⇦ | skrooge [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for skrooge in main

org.kde.skrooge - 2.18.0-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.kde.skrooge
Package: skrooge
Name:
 zh-CN: Skrooge
 de: Skrooge
 pl: Skrooge
 sk: Skrooge
 en-GB: Skrooge
 C: Skrooge
 id: Skrooge
 fi: Skrooge
 cs: Skrooge
 ca-valencia: Skrooge
 gl: Skrooge
 tr: Skrooge
 es: Skrooge
 fr: Skrooge
 pt: Skrooge
 ru: Skrooge
 pt-BR: Skrooge
 sv: Skrooge
 uk: Skrooge
 ca: Skrooge
 it: Skrooge
 nl: Skrooge
Summary:
 de: Persönliche Finanzen
 pl: Finanse osobiste
 sk: Osobné financie
 fi: Henkilökohtainen taloudenhallinta
 C: Personal Finances
 id: Keuangan Personal
 en-GB: Personal Finances
 uk: Особисті фінанси
 ca-valencia: Finances personals
 gl: Finanzas persoais
 tr: Kişisel Finans
 es: Finanzas personales
 fr: Finances personnelles
 pt: Finanças Pessoais
 ru: Учёт личных финансов
 pt-BR: Finanças pessoais
 sv: Hemekonomi
 zh-CN: 个人理财
 ca: Finances personals
 it: Finanze personali
 nl: Persoonlijke financiën
Description:
 pl: >-
  <p>Skrooge jest programem do zarządzania finansami osobistymi napędzanym przez KDE, którego celem jest bycie prostym i
  intuicyjnym. Skrooge umożliwia śledzenie twoich rozchodów, przychodów, kategoryzowanie ich i tworzenie dla nich sprawozdzań.</p>

  <p>Możliwości:</p>

  <ul>
   <li>Import/eksport QIF, CSV, SKROOGE, KMYMONEY</li>
   <li>Import Microsoft Money, OFX, QFX, MT940, GNUCASH, GRISBI, HOMEBANK oraz MONEY MANAGER EX</li>
   <li>Zaawansowane sprawozdania graficzne</li>
   <li>Kilka kart ułatwiających pracę</li>
   <li>Nieskończona historia cofania/przywracania (nawet po zamknięciu pliku !)</li>
   <li>Natychmiastowe filtrowanie operacji i sprawozdań</li>
   <li>Nieskończone poziomy kategorii</li>
   <li>Masowe uaktualnianie operacji</li>
   <li>Zaplanowane operacje</li>
   <li>Śledzenie zwrotu twoich wydatków</li>
   <li>Samoczynne przetwarzanie operacji na podstawie warunków wyszukiwania</li>
   <li>Wiele walut</li>
   <li>Budżet</li>
   <li>Tablica</li>
   <li>Porady</li>
  </ul>
 de: >-
  <p>Funktionen:</p>

  <ul>
   <li>Import und Export der Formate QIF, CSV, Skrooge, KMymoney</li>
   <li>Import der Formate Money, OFX, QFX, MT940, GNUCASH, GRISBI, HOMEBANK und MONEY MANAGER EX</li>
   <li>Erweiterte grafische Berichte</li>
   <li>Mehrere Unterfenster um Ihre Arbeit zu organisieren</li>
   <li>Unbegrenztes Zurücknehmen und Wiederherstellen, sogar nach dem Schließen der Datei.</li>
   <li>Geplante Vorgänge</li>
   <li>Vorgänge automatisch auf der Grundlage von Suchbedingungen bearbeiten</li>
   <li>Mehrere Währungen</li>
   <li>Budget</li>
   <li>Übersichtsseite</li>
   <li>Empfehlungen</li>
  </ul>
 sk: >-
  <p>Funkcie:</p>

  <ul>
   <li>Plánované operácie</li>
   <li>Rozpočet</li>
   <li>Nástenka</li>
   <li>Rady</li>
  </ul>
 en-GB: >-
  <p>Skrooge is a personal finances manager powered by KDE, aiming at being simple and intuitive. Skrooge allows you to
  keep track of your expenses and incomes, categorise them, and build reports of them.</p>

