⇦ | gnome-builder [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for gnome-builder in main

org.gnome.Builder.desktop - 3.30.3-2 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.gnome.Builder.desktop
Package: gnome-builder
Name:
 he: Builder
 zh_CN: Builder
 ja: ビルダー
 sk: Stavbár
 sl: Izgrajevalnik
 ca@valencia: Constructor
 fr: Builder
 C: Builder
 sr: Градитељ
 uk: Будівник
 nb: Bygger
 sv: Builder
 ne: बिल्डर
 hu: Építő
 ca: Constructor
 zh_TW: Builder
 nl: Builder
 lt: Kūrėjas
 pl: Builder
 lv: Būvētājs
 el: Κατασκευαστής
 id: Builder
 eo: Konstruilo
 ro: Builder
 pt: Construtor
 es: Builder
 gl: Construtor
 ru: Builder
 cs: Builder
 tr: Builder
 kk: Құрастырушы
 oc: Builder
 da: Builder
 ko: 빌더
 it: Builder
 fur: Builder
 pt_BR: Builder
 de: Builder
 en_GB: Builder
 sr@latin: Graditelj
 fi: Builder
 bs: Graditelj
Summary:
 he: סביבת פיתוח משולבת עבור GNOME
 zh_CN: GNOME 的集成开发环境
 sk: Integrované vývojové prostredie pre GNOME
 sl: IDE za okolje GNOME
 ca@valencia: Un IDE per al GNOME
 fr: Un EDI pour GNOME
 C: An IDE for GNOME
 sr: ИДЕ (интегрисано развојно окружење) за Гном
 uk: Середовище розробляння для GNOME
 nb: Et IDE for GNOME
 sv: En utvecklingsmiljö för GNOME
 ca: Un IDE per al GNOME
 hu: Integrált fejlesztői környezet a GNOME-hoz
 zh_TW: GNOME 的 IDE
 nl: Een geïntegreerde ontwikkelingsomgeving voor Gnome
 lt: IDE GNOME aplinkai
 pl: Zintegrowane środowisko programistyczne dla GNOME
 lv: IDE GNOME videi
 el: Ένα IDE για το GNOME
 id: IDE untuk GNOME
 eo: Programada medio por GNOME
 ro: Un IDE pentru GNOME
 pt: Um IDE para o GNOME
 es: Un EID para GNOME
 gl: Un IDE para GNOME
 ru: IDE для GNOME
 cs: IDE pro GNOME
 tr: GNOME için IDE
 kk: GNOME үшін IDE
 oc: Un EDI per GNOME
 da: Et IDE til GNOME
 ko: 그놈 통합 개발 환경
 it: Un IDE per GNOME
 pt_BR: Uma IDE para o GNOME
 de: Eine integrierte Entwicklungsumgebung für GNOME
 en_GB: An IDE for GNOME
 sr@latin: IDE (integrisano razvojno okruženje) za Gnom
 fi: Sovelluskehitin Gnomelle
Description:
 he: >-
  <p>‏Builder היא סביבת פיתוח משולבת עבור GNOME בשלבי פיתוח פעיל. מאחדת תמיכה משולבת עבור טכנולוגיות GNOME חיוניות כגון
  GTK+, GLib וממשקי תכנות יישומים (API) של GNOME עם תכונות אותן יעריך כל מפתח, כמו הדגשת תחביר וקטעי קוד.</p>

  <p>ניתן לבנות על שחרור צפוי של Builder עם כל שחרור של GNOME מדי שישה חודשים.</p>

  <p>תכונות:</p>

  <ul>
   <li>הדגשת תחביר מובנית עבור מגוון שפות</li>
   <li>עורכי קוד זה לצד זה</li>
   <li>שילוב עם Git</li>
   <li>אבחנה, הדגשה תחבירית והשלמה אוטומטית מבוססי Clang</li>
   <li>אבחנה, הדגשה תחבירית והשלמה אוטומטית מבוססי Python</li>
   <li>אבחנה והשלמה אוטומטית מבוססי Vala</li>
   <li>הזחה אוטומטית נמתכת עבור C, Python, Vala ו־XML</li>
   <li>אפשרות עריכה בסגנון Vim</li>
  </ul>
 zh_CN: >-
  <p>Builder 是一个为 GNOME 打造的集成开发环境,目前正在积极开发中。它集成了对 GNOME 所必需的技术的支持,如 GTK+、GLib 和 GNOME API 等,并结合了像语法高亮和代码片段等任何开发者都会重视的特性。</p>

  <p>按 GNOME 每六个月的发布周期,您可以预见每次 Builder 的发布时间。</p>

  <p>特性:</p>

  <ul>
   <li>为许多语言内置的语法高亮</li>
   <li>分栏式代码编辑器</li>
   <li>集成 Git</li>
   <li>基于 Clang 的自动补全、语义高亮和诊断</li>
   <li>基于 Python 的自动补全、语义高亮和诊断</li>
   <li>基于 Vala 的自动补全和语法诊断</li>
   <li>支持 C、Python、Vala 和 XML 的自动缩进</li>
   <li>可选的 Vim 编辑风格</li>
   <li>一个集成的本地应用程序性能分析工具</li>
  </ul>
 sk: >-
  <p>Stavbár je aktívne vyvíjané integrované vývojové prostredie pre GNOME. Kombinuje podporu základných technológií prostredia
  GNOME ako sú GTK+, GLib a rozhrania GNOME API s funkcionalitami, ktoré ocení každý vývojár, ako napríklad zvýrazňovanie
  syntaxe či úryvky.</p>

  <p>Môžete sa spoľahnúť na pravidelné vydania Stavbára, ktoré vychádzajú s každým novým vydaním GNOME každých šesť mesiacov.</p>

  <p>Funkcie:</p>

  <ul>
   <li>Zabudované zvýrazňovanie syntaxe pre mnoho jazykov</li>
   <li>Viacero editorov kódu vedľa seba</li>
   <li>Prepojenie s Gitom</li>
   <li>Prepojenie s Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make a PHPize</li>
   <li>Automatické doplňovanie, zvýraznenie sémantiky a diagnostika nástrojmi Clangu</li>
   <li>Automatické doplňovanie, zvýraznenie sémantiky a diagnostika nástrojmi Pythonu</li>
   <li>Automatické doplňovanie a diagnostika nástrojmi Vala</li>
   <li>Podpora automatického odsadzovania pre jazyky C, Python, Vala a XML</li>
   <li>Priamy náhľad pre HTML, Markdown, reStructuredText a Sphinx</li>
   <li>Voliteľné upravovanie v štýle Vim</li>
   <li>Zabudovaný nastroj na profilovanie vlastných aplikácií</li>
   <li>Zabudovaný odlaďovač vlastných aplikácií</li>
   <li>Podpora pre zostavovanie pomocou jhbuild a prostredím Flatpak</li>
  </ul>
 sl: >-
  <p>Program Builder je del Razvojnega okolja za namizje GNOME. Združuje podporo za ključne tehnologije okolja GNOME, kot
  so GTK+, GLib in GNOME API, z zmožnostmi, ki bodo močno v pomoč razvijalcem.</p>

  <p>Posodobitve programa Builder bodo na voljo vsakih šest mesecev z objavo nove različice okolja GNOME.</p>

  <p>Zmožnosti:</p>

  <ul>
   <li>Vgrajeno poudarjanje skladnje za mnogo programskih jezikov</li>
   <li>Dvostrani urejevalniki kode</li>
   <li>Povezljivost z Git</li>
   <li>Podpora za Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make in PHPize</li>
   <li>Podpora za samodejno dopolnjevanje, poudarjanje skladnje in diagnostiko za jezik Clang</li>
   <li>Podpora za samodejno dopolnjevanje, poudarjanje skladnje in diagnostiko za jezik Python</li>
   <li>Podpora za samodejno dopolnjevanje in diagnostiko za jezik Vala</li>
   <li>Samodejno zamikanje kode za jezike C, Python, Vala in XML</li>
   <li>Predogled kode v HTML, Markdown, reStructuredText in Sphinx v živo</li>
   <li>Izbirno urejanje v slogu Vim</li>
   <li>Programski profilirnik za izvorne programe</li>
   <li>Programski razhroščevalnik za izvorne programe</li>
   <li>Podpora za izgradnjo z izvajalnimi programi jhbuil in flatpak</li>
  </ul>
 C: >-
  <p>Builder is an actively developed Integrated Development Environment for
     GNOME. It combines integrated support for essential GNOME technologies
     such as GTK+, GLib, and GNOME APIs with features that any developer will
     appreciate, like syntax highlighting and snippets.</p>
  <p>You can rely on predictable releases of Builder with each new release of
     GNOME every six months.</p>
  <p>Features:</p>

