⇦ | survex-aven [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for survex-aven in main

survex-aven.desktop - 1.2.38-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: survex-aven.desktop
Package: survex-aven
Name:
 C: Aven Cave Surveying Tool
Summary:
 C: Visualise cave surveys
Description:
 da: >-
  <p>En avanceret huledatafremviser for Survex, skrevet via wxWidgets- biblioteket og OpenGL for optegning. Tillader endda
  søgning efter stationer, fremhævelse af kategorier af stationer såsom indgange eller faste punkter, måler afstanden mellem
  stationer, viser gangvægge, viser terrænet over hulen og understøtter præsentationer (på forhånd optagne gennemflyvninger.</p>
 C: >-
  <p>An advanced cave survey data viewer for Survex, written using the wxWidgets library, and using OpenGL for rendering. 
  Aven allows searching for stations, highlighting categories of stations such entrances or fixed points, measuring the
  distance between stations, showing passage walls, showing the terrain above the cave, and supports presentations (pre-recorded
  fly-throughs).</p>
 en: >-
  <p>An advanced cave survey data viewer for Survex, written using the wxWidgets library, and using OpenGL for rendering. 
  Aven allows searching for stations, highlighting categories of stations such entrances or fixed points, measuring the
  distance between stations, showing passage walls, showing the terrain above the cave, and supports presentations (pre-recorded
  fly-throughs).</p>
Categories:
- Education
- Geology
- Science
Keywords:
 C:
 - caving
 - survey
 - data
 - visualisation
 - visualization
 - OpenGL
 - wxWidgets
 - 3D
Icon:
 cached:
 - name: survex-aven_aven.png
  width: 48
  height: 48
 - name: survex-aven_aven.png
  width: 64
  height: 64
 - name: survex-aven_aven.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: s/su/survex-aven.desktop/473F51A954B88F2814144D249A630161/icons/128x128/survex-aven_aven.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - survex-aven.desktop
Provides:
 mimetypes:
 - application/x-survex-svx
 - application/x-survex-3d
 - application/x-survex-pos
 - application/x-compass-plot
 - application/x-cmap-xyz