⇦ | tunnelx [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for tunnelx in main

tunnelx.desktop - 20170928-2 ⚙ all

Icon
---
Type: desktop-application
ID: tunnelx.desktop
Package: tunnelx
Name:
 C: Tunnel Cave Drawing Software
Summary:
 C: Draw cave surveys
Description:
 fr: >-
  <p>Tunnel permet de dessiner le levé d’une caverne à partir de données axiales compatibles avec Survex. Les dessins seront
  corrigés pour s’adapter si les données sous-jacentes changent dû à des jointures de boucles. Les importations de tracés/scans/pockettopo
  originaux peuvent être utilisées pour dessiner dessus. Des levés complexes et multi-couches peuvent être dessinés, avec
  des dispositifs flexibles pour des groupements de couleur et l’ajout d’images ou de cartes en arrière-plan. Cette application
  peut utiliser des données stockées en ligne et fonctionne sur toutes les plateformes majeures.</p>
 da: >-
  <p>Tunnel gør det muligt at tegne hulekortlægninger baseret på Survex- kompatible centreline-data. Tegninger vil blive
  justeret til at passe hvis de underliggende data bevæger sig på grund af looplukninger. Originale tegninger/skanninger/pockettop-importer
  kan bruges som et grundlag at tegne over. Kompleks flerlags kortlægninger kan tegnes, med fleksible faciliteter for farvegruppering
  og tilføjelse af billeder eller baggrundskort. Programmet kan bruge data lagre på nettet og fungerer på alle væsentlige
  platforme.</p>
 C: >-
  <p>Tunnel enables you to draw cave surveys based on Survex-compatible centreline data. Drawings will be adjusted to fit
  if the underlying data moves due to loop closures. Original drawings/scans/pockettopo imports can be used as a basis to
  draw over. Complex multi-layered surveys can be drawn, with flexible facilties for colour-grouping and adding images or
  background maps. The application can use data stored online and works on all major platforms.</p>
 en: >-
  <p>Tunnel enables you to draw cave surveys based on Survex-compatible centreline data. Drawings will be adjusted to fit
  if the underlying data moves due to loop closures. Original drawings/scans/pockettopo imports can be used as a basis to
  draw over. Complex multi-layered surveys can be drawn, with flexible facilties for colour-grouping and adding images or
  background maps. The application can use data stored online and works on all major platforms.</p>
Categories:
- Science
- Geology
- Geoscience
Icon:
 cached:
 - name: tunnelx_tunnelx.png
  width: 48
  height: 48
 - name: tunnelx_tunnelx.png
  width: 64
  height: 64
 - name: tunnelx_tunnelx.png
  width: 128
  height: 128
 stock: tunnelx
 remote:
 - url: t/tu/tunnelx.desktop/5A01736BBC16B78D4624D3A284B9B521/icons/128x128/tunnelx_tunnelx.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - tunnelx.desktop