⇦ | linssid [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for linssid in main

linssid.desktop - 3.6-3 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: linssid.desktop
Package: linssid
Name:
 C: LinSSID
 en_US: LinSSID
 en: LinSSID
Summary:
 C: Find local wireless attach points
Description:
 da: >-
  <p>LinSSID er et grafisk program, som viser lokalt modtagne 802.11-trådlåse tilkoblingspunkter og ad hoc-netværk.</p>

  <p>En tabel vises med diverse parametre såsom MAC-adresse, kanal og signalstyrke. Grafer kan også vises med signalstyrke
  efter kanal og signalstyrke over tid.</p>

  <p>LinSSID er grafisk og funktionel lig inSSIDer (for Microsoft Windows) og Wifi Analyzer (for Android).</p>

  <p>LinSSID kan bruges til at måle den lokale ydelse eller søge efter en interferensfri kanal til angivelse i en trådlås
  router (tilkoblingspunkt eller AP). Den trådløst etablerede forbindelse vil ikke blive påvirket af disse operationer,
  da LinSSID ikke skal angive overvågningstilstanden i netværksgrænsefladen.</p>

  <p>Nogle funktioner:</p>

  <p> - Tabel med lokal vedhæftelsespunkter klar til modtagelse og med mange  kolonner med forskellig information og kolonner,
  der kan sorteres og  flyttes - Justerbar hastighed, realtids opdatering - Grafer over signalstyrke efter kanal over
  over tid - AP-båndbredde vist - funger på både 2.4 GHz- og 5 GHz-kanaler</p>
 C: >-
  <p>LinSSID is a graphical program that displays locally receivable 802.11 wireless attach points and ad hoc networks.</p>

  <p>A table is displayed with various parameters such as MAC address, channel, and signal strength. Graphs are also displayed
  with signal strength by channel and signal strength over time.</p>

  <p>LinSSID is graphically and functionally similar to inSSIDer (for Microsoft Windows) and Wifi Analyzer (for Android).</p>

  <p>LinSSID can be used to measure the local performance or to search for an interference free channel to be set in a wireless
  router (access point or AP). The wireless established link won&apos;t be affected by these operations because LinSSID
  needn&apos;t set the monitor mode in network interface.</p>

  <p>Some features:</p>

  <p> - Table of locally receivable attach points with many columns of different   information and sortable and movable
  columns.  - Adjustable speed, real-time update.  - Graphs of signal strength by channel and over time.  - AP bandwidth
  displayed.  - Works on both 2.4 GHz and 5 GHz channels.</p>
 en: >-
  <p>LinSSID is a graphical program that displays locally receivable 802.11 wireless attach points and ad hoc networks.</p>

  <p>A table is displayed with various parameters such as MAC address, channel, and signal strength. Graphs are also displayed
  with signal strength by channel and signal strength over time.</p>

  <p>LinSSID is graphically and functionally similar to inSSIDer (for Microsoft Windows) and Wifi Analyzer (for Android).</p>

  <p>LinSSID can be used to measure the local performance or to search for an interference free channel to be set in a wireless
  router (access point or AP). The wireless established link won&apos;t be affected by these operations because LinSSID
  needn&apos;t set the monitor mode in network interface.</p>

  <p>Some features:</p>

  <p> - Table of locally receivable attach points with many columns of different   information and sortable and movable
  columns.  - Adjustable speed, real-time update.  - Graphs of signal strength by channel and over time.  - AP bandwidth
  displayed.  - Works on both 2.4 GHz and 5 GHz channels.</p>
Categories:
- Network
Keywords:
 C:
 - Network
 - Wireless
 - WiFi
 - Monitor
 - Channel
 - Power
Icon:
 cached:
 - name: linssid_linssid48.png
  width: 64
  height: 64
Launchable:
 desktop-id:
 - linssid.desktop