⇦ | konversation [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for konversation in main

org.kde.konversation.desktop - 1.7.5-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.kde.konversation.desktop
Package: konversation
Name:
 zh-CN: Konversation
 de: Konversation
 pl: Konversation
 zh-TW: Konversation
 sr-ijekavian: Конверзација
 sk: Konversation
 sl: Konversation
 sr-ijekavianlatin: Konverzacija
 en-GB: Konversation
 C: Konversation
 el: Konversation
 fi: Konversation
 cs: Konversation
 ca-valencia: Konversation
 gl: Konversation
 sr: Конверзација
 es: Konversation
 et: Konversation
 fr: Konversation
 ru: Konversation
 pt-BR: Konversation
 sv: Konversation
 pt: Konversation
 sr-Latn: Konverzacija
 ca: Konversation
 it: Konversation
 da: Konversation
 nl: Konversation
 uk: Konversation
Summary:
 he: לקוח IRC
 sk: IRC klient
 sl: Odjemalec za IRC
 sr-ijekavian: ИРЦ клијент
 C: IRC client
 fr: Client IRC
 sr: ИРЦ клијент
 uk: Клієнт IRC
 pt-BR: Cliente IRC
 sv: IRC-klient
 ca: Client d'IRC
 en-GB: IRC client
 nl: IRC-client
 zh-CN: IRC 客户端
 ca-valencia: Client d'IRC
 pl: Klient IRC
 sr-ijekavianlatin: IRC klijent
 el: Εφαρμογή IRC
 cs: Klient IRC
 gl: Cliente de IRC
 pt: Cliente de IRC
 es: Cliente de IRC
 et: IRC klient
 ru: Клиент IRC
 zh-TW: IRC 客戶端程式
 sr-Latn: IRC klijent
 it: Client IRC
 da: IRC-klient
 de: IRC-Programm
 fi: IRC-asiakas
Description:
 he: >-
  <p>שיחה KDE זה לקוח IRC שנותן גישה מהירה לערוצי רשתות Freenode, ותומך ברוב ההפצות. כברירת מחדל לא צריך להגדיר חוץ לבחור
  שם של אחד מערוצי ההפצות בשביל להתחיל.</p>

  <p>תכונות:</p>

  <ul>
   <li>תכונות IRC רגילות</li>
   <li>תמיכה בשרתים מאובטחים ב־SSL</li>
   <li>תמיכה בסימניות</li>
   <li>ממשק משתמש גרפי קל לשימוש</li>
   <li>מספר שרתים וערוצים בחלון אחד</li>
   <li>העברת קבצים באמצעות DCC</li>
   <li>זהויות שונות לשרתים שונים</li>
   <li>עיצוב וצבעי טקסט</li>
   <li>התראות על המסך</li>
   <li>זיהוי UTF-8 אוטומטי</li>
   <li>קידוד ספציפי לכל ערוץ</li>
   <li>תמיכה בערכות נושא לסמל הכינוי</li>
   <li>הרבה אפשרויות הגדרה</li>
  </ul>
 sk: >-
  <p>Konversation je IRC klient, ktorý vám umožní rýchly prístup ku kanálom siete Freenode, kde nájdete podporu pre väčšinu
  distribúcií. Predvolene nepotrebuje žiadne nastavenie okrem názvu kanálu distribúcie na to, aby ste začali.</p>

  <p>Funkcie:</p>

  <ul>
   <li>Štandardné funkcie IRC</li>
   <li>Podpora SSL servera</li>
   <li>Podpora záložiek</li>
   <li>Ľahko použiteľné používateľské rozhranie</li>
   <li>Viac serverov a kanálov v jednom okne</li>
   <li>Prenos súborov DCC</li>
   <li>Viac identít pre rôzne servery</li>
   <li>Dekorácie a farby textu</li>
   <li>OnScreen Display pre upozornenia</li>
   <li>Automatická detekcia UTF-8</li>
   <li>Podpora kódovania pre každý kanál</li>
   <li>Podpora tém pre ikony prezývok</li>
   <li>Vysoko konfigurovateľné</li>
  </ul>
 sl: >-
  <p>Konversation je odjemalec za IRC, ki ponuja hiter dostop do kanalov omrežja Freenode, na katerih boste našli pomoč
  za večino distribucij. Nastavljen je tako, da za začetek ne potrebuje dodatnih nastavitev, ampak le ime kanala vaše distribucije.</p>

