas
  funcionarem sem complicações e com muito pouca intervenção do usuário.</p>

  <p>Se você apenas deseja um modo muito seguro e fácil de testar novos sistemas operacionais, novas versões (potencialmente
  instáveis) de seu(s) sistema(s) operacional(is) favorito(s) ou precisar conectar-se a uma máquina remota (por exemplo,
  no seu trabalho), você irá querer instalar o Boxes.</p>
 ml: >-
  <p>അകലെയുള്ളതോ വിര്‍ച്വലോ ആയ സിസ്റ്റങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള ഗ്നോം 3 ആപ്പ്ലിക്കേഷനാണിത്. മറ്റു വിര്‍ച്വല്‍ മെഷീന്‍ നിര്‍വഹണ
  സോഫ്റ്റ്വെയറുകളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഗ്നോം പെട്ടികള്‍ സാധാരണ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും ഉതകുന്ന രീതിയില്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
  അതിനാല്‍ തന്നെ വിര്‍ച്വല്‍ മെഷീനുകളെ സമഗ്രമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒട്ടനവധി ഓപ്ഷനുകള്‍ പെട്ടികള്‍ നല്‍കുന്നില്ല. പകരം ഉപയോക്താവില്‍നിന്നും
  വളരെ കുറച്ച് ഇന്‍പുട്ടെടുത്ത് കാര്യങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.</p>

  <p>നിങ്ങള്‍ക്ക് അകലെയുള്ള മെഷീനുമായി ( ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ) ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിലോ, സുരക്ഷിതവും അനായാസവുമായി പുതിയ
  ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ പ്രിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമുകളുടെ പുതിയ (അസ്ഥിരമായ) പതിപ്പുകള്‍ പരീക്ഷിക്കണമെങ്കിലോ
  ഗ്നോം പെട്ടികള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാം.</p>
 it: >-
  <p>Un&apos;applicazione per accedere a sistemi remoti o virtuali. A differenza di altri software per la gestione di macchine
  virtuali, Boxes è indirizzato agli utenti desktop e non fornirà molte funzionalità avanzate per regolare le impostazioni
  delle macchine virtuali. Boxes si concentra nel funzionare out-of-the-box, senza dover richiedere dati dall&apos;utente.</p>

  <p>Boxes è pensato per provare, in modo sicuro, nuovi sistemi operativi o nuove, e potenzialmente instabili, versioni
  di altri sistemi operativi; oppure per collegarsi a macchine remote (per esempio quelle del proprio ufficio).</p>
 fa: >-
  <p>یک برنامه ساده برای گنوم ۳ جهت دسترسی به سیستم‌های دوردست و یا مجازی. بر خلاف سایر نرم‌افزارهای مدیریت ماشین‌های مجازی،
  جعبه‌ها بر روی کاربران معمولی رومیزی تمرکز کرده است، جعبه‌ها گزینه‌های پیشرفته زیادی برای تغییر ماشین‌های مجازی فراهم
  نخواهد کرد. به‌جای آن جعبه‌ها سعی می‌کند با نیاز به کمترین اطلاعات وارد شده از طرف کاربر، کارها را خودش انجام دهد.</p>

  <p>شما ممکن است بخواهید جعبه‌ها را نصب کنید اگر یک راه خیلی امن و ساده برای تست یک سیستم‌عامل جدید یا نصب یک نسخه (احتمالا
  ناپایدار) از سیستم‌عامل(های) موردعلاقه خود، یا اینکه یک اتصال به یک ماشین دوردست (برای مثال، سیستم شرکت خود) لازم داشته
  باشید.</p>
 fur: >-
  <p>Une semplice aplicazion di GNOME 3 par jentrâ tai sistemis rimots o virtuâi. A diference di cualchi altri software
  pe gjestion di machinis virtuâi, Scjatulis al è orientât viers il tipic utent finâl dal scritori. Par cheste reson, Scjatulis
  nol furnirà tantis opzions avanzadis par configurâ lis machinis virtuâi. Invezit si concentrarà tal fâ lâ lis robis cun
  pôc dafâ pal utent.</p>

