⇦ | syncthing-gtk [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for syncthing-gtk in main

syncthing-gtk.desktop - 0.9.4.3-1 ⚙ all

Icon
---
Type: desktop-application
ID: syncthing-gtk.desktop
Package: syncthing-gtk
Name:
 C: Syncthing GTK
Summary:
 C: GUI for Syncthing
Description:
 da: >-
  <p>En GTK3-baseret grafisk brugerflade for Syncthing, der understøtter:</p>

  <p> * Tilføje/redigere/slette knuder * Tilføje/redigere/slette arkiver * Genstart server/luk server ned * Redigere
  dæmonindstillinger * Hurtig opstartskonfiguration via en guide</p>

  <p>Tilbyder også skrivebordsintegration med diverse filhåndteringer (Nautilus, Nemo og Caja) samt med skrivebordsmiljøet
  i form af en app-indikator.</p>
 C: >-
  <p>A GTK3-based GUI for Syncthing that supports:</p>

  <p> * Adding / editing / deleting nodes * Adding / editing / deleting repositories * Restart / shutdown server * Editing
  daemon settings * Quick initial configuration using a wizard</p>

  <p>It also provides desktop integration with various file managers (Nautilus, Nemo and Caja) as well as with the desktop
  environment in the form of an app indicator.</p>
 en: >-
  <p>A GTK3-based GUI for Syncthing that supports:</p>

  <p> * Adding / editing / deleting nodes * Adding / editing / deleting repositories * Restart / shutdown server * Editing
  daemon settings * Quick initial configuration using a wizard</p>

  <p>It also provides desktop integration with various file managers (Nautilus, Nemo and Caja) as well as with the desktop
  environment in the form of an app indicator.</p>
Categories:
- Network
Icon:
 cached:
 - name: syncthing-gtk_syncthing-gtk.png
  width: 48
  height: 48
 - name: syncthing-gtk_syncthing-gtk.png
  width: 64
  height: 64
 - name: syncthing-gtk_syncthing-gtk.png
  width: 128
  height: 128
 stock: syncthing-gtk
 remote:
 - url: s/sy/syncthing-gtk.desktop/CA73F7DA74CBBACA7DC94EE86BB374F8/icons/128x128/syncthing-gtk_syncthing-gtk.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - syncthing-gtk.desktop