  <p>Zmožnosti:</p>

  <ul>
   <li>Običajne zmožnosti za IRC</li>
   <li>Podpora strežnikom SSL</li>
   <li>Podpora zaznamkom</li>
   <li>Enostaven grafični uporabniški vmesnik</li>
   <li>Več strežnikov in kanalov v samo enem oknu</li>
   <li>Prenos datotek preko DCC</li>
   <li>Več istovetnosti za različne strežnike</li>
   <li>Okraski in barve besedila</li>
   <li>Prikaz na zaslonu za obvestila</li>
   <li>Samodejna zaznava UTF-8</li>
   <li>Podpora različnim kodiranjem na različnih kanalih</li>
   <li>Podpora ikonam v vzdevkih</li>
   <li>Veliko nastavitvenih možnosti</li>
  </ul>
 sr-ijekavian: >-
  <p>Конверзација је ИРЦ клијент који вам омогућава брз приступ каналима Фринодове мреже, где можете наћи подршку за већину
  дистрибуција. Подразумеване поставке су такве да не треба ништа да подешавате, већ само да унесете име канала дистрибуције,
  да бисте почели.</p>

  <p>Могућности:</p>

  <ul>
   <li>стандардне ИРЦ могућности</li>
   <li>подршка за ССЛ сервере</li>
   <li>подршка за обележиваче</li>
   <li>предусретљиво графичко корисничко сучеље</li>
   <li>више сервера и канала у једном прозору</li>
   <li>ДЦЦ пренос фајлова</li>
   <li>вишеструки идентитети за различите сервере</li>
   <li>декорације и бојење текста</li>
   <li>екрански приказ за обавештења</li>
   <li>аутоматско откривање УТФ‑8</li>
   <li>подршка за кодирање по каналу</li>
   <li>тематска подршка за иконице надимака</li>
   <li>висока подесивост</li>
  </ul>
 C: >-
  <p>Konversation is an IRC client which gives you speedy access to Freenode network&apos;s channels,
     where you will find support for most distributions. Its defaults are such that it needs no
     configuration other than telling it the name of your distribution channel, to get started.</p>
  <p>Features:</p>

  <ul>
   <li>Standard IRC features</li>
   <li>SSL server support</li>
   <li>Bookmarking support</li>
   <li>Easy to use graphical user interface</li>
   <li>Multiple servers and channels in one single window</li>
   <li>DCC file transfer</li>
   <li>Multiple identities for different servers</li>
   <li>Text decorations and colors</li>
   <li>OnScreen Display for notifications</li>
   <li>Automatic UTF-8 detection</li>
   <li>Per channel encoding support</li>
   <li>Theme support for nick icons</li>
   <li>Highly configurable</li>
  </ul>
 uk: >-
  <p>Konversation — клієнтська програма IRC, за допомогою якої ви зможете швидко отримати доступ до каналів мережі Freenode,
  на яких можна спілкуватися із іншими користувачами та розробниками. Якщо ви скористаєтеся типовими параметрами роботи
  програми, вам достатньо буде вказати лише назву потрібного вам каналу, щоб розпочати спілкування на ньому.</p>