  <p>Si desidere instalâ Scjatulis se si à desidere provâ, in maniere semplice e sigure, un gnûf sisteme operatîf o une
  gnove (e potenzialmentri instabil) version dal to sisteme operatîf preferît o tu scugnis tacâti a une machine rimote (par
  esempli intal to ufici).</p>
 en_GB: >-
  <p>A simple GNOME 3 application to access remote or virtual systems. Unlike some other virtual machine management software,
  Boxes is targeted towards typical desktop end-users. For this reason, Boxes will not provide many advanced options to
  tweak virtual machines. Instead Boxes will focus on getting things working out of the box with very little input from
  user.</p>

  <p>You want to install Boxes if you just want a very safe and easy way to try out new operating systems or new (potentially
  unstable) versions of your favourite operating system(s), or need to connect to a remote machine (for example, in your
  office).</p>
 mr: >-
  <p>दूरस्त किंवा वर्च्युअल प्रणालींकरिता प्रवेशजोगी एक सोपे GNOME 3 ॲप्लिकेशन. इतर वर्च्युअल मशीन व्यवस्थापन सॉफ्टवेअर
  खेरीज, बॉक्सेस विशेष डेस्कटॉप वापरकर्त्यांकरिता निर्देशीत आहे. या कारणास्तव, वर्च्युअल मशीन्समध्ये बदलकरिता बॉक्सेस अनेक
  प्रगत पर्याय पुरवणार नाही. त्याऐवजी बॉक्सेस वापरकर्त्यापासून थोडे इंपुट प्राप्त करून विलक्षणरित्या कार्य संपन्न करण्यास
  भर देईल.</p>

  <p>फक्त नवीन कार्यप्रणाली वापरण्याकरिता सुरक्षित आणि सोपे मार्ग पाहिजे असल्यास किंवा पसंतीच्या कार्य प्रणालीचे नवीन (संभाव्यत्या
  अस्थीर) आवृत्त्या वापरायचे, किंवा दूरस्त मशीनसह जोडणी करायची असल्यास (उदाहरणार्थ, ऑफिसमध्ये), तुम्हाला बॉक्सेस इंस्टॉल
  करायला आवडेल.</p>
 sr@latin: >-
  <p>Jednostavan program Gnoma 3 za pristup udaljenim ili virtuelnim sistemima. Za razliku od drugih programa za upravljanje
  virtuelnim mašinama, Kutije su namenjene običnim krajnjim korisnicima stonih računara. Zbog toga, Kutije neće pružati
  napredna podešavanja virtuelnih mašina. Umesto toga će Kutije biti usredsređene na lakoću upotrebe i jednostavan rad,
  bez problema po korisnika.</p>

  <p>Ukoliko vam treba jednostavan i siguran način za isprobavanje novih operativnih sistema ili novih (moguće nestabilnih)
  izdanja drugih operativnih sistema ili ako vam treba način za povezivanje na udaljene mašine (na primer, mašina u vašoj
  kancelariji), onda su Kutije savršen izbor za vas.</p>
 de: >-
  <p>Eine einfache GNOME 3-Anwendung zum Zugriff auf entfernte oder virtuelle Systeme. Im Gegensatz zu anderer Verwaltungssoftware
  für virtuelle Maschinen zielt Boxen auf typische Endanwender. Aus diesem Grund bietet Boxen keine fortgeschrittenen Optionen
  zum Optimieren virtueller Maschinen. Stattdessen konzentriert sich Boxen darauf, dass alles auf Anhieb ohne Zutun des
  Benutzers funktionieren soll.</p>

  <p>Es bietet sich an, Boxen zu installieren, wenn Sie einen gefahrlosen und einfachen Weg suchen, neue Betriebssysteme
  oder neue (potenziell instabile) Versionen Ihres geliebten Betriebssystems auszuprobieren, oder wenn Sie sich mit einer
  entfernen Maschine (zum Beispiel im Büro) verbinden wollen.</p>
 bs: >-
  <p>Obična GNOME 3 aplikacija za pristup udaljenim ili virtuelnim sistemima. za razliku od drugih softvera za menadžment
  virtuelnih mašina, Kutije su namijenjene tipičnim krajnjim korisnicima Desktopa.zbog ovog razloga, Kutije neće obezbijediti
  mnogo naprednih opcija za podešavanje virtualnih mašina. Umjesto toga Kutije će se fokusirati na to da stvari rade izvan
  kutije sa veoma malim ulaganjem korisnika.</p>

