⇦ | jameica [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for jameica in main

jameica.desktop - 2.8.4+dfsg-1 ⚙ all

Icon
---
Type: desktop-application
ID: jameica.desktop
Package: jameica
Name:
 C: Jameica
Summary:
 C: Run-time system for Java applications
Description:
 da: >-
  <p>Kørselstidsmiljø for Javaprogrammer, der er implementeret som udvidelsesmoduler.</p>

  <p>Jameica håndterer tilbagevendende opgaver, såsom: * konsistent udseende * stringent adskillelse af bruger- og programdata 
  * standardiseret adgang til konfigurationsfiler * fælles navigerings- og menuelementer * synkron og asynkron dataudveksling
  mellem udvidelsesmoduler * understøtter klient-server-model via RMI, XML-RPC eller SOAP * forenklet brug af krypteringsmetoder
  (integreret pungsystem) * understøttelse af servere uden brug af skærm * logning</p>
 C: >-
  <p>runtime environment for Java applications, which are implemented as plugins.</p>

  <p>Jameica takes care of recurring tasks, such as: * consistent Look &amp; Feel * strict user- and programdata separation 
  * standardized access to configuration files * common navigation- and menuelements * synchronous and asynchronous data
  exchange between plugins * supports client-server model via RMI, XML-RPC or SOAP * simplified usage of encryption methods
  (integrated wallet system) * headless support for servers * logging</p>
 en: >-
  <p>runtime environment for Java applications, which are implemented as plugins.</p>

  <p>Jameica takes care of recurring tasks, such as: * consistent Look &amp; Feel * strict user- and programdata separation 
  * standardized access to configuration files * common navigation- and menuelements * synchronous and asynchronous data
  exchange between plugins * supports client-server model via RMI, XML-RPC or SOAP * simplified usage of encryption methods
  (integrated wallet system) * headless support for servers * logging</p>
Categories:
- Office
- Finance
- Java
Icon:
 cached:
 - name: jameica_jameica-icon.png
  width: 64
  height: 64
 stock: jameica-icon
Launchable:
 desktop-id:
 - jameica.desktop