  <p>Можливості:</p>

  <ul>
   <li>Стандартні можливості IRC</li>
   <li>Підтримка роботи із серверами SSL</li>
   <li>Підтримка роботи із закладками</li>
   <li>Простий у користуванні графічний інтерфейс</li>
   <li>Показ даних декількох серверів та каналів у одному вікні</li>
   <li>Передавання файлів за допомогою DCC</li>
   <li>Можливість користування декількома профілями на різних серверах</li>
   <li>Можливість декорування та розфарбовування тексту</li>
   <li>Екранна панель для показу сповіщень</li>
   <li>Автоматичне виявлення UTF-8</li>
   <li>Можливість встановлення окремого кодування символів для кожного з каналів</li>
   <li>Підтримка тем для піктограм профілів</li>
   <li>Широкі можливості із налаштовування</li>
  </ul>
 sr: >-
  <p>Конверзација је ИРЦ клијент који вам омогућава брз приступ каналима Фринодове мреже, где можете наћи подршку за већину
  дистрибуција. Подразумеване поставке су такве да не треба ништа да подешавате, већ само да унесете име канала дистрибуције,
  да бисте почели.</p>

  <p>Могућности:</p>

  <ul>
   <li>стандардне ИРЦ могућности</li>
   <li>подршка за ССЛ сервере</li>
   <li>подршка за обележиваче</li>
   <li>предусретљиво графичко корисничко сучеље</li>
   <li>више сервера и канала у једном прозору</li>
   <li>ДЦЦ пренос фајлова</li>
   <li>вишеструки идентитети за различите сервере</li>
   <li>декорације и бојење текста</li>
   <li>екрански приказ за обавештења</li>
   <li>аутоматско откривање УТФ‑8</li>
   <li>подршка за кодирање по каналу</li>
   <li>тематска подршка за иконице надимака</li>
   <li>висока подесивост</li>
  </ul>
 fr: >-
  <p>Konversation est un client IRC qui vous donne un accès rapide aux canaux du réseau Freenode où vous trouverez du support
  pour la plupart des distributions. Ses configurations par défaut sont telles que vous devez uniquement spécifier le nom
  de votre distribution pour débuter.</p>

  <p>Fonctionnalités :</p>

  <ul>
   <li>Fonctionnalités standards IRC</li>
   <li>Prise en charge de serveurs SSL</li>
   <li>Prise en charge des signets</li>
   <li>Interface graphique simple d&apos;utilisation</li>
   <li>Multiples serveurs et canaux dans une unique fenêtre</li>
   <li>Transfert de fichier DCC</li>
   <li>Multiples identités pour différents serveurs</li>
   <li>Décorations du texte et couleurs</li>
   <li>Affichage à l&apos;écran des notifications</li>
   <li>Détection automatique de l&apos;UTF-8</li>
   <li>Prise en charge de l&apos;encodage par canal</li>
   <li>Prise en charge de thèmes pour les images de pseudonyme</li>
   <li>Hautement configurable</li>
  </ul>
 pt-BR: >-
  <p>Recursos:</p>

  <ul>

  </ul>
 sv: >-
  <p>Konversation är en IRC-klient som ger snabb åtkomst till Freenode-nätverkets kanaler, där det finns stöd för de flesta
  distributioner. Standardinställningarna är sådana att ingen inställning behövs för att komma igång annat än att tala om
  namnet på distributionens kanal för den.</p>

  <p>Funktioner:</p>

  <ul>
   <li>Vanliga IRC-funktioner</li>
   <li>Stöd för SSL-server</li>
   <li>Stöd för bokmärken</li>
   <li>Lättanvänt grafiskt användargränssnitt</li>
   <li>Flera servrar och kanaler i ett enda fönster</li>
   <li>DCC-filöverföring</li>
   <li>Fler identiteter för olika servrar</li>
   <li>Textdekorationer och färger</li>
   <li>Visning av underrättelser på skärmen</li>
   <li>Automatisk detektering av UTF-8</li>
   <li>Kodningsstöd per kanal</li>
   <li>Temastöd för smeknamnsikoner</li>
   <li>Mycket anpassningsbar</li>
  </ul>
 ca: >-
  <p>El Konversation és un client d&apos;IRC que dóna accés ràpid als canals de la xarxa Freenode, a on trobareu ajuda per
  a la majoria de les distribucions. De manera predeterminada, no necessita més configuració que indicar el nom del canal
  de la distribució per començar.</p>