  <ul>
   <li>Built in syntax highlighting for many languages</li>
   <li>Side-by-side code editors</li>
   <li>Integration with Git</li>
   <li>Integration with Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make, and PHPize</li>
   <li>Clang based auto-completion, semantic highlighting, and diagnostics</li>
   <li>Python based auto-completion, semantic highlighting, and diagnostics</li>
   <li>Vala based auto-completion and diagnostics</li>
   <li>Auto indentation support for C, Python, Vala, and XML</li>
   <li>HTML, Markdown, and reStructuredText, and Sphinx live preview</li>
   <li>Optional Vim-style editing</li>
   <li>An integrated software profiler for native applications</li>
   <li>An integrated debugger for native applications</li>
   <li>Support for building with jhbuild and flatpak runtimes</li>
  </ul>
 fr: >-
  <p>Builder est un environnement de développement pour GNOME activement développé. Il combine une prise en charge intégrée
  pour les technologies GNOME essentielles telles que GTK+, GLib et les API GNOME avec des fonctionnalités que tout développeur
  appréciera, comme la coloration syntaxique et les extraits de code.</p>

  <p>Builder suit le cycle de publication de GNOME avec des nouvelles versions tous les six mois.</p>

  <p>Fonctionnalités :</p>

  <ul>
   <li>Coloration syntaxique intégrée pour de nombreux langages</li>
   <li>Éditeur de code côte à côte</li>
   <li>Intégration avec Git</li>
   <li>Intégration avec Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make et PHPize</li>
   <li>Complétion automatique, coloration sémantique et diagnostics basés sur Clang</li>
   <li>Complétion automatique, coloration sémantique et diagnostics basés sur Python</li>
   <li>Complétion automatique et diagnostics basés sur Vala</li>
   <li>Indentation automatique pour C, Python, Vala et XML</li>
   <li>Aperçu pour HTML, Markdown, reStructuredText et Sphinx</li>
   <li>Édition à la manière de Vim en option</li>
   <li>Un logiciel de profilage intégré pour les applications natives</li>
   <li>Un débogueur intégré pour les applications natives</li>
   <li>Prise en charge pour la construction d’exécutables avec jhbuild et flatpak</li>
  </ul>
 sr: >-
  <p>Градитељ је интегрисано развојно окружење за Гном које се активно развија. Оно садржи уграђену подршку за основне Гномове
  технологије као што су ГТК+, Глиб и Гномове АПИ-је са могућностима као што су истицање кода и исечци кода, које ће сваки
  програмер ценити.</p>

  <p>Можете се ослонити на предвидљива нова издања Градитеља која можете добити сваким изласком новог Гнома, на сваких шест
  месеци.</p>

  <p>Могућности:</p>

  <ul>
   <li>Уграђено истицање синтаксе за доста језика</li>
   <li>Упоредни уређивачи кода</li>
   <li>Усклађеност са Гитом</li>
   <li>Уграђена подршка за Ауто-алатке, Карго (Cargo), Си-мејк (Cmake), Мезон (Meson), Мејк (Make) и Пи-Ејч-Пајз (PHPize)</li>
   <li>Самодовршавање, семантичко истицање и дијагностика преко Це-ланга</li>
   <li>Самодовршавање, семантичко истицање и дијагностика преко Пајтона</li>
   <li>Самодовршавање и дијагностика преко Вале</li>
   <li>Самостално увлачење за Це, Пајтон, Вала и Икс-МЛ језике</li>
   <li>Живи претпреглед за HTML, Маркдаун, реструктурисани текст и Сфингу (Sphinx)</li>
   <li>Изборно Вим уређивање</li>
   <li>Уграђени профилатор програма за рачунарске програме</li>
   <li>Уграђени поправљач грешака за рачунарске програме</li>
   <li>Подршка за изградњу са jhbuild и флетпек извршним окружењима</li>
  </ul>
 sv: >-
  <p>Builder är en aktivt utvecklad integrerad utvecklingsmiljö (Integrated Development Environment, IDE) för GNOME. Den
  kombinerar integrerat stöd för nödvändiga GNOME-teknologier som GTK+, GLib och GNOME-API:n med funktioner som alla utvecklare
  kommer uppskatta, som syntaxmarkering och kodsnuttar.</p>

  <p>Du kan lita på förutsägbara utgåvor av Builder med varje ny utgåva av GNOME var sjätte månad.</p>

  <p>Funktioner:</p>

  <ul>
   <li>Inbyggd syntaxmarkering för många språk</li>
   <li>Flera kodredigerare bredvid varandra</li>
   <li>Integration med Git</li>
   <li>Integration med Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make och PHPize</li>
   <li>Clang-baserad automatisk komplettering, semantisk färgmarkering och diagnostik</li>
   <li>Python-baserad automatisk komplettering, semantisk färgmarkering och diagnostik</li>
   <li>Vala-baserad automatisk komplettering och diagnostik</li>
   <li>Stöd för automatisk indentering för C, Python, Vala och XML</li>
   <li>Direkt förhandsgranskning av HTML, Markdown, reStructuredText och Sphinx</li>
   <li>Möjlighet att redigera i Vim-stil</li>
   <li>En integrerad programvaruprofilerare för inhemska program</li>
   <li>En integrerad felsökare för inhemska program</li>
   <li>Stöd för att bygga med jhbuild och flatpak-exekveringsmiljöer</li>
  </ul>
 ne: >-
  <p>बिल्डर लागि एक सक्रिय रुपमा विकसित विकास विकास वातावरण हो। यसले आवश्यक जिनोम टेक्नोलोजीहरू जस्तै GTK +, GLib, र जिनोम
  एपिआईहरूको लागि एकीकृत समर्थन जोड्दछ जुन कुनै पनि विकासकर्ताले सङ्कलन गर्नेछ, जस्तै सिन्ट्याक्स हाइलाइटिङ र स्निपेटहरू।</p>

  <p>तपाईं हरेक छ महिनामा जिनोम को प्रत्येक नयाँ रिलीज संग बिल्डरको अनुमानित रिलीजहरूमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ।</p>

  <p>विशेषता:</p>

  <ul>
   <li>धेरै भाषाहरूको लागि सिन्ट्याक्स हाइलाइटिङमा निर्मित</li>
   <li>स्वत: उपकरण, कार्गो, सिमेक, मेसोन, बनाउनुहोस्, र PHPize सँग एकीकरण</li>
   <li>क्ल्याङ्ग आधारित स्वत: पूरा, सिद्ध हाइलाइटिङ, र निदान</li>
   <li>पायथोनमा आधारित स्वत: पूरा, अर्थशास्त्र हाइलाइटिङ, र निदान</li>
   <li>सि, पायथोन, भाला, and एक्सएमएल को लागी स्वत: इन्डेन्टेशन समर्थन</li>
  </ul>
 hu: >-
  <p>Az Építő egy folyamatosan fejlesztett integrált fejlesztői környezet a GNOME-hoz. Egyesíti az alapvető GNOME technológiák
  – mint a GTK+, GLib és a GNOME API-k – integrált támogatását, olyan funkciókkal, melyeket minden fejlesztő értékel, mint
  a szintaxiskiemelés és a töredékek kezelése.</p>

  <p>Támaszkodhat az Építő kiszámíthatóan, a GNOME minden új kiadásával hat havonta megjelenő kiadásaira.</p>

  <p>Funkciók:</p>

  <ul>
   <li>Beépített szemantikus kiemelés számos nyelvhez</li>
   <li>Egymás melletti kódszerkesztők</li>
   <li>Git integráció</li>
   <li>Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make és PHPize integráció</li>
   <li>Clang-alapú automatikus kiegészítés, szemantikus kiemelés, és diagnosztika</li>
   <li>Python-alapú automatikus kiegészítés, szemantikus kiemelés, és diagnosztika</li>
   <li>Vala-alapú automatikus kiegészítés, szemantikus kiemelés, és diagnosztika</li>
   <li>Automatikus behúzás támogatása C, Python, Vala és XML nyelvekhez</li>
   <li>HTML, Markdown, reStructuredText és Sphinx élő előnézet</li>
   <li>Válaszható Vim-stílusú szerkesztés</li>
   <li>Egy integrált szoftverprofilozó a natív alkalmazásokhoz</li>
   <li>Egy integrált hibakereső a natív alkalmazásokhoz</li>
   <li>Támogatás jhbuild és flatpack futtatókörnyezettel történő összeállításhoz</li>
  </ul>
 ca: >-
  <p>Constructor és un entorn de desenvolupament integrat actiu desenvolupat per GNOME. Combina el suport integrat per a
  tecnologies GNOME essencials, com ara GTK +, GLib i l&apos;API de GNOME APIs amb característiques que qualsevol desenvolupador
  apreciarà, com el ressaltat de sintaxi i els fragments.</p>

  <p>Podeu confiar en versions previsibles de Constructor amb cada nova versió de GNOME cada sis mesos.</p>

