⇦ | veyon-master [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for veyon-master in main

veyon-master.desktop - 4.1.7+repack1-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: veyon-master.desktop
Package: veyon-master
Name:
 C: Veyon Master
Summary:
 C: Monitor and control remote computers
 de: Entfernte Computer beobachten und steuern
Description:
 da: >-
  <p>Veyon er et program til computerovervågning og klasseværelsehåndtering, der understøtter Windows og Linux. Det gør
  det muligt for lærere at se og kontrollere computerlaboratorier og interagerer med studenter. Veyon er tilgængelig i forskellige
  sprog og tilbyder en masse nyttige funktioner:</p>

  <p> - se hvad der sker i computerlaboratorier i overblikstilstand og tag  skærmbilleder - kontroller eksternt computere
  for at understøtte og hjælpe brugere - send lærerens skærm til studenter i realtid ved at bruge demotilstand  (enten
  i fuldskærm eller i et vindue) - send tekstbeskeder til studenter - tænk/sluk og genstart computere eksternt - ekstern
  sluk og ekstern kørsel af arbitrære kommandoer/skripter - hjemmearbejde - Vejons netværksteknologi er ikke begrænset
  til et  undernet og derfor kan studenter slutte sig til lektioner hjemmefra via  VPN-forbindelser ved bare at installere
  tjenesten Veyon</p>

  <p>Veyon er fortsættelsen af iTALC.</p>

  <p>Denne pakke indeholder programmet veyon-master. Med veyon-master kan en lærer kontrollere andre maskiner, hvis de afvikler
  Veyons program for klienttjeneste (pakken vejon-service).</p>
 C: >-
  <p>Veyon is a software for computer monitoring and classroom management supporting Windows and Linux. It enables teachers
  to view and control computer labs and interact with students. Veyon is available in different languages and provides lots
  of useful features:</p>

  <p>  - see what&apos;s going on in computer labs in overview mode and take screenshots  - remote control computers
  to support and help users  - broadcast teacher&apos;s screen to students in realtime by using demo mode   (either
  in fullscreen or in a window)  - lock workstations for attracting attention to teacher  - send text messages to students  
  - powering on/off and rebooting computers remote  - remote logoff and remote execution of arbitrary commands/scripts  
  - home schooling - Veyon&apos;s network technology is not restricted to a subnet   and therefore students at home can
  join lessons via VPN connections just   by installing the Veyon service</p>

  <p>Veyon is the continuation of iTALC.</p>

  <p>This package contains the veyon-master software. With veyon-master a teacher or tutor can control other machines if
  they run Veyon&apos;s client service software (package: veyon-service).</p>
 en: >-
  <p>Veyon is a software for computer monitoring and classroom management supporting Windows and Linux. It enables teachers
  to view and control computer labs and interact with students. Veyon is available in different languages and provides lots
  of useful features:</p>

  <p>  - see what&apos;s going on in computer labs in overview mode and take screenshots  - remote control computers
  to support and help users  - broadcast teacher&apos;s screen to students in realtime by using demo mode   (either
  in fullscreen or in a window)  - lock workstations for attracting attention to teacher  - send text messages to students  
  - powering on/off and rebooting computers remote  - remote logoff and remote execution of arbitrary commands/scripts  
  - home schooling - Veyon&apos;s network technology is not restricted to a subnet   and therefore students at home can
  join lessons via VPN connections just   by installing the Veyon service</p>

  <p>Veyon is the continuation of iTALC.</p>

  <p>This package contains the veyon-master software. With veyon-master a teacher or tutor can control other machines if
  they run Veyon&apos;s client service software (package: veyon-service).</p>
Categories:
- Education
- Network
- RemoteAccess
Keywords:
 C:
 - classroom,control,computer,room,lab,monitoring,teacher,student
Icon:
 cached:
 - name: veyon-master_veyon-master.png
  width: 48
  height: 48
 - name: veyon-master_veyon-master.png
  width: 64
  height: 64
 - name: veyon-master_veyon-master.png
  width: 128
  height: 128
 stock: veyon-master
 remote:
 - url: v/ve/veyon-master.desktop/D4B1E8E749EB09420A9E91B206C82479/icons/128x128/veyon-master_veyon-master.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - veyon-master.desktop