  <p>Característiques:</p>

  <ul>
   <li>Funcionalitats estàndard de l&apos;IRC</li>
   <li>Permet un servidor SSL</li>
   <li>Permet les adreces d&apos;interès</li>
   <li>Interfície gràfica d&apos;usuari fàcil d&apos;utilitzar</li>
   <li>Diversos servidors i canals en una única finestra</li>
   <li>Transferència de fitxers DCC</li>
   <li>Diverses identitats per servidors diferents</li>
   <li>Decoracions del text i colors</li>
   <li>Mostra les notificacions en la pantalla</li>
   <li>Detecció automàtica d&apos;UTF-8</li>
   <li>Permet codificació per canal</li>
   <li>Permet temes per icones de sobrenom</li>
   <li>Altament configurable</li>
  </ul>
 en-GB: >-
  <p>Konversation is an IRC client which gives you speedy access to Freenode network&apos;s channels, where you will find
  support for most distributions. Its defaults are such that it needs no configuration other than telling it the name of
  your distribution channel, to get started.</p>

  <p>Features:</p>

  <ul>
   <li>Standard IRC features</li>
   <li>SSL server support</li>
   <li>Bookmarking support</li>
   <li>Easy to use graphical user interface</li>
   <li>Multiple servers and channels in one single window</li>
   <li>DCC file transfer</li>
   <li>Multiple identities for different servers</li>
   <li>Text decorations and colours</li>
   <li>OnScreen Display for notifications</li>
   <li>Automatic UTF-8 detection</li>
   <li>Per channel encoding support</li>
   <li>Theme support for nick icons</li>
   <li>Highly configurable</li>
  </ul>
 nl: >-
  <p>Konversation is een IRC-client die u snel toegang geeft tot networkkanalen van Freenode, waar u ondersteuning voor
  de meeste distributies zult vinden. Zijn standaarden zijn zo dat het geen instellingen nodig heeft anders dan het de naam
  van uw distributiekanaal te vertellen om van start te gaan.</p>

  <p>Mogelijkheden:</p>

  <ul>
   <li>Standaard IRC-functies</li>
   <li>Ondersteuning voor SSL-server</li>
   <li>Ondersteuning voor bladwijzers</li>
   <li>Gemakkelijk te gebruiken grafische gebruikersinterface</li>
   <li>Meerdere servers and kanalen in een enkel venster</li>
   <li>DCC Bestandsoverdracht</li>
   <li>Meerdere identiteiten voor verschillende servers</li>
   <li>Tekstdecoraties en kleuren</li>
   <li>Meldingen op het scherm tonen</li>
   <li>Automatische detectie van UTF-8</li>
   <li>Ondersteuning voor codering per kanaal</li>
   <li>Ondersteuning van thema voor pictogrammen bij schermnamen.</li>
   <li>Hoog instelbaar</li>
  </ul>
 zh-CN: >-
  <p>功能:</p>

  <ul>

  </ul>
 ca-valencia: >-
  <p>El Konversation és un client d&apos;IRC que dóna accés ràpid als canals de la xarxa Freenode, a on trobareu ajuda per
  a la majoria de les distribucions. De manera predeterminada, no necessita més configuració que indicar el nom del canal
  de la distribució per començar.</p>

