⇦ | ponyprog [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for ponyprog in main

ponyprog.desktop - 3.0.2+ds-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: ponyprog.desktop
Package: ponyprog
Name:
 C: Ponyprog
Summary:
 C: EEPROM and microcontroller flasher
Description:
 da: >-
  <p>PonyProg er et serielt enhedsprogrammørprogram med en brugervenlig grafisk brugerfladeramme tilgængelig for Windows
  og Linux. Dets formål er at læse og skrive enhver seriel enhed. Med PonyProg og SI-prog kan du programmere Wafercard for
  SAT, eeprom med GSM; TV eller CAR-RADIO. Derudover kan programmet bruges som et opstartssæt med lav pris for PIC og AVR.</p>

  <p>Ponyprog understøtter chip i familierne AVR, SPI eeprom, AVR micro, 2C bus 8bit eeprom, PIC 16 micro, PIC 12 micro,
  AT89S micro og SDE2506 eeprom.</p>

  <p>Du kan åbne enhver af de følgende filformater HEX, e2p, mot, csm, rom, eep og bin og brænde dem til uC eller PIC. Du
  kan endda lave sikkerhedskopier af det gamle program på chippen via Ponyprog. Ponyprog gør det muligt for brugeren at
  skrive, verificere og slette data på mikrochippen.</p>

  <p>Det er også muligt at angive fuse bit og låse via Ponyprog. Du kan gemme enhver HEX-fil til BIN-fil eller eep-fil,
  BIN-fil til HEX-fil eller MoT-fil og omvendt, så du kan også bruge Ponyprog som konverteringsprogram. Ponyprog tilbyder
  seriel eller parallel portprogrammering for uC&apos;er. Du kan endda ændre polaritet for kontrollinjer uden at røre ledningerne
  via I/O-portopsætning.</p>

  <p>Brug af Ponyprog sammen med generiske USB2-serielle adaptere er i øjeblikket ikke muligt! Der er planer opstrøms om
  at bruge libusb til at tilføje en sådan funktionalitet.</p>
 C: >-
  <p>PonyProg is a serial device programmer software with a user friendly GUI framework available for Windows and Linux.
  It&apos;s purpose is reading and writing every serial device. With PonyProg and SI-Prog you can program Wafercard for
  SAT, eeprom within GSM, TV or CAR-RADIO. Furthermore it can be used as a low cost starter kit for PIC and AVR.</p>

  <p>Ponyprog supports AVR, SPI eeprom, AVR micro, 12C bus 8bit eeprom, PIC 16 micro, PIC 12 micro, AT89S micro and SDE2506
  eeprom family chips.</p>

  <p>You can open any HEX, e2p, mot, csm, rom, eep, bin files and burn them to uC or PIC. You can even backup the old program
  on the chip using Ponyprog. Ponyprog enables the user to write, verify and erase data on the microchip.</p>

  <p>Also setting fuse bits and locks using Ponyprog is possible. You can save any HEX file to BIN file or eep file, BIN
  file to HEX file or MOT file and vice versa so you can use Ponyprog as converter too. Ponyprog offers serial or parallel
  port programming for uC&apos;s. You can even change polarity of control lines without touching the wires using I/O port
  setup.</p>

  <p>Using Ponyprog together with generic USB2serial adapters is currently not possible! There are plans on upstream to
  use libusb to add such functionality.</p>
 en: >-
  <p>PonyProg is a serial device programmer software with a user friendly GUI framework available for Windows and Linux.
  It&apos;s purpose is reading and writing every serial device. With PonyProg and SI-Prog you can program Wafercard for
  SAT, eeprom within GSM, TV or CAR-RADIO. Furthermore it can be used as a low cost starter kit for PIC and AVR.</p>

  <p>Ponyprog supports AVR, SPI eeprom, AVR micro, 12C bus 8bit eeprom, PIC 16 micro, PIC 12 micro, AT89S micro and SDE2506
  eeprom family chips.</p>

  <p>You can open any HEX, e2p, mot, csm, rom, eep, bin files and burn them to uC or PIC. You can even backup the old program
  on the chip using Ponyprog. Ponyprog enables the user to write, verify and erase data on the microchip.</p>

  <p>Also setting fuse bits and locks using Ponyprog is possible. You can save any HEX file to BIN file or eep file, BIN
  file to HEX file or MOT file and vice versa so you can use Ponyprog as converter too. Ponyprog offers serial or parallel
  port programming for uC&apos;s. You can even change polarity of control lines without touching the wires using I/O port
  setup.</p>

  <p>Using Ponyprog together with generic USB2serial adapters is currently not possible! There are plans on upstream to
  use libusb to add such functionality.</p>
Categories:
- Utility
Keywords:
 C:
 - Electronics,Eeprom
Icon:
 cached:
 - name: ponyprog_ponyprog.png
  width: 48
  height: 48
 - name: ponyprog_ponyprog.png
  width: 64
  height: 64
 - name: ponyprog_ponyprog.png
  width: 128
  height: 128
 stock: ponyprog
 remote:
 - url: p/po/ponyprog.desktop/07E89E9968988F2A96DE68D40EE60925/icons/128x128/ponyprog_ponyprog.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - ponyprog.desktop