  <p>Features:</p>

  <ul>
   <li>QIF, CSV, SKROOGE, KMYMONEY import/export</li>
   <li>Microsoft Money, OFX, QFX, MT940, GNUCASH, GRISBI, HOMEBANK and MONEY MANAGER EX import</li>
   <li>Advanced Graphical Reports</li>
   <li>Several tabs to help you organise your work</li>
   <li>Infinite undo/redo (even after the file was closed !)</li>
   <li>Instant filtering on operations and reports</li>
   <li>Infinite categories levels</li>
   <li>Mass update of operations</li>
   <li>Scheduled operations</li>
   <li>Track refund of your expenses</li>
   <li>Automatically process operations based on search conditions</li>
   <li>Multi currencies</li>
   <li>Budget</li>
   <li>Dashboard</li>
   <li>Advices</li>
  </ul>
 uk: >-
  <p>Skrooge — програма для керування особистими фінансами, створена на основі технологій KDE. Вона проста і інтуїтивно
  зрозуміла. За допомогою Skrooge ви зможете стежити за вашими витратами та прибутками, розподіляти записи за категоріями
  та створювати на їхній основі звіти.</p>

  <p>Можливості:</p>

  <ul>
   <li>Імпортування та експортування даних QIF, CSV, SKROOGE, KMYMONEY</li>
   <li>Імпортування даних Microsoft Money, OFX, QFX, MT940, GNUCASH, GRISBI, HOMEBANK та MONEY MANAGER EX</li>
   <li>Розширені графічні звіти</li>
   <li>Декілька вкладок для упорядковування вашої роботи</li>
   <li>Підтримка нескінченного буфера скасування і повторення дій (навіть після закриття файла!)</li>
   <li>Миттєве фільтрування операцій та звітів</li>
   <li>Можливість створення необмеженої за кількістю рівнів ієрархії категорій</li>
   <li>Пакетне оновлення операцій</li>
   <li>Заплановані операції</li>
   <li>Стеження за відшкодуваннями ваших витрат</li>
   <li>Автоматична обробка операцій на основі умов пошуку</li>
   <li>Можливість використання декількох валют</li>
   <li>Бюджет</li>
   <li>Панель приладів</li>
   <li>Поради</li>
  </ul>
 C: >-
  <p>Skrooge is a personal finances manager powered by KDE, aiming at being simple and intuitive. Skrooge allows you to
  keep track of your expenses and incomes, categorize them, and build reports of them.</p>

  <p>Features:</p>

  <ul>
   <li>QIF, CSV, SKROOGE, KMYMONEY import/export</li>
   <li>Microsoft Money, OFX, QFX, MT940, GNUCASH, GRISBI, HOMEBANK and MONEY MANAGER EX import</li>
   <li>Advanced Graphical Reports</li>
   <li>Several tabs to help you organize your work</li>
   <li>Infinite undo/redo (even after the file was closed !)</li>
   <li>Instant filtering on operations and reports</li>
   <li>Infinite categories levels</li>
   <li>Mass update of operations</li>
   <li>Scheduled operations</li>
   <li>Track refund of your expenses</li>
   <li>Automatically process operations based on search conditions</li>
   <li>Multi currencies</li>
   <li>Budget</li>
   <li>Dashboard</li>
   <li>Advices</li>
  </ul>
 fi: >-
  <p>Skrooge on KDE:n kehittämä henkilökohtainen taloudenhallintaohjelma, joka pyrkii yksinkertaisuuteen ja intuitiivisuuteen.
  Skroogella voit pitää kirjaa tuloistasi ja menoistasi, luokitella niitä sekä koostaa niistä raportteja.</p>