  <p>Característiques:</p>

  <ul>
   <li>Funcionalitats estàndard de l&apos;IRC</li>
   <li>Permet un servidor SSL</li>
   <li>Permet les adreces d&apos;interés</li>
   <li>Interfície gràfica d&apos;usuari fàcil d&apos;utilitzar</li>
   <li>Diversos servidors i canals en una única finestra</li>
   <li>Transferència de fitxers DCC</li>
   <li>Diverses identitats per servidors diferents</li>
   <li>Decoracions del text i colors</li>
   <li>Mostra les notificacions en la pantalla</li>
   <li>Detecció automàtica d&apos;UTF-8</li>
   <li>Permet codificació per canal</li>
   <li>Permet temes per icones de sobrenom</li>
   <li>Altament configurable</li>
  </ul>
 pl: >-
  <p>Konversation jest klientem IRC, który szybko daje ci dostęp do kanałów sieci Freenode, gdzie mozesz znaleźć wsparcie
  dla większości dystrybucji. Dzięki jego ustawieniom domyślnym wystarczy, że podasz nazwę swojego kanału dystrybucji, aby
  zacząć go używać.</p>

  <p>Możliwości:</p>

  <ul>
   <li>Standardowe możliwości IRC</li>
   <li>Obsługa serwera SSL</li>
   <li>Obsługa zakładek</li>
   <li>Łatwy w użyciu interfejs graficzny</li>
   <li>Wiele serwerów i kanałów w pojedynczym oknie</li>
   <li>Przesyłanie plików przez DCC</li>
   <li>Wiele tożsamości dla różnych serwerów</li>
   <li>Ozdobny, kolorowy tekst</li>
   <li>Powiadomienia ekranowe</li>
   <li>Samoczynne wykrywanie UTF-8</li>
   <li>Kodowanie zależne od kanału</li>
   <li>Obsługa wystrojów dla ikon pseudonimów</li>
   <li>Wysoce ustawialny</li>
  </ul>
 sr-ijekavianlatin: >-
  <p>Konverzacija je IRC klijent koji vam omogućava brz pristup kanalima Freenodeove mreže, gde možete naći podršku za većinu
  distribucija. Podrazumevane postavke su takve da ne treba ništa da podešavate, već samo da unesete ime kanala distribucije,
  da biste počeli.</p>

  <p>Mogućnosti:</p>

  <ul>
   <li>standardne IRC mogućnosti</li>
   <li>podrška za SSL servere</li>
   <li>podrška za obeleživače</li>
   <li>predusretljivo grafičko korisničko sučelje</li>
   <li>više servera i kanala u jednom prozoru</li>
   <li>DCC prenos fajlova</li>
   <li>višestruki identiteti za različite servere</li>
   <li>dekoracije i bojenje teksta</li>
   <li>ekranski prikaz za obaveštenja</li>
   <li>automatsko otkrivanje UTF‑8</li>
   <li>podrška za kodiranje po kanalu</li>
   <li>tematska podrška za ikonice nadimaka</li>
   <li>visoka podesivost</li>
  </ul>
 el: >-
  <p>Το Konversation είναι μια εφαρμογή πελάτη IRC, το οποίο παρέχει ταχεία πρόσβαση σε δικτυακά κανάλια Freenode, όπου
  θα βρείτε υποστήριξη για την πλειοψηφία των διανομών. Οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις του καθιστούν περιττή την επιπλέον
  διαμόρφωση, με εξαίρεση το όνομα του καναλιού της διανομής σας για να ξεκινήσει.</p>

  <p>Λειτουργίες:</p>

  <ul>
   <li>Τυπικές IRC λειτουργίες</li>
   <li>Υποστήριξη διακομιστή SSL</li>
   <li>Υποστήριξη σελιδοδεικτών</li>
   <li>Ευκολόχρηστο γραφικό περιβάλλον χρήστη</li>
   <li>Πολλοί εξυπηρετητές και κανάλια σε ένα μόνο παράθυρο</li>
   <li>Μεταφορά αρχείων DCC</li>
   <li>Πολλές ταυτότητες για διαφορετικούς διακομιστές</li>
   <li>Διακόσμηση κειμένου και χρώματα</li>
   <li>Εμφάνιση ειδοποιήσεων στην οθόνη</li>
   <li>Αυτόματος εντοπισμός UTF-8</li>
   <li>Υποστήριξη κωδικοποίησης ανά κανάλι</li>
   <li>Υποστήριξη θεμάτων για εικονίδια ψευδωνύμων</li>
   <li>Πλήρως διαμορφώσιμο</li>
  </ul>
 cs: >-
  <p>Vlastnosti:</p>