  <p>Característiques:</p>

  <ul>
   <li>Construït amb ressaltat de sintaxi per molts llenguatges</li>
   <li>Editors de codi en paral·lel</li>
   <li>Integració amb Git</li>
   <li>Integració amb Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make, i PHPize</li>
   <li>Autocompleció usant Clang, ressaltat semàntic, i diagnòstics</li>
   <li>Autocompleció usant Python, ressaltat semàntic, i diagnòstics</li>
   <li>Autocompleció usant Vala i diagnòstics</li>
   <li>Suport a l&apos;auto-sagnat per a C, Python, Vala, i XML</li>
   <li>HTML, Markdown, reStructuredText, i previsualització en directe de Sphinx</li>
   <li>Edició opcional amb l&apos;estil de Vim</li>
   <li>Un gestor de perfils de programari integrat per a aplicacions natives</li>
   <li>Un depurador integrat per a aplicacions natives</li>
   <li>Suportat per construir amb jhbuild i temps d&apos;execució flatpak</li>
  </ul>
 zh_TW: >-
  <p>Builder 是 積極開發的 GNOME 整合式開發環境。它結合 GTK +、Glib 和 GNOME API 等基本的 GNOME 技術整合的支援,以及任何開發人員都讚賞,像語法標示和文字片段的功能。</p>

  <p>您可以預期 Builder 會隨著 GNOME 每六個月的更新周期推出新的釋出版本。</p>

  <p>功能:</p>

  <ul>
   <li>內建許多語言的語法標示</li>
   <li>同步程式碼編輯器</li>
   <li>整合 Git</li>
   <li>基於 Clang 的自動補齊、語義標示和診斷</li>
   <li>基於 Python 的自動補齊、語義標示和診斷</li>
   <li>基於 Vala 的自動補齊和診斷</li>
   <li>C、Python、Vala 和 XML 的自動縮排支援</li>
   <li>選用的 Vim-風格式編輯</li>
   <li>對原生應用程式整合的軟體效能分析器</li>
  </ul>
 nl: >-
  <p>Builder is een geïntegreerde ontwikkelomgeving voor Gnome die actief ontwikkeld wordt. Het combineert geïntegreerde
  ondersteuning voor essentiële Gnome-technologieën zoals GTK+, GLib en Gnome API&apos;s met functies die elke ontwikkelaar
  zal waarderen, zoals syntax-markeringen en snippets.</p>

  <p>U kunt vertrouwen op regelmatige uitgaven van Builder tezamen met elke nieuwe uitgave van Gnome, elke zes maanden.</p>

  <p>Functies:</p>

  <ul>
   <li>Ingebouwde syntax-markering voor veel talen</li>
   <li>Code-editors naast elkaar</li>
   <li>Integratie met Git</li>
   <li>Integratie met Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make, en PHPize</li>
   <li>Clang-gebaseerd automatisch aanvullen, semantisch markeren, en bevindingen tonen</li>
   <li>Python-gebaseerd automatisch aanvullen, semantisch markeren, en bevindingen tonen</li>
   <li>Vala-gebaseerd automatisch aanvullen en bevindingen tonen</li>
   <li>Ondersteuning voor automatisch inspringen voor C, Python, Vala en XML</li>
   <li>HTML, Markdown en reStructuredText, en Sphinx live-voorbeeldweergave</li>
   <li>Optioneel bewerken in Vim-stijl</li>
   <li>Een geïntegreerde software-profiler voor native toepassingen</li>
   <li>Een geïntegreerde debugger voor native toepassingen</li>
   <li>Ondersteuning voor compileren met jhbuild- en flatpak-runtimes</li>
  </ul>
 lt: >-
  <p>Kūrėjas yra aktyviai kuriama integruota kūrimo aplinka GNOME darbalaukiui. Ji sujungia integruotą palaikymą pagrindinėms
  GNOME technologijoms, tokioms kaip GTK+, GLib ir GNOME API su savybėmis, kurios patiks kūrėjui, pavyzdžiui sintaksės paryškinimu
  bei iškarpomis.</p>

  <p>Galite tikėtis nuspėjamų Kūrėjo leidimų su kiekvienu GNOME leidimu kas šešis mėnesiu.</p>

  <p>Savybės:</p>

  <ul>
   <li>Integruotas sintaksės paryškinimas daugeliui kalbų</li>
   <li>Kodo redaktoriai vienas šalia kito</li>
   <li>Integracija su Git</li>
   <li>Integracija su Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make ir PHPize</li>
   <li>Clang pagrindo automatinis užbaigimas,semantinis paryškinimas bei diagnostikos</li>
   <li>Python pagrindo automatinis užbaigimas, semantinis paryškinimas bei diagnostikos</li>
   <li>Vala pagrindo automatinis užbaigimas bei diagnostikos</li>
   <li>Automatinės įtraukos palaikymas C, Python, Vala bei XML kalboms</li>
   <li>HTML, Markdown ir reStructuredText bei Sphinx tiesioginė peržiūra</li>
   <li>Galimas Vim stiliaus redagavimas</li>
   <li>Integruotas programinės įrangos profiliatorius savosioms programoms</li>
   <li>Integruota derintuvė savosioms programoms</li>
   <li>Palaikymas jhbuild ir Flatpak vykdymo aplinkų kūrimui</li>
  </ul>
 pl: >-
  <p>Builder to aktywnie rozwijane zintegrowane środowisko programistyczne dla projektu GNOME. Łączy ono zintegrowaną obsługę
  najważniejszych technologii GNOME, takich jak GTK+, GLib i API platformy GNOME z funkcjami, które doceni każdy programista,
  takimi jak wyróżnianie elementów składni i wstawki.</p>

  <p>Builder jest wydawany co sześć miesięcy, razem z nowym wydaniem środowiska GNOME.</p>

  <p>Funkcje:</p>

  <ul>
   <li>Wbudowane wyróżnianie elementów składni w wielu językach</li>
   <li>Dwa edytory kodu obok siebie</li>
   <li>Integracja z systemem git</li>
   <li>Integracja z Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make i PHPize</li>
   <li>Automatyczne uzupełnianie, semantyczne wyróżnianie elementów składni i diagnostyka na podstawie kompilatora Clang</li>
   <li>Automatyczne uzupełnianie, semantyczne wyróżnianie elementów składni i diagnostyka na podstawie języka Python</li>
   <li>Automatyczne uzupełnianie i diagnostyka na podstawie języka Vala</li>
   <li>Automatyczne wcięcia w językach C, Python, Vala i XML</li>
   <li>Podgląd HTML, Markdown, reStructuredText i Sphinx na żywo</li>
   <li>Opcjonalna edycja w stylu programu Vim</li>
   <li>Zintegrowany profiler oprogramowania dla natywnych programów</li>
   <li>Zintegrowany debuger dla natywnych programów</li>
   <li>Obsługa budowania za pomocą JHBuild i środowisk wykonawczych Flatpak</li>
  </ul>
 lv: >-
  <p>Būvētājs ir aktīvi izstrādāta integrētā izstrādes vide (IDE) GNOME sistēmai. Tā apvieno integrētu atbalstu būtiskajam
  GNOME tehnoloģijām, piemēram, GTK+, GLib, un GNOME API, ar iespējām, ko novērtēs katrs programmatūras izstrādātājs, piemēram,
  sintakses izcelšana un fragmenti.</p>

  <p>Jūs varat paļautie uz paredzamajiem Būvētāja laidieniem, ar katru jauno GNOME laidienu katrus sešus mēnešus.</p>

  <p>Iespējas:</p>

  <ul>
   <li>Iebūvēta sintakses izcelšana daudzām valodām</li>
   <li>Sānu-pie-sāna koda redaktori</li>
   <li>Integrācija ar Git</li>
   <li>Integrācija ar Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make un PHPize</li>
   <li>Uz Clang balstīta automātiskā pabeigšana, semantikas izcelšana un diagnostika</li>
   <li>Uz Python balstīta automātiskā pabeigšana, semantikas izcelšana un diagnostika</li>
   <li>Uz Vala balstīta automātiskā pabeigšana un diagnostika</li>
   <li>Automātisko atkāpju atbalsts C, Python, Vala, un XML</li>
   <li>HTML, Markdown, reStructuredText un Sphinx dzīvais priekšskatījums</li>
   <li>Pieejama Vim stila rediģēšana</li>
   <li>Integrēts programmatūras profilētājs vietējām lietotnēm</li>
   <li>Integrēts atkļūdotājs vietējām lietotnēm</li>
   <li>Atbalsts būvēšanai ar jhbuild un flatpak izpildlaiku</li>
  </ul>
 el: >-
  <p>Χαρακτηριστικά:</p>

  <ul>
   <li>Ενσωματωμένη επισήμανση σύνταξης για αρκετές γλώσσες</li>
   <li>Ενσωμάτωση με Git</li>
   <li>Αυτόματη συμπλήρωση, σημασιολογική επισήμανση και διαγνωστικά βασισμένα στο Clang</li>
   <li>Αυτόματη συμπλήρωση, σημασιολογική επισήμανση και διαγνωστικά βασισμένα στη Python</li>
   <li>Αυτόματη συμπλήρωση και διαγνωστικά βασισμένα στο Vala</li>
   <li>Αυτόματη προσθήκη εσοχής για C, Python, Vala, και XML</li>
   <li>Προαιρετικό στυλ επεξεργασίας με βάση το Vim</li>
  </ul>
 id: >-
  <p>Builder merupakan Integrated Development Environment yang aktif dikembangkan untuk GNOME. Ini menggabungkan dukungan
  terintegrasi untuk teknologi GNOME yang penting seperti GTK+, GLib, dan API GNOME dengan fitur yang setiap pengembang
  akan mengapresiasi, seperti sintaks dan potongan.</p>

