⇦ | tutka [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for tutka in main

tutka.desktop - 1.1.2-2 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: tutka.desktop
Package: tutka
Name:
 fr: Tracker MIDI Tutka
 C: Tutka MIDI Tracker
Summary:
 fr: Composer de la musique en utilisant du MIDI
 C: Compose music using MIDI
Description:
 da: >-
  <p>Dette er en MIDI-sekvenser, sange udgøres af blokke. Hver blok repræsenterer en periode i tid. Disse blokke kan afspilles
  i enhver rækkefølge for at forme en fuldstændig sang. Blokke udgøres af spor hvorpå noderne placeres. Alle spor for en
  blok spilles simultant. Kun en node kan afspilles på et spor ad gangen. Blokke kan variere i længde og have forskellige
  antal spor.</p>

  <p>Hver node afspilles via et instrument. Hvert instrument kan have egenskaber såsom navn, MIDI-kanal, lydstyrke, stoptid
  og så videre. Effekter kan også anvendes på noderne. I Tutka inkluderer effekter ting som lydstyrke, efterbehandling,
  bøjning af tonehøjde, nodeforsinkelser, indstilling af tempo og så videre. MIDI-controllere kan også anvendes.</p>

  <p>Programmet bruger et tilpasset XML-baseret filformat til at lagre sange. Sange i OctaMED SoundStudios MMD2-filformatet
  kan også indlæses og gemmes.</p>
 C: >-
  <p>This is a MIDI sequencer, songs are made of blocks. Each block represents a period in time. These blocks can be played
  in any order to form a complete song. Blocks are made of tracks on which the notes are placed. All tracks of a block are
  played simultaneously. Only one note can be played on one track at a time. Blocks can vary in length and may have different
  number of tracks.</p>

  <p>Each note is played using an instrument. Each instrument can have properties such as name, MIDI channel, default volume,
  hold time and so on. Effects can also be applied to notes. In Tutka effects include things like volume, aftertouch, pitch
  bending, note delays, setting tempo and so on. MIDI controllers can also be used.</p>

  <p>It uses a custom XML based file format for storing songs. Songs in OctaMED SoundStudio&apos;s MMD2 file format can
  also be loaded and saved.</p>
 en: >-
  <p>This is a MIDI sequencer, songs are made of blocks. Each block represents a period in time. These blocks can be played
  in any order to form a complete song. Blocks are made of tracks on which the notes are placed. All tracks of a block are
  played simultaneously. Only one note can be played on one track at a time. Blocks can vary in length and may have different
  number of tracks.</p>

  <p>Each note is played using an instrument. Each instrument can have properties such as name, MIDI channel, default volume,
  hold time and so on. Effects can also be applied to notes. In Tutka effects include things like volume, aftertouch, pitch
  bending, note delays, setting tempo and so on. MIDI controllers can also be used.</p>

  <p>It uses a custom XML based file format for storing songs. Songs in OctaMED SoundStudio&apos;s MMD2 file format can
  also be loaded and saved.</p>
Categories:
- AudioVideo
- Audio
- Midi
- Sequencer
Icon:
 cached:
 - name: tutka_tutka.png
  width: 48
  height: 48
 - name: tutka_tutka.png
  width: 64
  height: 64
 - name: tutka_tutka.png
  width: 128
  height: 128
 stock: tutka
 remote:
 - url: t/tu/tutka.desktop/4B143A0CAEAB6979FD065BB1E1B4AF34/icons/128x128/tutka_tutka.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - tutka.desktop