  <p>Ominaisuuksia:</p>

  <ul>
   <li>QIF-, CSV-, Skrooge- ja KMyMoney-tuonti ja -vienti</li>
   <li>Microsoft Money-, OFX-, QFX-, MT940-, GNUCash-, Grisbi-, Homebank- ja Money Manager Ex -tuonti</li>
   <li>Edistyneet graafiset raportit</li>
   <li>Eri välilehdet helpottavat työsi järjestelyssä</li>
   <li>Rajaton kumoaminen ja uudelleen tekeminen (vaikka tiedosto suljettaisiin välillä!)</li>
   <li>Toimintojen ja raporttien välitön suodatus</li>
   <li>Rajaton määrä luokkien tasoja</li>
   <li>Toimintojen joukkopäivitys</li>
   <li>Ajastetut tapahtumat</li>
   <li>Kulujesi suoritusten jäljitys</li>
   <li>Toimenpiteiden automaattinen käsittely hakuehtojen perusteella</li>
   <li>Useammat valuutat</li>
   <li>Budjetti</li>
   <li>Kojelauta</li>
   <li>Neuvot</li>
  </ul>
 id: >-
  <p>Skrooge adalah pengelola keuangan personal yang didukung oleh KDE, yang bertujuan untuk menjadi sederhana dan intuitif.
  Skrooge memungkinkan Anda melacak pengeluaran dan pendapatan Anda, mengelompokkannya, dan membuat laporannya.</p>

  <p>Fitur:</p>

  <ul>
   <li>Impor/ekspor QIF, CSV, SKROOGE, KMYMONEY</li>
   <li>Impor Microsoft Money, OFX, QFX, MT940, GNUCASH, GRISBI, HOMEBANK dan MONEY MANAGER EX</li>
   <li>Laporan Grafikal Tingkatlanjut</li>
   <li>Berbagai tab untuk membantu Anda mengatur pekerjaan Anda</li>
   <li>Takjadi/jadilagi yang tak terbatas (bahkan setelah file ditutup !)</li>
   <li>Pemfilteran sekejap saat operasi dan laporan</li>
   <li>Level kategori tak terbatas</li>
   <li>Operasi update massal</li>
   <li>Operasi terjadwal</li>
   <li>Lacak kembalian pengeluaran Anda</li>
   <li>Operasi proses secara otomatis berdasarkan pada kondisi pencarian</li>
   <li>Multi mata uang</li>
   <li>Anggaran</li>
   <li>Dashboard</li>
   <li>Saran</li>
  </ul>
 ca-valencia: >-
  <p>L&apos;Skrooge és un gestor de les finances personals desenvolupat pel KDE, que té l&apos;objectiu de ser senzill i
  intuïtiu. L&apos;Skrooge permet registrar els ingressos i les despeses, categoritzar-les i fer-ne informes.</p>

  <p>Característiques:</p>

  <ul>
   <li>Importació/exportació per QIF, CSV, SKROOGE, KMYMONEY</li>
   <li>Importació per Microsoft Money, OFX, QFX, MT940, GNUCASH, GRISBI, HOMEBANK i MONEY MANAGER</li>
   <li>Informes gràfics avançats</li>
   <li>Diverses pestanyes vos ajuden a organitzar el treball</li>
   <li>Desfer/refer infinits (inclús després de tancar el fitxer!)</li>
   <li>Filtratge instantani d&apos;operacions i informes</li>
   <li>Nivells infinits de categories</li>
   <li>Actualització massiva d&apos;operacions</li>
   <li>Operacions planificades</li>
   <li>Seguiment del reemborsament de les despeses</li>
   <li>Procés automàtic d&apos;operacions basat en condicions de cerca</li>
   <li>Multidivisa</li>
   <li>Pressupost</li>
   <li>Tauler</li>
   <li>Avisos</li>
  </ul>
 gl: >-
  <p>Skrooge é un xestor de finanzas persoais baseado en KDE, e que ten por obxectivo ser sinxelo e intuitivo. Skrooge permite
  facer un seguimento dos gastos e ingresos, organizalos por categorías, e construír informes sobre os mesmos.</p>