  <p>Anda dapat mengandalkan rilis berkala Builder dengan setiap rilis baru GNOME setiap enam bulan.</p>

  <p>Fitur:</p>

  <ul>
   <li>Penyorotan sintaks bawaan untuk banyak bahasa</li>
   <li>Penyunting kode bersisian</li>
   <li>Integrasi dengan Git</li>
   <li>Integrasi dengan Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make, dan PHPize</li>
   <li>Pelengkapan otomatis, penyorotan semantik, dan diagnostik berbasis Clang</li>
   <li>Pelengkapan otomatis, penyorotan semantik, dan diagnostik berbasis Python</li>
   <li>Pelengkapan otomatis dan diagnostik berbasis Vala</li>
   <li>Dukungan indentasi otomatis untuk C, Python, Vala, dan XML</li>
   <li>Pratinjau langsung HTML, Markdown, dan reStructuredText, dan Sphinx</li>
   <li>Penyuntingan gaya Vim opsional</li>
   <li>Profiler perangkat lunak terpadu untuk aplikasi native</li>
   <li>Pengawakutu terpadu untuk aplikasi native</li>
   <li>Dukungan untuk membangun dengan jhbuild dan flatpak runtimes</li>
  </ul>
 eo: >-
  <p>Konstruilo estas aktive verkita programada medio por GNOME. Ĝi kombinas integritan subtenon por havendaj GNOME teĥnikaroj
  kiel GTK+, GLib, kaj GNOME API-oj kun funkcioj, kiujn ĉiu programisto aprezos, kiel sintaksa emfazado kaj fragmentoj.</p>

  <p>Vi povas konfidi antaŭdireblajn eldonojn de Konstruilo kun ĉiu nova eldono de GNOME ĉiujn ses monatojn.</p>

  <p>Funkcioj:</p>

  <ul>
   <li>Integrita sintaksa emfazado por multe da lingvoj</li>
   <li>Flankalfklankaj kodaj redaktikoj</li>
   <li>Integrigo kun Git</li>
   <li>Integrigo kun Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make, kaj PHPize</li>
   <li>Clang-bazita aŭtomata kompletigo, sintaksa emfazado, kaj diagnozo</li>
   <li>Python-bazita aŭtomata kompletigo, sintaksa emfazado, kaj diagnozo</li>
   <li>Vala-bazita aŭtomata kompletigo kaj diagnozo</li>
   <li>Aŭtomata deŝova subteno por C, Python, Vala, kaj XML</li>
   <li>Senpera antaŭrigardo por HTML, Markdown, reStructuredText, kaj Sphinx</li>
   <li>Malnepra Vim redaktmaniero</li>
   <li>Integrita programara profililo por indiĝenaj aplikaĵoj</li>
   <li>Integrita sencimigilo por indiĝenaj aplikaĵoj</li>
   <li>Subteno por konstrui kun jhbuild kaj flatpak rultempaj medioj</li>
  </ul>
 ro: >-
  <p>Builder este un mediu de dezvoltare integrat dezvoltat activ pentru GNOME. Acesta combină suportul integrat pentru
  tehnologii GNOME esențiale cum ar fi GTK+, GLib și API-uri GNOME cu funcționalități care vor fi apreciate de orice dezvoltator,
  precum evidențierea sintaxei și blocuri de cod.</p>

  <p>Puteți să vă bazați pe lansări predictibile ale Builder cu fiecare nouă lansare a GNOME odată la șase luni.</p>

  <p>Funcționalități:</p>

  <ul>
   <li>Evidențiere de sintaxă încorporată pentru multe limbaje</li>
   <li>Editoare de cod alăturate</li>
   <li>Integrare cu Git</li>
   <li>Integrare cu Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make, și PHPize</li>
   <li>Completare automată, evidențiere semantică și diagnosticare bazate pe Clang</li>
   <li>Completare automată, evidențierea semanticii, și diagnosticări bazate pe Python</li>
   <li>Completare automată și diagnosticări bazate pe Vala</li>
   <li>Suport pentru indentare automată pentru C, Python, Vala, și XML</li>
   <li>Previzualizare în direct de HTML, Markdown, și reStructuredText, și Sphinx</li>
   <li>Editare optimă în stilul Vim</li>
   <li>Profiler de software integrat pentru aplicații native</li>
   <li>Un depanator integrat pentru aplicații native</li>
   <li>Suport pentru generare cu executări jhbuild și flatpak</li>
  </ul>
 pt: >-
  <p>Construtor é um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) em desenvolvimentoativo. Combina suporte integrado para
  tecnologias GNOME essenciais tal como o GTK+, GLib, e as GNOME APIs com características que qualquer programador irá apreciar,
  como snippets e realce de sintaxe.</p>

  <p>Pode contar com novos lançamentos do Construtor a cada novo lançamento do GNOME, cada seis meses.</p>

  <p>Características:</p>

  <ul>
   <li>Crie com realce de sintaxe para muitas linguagens</li>
   <li>Editores de código lado-a-lado</li>
   <li>Integração com Git</li>
   <li>Conclusão automática baseada em Clang, realce semântico, e diagnósticos</li>
   <li>Conclusão automática baseada em Python, realce semântico, e diagnósticos</li>
   <li>Conclusão automática baseada em Vala e diagnósticos</li>
   <li>Suporte de auto indentação para C, Python, Vala e XML</li>
   <li>Edição estilo-Vim opcional</li>
   <li>Um perfil integrado de programas para programas nativos</li>
  </ul>
 es: >-
  <p>Builder es un entorno de desarrollo integrado para GNOME gestionado activamente. Combina soporte integrado para las
  tecnologías esenciales de GNOME, tales como GTK+, GLib y las API de GNOME con características que cualquier desarrollador
  apreciará, como el resaltado de sintaxis y los fragmentos.</p>

  <p>Puede apoyarse en las publicaciones previstas de Builder con cada nueva versión de GNOME cada seis meses.</p>

  <p>Características:</p>

  <ul>
   <li>Resaltado de sintaxis integrado para muchos lenguajes</li>
   <li>Editores de código de lado a lado</li>
   <li>Integración con Git</li>
   <li>Integración con Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make, y PHPize</li>
   <li>Completado automático basado en Clang, resaltado semántico y diagnósticos</li>
   <li>Completado automático basado en Python, resaltado semántico y diagnósticos</li>
   <li>Completado automático basado en Vala y diagnósticos</li>
   <li>Soporte de sangrado automático para C, Python, Vala y XML</li>
   <li>HTML, marcado, reStructuredText y vista previa en directo de Sphinx</li>
   <li>Edición estilo Vim opcional</li>
   <li>Un perfilador de software integrado para aplicaciones nativas</li>
   <li>Un depurador integrado para aplicaciones nativas</li>
   <li>Soporte para construir con jhbuild y rutinas de Flatpak</li>
  </ul>
 gl: >-
  <p>Builder é un Contorno de Desenvolvemento Integrado desenvolto activamente para GNOME. Combina a asistencia integrada
  para as tecnoloxías esenciais de GNOME como GTK+, GLib e as APIs de GNOME con características que calquera desenvolvedor
  pode apreciar, como o realzado de sintaxe e os fragmentos.</p>

  <p>Pode confiar nas publicacións preditivas de Builder con cada nova publicación de GNOME cada seis meses.</p>

  <p>Características:</p>

  <ul>
   <li>Construído con realzado de sintaxe para moitos idiomas</li>
   <li>Editores de código un ao caron de outro</li>
   <li>Integración con Git</li>
   <li>Integración con Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make e PHPize</li>
   <li>Autocompletado baseado en Clan, realzado semántico e diagnósticos</li>
   <li>Autocompletado baseado en Python, realzado semántico e diagnósticos</li>
   <li>Autocompletado baseado en Vala e diagnósticos</li>
   <li>Compatibilidade de autosangrado para C, Python, Vala e XML</li>
   <li>Vista previa en vivo para HTML, Markdown, reStructuredText e Sphinx</li>
   <li>Editado opcional de estilo Vim</li>
   <li>Un perfilador de software integrado para aplicativos nativos</li>
   <li>Un perfilador integrado para aplicativos nativos</li>
   <li>Compatibilidade para construír con ambientes de execución jhbuild e flatpak</li>
  </ul>
 ru: >-
  <p>Builder является активно развиваемой интегрированной средой разработки для GNOME. Приложение сочетает в себе встроенную
  поддержку основных технологий GNOME таких как GTK+, Glib и GNOME APIs, с функциями которые оценит любой разработчик, такими
  как подсветка синтаксиса и автодополнение фрагментов текста.</p>