  <ul>

  </ul>
 gl: >-
  <p>Konversation é un cliente de IRC que lle da acceso rápido ás canles da rede Freenode, onde atopará asistencia técnica
  para a meirande parte das distribucións. A configuración predeterminada está deseñada para que só teña que indicar o nome
  da canle da distribución para comezar.</p>

  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Funcionalidades estándar de IRC.</li>
   <li>Compatibilidade con servidores SSL.</li>
   <li>Funcionalidade de marcadores.</li>
   <li>Interface de usuario fácil de usar.</li>
   <li>Varios servidores e canles nunha mesma xanela.</li>
   <li>Transferencia de ficheiros por DCC.</li>
   <li>Varias identidades para distintos servidores.</li>
   <li>Decoracións e cores de texto.</li>
   <li>Notificacións visualizadas na pantalla.</li>
   <li>Detección automática de UTF-8.</li>
   <li>Admite codificacións distintas en cada canle.</li>
   <li>Funcionalidade de temas para iconas de alcumes.</li>
   <li>Altamente configurábel.</li>
  </ul>
 pt: >-
  <p>O Konversation é um cliente de IRC que lhe dá um acesso rápido aos canais da rede Freenode, onde poderá obter suporte
  para a maioria das distribuições. Tem um conjunto de definições por omissão suficientemente úteis que praticamente não
  necessita de mais configurações do que definir o nome do canal da sua distribuição para começar.</p>

  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Funcionalidades normais do IRC</li>
   <li>Suporte para o servidor em SSL</li>
   <li>Suporte para favoritos</li>
   <li>Interface de utilizador simples de usar</li>
   <li>Vários canais e servidores numa única janela</li>
   <li>Transferência de ficheiros por DCC</li>
   <li>Várias identidades para diferentes servidores</li>
   <li>Decorações e cores do texto</li>
   <li>Visualização no ecrã para as notificações</li>
   <li>Detecção automática do UTF-8</li>
   <li>Suporte de codificações diferentes por canal</li>
   <li>Suporte de temas para os ícones das alcunhas</li>
   <li>Extremamente configurável</li>
  </ul>
 es: >-
  <p>Konversation es un cliente de IRC que le proporciona un acceso rápido a los canales de la red Freenode, donde usted
  encontrará apoyo para muchas distribuciones. Sus opciones por omisión son tales que no necesita otra configuración que
  decirle el nombre del canal de distribución para empezar.</p>

  <p>Características:</p>

  <ul>
   <li>Características estándar de IRC</li>
   <li>Reconocimiento de servidor SSL</li>
   <li>Uso de marcadores</li>
   <li>Interfaz gráfica fácil de usar</li>
   <li>Varios servidores y canales en una sola ventana</li>
   <li>Trasferencia de archivos DCC</li>
   <li>Varias identidades para distintos servidores</li>
   <li>Decoraciones de texto y colores</li>
   <li>Visualización en pantalla para notificaciones</li>
   <li>Detección automática de UTF-8</li>
   <li>Uso de codificación por canal</li>
   <li>Uso de temas para iconos de apodos</li>
   <li>Altamente configurable</li>
  </ul>
 et: >-
  <p>Konversation on IRC klient, mis lubab sul edukalt tegutseda Freenode&apos;i võrgu kanalitel. Rakenduse vaikimisi seadistused
  on niisugused, et sul pole alustamiseks üldjuhul vaja midagi rohkemat, kui ainult teada kanalit, millega ühineda.</p>