  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Permite importar e exportar ficheiros nos formatos QIF, CSV, SKROOGE e KMYMONEY.</li>
   <li>Permite importar ficheiros nos formatos Microsoft Money, OFX, QFX, MT940, GNUCASH, GRISBI, HOMEBANK e MONEY MANAGER
  EX.</li>
   <li>Informes gráficos avanzados.</li>
   <li>Dispón de varias lapelas para permitirlle organizar o traballo.</li>
   <li>Funcionalidade de desfacer e refacer sen limitacións (incluso tras pechar o ficheiro).</li>
   <li>Filtro instantáneo de operacións e informes.</li>
   <li>Niveis de categorías sen limitacións.</li>
   <li>Actualización masiva de operacións.</li>
   <li>Operacións planificadas.</li>
   <li>Seguemento da devolución dos gastos.</li>
   <li>Procesamento automático de operacións baseado en condicións de busca.</li>
   <li>Permite combinar divisas distintas.</li>
   <li>Orzamento.</li>
   <li>Cadro de control.</li>
   <li>Consellos.</li>
  </ul>
 tr: >-
  <p>Skrooge, KDE tarafından sağlanan basit ve sezgisel bir kişisel finans yönetim aracıdır. Skroogegelir ve giderlerinizi
  izleyebileceğiniz, sınıflandırabileceğiniz ve raporlar üretebileceğiniz bir araçtır.</p>

  <p>Özellikler:</p>

  <ul>
   <li>QIF, CSV, SKROOGE, KMYMONEY içe aktarma/dışa aktarma</li>
   <li>Microsoft Money, OFX, QFX, MT940, GNUCASH, GRISBI, HOMEBANK ve MONEY MANAGER EX içe aktarma</li>
   <li>Gelişmiş Grafik Raporları</li>
   <li>Çalışmanızı organize edebilmeniz için çeşitli sekmeler</li>
   <li>Sınırsız geri alma/ileri alma (dosya kapatıldıktan sonra bile!)</li>
   <li>İşlem ve raporların anında süzülebilmesi</li>
   <li>Sınırsız sınıflandırma seviyeleri</li>
   <li>İşlemlerin toplu güncellenmesi</li>
   <li>Zamanlanmış işlemler</li>
   <li>Harcamalarınızın geri ödemesini takip edin</li>
   <li>Arama koşullarına bağlı olarak otomatik süreçler</li>
   <li>Çoklu para birimi</li>
   <li>Bütçe</li>
   <li>Pano</li>
   <li>Tavsiyeler</li>
  </ul>
 es: >-
  <p>Skrooge es un gestor de finanzas personales para KDE que pretende ser sencillo e intuitivo. Skrooge le permite seguir
  el rastro de sus gastos e ingresos, asignarles categorías y crear informes sobre ellos.</p>

  <p>Funciones:</p>

  <ul>
   <li>Importar y exportar QIF, CSV, SKROOGE, KMYMONEY</li>
   <li>Importar de Microsoft Money, OFX, QFX, MT940, GNUCASH, GRISBI, HOMEBANK y MONEY MANAGER EX</li>
   <li>Informes gráficos avanzados</li>
   <li>Distintas pestañas para ayudarle a organizar su trabajo</li>
   <li>Deshacer/rehacer sin límite (incluso tras cerrar archivos)</li>
   <li>Filtrado instantáneo en operaciones e informes</li>
   <li>Infinitos niveles de categorías</li>
   <li>Actualización de operaciones en masa</li>
   <li>Operaciones planificadas</li>
   <li>Seguimiento de reembolsos de sus gastos</li>
   <li>Procesamiento automático de operaciones basado en condiciones de búsqueda</li>
   <li>Múltiples divisas</li>
   <li>Presupuestos</li>
   <li>Tablero de mandos</li>
   <li>Consejos</li>
  </ul>
 fr: >-
  <p>Skrooge est un gestionnaire de finances personnelles de KDE, qui vise à être simple et intuitif. Skooge vous permet
  de suivre vos dépenses et revenus, de les catégoriser, et de fabriquer des rapports.</p>