  <p>Вы можете рассчитывать на постоянные выпуски приложения Builder с новым выпуском GNOME каждые шесть месяцев.</p>

  <p>Особенности:</p>

  <ul>
   <li>Встроенная подсветка синтаксиса для многочисленных языков</li>
   <li>Многооконный редактор кода</li>
   <li>Интеграция с Git</li>
   <li>Автодополнение на основе Clang, семантическая подсветка, и диагностика</li>
   <li>Автодополнение на основе Python, семантическая подстветка, и диагностика</li>
   <li>Автодополнение на основе Vala и диагностика</li>
   <li>Поддержка автоматических отступов для C, Python, Vala, и XML</li>
   <li>Опциональное редактирование в стиле Vim</li>
   <li>Интегрированное программное обеспечение профайлера для собственных приложений</li>
  </ul>
 cs: >-
  <p>Builder je aktivně vyvíjené integrované vývojové prostředí pro GNOME. Kombinuje podporu pro základní technologie GNOME
  jako jsou GTK+, GLib a GNOME API a obsahuje funkce, jako je zvýrazňování syntaxe a útržky, které ocení každý vývojář.</p>

  <p>Můžete spoléhat na předvídatelná vydání Builderu s každou novou verzí GNOME, která vychází každých šest měsíců.</p>

  <p>Funkce:</p>

  <ul>
   <li>Vestavěné zvýrazňování syntaxe pro řadu jazyků</li>
   <li>Více editorů kódu vedle sebe</li>
   <li>Integrace s Git</li>
   <li>Integrace s Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make a PHPize</li>
   <li>Automatické dokončování, zvýrazňování sémantiky a diagnostika překladačem Clang</li>
   <li>Automatické dokončování, zvýrazňování sémantiky a diagnostika interpretem Python</li>
   <li>Automatické dokončování a diagnostika překladačem Vala</li>
   <li>Podpora automatického odsazování pro C, Python, Vala a XML</li>
   <li>Živé náhledy HTML, Markdown, reStructuredText a Sphinx</li>
   <li>Volitelné editování ve stylu Vim</li>
   <li>Integrovaný softwarový profiler pro nativní aplikace</li>
   <li>Integrovaný ladicí program pro nativní aplikace</li>
   <li>Podpora pro sestavování pomocí jhbuild a běhového prostředí Flatpak</li>
  </ul>
 tr: >-
  <p>Builder, GNOME için aktif olarak geliştirilen Tümleşik Geliştirme Ortamıdır. GTK+, GLib ve GNOME API’leri gibi başlıca
  GNOME teknolojileri için tümleşik destek ile sözdizimi vurgulama ve kod parçaları gibi her geliştiricinin işine yarayacak
  özellikleri birleştirir.</p>

  <p>Her altı ayda bir GNOME’un yeni sürümüyle birlikte Builder’ın da yeni bir sürümü çıkacağından emin olabilirsiniz.</p>

  <p>Özellikler:</p>

  <ul>
   <li>Birçok dil için tümleşik sözdizimi vurgulama</li>
   <li>Yan yana kod düzenleyiciler</li>
   <li>Git tümleştirmesi</li>
   <li>Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make ve PHPize ile entegrasyon</li>
   <li>Clang temelli kendiliğinden tamamlama, anlamsal vurgulama ve tanılama</li>
   <li>Python temelli kendiliğinden tamamlama, anlamsal vurgulama ve tanılama</li>
   <li>Vala temelli kendiliğinden tamamlama ve tanılama</li>
   <li>C, Python, Vala ve XML için kendiliğinden girintileme desteği</li>
   <li>HTML, Markdown, ve reStructuredTest, ve Sphinx canlı ön izleme</li>
   <li>İsteğe bağlı Vim-tarzı düzenleme</li>
   <li>Yerli uygulamalar için tümleşik yazılım profilleyici</li>
   <li>Yerli uygulamalar için tümleşik hata ayıklayıcısı</li>
   <li>Flatpak çalışma zamanları ve jhbuild ile inşa desteği</li>
  </ul>
 kk: >-
  <p>Мүмкіндіктері:</p>

  <ul>
   <li>Git жүйесімен интеграция</li>
   <li>Clang негізіндегі автотолықтыру, семантикалық түспен ерекшелеу және диагностика</li>
   <li>Python негізіндегі автотолықтыру, семантикалық түспен ерекшелеу және диагностика</li>
   <li>Vala негізіндегі автотолықтыру, семантикалық түспен ерекшелеу және диагностика</li>
   <li>C, Python, Vala және XML үшін автошегіну қолдауы</li>
  </ul>
 oc: >-
  <p>Builder es un environament de desvolopament per GNOME activament desvolopat. Combina una presa en carga integrada per
  las tecnologias GNOME essencialas talas coma GTK+, GLib e las API GNOME amb de foncionalitats qu&apos;agradarà a tot desvolopaire,
  coma la coloracion sintaxica e los extraits de còdi.</p>

  <p>Builder seguís lo cicle de publicacion de GNOME amb de novèlas versions a cada sièis meses.</p>

  <p>Foncionalitats :</p>

  <ul>
   <li>Coloracion sintaxica integrada per fòrça lengatges</li>
   <li>Editor de còdi de còsta</li>
   <li>Integracion amb Git</li>
   <li>Integracion amb Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make e PHPize</li>
   <li>Complecion automatica, coloracion semantica e diagnostics basats sus Clang</li>
   <li>Complecion automatica, coloracion semantica e diagnostics basats sus Python</li>
   <li>Complecion automatica e diagnostics basats sus Vala</li>
   <li>Indentacion automatica per C, Python, Vala e XML</li>
   <li>Apercebut per HTML, Markdown, reStructuredText e Sphinx</li>
   <li>Edicion a la manièra de vim en opcion</li>
   <li>Un logicial de perfilatge integrat per las aplicacions nativas</li>
   <li>Un desbugador integrat per las aplicacions nativas</li>
   <li>Presa en carga per la construccion d’executables amb jhbuild e Flatpak</li>
  </ul>
 da: >-
  <p>Builder er et integreret udviklingsmiljø til GNOME som udvikles aktivt. Builder kombinerer integreret understøttelse
  af essentielle GNOME-teknologier såsom GTK+, Glib og GNOME-API&apos;er med funktioner som udviklere vil have brug for
  såsom syntaksfremhævning og tekststumper.</p>

  <p>Du kan regne med at nye versioner af Builder udkommer jævnligt sammen med GNOME hver sjette måned.</p>

  <p>Funktioner:</p>

  <ul>
   <li>Indbygget syntaksfremhævning af mange sprog</li>
   <li>Koderedigering side om side</li>
   <li>Integration med Git</li>
   <li>Integration med Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make og PHPize</li>
   <li>Clang-baseret autofuldførelse, semantisk fremhævning og diagnostik</li>
   <li>Pythonbaseret autofuldførelse, semantisk fremhævning og diagnostik</li>
   <li>Vala-baseret autofuldførelse og diagnostik</li>
   <li>Understøttelse for autoindrykning i C, Python, Vala og XML</li>
   <li>HTML, Markdown og reStructuredText, samt Sphinx live-forhåndsvisning</li>
   <li>Valgfri Vim-redigeringstilstand</li>
   <li>Integreret softwareprofilering til platformsspecifikke programmer</li>
   <li>En integreret fejlsøger til platformsspecifikke programmer</li>
   <li>Understøttelse for kompilering med jhbuild og flatpak-runtime</li>
  </ul>
 it: >-
  <p>Builder è un IDE per GNOME in continua evoluzione. Racchiude il supporto per le tecnologie GNOME essenziali come GTK+,
  GLib e le API di GNOME oltre a molte funzionalità apprezzate dagli sviluppatori (evidenziazione della sintassi e snippet).</p>

  <p>Una nuova versione di Builder viene rilasciata assieme a GNOME ogni sei mesi.</p>

  <p>Caratteristiche:</p>

  <ul>
   <li>Evidenziazione della sintassi per molti linguaggi di programmazione</li>
   <li>Editor di testo affiancati</li>
   <li>Integrazione con git</li>
   <li>Integrazione con autotools, Cargo, CMake, Meson, Make a PHPize</li>
   <li>Completamento automatico, evidenziazione semantica e diagnostica basati su clang</li>
   <li>Completamento automatico, evidenziazione semantica e diagnostica basati su Python</li>
   <li>Completamento automatico e diagnostica basati su Vala</li>
   <li>Rientro automatico del codice per C, Python, Vala e XML</li>
   <li>Anteprime per HTML, Markdown, reStructuredText e Sphinx</li>
   <li>Modifica in stile vim (opzionale)</li>
   <li>Un profiler integrato per applicazioni native</li>
   <li>Un debugger integrato per applicazioni native</li>
   <li>Supporto per la compilazione con jhbuild e flatpack</li>
  </ul>
 ko: >-
  <p>빌더는 활발하게 개발 중인 그놈용 통합 개발 환경입니다. 빌더는 GTK+, GLib, 그놈 API와 같은 주요 그놈 기술을 통합합니다. 또 모든 개발자가 좋아할 만한 구문 강조나 스니핏 같은 기능도 있습니다.</p>