  <p>Omadused:</p>

  <ul>
   <li>Tavapärased IRC omadused</li>
   <li>SSL-serveri toetus</li>
   <li>Järjehoidjate toetus</li>
   <li>Hõlpsasti mõistetav graafiline kasutajaliides</li>
   <li>Eri serverite ja kanalite koondamine ühte aknasse</li>
   <li>DCC-failiedastus</li>
   <li>Eri serverites eri identiteedi kasutamise võimalus</li>
   <li>Teksti dekoratsioonid ja värvid</li>
   <li>Märguannete kuvamine ekraanil</li>
   <li>Automaatne UTF-8 tuvastamine</li>
   <li>Võimalus määrata kodeeringut igal kanalil eraldi</li>
   <li>Kasutajate ikoonidel teemavälimuse kasutamise võimalus</li>
   <li>Igati seadistatav</li>
  </ul>
 ru: >-
  <p>Возможности:</p>

  <ul>

  </ul>
 zh-TW: >-
  <p>Konversation 是一個讓您可以快速連上 Freenode 網路頻道的 IRC 客戶端,在那裡您可以找到大多數散佈版的支援。</p>

  <p>功能:</p>

  <ul>
   <li>獨立的 IRC 功能</li>
   <li>支援 SSL 伺服器</li>
   <li>支援書籤</li>
   <li>易於使用的圖形化使用者介面</li>
   <li>單一個視窗內可使用多個伺服器與頻道</li>
   <li>DCC 檔案傳輸</li>
   <li>同一個伺服器可以有多個不同的身份識別</li>
   <li>文字裝飾與色彩</li>
   <li>通知的 OSD 支援</li>
   <li>自動 UTF-8 偵測</li>
   <li>每個頻道各自使用不同的編碼的支援</li>
   <li>暱稱圖示的主題支援</li>
   <li>高度可自訂性</li>
  </ul>
 sr-Latn: >-
  <p>Konverzacija je IRC klijent koji vam omogućava brz pristup kanalima Freenodeove mreže, gde možete naći podršku za većinu
  distribucija. Podrazumevane postavke su takve da ne treba ništa da podešavate, već samo da unesete ime kanala distribucije,
  da biste počeli.</p>

  <p>Mogućnosti:</p>

  <ul>
   <li>standardne IRC mogućnosti</li>
   <li>podrška za SSL servere</li>
   <li>podrška za obeleživače</li>
   <li>predusretljivo grafičko korisničko sučelje</li>
   <li>više servera i kanala u jednom prozoru</li>
   <li>DCC prenos fajlova</li>
   <li>višestruki identiteti za različite servere</li>
   <li>dekoracije i bojenje teksta</li>
   <li>ekranski prikaz za obaveštenja</li>
   <li>automatsko otkrivanje UTF‑8</li>
   <li>podrška za kodiranje po kanalu</li>
   <li>tematska podrška za ikonice nadimaka</li>
   <li>visoka podesivost</li>
  </ul>
 it: >-
  <p>Konversation è un client IRC che fornisce un acceso rapido ai canali della rete Freenode, dove troverai supporto per
  la maggior parte delle distribuzioni. I suoi valori predefiniti fanno sì che non ci sia bisogno di configurazione ulteriore
  a parte il nome del canale della distribuzione per poter iniziare.</p>

  <p>Funzionalità:</p>

  <ul>
   <li>Funzionalità di base di IRC</li>
   <li>Supporto per i server SSL</li>
   <li>Supporto per i segnalibri</li>
   <li>Interfaccia grafica semplice da usare</li>
   <li>Diversi server e canali in un&apos;unica finestra</li>
   <li>Trasferimento file tramite DCC</li>
   <li>Identità multiple per i vari server</li>
   <li>Decorazioni e colori per il testo</li>
   <li>Notifiche a schermo (OnScreen Display)</li>
   <li>Rilevamento automatico di UTF-8</li>
   <li>Supporto di codifiche per canale</li>
   <li>Supporto di temi per le icone dei nick</li>
   <li>Altamente configurabile</li>
  </ul>
 da: >-
  <p>Funktioner:</p>