  <p>Fonctionnalités :</p>

  <ul>
   <li>Importation / exportation QIF, CSV, SKROOGE, KMYMONEY</li>
   <li>Importation Microsoft Money, OFX, QFX, MT940, GNUCASH, GRISBI, HOMEBANK et MONEY MANAGER EX</li>
   <li>Rapports graphique avancés</li>
   <li>Plusieurs onglets pour vous aider à organiser votre travail</li>
   <li>Annuler / Refaire infini (même après la fermeture du fichier!)</li>
   <li>Filtre immédiat sur les opérations et rapports</li>
   <li>Niveau de catégories infini</li>
   <li>Modification massive de opérations</li>
   <li>Opérations programmées</li>
   <li>Suivi des remboursements de dépenses</li>
   <li>Traitement automatique des opérations sur la base de condition de recherche</li>
   <li>Multi-devises</li>
   <li>Budget</li>
   <li>Tableau de bord</li>
   <li>Conseils</li>
  </ul>
 pt: >-
  <p>O Skrooge é um gestor de finanças pessoais que usa a plataforma KDE, pretendendo ser simples e intuitivo. O Skrooge
  permite-lhe manter um registo das suas despesas e receitas, classificá-las e criar relatórios sobre elas.</p>

  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Importação/exportação para QIF, CSV, SKROOGE, KMYMONEY</li>
   <li>Importação do Microsoft Money, OFX, QFX, MT940, GNUCASH, GRISBI, HOMEBANK e MONEY MANAGER EX</li>
   <li>Relatórios Gráficos Avançados</li>
   <li>Diversas páginas que o ajudam a organizar o seu trabalho</li>
   <li>Capacidade infinita de desfazer/refazer operações (mesmo depois de fechar o ficheiro!)</li>
   <li>Filtragem instantânea nas operações e relatórios</li>
   <li>Níveis infinitos de categorias</li>
   <li>Actualização em lote de operações</li>
   <li>Operações agendadas</li>
   <li>Seguir o reembolso das suas despesas</li>
   <li>Processar automaticamente as operações com base nas condições de pesquisa</li>
   <li>Múltiplas moedas</li>
   <li>Orçamento</li>
   <li>Painel</li>
   <li>Conselhos</li>
  </ul>
 sv: >-
  <p>Skrooge är ett hemekonomiprogram drivet av KDE, med målsättning att vara enkelt och intuitivt. Skrooge låter dig hålla
  reda på dina utgifter och intäkter, kategorisera dem, och skapa rapporter om dem.</p>

  <p>Funktioner:</p>

  <ul>
   <li>Import och export av QIF, CSV, SKROOGE, KMYMONEY</li>
   <li>Import av Microsoft Money, OFX, QFX, MT940, GNUCASH, GRISBI, HOMEBANK och MONEY MANAGER EX</li>
   <li>Avancerade grafiska rapporter</li>
   <li>Flera flikar för att hjälpa till att organisera arbetet</li>
   <li>Obegränsat stöd för ångra och gör om (även efter filen har stängs)</li>
   <li>Omedelbar filtrering av transaktioner och rapporter</li>
   <li>Obegränsade kategorinivåer</li>
   <li>Mängduppdatering av transaktioner</li>
   <li>Schemalagda transaktioner</li>
   <li>Följ återbetalning av utgifter</li>
   <li>Behandla automatiskt transaktioner baserat på sökvillkor</li>
   <li>Flera valutor</li>
   <li>Budget</li>
   <li>Instrumentpanel</li>
   <li>Råd</li>
  </ul>
 pt-BR: >-
  <p>Skrooge é um gerenciador de finanças pessoais desenvolvido para o KDE, com o objetivo de ser simples e intuitivo. Permite-lhe
  manter um registro das suas despesas e receitas, classificá-las e criar relatórios sobre elas.</p>

  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Importação/exportação para QIF, CSV, SKROOGE e KMYMONEY</li>
   <li>Importação do Microsoft Money, OFX, QFX, MT940, GNUCASH, GRISBI, HOMEBANK e MONEY MANAGER EX</li>
   <li>Relatórios gráficos avançados</li>
   <li>Diversas abas que auxiliam na organização do seu trabalho</li>
   <li>Capacidade infinita de desfazer/refazer operações (mesmo depois de fechar o arquivo!)</li>
   <li>Filtragem instantânea nas operações e relatórios</li>
   <li>Níveis de categorias infinitos</li>
   <li>Atualização de operações em lote</li>
   <li>Operações agendadas</li>
   <li>Acompanhar o reembolso das suas despesas</li>
   <li>Processar automaticamente as operações com base nas condições de pesquisa</li>
   <li>Múltiplas moedas</li>
   <li>Orçamento</li>
   <li>Painel</li>
   <li>Avisos</li>
  </ul>
 cs: >-
  <p>Vlastnosti:</p>