  <p>Želite da instalirate Kutije ako želite veoma siguran i lahak način da isprobate nove operativne sisteme ili nove (potencijalno
  nestabilne) verzije vašeg omiljenog operativnog sistema, ili ako želite da se konektujete na neku udaljenu mašinu(na primjer,
  u vašem uredu).</p>
 as: >-
  <p>দূৰৱৰ্তী অথবা ভাৰছুৱেল চিস্টেমসমূহ অভিগম কৰিবলৈ এটা সহজ GNOME 3 এপ্লিকেচন। অন্য কিছুমান ভাৰছুৱেল মেচিন ব্যৱস্থাপনা
  চফ্টৱেৰৰ পৰিৱৰ্তে, বাকচসমূহ সাধাৰণ ডেস্কটপ অন্ত-ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে। এই কাৰণৰ বাবে, বাকচসমূহে ভাৰছুৱেল মেচিনসমূহ পৰিবৰ্তন
  কৰিবলৈ বহুতো উন্নত বিকল্প প্ৰদান নকৰে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বাকচসমূহে ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰা অতি কম ইনপুট লৈ কাৰ্য্যসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ
  চেষ্টা কৰিব।</p>

  <p>আপুনি বাকচসমূহ ইনস্টল কৰিব পাৰে যদি আপুনি নতুন অপাৰেটিং চিস্টেমসমূহ অথবা আপোনাৰ পছন্দৰ অপাৰেটিং চিস্টেম(সমূহ)ৰ নতুন
  (বিভৱীয়ভাৱে অস্থিৰ) সংস্কৰণ পৰিক্ষা কৰি চাবলৈ এটা অতি সুৰক্ষিত আৰু সহজ উপায় বিচাৰে, অথবা এটা দূৰৱৰ্তী মেচিনলৈ সংযোগ কৰিব
  বিচাৰে (উদাহৰণস্বৰূপ, আপোনাৰ অফিচত)।</p>
ProjectGroup: GNOME
ProjectLicense: LGPL-2.1+
Categories:
- System
Keywords:
 sk:
 - virtuálny stroj
 - vm
 - vnc
 - rdp
 sl:
 - virtualni sistem
 - navidezni računalnik
 - navidezni sistem
 - vm
 fr:
 - machine virtuelle
 - vm
 - vnc
 - rdp
 C:
 - virtual machine
 - vm
 - vnc
 - rdp
 sr:
 - виртуелна машина
 - вм
 - внц
 - рдп
 - virtuelna mašina
 - virtuelna masina
 - virtual machine
 - vm
 - vnc
 - rdp
 nb:
 - virtuell maskin
 - vm
 - vnc
 - rdp
 hr:
 - virtualni stroj
 - vs
 - vnc
 - rdp
 sv:
 - virtuell maskin
 - vm
 - vnc
 - rdp
 ca:
 - màquina virtual
 - vm
 - vnc
 - rdp
 hu:
 - virtuális gép
 - vm
 - vnc
 - rdp
 nl:
 - virtual machine
 - vm
 - virtuele machine
 - vnc
 - rdp
 zh_TW:
 - virtual machine
 - vm
 - vnc
 - rdp
 - 虛擬機
 - 虛擬機器
 lt:
 - virtuali mašina
 - vm
 - 
 - vnc
 - rdp
 lv:
 - virtuālā mašīna
 - vm
 - vnc
 - rdp
 pl:
 - maszyna wirtualna
 - virtual machine
 - vm
 - wirtualizacja
 - virtualization
 - zdalny dostęp
 - remote access
 - vnc
 - rdp
 el:
 - εικονική μηχανή
 - vm
 - vnc
 - rdp
 id:
 - mesin virtual
 - vm
 - vnc
 - rdp
 cs:
 - virtuální stroj
 - vm
 - virtualizace
 - vnc
 - rdp
 eo:
 - virtuala maŝino
 - vm
 - vnc
 - rdp
 ro:
 - virtual machine
 - vm
 - vnc
 - rdp
 - mașină virtuală
 gl:
 - máquina virtual
 - vm
 - vnc
 - rdp
 es:
 - máquina virtual
 - vm
 - vnc
 - rdp
 ru:
 - виртуальная машина
 - vm
 - vnc
 - rdp
 tr:
 - sanal makine
 - vm
 - sm
 - vnc
 - rdp
 kk:
 - virtual machine
 - vm
 - vnc
 - rdp
 - виртуалды машина
 - вм
 be:
 - віртуальная машына
 - vnc
 - rdp
 da:
 - virtuel maskine
 - vm
 - vnc
 - rdp
 it:
 - macchina virtuale
 - vm
 - vnc
 - rdp
 ko:
 - virtual machine
 - 가상 머신
 - vm
 - vnc
 - rdp
 ml:
 - virtual machine
 - vm
 - vnc
 - rdp
 de:
 - Virtuelle Maschinen
 - VM
 - VNC
 - RDP
 pt_BR:
 - máquinas virtuais
 - máquina virtual
 - vm
 - vnc
 - rdp
 fur:
 - machine virtuâl
 - vm
 - vnc
 - rdp
 fi:
 - virtual machine
 - vm
 - vnc
 - rdp
 - virtuaalikone
 - virtualisointi
Url:
 homepage: https://wiki.gnome.org/Apps/Boxes
 bugtracker: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-boxes/issues
 help: https://help.gnome.org/users/gnome-boxes/stable/