  <p>6개월마다 그놈의 새 릴리스가 나올 때마다 빌더가 새로 릴리스될 예정입니다.</p>

  <p>기능:</p>

  <ul>
   <li>여러가지 언어에 대한 구문 분석 내장</li>
   <li>나란히 좌우로 표시되는 코드 편집기</li>
   <li>깃 연동</li>
   <li>오토툴즈, cargo, cmake, meson, make, PHPize 통합 기능</li>
   <li>Clang 기반 자동 완성, 구문 강조, 진단 기능</li>
   <li>파이썬 기반 자동 완성, 구문 강조, 진단 기능</li>
   <li>Vala 기반 자동 완성, 진단 기능</li>
   <li>C, 파이썬, Vala, XML용 자동 들여쓰기 기능</li>
   <li>HTML, 마크다운, 리스트럭쳐드텍스트, 스핑크스 라이브 미리보기</li>
   <li>VIM 방식 편집 기능 옵션</li>
   <li>네이티브 앱용 통합 소프트웨어 프로파일러</li>
   <li>네이티브 앱용 통합 디버거</li>
   <li>jhbuild 및 flatpak 런타임 빌드 기능</li>
  </ul>
 fur: >-
  <p>Funzionalitâts:</p>

  <ul>
   <li>Integrazion cun Git</li>
  </ul>
 pt_BR: >-
  <p>O Builder é um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) para o GNOME, com desenvolvimento ativo. Ele combina suporte
  integrado às principais tecnologias do GNOME como o GTK+, GLib, e APIs do GNOME com recursos que qualquer desenvolvedor
  irá apreciar, como realce de sintaxe e trechos de código.</p>

  <p>Você pode contar com lançamentos predizíveis do Builder a cada seis meses, quando ocorrem novos lançamentos do GNOME.</p>

  <p>Características:</p>

  <ul>
   <li>Realce de sintaxe embarcado para muitas linguagens</li>
   <li>Editores de código lado a lado</li>
   <li>Integração com Git</li>
   <li>Integração com Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make e PHPize</li>
   <li>Autocompletamento baseado em Clang, realce semântico e diagnósticos</li>
   <li>Autocompletamento baseado em Python, realce semântico e diagnósticos</li>
   <li>Autocompletamento baseado em Vala, realce semântico e diagnósticos</li>
   <li>Suporte a recuo automático para C, Python, Vala e XML</li>
   <li>HTML, Markdown e reStructuredText, e visualização em tempo real de Sphinx</li>
   <li>Edição opcional em estilo do Vim</li>
   <li>Um perfilador de software integrado para aplicativos nativos</li>
   <li>Um depurador integrado para aplicativos nativos</li>
   <li>Suporte a compilação com runtime do flatpak e do jhbuild</li>
  </ul>
 de: >-
  <p>Builder ist eine aktiv entwickelte integrierte Entwicklungsumgebung für GNOME. Es kombiniert eingebaute Unterstützung
  für grundlegende GNOME-Technologien, wie GTK+, GLib und GNOME-APIs mit Funktionsmerkmalen, die jeder Entwickler zu schätzen
  weiß, wie Syntax-Hervorhebung und die Nutzung von Textschnipseln.</p>

  <p>Sie können sich alle sechs Monate auf planmäßige Freigaben von Builder mit jeder neuen Freigabe von GNOME verlassen.</p>

  <p>Funktionen:</p>

  <ul>
   <li>Eingebaute Syntax-Hervorhebung für viele Sprachen</li>
   <li>Nebeneinander angeordnete Code-Editoren</li>
   <li>Integration von Git</li>
   <li>Integration von Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make und PHPize</li>
   <li>Clang-basierte Autovervollständigung, semantische Hervorhebung und Fehlerdiagnose</li>
   <li>Python-basierte Autovervollständigung, semantische Hervorhebung und Fehlerdiagnose</li>
   <li>Vala-basierte Autovervollständigung und Fehlerdiagnose</li>
   <li>Unterstützung für automatische Einrückungen in C, Python, Vala und XML</li>
   <li>Live-Vorschau für HTML, Markdown, reStructuredText und Sphinx</li>
   <li>Optionale Bearbeitung im Vim-Stil</li>
   <li>Ein integrierter Software-Profiler für native Anwendungen</li>
   <li>Ein integrierter Debugger für native Anwendungen</li>
   <li>Unterstützung für Erstellung mit JHbuild- und Flatpak-Laufzeitumgebungen</li>
  </ul>
 en_GB: >-
  <p>Builder is an actively developed Integrated Development Environment for GNOME. It combines integrated support for essential
  GNOME technologies such as GTK+, GLib, and GNOME APIs with features that any developer will appreciate, like syntax highlighting
  and snippets.</p>

  <p>You can rely on predictable releases of Builder with each new release of GNOME every six months.</p>

  <p>Features:</p>

  <ul>
   <li>Built in syntax highlighting for many languages</li>
   <li>Side-by-side code editors</li>
   <li>Integration with Git</li>
   <li>Integration with Autotools, Cargo, CMake, Meson, Make, and PHPize</li>
   <li>Clang based auto-completion, semantic highlighting, and diagnostics</li>
   <li>Python based auto-completion, semantic highlighting, and diagnostics</li>
   <li>Vala based auto-completion and diagnostics</li>
   <li>Auto indentation support for C, Python, Vala, and XML</li>
   <li>HTML, Markdown, and reStructuredText, and Sphinx live preview</li>
   <li>Optional Vim-style editing</li>
   <li>An integrated software profiler for native applications</li>
   <li>An integrated debugger for native applications</li>
   <li>Support for building with jhbuild and flatpak runtimes</li>
  </ul>
 sr@latin: >-
  <p>Graditelj je integrisano razvojno okruženje za Gnom koje se aktivno razvija. Ono sadrži ugrađenu podršku za osnovne
  Gnomove tehnologije kao što su GTK+, Glib i Gnomove API-je sa mogućnostima kao što su isticanje koda i isečci koda, koje
  će svaki programer ceniti.</p>

  <p>Možete se osloniti na predvidljiva nova izdanja Graditelja koja možete dobiti svakim izlaskom novog Gnoma, na svakih
  šest meseci.</p>

  <p>Mogućnosti:</p>

  <ul>
   <li>Ugrađeno isticanje sintakse za dosta jezika</li>
   <li>Uporedni uređivači koda</li>
   <li>Usklađenost sa Gitom</li>
   <li>Ugrađena podrška za Auto-alatke, Kargo (Cargo), Si-mejk (Cmake), Mezon (Meson), Mejk (Make) i Pi-Ejč-Pajz (PHPize)</li>
   <li>Samodovršavanje, semantičko isticanje i dijagnostika preko Ce-langa</li>
   <li>Samodovršavanje, semantičko isticanje i dijagnostika preko Pajtona</li>
   <li>Samodovršavanje i dijagnostika preko Vale</li>
   <li>Samostalno uvlačenje za Ce, Pajton, Vala i Iks-ML jezike</li>
   <li>Živi pretpregled za HTML, Markdaun, restrukturisani tekst i Sfingu (Sphinx)</li>
   <li>Izborno Vim uređivanje</li>
   <li>Ugrađeni profilator programa za računarske programe</li>
   <li>Ugrađeni popravljač grešaka za računarske programe</li>
   <li>Podrška za izgradnju sa jhbuild i fletpek izvršnim okruženjima</li>
  </ul>
 fi: >-
  <p>Ominaisuudet:</p>