  <ul>
   <li>Naplánované operace</li>
   <li>Rozpočet</li>
   <li>Přístrojová deska</li>
   <li>Rady</li>
  </ul>
 ru: >-
  <p>Возможности:</p>

  <ul>

  </ul>
 zh-CN: >-
  <p>功能:</p>

  <ul>
   <li>QIF, CSV, SKROOGE, KMYMONEY 导入/导出</li>
   <li>Microsoft Money, OFX, QFX, MT940, GNUCASH, GRISBI, HOMEBANK 和 MONEY MANAGER EX 导入</li>
   <li>高级图形报表</li>
   <li>多标签帮助您组织您的工作</li>
   <li>无限制撤销/重做支持 (文件关闭后也支持!)</li>
   <li>多货币</li>
   <li>预算</li>
   <li>部件板</li>
  </ul>
 ca: >-
  <p>L&apos;Skrooge és un gestor de les finances personals desenvolupat pel KDE, que té l&apos;objectiu de ser senzill i
  intuïtiu. L&apos;Skrooge permet registrar els ingressos i les despeses, categoritzar-les i fer-ne informes.</p>

  <p>Característiques:</p>

  <ul>
   <li>Importació/exportació per QIF, CSV, SKROOGE, KMYMONEY</li>
   <li>Importació per Microsoft Money, OFX, QFX, MT940, GNUCASH, GRISBI, HOMEBANK i MONEY MANAGER</li>
   <li>Informes gràfics avançats</li>
   <li>Diverses pestanyes us ajuden a organitzar el treball</li>
   <li>Desfer/refer infinits (inclús després de tancar el fitxer!)</li>
   <li>Filtratge instantani d&apos;operacions i informes</li>
   <li>Nivells infinits de categories</li>
   <li>Actualització massiva d&apos;operacions</li>
   <li>Operacions planificades</li>
   <li>Seguiment del reemborsament de les despeses</li>
   <li>Procés automàtic d&apos;operacions basat en condicions de cerca</li>
   <li>Multidivisa</li>
   <li>Pressupost</li>
   <li>Tauler</li>
   <li>Avisos</li>
  </ul>
 it: >-
  <p>Skrooge è un gestore delle finanze personali, semplice e intuitivo, che utilizza KDE. Ti permette di tenere traccia
  delle tue entrate e uscite, di categorizzarle e creare rapporti.</p>

  <p>Caratteristiche:</p>

  <ul>
   <li>Importazione ed esportazione QIF, CSV, SKROOGE, KMYMONEY</li>
   <li>Importazione Microsoft Money, OFX, QFX, MT940, GNUCASH, GRISBI, HOMEBANK e MONEY MANAGER EX</li>
   <li>Rapporti grafici avanzati</li>
   <li>Le varie schede ti aiutano a organizzare il tuo lavoro</li>
   <li>Infinite operazioni di annullamento/ripristino (anche quando il file è stato chiuso!)</li>
   <li>Filtro istantaneo su operazioni e rapporti</li>
   <li>Livelli infiniti di categorie</li>
   <li>Aggiornamento di massa delle operazioni</li>
   <li>Operazioni pianificate</li>
   <li>Traccia i rimborsi delle tue spese</li>
   <li>Elabora automaticamente le operazioni basandosi sulle condizioni di ricerca</li>
   <li>Valute multiple</li>
   <li>Budget</li>
   <li>Quadro degli strumenti</li>
   <li>Suggerimenti</li>
  </ul>
 nl: >-
  <p>Skrooge is een persoonlijke beheerder van financiën binnen KDE, met als doel eenvoudig en intuïtief te zijn. Skrooge
  stelt u in staat uw uitgaven en inkomsten bij te houden, ze te categoriseren en er over te rapporteren.</p>