 donation: http://www.gnome.org/friends/
 translate: https://wiki.gnome.org/TranslationProject
Icon:
 cached:
 - name: gnome-boxes_org.gnome.Boxes.png
  width: 48
  height: 48
 - name: gnome-boxes_org.gnome.Boxes.png
  width: 64
  height: 64
 - name: gnome-boxes_org.gnome.Boxes.png
  width: 128
  height: 128
 stock: org.gnome.Boxes
 remote:
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/icons/128x128/gnome-boxes_org.gnome.Boxes.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - org.gnome.Boxes.desktop
Provides:
 mimetypes:
 - application/x-cd-image
 - x-scheme-handler/vnc
 - x-scheme-handler/rdp
Screenshots:
- default: true
 thumbnails:
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/screenshots/image-1_752x455.png
  width: 752
  height: 455
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/screenshots/image-1_624x378.png
  width: 624
  height: 378
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/screenshots/image-1_224x135.png
  width: 224
  height: 135
 source-image:
  url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/screenshots/image-1_orig.png
  width: 800
  height: 485
- thumbnails:
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/screenshots/image-2_752x455.png
  width: 752
  height: 455
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/screenshots/image-2_624x378.png
  width: 624
  height: 378
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/screenshots/image-2_224x135.png
  width: 224
  height: 135
 source-image:
  url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/screenshots/image-2_orig.png
  width: 800
  height: 485
- thumbnails:
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/screenshots/image-3_752x470.png
  width: 752
  height: 470
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/screenshots/image-3_624x390.png
  width: 624
  height: 390
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/screenshots/image-3_224x140.png
  width: 224
  height: 140
 source-image:
  url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/screenshots/image-3_orig.png
  width: 800
  height: 500
- thumbnails:
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/screenshots/image-4_752x455.png
  width: 752
  height: 455
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/screenshots/image-4_624x378.png
  width: 624
  height: 378
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/screenshots/image-4_224x135.png
  width: 224
  height: 135
 source-image:
  url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/screenshots/image-4_orig.png
  width: 800
  height: 485
- thumbnails:
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/screenshots/image-5_752x455.png
  width: 752
  height: 455
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/screenshots/image-5_624x378.png
  width: 624
  height: 378
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/screenshots/image-5_224x135.png
  width: 224
  height: 135
 source-image:
  url: org/gnome/Boxes.desktop/D89FDEB5EC36C3E43FFD7B82163787BC/screenshots/image-5_orig.png
  width: 800
  height: 485
Releases:
- version: 3.30.3
 type: stable
 unix-timestamp: 1542844800
 description:
  C: >-
   <p>This release offers the latest release OSes to download.</p>
ContentRating:
 oars-1.1: {}