  <ul>

  </ul>
 de: >-
  <p>Konversation ist ein IRC-Programm, mit dem Sie schnell auf Freenode-Kanäle zugreifen können, in denen Sie Unterstützung
  für die meisten Distributionen erhalten. Die Voreinstellungen sind so gewählt, dass Sie nur den Kanalnamen Ihrer Distribution
  eingeben müssen.</p>

  <p>Funktionen:</p>

  <ul>
   <li>Standard-IRC-Funktionen</li>
   <li>Unterstützung für SSL-Server</li>
   <li>Unterstützung für Lesezeichen</li>
   <li>Einfach zu bedienende grafische Benutzeroberfläche</li>
   <li>Mehrere Server und Kanäle in einem einzelnen Fenster</li>
   <li>DCC-Dateiübertragung</li>
   <li>Unterschiedliche Identitäten für verschiedene Server</li>
   <li>Textdekoration und -farben</li>
   <li>OnScreen-Anzeige fir Benachrichtigungen</li>
   <li>Automatische UTF-8-Erkennung</li>
   <li>Unterstützung für Kodierung pro Kanal</li>
   <li>Unterstützung für Spitznamen-Symbol-Designs</li>
   <li>Sehr anpassbar</li>
  </ul>
 fi: >-
  <p>Konversation on IRC-asiakas, jolla pääset nopeasti Freenoden verkkokanaville, mistä löydät useimpien jakelujen tuen.
  Sen oletusasetukset ovat sellaiset, ettei sinun tarvitse kuin vain kertoa jakelusi kanava päästäksesi alkuun.</p>

  <p>Ominaisuuksia:</p>

  <ul>
   <li>IRCin vakio-ominaisuudet</li>
   <li>SSL-palvelintuki</li>
   <li>Kirjanmerkkituki</li>
   <li>Helppokäyttöinen graafinen käyttöliittymä</li>
   <li>Useampi palvelin ja kanava yhdessä ikkunassa</li>
   <li>DCC-tiedostonsiirto</li>
   <li>Useampi henkilöys eri palvelimiin</li>
   <li>Tekstitehosteet ja -värit</li>
   <li>Ilmoitusten ruutunäyttö</li>
   <li>Automaattinen UTF-8-tunnistus</li>
   <li>Kanavakohtainen merkistökoodaustuki</li>
   <li>Teematuki tunnuskuvakkeille</li>
   <li>Laajalti mukautettavissa</li>
  </ul>
ProjectGroup: KDE
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- Network
- IRCClient
Url:
 homepage: http://konversation.kde.org/
 bugtracker: https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?format=guided&product=konversation
Icon:
 cached:
 - name: konversation_konversation.png
  width: 48
  height: 48
 - name: konversation_konversation.png
  width: 64
  height: 64
 - name: konversation_konversation.png
  width: 128
  height: 128
 stock: konversation
 remote:
 - url: org/kde/konversation.desktop/AB8D6A0112B52453BE28C006F615FE69/icons/128x128/konversation_konversation.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - org.kde.konversation.desktop
Provides:
 binaries:
 - konversation
 mimetypes:
 - x-scheme-handler/irc
 - x-scheme-handler/ircs
Screenshots:
- default: true
 thumbnails:
 - url: org/kde/konversation.desktop/AB8D6A0112B52453BE28C006F615FE69/screenshots/image-1_1248x681.png
  width: 1248
  height: 681
 - url: org/kde/konversation.desktop/AB8D6A0112B52453BE28C006F615FE69/screenshots/image-1_752x410.png
  width: 752
  height: 410
 - url: org/kde/konversation.desktop/AB8D6A0112B52453BE28C006F615FE69/screenshots/image-1_624x340.png
  width: 624
  height: 340
 - url: org/kde/konversation.desktop/AB8D6A0112B52453BE28C006F615FE69/screenshots/image-1_224x122.png
  width: 224
  height: 122
 source-image:
  url: org/kde/konversation.desktop/AB8D6A0112B52453BE28C006F615FE69/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1920
  height: 1048