  <p>Mogelijkheden:</p>

  <ul>
   <li>Importeren/exporteren van QIF, CSV, SKROOGE en KMYMONEY</li>
   <li>Importeren van Microsoft Money, OFX, QFX, MT940, GNUCASH, GRISBI, HOMEBANK en MONEY MANAGER</li>
   <li>Geavanceerde grafische rapporten</li>
   <li>Een aantal tabbladen om uw werk te helpen organiseren</li>
   <li>Oneindig ongedaan maken/opnieuw doen (zelfs nadat het bestand was gesloten!)</li>
   <li>Onmiddellijke filtering op bewerkingen en rapporten</li>
   <li>Oneindig aantal categorieniveaus</li>
   <li>Massaal bijwerken van bewerkingen</li>
   <li>Geplande bewerkingen</li>
   <li>Volgen van aanvullen van uitgaven</li>
   <li>Automatisch procesbewerkingen gebaseerd op zoekcondities</li>
   <li>Meerdere valuta</li>
   <li>Budget</li>
   <li>Dashboard</li>
   <li>Financiële rekeningen</li>
  </ul>
DeveloperName:
 de: Stephane Mankowski
 pl: Stephane MANKOWSKI
 en-GB: Stephane MANKOWSKI
 C: Stephane MANKOWSKI
 id: Stephane MANKOWSKI
 fi: Stephane MANKOWSKI
 cs: Stephane MANKOWSKI
 ca-valencia: Stephane MANKOWSKI
 gl: Stephane Mankowski
 uk: Stephane MANKOWSKI
 es: Stephane Mankowski
 fr: Stephane MANKOWSKI
 pt: Stephane MANKOWSKI
 sv: Stephane MANKOWSKI
 pt-BR: Stephane MANKOWSKI
 ca: Stephane MANKOWSKI
 it: Stephane MANKOWSKI
 nl: Stephane MANKOWSKI
ProjectGroup: KDE
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- Office
- Finance
Url:
 homepage: https://skrooge.org/
 bugtracker: https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?format=guided&product=skrooge
 help: https://docs.kde.org/development/en/extragear-office/skrooge/
Icon:
 cached:
 - name: skrooge_skrooge.png
  width: 48
  height: 48
 - name: skrooge_skrooge.png
  width: 64
  height: 64
 - name: skrooge_skrooge.png
  width: 128
  height: 128
 stock: skrooge
 remote:
 - url: org/kde/skrooge/CDD622948D04EE55127F23B029BCDC04/icons/128x128/skrooge_skrooge.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - org.kde.skrooge.desktop
Provides:
 binaries:
 - skrooge
 mimetypes:
 - application/x-skg
 - application/x-skgc
 - application/x-kmymoney
 - application/vnd.intu.qfx
 - application/x-ofx
 - application/x-homebank
 - application/x-gnc
 - application/x-gnucash
 - application/x-gsb
Screenshots:
- default: true
 caption:
  de: Standard-Bildschirmfoto
  pl: Domyślny zrzut ekranu
  en-GB: The default screenshot
  C: The default screenshot
  id: Screenshot baku
  fi: Oletusruutukaappaus
  cs: Výchozí snímek obrazovky
  ca-valencia: La captura de pantalla per omissió
  gl: A captura de pantalla predeterminada.
  uk: Типовий знімок вікна
  es: Captura de pantalla predeterminada
  fr: La copie d'écran par défaut
  pt: A captura do ecrã predefinida
  sv: Standardskärmbilden
  pt-BR: A captura de tela padrão
  ca: La captura de pantalla per omissió
  it: La schermata predefinita
  nl: De standaard schermafbeelding
 thumbnails:
 - url: org/kde/skrooge/CDD622948D04EE55127F23B029BCDC04/screenshots/image-1_752x282.png
  width: 752
  height: 282
 - url: org/kde/skrooge/CDD622948D04EE55127F23B029BCDC04/screenshots/image-1_624x233.png
  width: 624
  height: 233
 - url: org/kde/skrooge/CDD622948D04EE55127F23B029BCDC04/screenshots/image-1_224x84.png
  width: 224
  height: 84
 source-image:
  url: org/kde/skrooge/CDD622948D04EE55127F23B029BCDC04/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1200
  height: 450