  <ul>
   <li>Sisäänrakennettu korostus monille kielille</li>
   <li>Vierekkäin olevat koodimuokkaimet</li>
   <li>Integraatio Gitiin</li>
   <li>Automaattinen sisennystuki C:lle, Pythonille, Valalle ja XML:lle</li>
   <li>Valinnainen Vim-tyylinen muokkaus</li>
  </ul>
ProjectGroup: GNOME
ProjectLicense: GPL-3.0+ and GPL-2.0+ and LGPL-3.0+ and LGPL-2.0+ and MIT
Categories:
- Development
- IDE
Keywords:
 he:
 - בנייה
 - פיתוח
 - סביבת עבודה משולבת
 - IDE
 - Builder
 - קוד
 - תכנות
 ja:
 - Build
 - Develop
 - ビルド
 - 開発
 zh_CN:
 - 构建
 - 开发
 - Build
 - Develop
 sk:
 - Vývoj, zostav
 - ' programov'
 sl:
 - Izgradnja
 - Razvoj
 fr:
 - Construire
 - Développer
 C:
 - Build
 - Develop
 sr:
 - Build
 - Develop
 - програмирање
 - развој
 - девелоп
 - градитељ
 - билдер
 - programiranje
 - razvoj
 - develop
 - graditelj
 - bilder
 ca:
 - Construeix
 - Desenvolupa
 sv:
 - Bygg
 - Utveckla
 hu:
 - Építés
 - Összeállítás
 - Fejlesztés
 nl:
 - Build
 - Develop
 - Compileren
 - Ontwikkelen
 zh_TW:
 - Build
 - Develop
 - 組建
 - 開發
 lt:
 - Kurti
 - Plėtoti
 - Vystyti
 lv:
 - Būvēt
 - Izstrādāt
 pl:
 - Budowanie
 - Buduj
 - Zbuduj
 - Programowanie
 - Programuj
 - Zaprogramuj
 - Zintegrowane
 - środowisko
 - programistyczne
 - IDE
 el:
 - Build
 - Develop
 - ανάπτυξη
 - δόμηση
 id:
 - Bangun
 - Kembangkan
 cs:
 - sestavit
 - sestavení
 - vývoj
 eo:
 - Konstrui
 - Programi
 - Verki
 ro:
 - Build
 - Develop
 - Generare
 - Dezvoltare
 - Generează
 - Dezvoltă
 gl:
 - Construír
 - Desenvolver
 es:
 - Construir
 - Desarrollar
 pt:
 - Construir
 - Desenvolver
 - Programar
 ru:
 - Build
 - Develop
 tr:
 - İnşa Et
 - Oluştur
 - Geliştir
 kk:
 - Құрастыру
 - Өндіру
 oc:
 - Construire
 - Desvolopar
 da:
 - Byg
 - Kompilér
 - Kompiler
 - Udvikl
 - Udvikle
 it:
 - Compila
 - Crea
 - Sviluppa
 - Build
 - Dev
 ko:
 - Build
 - 빌드
 - 컴파일
 - Develop
 - 개발
 fur:
 - Build
 - Develop
 - Svilup
 - Compilâ
 de:
 - Erstellen
 - Entwickeln
 - IDE
 pt_BR:
 - Construir
 - Compilar
 - Desenvolver
 - Construtor
 en_GB:
 - Build
 - Develop
 sr@latin:
 - Build
 - Develop
 - programiranje
 - razvoj
 - develop
 - graditelj
 - bilder
 - programiranje
 - razvoj
 - develop
 - graditelj
 - bilder
 fi:
 - Build
 - Develop
 - kehitä
 - rakenna
 - koodaa
Url:
 homepage: https://wiki.gnome.org/Apps/Builder
 bugtracker: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-builder/issues
 help: https://builder.readthedocs.io
 donation: http://www.gnome.org/friends/
Icon:
 cached:
 - name: gnome-builder_org.gnome.Builder.png
  width: 48
  height: 48
 - name: gnome-builder_org.gnome.Builder.png
  width: 64
  height: 64
 - name: gnome-builder_org.gnome.Builder.png
  width: 128
  height: 128
 stock: org.gnome.Builder
 remote:
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/icons/128x128/gnome-builder_org.gnome.Builder.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - org.gnome.Builder.desktop
Provides:
 mimetypes:
 - text/x-c
 - text/x-csrc
 - text/x-changelog
 - text/x-chdr
 - text/x-c++hdr
 - text/x-python
 - application/x-python
 - application/javascript
 - application/x-javascript
 - text/x-javascript
 - text/javascript
 - text/x-js
 - text/x-shellscript
 - application/x-shellscript
 - text/x-sh
 - text/x-vala
 - text/x-makefile
 - text/x-c++
 - text/x-cpp
 - text/x-c++src
 - text/css
 - application/x-gnome-app-info
 - application/x-desktop
 - text/x-go
 - text/html
 - text/x-markdown
 - application/json
 - application/x-m4
 - application/xml
 - text/xml
 - application/x-yaml
 - text/x-sql
 - application/x-ruby
 - text/x-ruby
 - text/x-pkg-config
 - text/x-lua
 - text/x-php
 - application/x-php
 - text/x-php-source
 - application/x-php-source
 - text/x-perl
 - application/x-perl
Screenshots:
- default: true
 caption:
  ca: Accés ràpid als teus projectes
  pl: Szybki dostęp do projektów
  lt: Greitai pasiekite savo projektus
  lv: Ātri piekļūstiet saviem projektiem
  fur: Acès veloç ai tiei progjets
  pt_BR: Acesso rápido aos seus projetos
  sk: Rýchly prístup k vašim projektom
  sl: Hiter dostop do datotek projektov
  ro: Accesați rapid proiectele
  C: Quickly access your projects
  id: Secara cepat mengakses proyek Anda
  sr: Брзо приступите вашим пројектима
  gl: Acceso rápido aos seus proxectos
  tr: Projelerinize hızlıca erişin
  eo: Rapide aliri viajn projektojn
  sv: Kom snabbt åt dina dina projekt
  fr: Accédez rapidement à vos projets
  cs: Rychlý přístup k vašim projektům
  es: Acceso rápido a sus proyectos
  oc: Accedissètz rapidament a vòstres projèctes
  de: Schneller Zugriff auf alle Ihre Projekte
  en_GB: Quickly access your projects
  ko: 프로젝트에 빠르게 접근
  it: Accesso rapido dei progetti
  sr@latin: Brzo pristupite vašim projektima
  nl: Snel toegang krijgen tot uw projecten
  da: Hurtig adgang til dine projekter
  hu: A projektek gyors elérése
 thumbnails:
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-1_1248x702.png
  width: 1248
  height: 702
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-1_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-1_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-1_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-1_orig.png
  width: 2400
  height: 1350
- default: true
 caption:
  ca: Creeu projectes nous a partir d'una varietat de plantilles
  pl: Tworzenie nowych projektów z różnych szablonów
  lt: Sukurkite naujus projektus pagal įvairius šablonus
  lv: Izveidot jaunu projektu no dažādām veidnēm
  de: Ein neues Projekt aus einer Reihe von Vorlagen erstellen
  pt_BR: Crie novos projetos de uma variedade de modelos
  sk: Vytváranie nových projektov z rôznych dostupných šablón
  sl: Ustvari nov projekt s pomočjo različnih predlog
  ro: Creați proiecte noi de la o varietate de șabloane
  C: Create new projects from a variety of templates
  id: Buat proyek baru dari berbagai templat
  sr: Направите нови пројекат помоћу великог броја шаблона
  gl: Crea un novo proxecto desde varias plantillas
  tr: Çeşitli şablonlardan yeni projeler oluşturun
  eo: Krei novajn projektojn el diversaj ŝablonoj
  sv: Skapa nya projekt från en uppsjö av mallar
  fr: Créer de nouveaux projets avec de nombreux modèles
  cs: Vytváření nových projektů z různorodých šablon
  es: Crear proyectos nuevos desde una amplia variedad de plantillas
  oc: Crear de novèls projèctes amb de nombroses modèls
  en_GB: Create new projects from a variety of templates
  ko: 여러가지 서식에서 새 프로젝트를 만듭니다
  it: Creazione di nuovi progetti a partire da diversi modelli
  sr@latin: Napravite novi projekat pomoću velikog broja šablona
  nl: Nieuwe projecten aanmaken op basis van een variëteit aan sjablonen
  da: Opret nye projekter fra et udvalg af skabeloner
  hu: Új projekt létrehozása számos sablonból
 thumbnails:
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-2_1248x702.png
  width: 1248
  height: 702
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-2_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-2_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-2_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-2_orig.png
  width: 2400
  height: 1350
- default: true
 caption:
  ca: Integració amb Git per clonar els vostres projectes
  pl: Integracja z systemem git do klonowania projektów
  lt: Integracija su su Git projektų klonavimui
  lv: Integrācija ar Git, lai klonētu savus projektus
  fur: Integrazion cun Git par clonâ i tiei progjets
  pt_BR: Integração com Git para clonar seus projetos
  sk: Prepojenie s Gitom kvôli klonovaniu vašich projektov
  sl: Povezljivost z Git za kloniranje projektov
  ro: Integrare cu Git pentru a clona proiectele
  C: Integration with Git to clone your projects
  id: Integrasi dengan Git untuk mengklon proyek ANda
  sr: Усклађеност са Гитом ради клонирања ваших пројеката
  gl: Integración con Git para clonar os seus proxectos
  tr: Projelerinizi klonlamak için Git tümleşmesi
  eo: Integrigo kun Git por kloni viajn projektojn
  sv: Integration med Git för att klona dina projekt
  fr: Intégration avec Git pour cloner vos projets
  cs: Integrace se systémem Git pro rychlé klonování projektů
  es: Integración con Git para clonar sus proyectos
  oc: Integracion amb Git per clonar vòstres projèctes
  de: Integration von Git zum Klonen Ihrer Projekte
  en_GB: Integration with Git to clone your projects
  ko: 프로젝트 복제하는데 깃 연동
  it: Integrazione con Git per clonare i propri progetti
  sr@latin: Usklađenost sa Gitom radi kloniranja vaših projekata
  nl: Integratie met Git om uw projecten te klonen
  da: Integration med Git til at klone dine projekter
  hu: Git integráció a projektek klónozásához
 thumbnails:
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-3_1248x702.png
  width: 1248
  height: 702
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-3_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-3_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-3_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-3_orig.png
  width: 2400
  height: 1350
- default: true
 caption:
  ca: L'editor de codi font
  pl: Edytor kodu źródłowego
  lt: Programos kodo redaktorius
  lv: Pirmkoda redaktors
  de: Der Quellcode-Editor
  pt_BR: O editor de código-fonte
  sk: Editor zdrojového kódu
  sl: Urejevalnik izvorne kode
  ro: Editorul de cod sursă
  C: The source code editor
  id: Penyunting kode sumber
  el: Επεξεργαστής πηγαίου κώδικα
  sr: Уређивач изворног кода
  gl: O editor de código fonte
  tr: Kaynak kod düzenleyici
  eo: La fontkoda redaktilo
  sv: Källkodsredigeraren
  fr: L’éditeur de code source
  cs: Editor zdrojového kódu
  es: El editor de código fuente
  oc: L’editor de còdi font
  en_GB: The source code editor
  ko: 소스 코드 편집기
  it: Editor codice sorgente
  sr@latin: Uređivač izvornog koda
  nl: De broncode-editor
  da: Kildekoderedigeringen
  hu: A forráskód-szerkesztő
 thumbnails:
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-4_1248x702.png
  width: 1248
  height: 702
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-4_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-4_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-4_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-4_orig.png
  width: 2400
  height: 1350
- default: true
 caption:
  ca: Cerca difusa global ràpida
  pl: Szybkie globalne wyszukiwanie
  lt: Greita visuotinė neaiškių paieška
  lv: Ātra globālā aptuvenā meklēšana
  de: Schnelle, globale, fehlertolerante Suche
  pt_BR: Pesquisa aproximada global rápida
  sk: Rýchle globálne vyhľadávanie
  sl: Hitro ohlapno splošno iskanje
  ro: Căutare globală rapidă fuzzy
  C: Fast global fuzzy search
  id: Pencarian fuzzy global yang cepat
  sr: Брза глобална приближна претрага
  gl: Busca difusa global rápida
  tr: Hızlı genel bulanık arama
  eo: Rapida malloka svaga serĉo
  sv: Snabb global luddig sökning
  fr: Recherche globale floue rapide
  cs: Rychlé globální hledání s odhady
  es: Búsqueda difusa global rápida
  oc: Recèrca globala fosca rapida
  en_GB: Fast global fuzzy search
  ko: 빠른 전체 퍼지 검색
  it: Efficiente ricerca globale
  sr@latin: Brza globalna približna pretraga
  nl: Snel overal zoeken
  da: Hurtig global uskarp (fuzzy) søgning
  hu: Gyors általános fuzzy keresés
 thumbnails:
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-5_1248x702.png
  width: 1248
  height: 702
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-5_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-5_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-5_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-5_orig.png
  width: 2400
  height: 1350
- default: true
 caption:
  ca: Depura amb el depurador de GNU
  pl: Debugowanie za pomocą debugera GNU
  lt: Vykdyti su GNU derintuve
  lv: Atkļūdo ar GNU atkļūdotāju
  de: Fehlerdiagnose mit dem GNU Debugger
  pt_BR: Depuração com o depurador do GNU
  sk: Ladenie pomocou odlaďovača GNU debugger
  sl: Izvedi razhroščevanje z razhroščevalnikom GNU
  ro: Depanați cu depanatorul GNU
  C: Debug with the GNU debugger
  id: Mengawakutu dengan GNU debugger
  sr: Исправљај грешке са ГНУ-овим поправљачем грешака
  gl: Depure co GNU debugger
  tr: GNU hata ayıklayıcıyla hata ayıklayın
  eo: Sencimigi kun la GNU sencimigilo
  sv: Felsök med GNU debugger
  fr: Déboguer avec le débogueur GNU
  cs: Ladění pomocí ladicího programu GNU
  es: Depurar con el depurador de GNU
  oc: Desbugar amb lo desbugador GNU
  en_GB: Debug with the GNU debugger
  ko: GNU 디버거로 실행
  it: Debug tramite il debugger GNU
  sr@latin: Ispravljaj greške sa GNU-ovim popravljačem grešaka
  nl: Debuggen met de GNU-debugger
  da: Fejlsøg med GNU-fejlsøgeren
  hu: Hibakeresés a GNU hibakeresővel
 thumbnails:
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-6_1248x702.png
  width: 1248
  height: 702
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-6_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-6_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-6_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: org/gnome/Builder.desktop/2907805F9C3C80C1B2F39FE51914EAB4/screenshots/image-6_orig.png
  width: 2400
  height: 1350
Releases:
- version: 3.30.3
 type: stable
 unix-timestamp: 1547251200
 description:
  C: >-
   <p>Builder 3.30.3 is a bug-fix release.</p>

