⇦ | gscan2pdf [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for gscan2pdf in main

gscan2pdf.desktop - 2.3.0-1 ⚙ all

Icon
---
Type: desktop-application
ID: gscan2pdf.desktop
Package: gscan2pdf
Name:
 cs_CZ: gscan2pdf
 C: gscan2pdf
 en_GB: gscan2pdf
Summary:
 cs_CZ: Grafické rozhraní na výrobu PDF nebo DjVu dokumentů z naskenovaných dokumentů
 C: GUI to produce PDFs or DjVus from scanned documents
 en_GB: GUI to produce PDFs or DjVus from scanned documents
Description:
 cs_CZ: >-
  <p>Jen dva kliky stačí, abyste naskenovali několik stránek a poté je
     všechny nebo jen některé uložili jako PDF nebo DjVu soubor, a to včetně
     metadat, jsou-li třeba.</p>
  <p>gscan2pdf umí ovládat běžné skenery i skenery s podavačem (ADF) pomocí
     libsane-perl, scanimage nebo scanadf a umí skenovat více stránek
     najednou. Ukazuje náhledy naskenovaných stránek a dovoluje jednoduché
     operace jako ořez, rotaci a mazání stránek.</p>
  <p>V naskenovaných obrázcích lze najít text pomocí optického rozpoznávání
     znaků (OCR) a výstup lze začlenit do PDF nebo DjVu.</p>
  <p>Výsledný dokument lze uložit jako PDF, DjVu, vícestránkový TIFF soubor
     nebo obrázek s jednou stránkou.</p>
 C: >-
  <p>Only two clicks are required to scan several pages and then save all or a
     selection as a PDF or DjVu file, including metadata if required.</p>
  <p>gscan2pdf can control regular or sheet-fed (ADF) scanners with SANE via
     libimage-sane-perl, scanimage or scanadf, and can scan multiple pages at once.
     It presents a thumbnail view of scanned pages, and permits simple operations
     such as cropping, rotating and deleting pages.</p>
  <p>OCR can be used to recognise text in the scans, and the output
     embedded in the PDF or DjVu.</p>
  <p>The resulting document may be saved as a PDF, DjVu, multipage TIFF file, or
     single page image file.</p>
 en_GB: >-
  <p>Only two clicks are required to scan several pages and then save all or a
     selection as a PDF or DjVu file, including metadata if required.</p>
  <p>gscan2pdf can control regular or sheet-fed (ADF) scanners with SANE via
     libsane-perl, scanimage or scanadf, and can scan multiple pages at once.
     It presents a thumbnail view of scanned pages, and permits simple operations
     such as cropping, rotating and deleting pages.</p>
  <p>OCR can be used to recognise text in the scans, and the output
     embedded in the PDF or DjVu.</p>
  <p>The resulting document may be saved as a PDF, DjVu, multipage TIFF file, or
     single page image file.</p>
ProjectLicense: GPL-3.0+
Categories:
- Graphics
- Scanning
Keywords:
 C:
 - sane
 - graphics
 - scanning
 - scan
 - OCR
 - PDF
 - DjVu
Url:
 homepage: http://gscan2pdf.sourceforge.net/
 donation: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?lc=us&cmd=_s-xclick&hosted_button_id=GYQGXYD5UZS6S
 translate: https://translations.launchpad.net/gscan2pdf
Icon:
 cached:
 - name: gscan2pdf_gscan2pdf.png
  width: 64
  height: 64
 stock: gscan2pdf
Launchable:
 desktop-id:
 - gscan2pdf.desktop