   <ul>
    <li>Various crashes were fixed.</li>
    <li>Gdb debugger improvements.</li>
    <li>Template improvements.</li>
   </ul>
- version: 3.30.2
 type: stable
 unix-timestamp: 1540857600
 description:
  C: >-
   <p>Builder 3.30.2 is a bug-fix release.</p>

   <ul>
    <li>Fixes for tracking GNOME&apos;s Night Light setting</li>
    <li>Fix running of Builder&apos;s unit tests without installing</li>
    <li>Fix relative paths from .git gitdir</li>
    <li>Fix gdb communication over chatty intermediate PTY</li>
    <li>Allow gtksourceview-3.0 applications to use Builder style-schemes</li>
    <li>Icon fixes and improvements</li>
    <li>More UI components display keyboard shortcuts</li>
    <li>Saving files will now create the necessary directory structure</li>
    <li>Buffers will mark themselves as &quot;modified on disk&quot; when the backing file is deleted</li>
    <li>Drop SSL/PKI overrides for Flatpak</li>
    <li>Git plugin now updates status when the checkout directory changes</li>
    <li>Vim command-bar has improved results when listing files/directories</li>
    <li>Project creation and cloning wizards now update paths in response to changes</li>
    <li>&quot;.in&quot; filename suffix will be ignored when guessing syntax language</li>
    <li>You can specify what Ninja path to use using $NINJA in build preferences</li>
    <li>RLS is now restarted when Cargo.toml changes</li>
    <li>Fuzzy matching completion results has been improved for some corner-cases</li>
    <li>Gtk-sharp3 template now builds correctly</li>
    <li>Editor is properly focused when re-selecting open buffer from global search</li>
    <li>Various bug fixes to gstyle</li>
    <li>Meson toolchain editing improvements</li>
   </ul>
- version: 3.30.1
 type: stable
 unix-timestamp: 1537747200
 description:
  C: >-
   <p>Builder 3.30.1 is a bug-fix release.</p>

   <ul>
    <li>Fixes to history tracking while loading a buffer.</li>
    <li>Night-mode will now update the style-scheme when appropriate.</li>
    <li>Vim improvements.</li>
    <li>Editor search improvements.</li>
    <li>Editor session tracking is more robust in discovering missing files.</li>
    <li>New C#, C, and Vala project templates.</li>
    <li>CMake build system improvements.</li>
   </ul>
- version: 3.30.0
 type: stable
 unix-timestamp: 1536019200
 description:
  C: >-
   <p>After six months of development, Builder 3.30 is finally here.
        Some notable improvements include:</p>
   <ul>
    <li>A new completion engine that is faster and more scalable.</li>
    <li>Interactive tooltips in the source code editor.</li>
    <li>Builder now saves your session and restores it upon re-opening the project.</li>
    <li>Clang has been moved out of process and requires significantly less memory when combined with Clang 6.0 or newer.</li>
    <li>Initial support for sysroots and non-standard toolchains.</li>
    <li>Builder now uses even less memory.</li>
   </ul>
- version: 3.29.92
 type: stable
 unix-timestamp: 1535500800
 description:
  C: >-
   <p>This is a relatively small update release as we progress to 3.30.
        Of note is rename symbol support for C and C++ languages when using clang.
        Additionally, the hover popver has seen some improvements.</p>
- version: 3.29.91
 type: stable
 unix-timestamp: 1534291200
 description:
  C: >-
   <p>A number of critical bug fixes and memory leaks were fixed this release.
        Additionally, projects now restore their sessions including horizontal and vertical splits.</p>
ContentRating:
 oars-1.1:
  violence-cartoon: none
  violence-fantasy: none
  violence-realistic: none
  violence-bloodshed: none
  violence-sexual: none
  violence-desecration: none
  violence-slavery: none
  violence-worship: none
  drugs-alcohol: none
  drugs-narcotics: none
  drugs-tobacco: none
  sex-nudity: none
  sex-themes: none
  sex-homosexuality: none
  sex-prostitution: none
  sex-adultery: none
  sex-appearance: none
  language-profanity: none
  language-humor: none
  language-discrimination: none
  social-chat: none
  social-info: none
  social-audio: none
  social-location: none
  social-contacts: none
  money-purchasing: none
  money-gambling: none