⇦ | appstream [main]
Last updated on: 2022-08-08 08:19 [UTC]

Metadata for appstream in main

org.freedesktop.appstream.cli - 0.15.4-1 ⚙ amd64

Icon
---
Type: console-application
ID: org.freedesktop.appstream.cli
Package: appstream
Name:
 zh-TW: AppStream 命令列介面
 nb: Kommandolinjegrensesnitt for AppStream
 ja: AppStream CLI
 de: AppStream CLI
 oc: Interfàcia en linha de comanda AppStream
 pt: Interface de linha de comandos do AppStream
 ro: CLI AppStream
 pt-BR: CLI do AppStream
 hr: AppStream CLI
 zh-CN: AppStream 命令行界面
 ru: Интерфейс командной строки AppStream
 gl: Interface de consola de AppStream
 fr: Interface en ligne de commande AppStream
 C: AppStream CLI
 da: AppStream CLI
 uk: Командний рядок AppStream
 lt: AppStream komandų eilutė
 ca: Interfície de línia d'ordres d'AppStream
 sk: Textové užívateľské rozhranie pre AppStream
 sv: AppStream-CLI
 it: CLI AppStream
 es: Interfaz de consola de AppStream
 bn-BD: অ্যাপস্ট্রিম সিএলআই
 ko: AppStream CLI(명령행 인터페이스)
 ar: شاشة توجيه الأوامر إلى آب-ستريم
 tr: AppStream CLI
 cs: Textové uživatelské rozhraní pro AppStream
 id: CLI AppStream
 sr: КЛИ за Програмски ток
 fi: AppStream-komentorivityökalu
 gd: Eadar-aghaidh loidhne-àithne AppStream
 en-GB: AppStream CLI
 hu: AppStream parancssori felület
 pl: Interfejs AppStream dla wiersza poleceń
 sr-Latn: CLI za Programski tok
 eo: Komandlinia Interfaco al AppStream
 nl: AppStream-CLI
Summary:
 he: כלי עזר לעבודה עם נתוני העל של AppStream
 zh-TW: 處理 AppStream 中介資料的公用程式
 nb: Et verktøy for å jobbe med AppStream-metadata
 ja: AppStream メタデータを使用して動作するユーティリティー
 de: Ein Dienstprogramm zum Arbeiten mit AppStream-Metadaten
 oc: Un utilitari per trabalhar amb las metadonadas AppStream
 pt: Um utilitário para trabalhar com os metadados do AppStream
 ro: O utilitate pentru a lucra cu datele meta AppStream
 pt-BR: Um utilitário para trabalhar com os metadados do AppStream
 hr: Uslužni program za rad s AppStream metapodacima
 zh-CN: 用于操作 AppStream 元数据的实用工具
 ru: Утилита для работы с метаданными AppStream
 gl: Unha utilidade para traballar con metadatos de AppStream
 fr: Un utilitaire pour travailler avec les métadonnées AppStream
 C: An utility to work with AppStream metadata
 da: Et redskab til at arbejde med AppStream-metadata
 uk: Інструмент для обробки метаданих AppStream
 lt: Paslaugų programa, skirta darbui su AppStream metaduomenimis
 ca: Una utilitat per a treballar amb les metadades AppStream
 sk: Nástroj pre prácu s AppStream metadátami
 sv: Ett verktyg för att jobba med AppStream-metadata
 it: Uno strumento per lavorare con metadati AppStream
 es: Una utilidad para trabajar con los metadatos de AppStream
 bn-BD: অ্যাপস্ট্রিম মেটাডেটা নিয়ে কাজ করার একটি যন্ত্র
 ko: AppStream 메타 데이터 작업용 유틸리티
 ar: أداة للتعامل مع بيانات AppStream الوصفية
 tr: AppStream üst verileriyle çalışmak için bir araç
 cs: Nástroj pro práci s AppStream metadaty
 id: Utilitas untuk bekerja dengan metadata AppStream
 sr: Помагало за рад са метаподацима Програмског тока
 gd: Goireas gus obair le meata-dàta AppStream
 en-GB: An utility to work with AppStream metadata
 hu: Egy segédprogram az AppStream metaadatokkal való munkához
 pl: Narzędzie do działania z metadanymi AppStream
 eo: Ilprogramo por uzi AppStream-metadatenojn
 nl: Een hulpmiddel om te werken met AppStream-metagegevens
Description:
 es: >-
  <p>AppStream es una especificación de metadatos que permite a los componentes de software proporcionar información sobre
  sí mismos a los sistemas automatizados y a los usuarios finales antes de que el software se instale de forma efectiva.
  El proyecto AppStream ofrece facilidades para acceder y transformar fácilmente estos metadatos, así como algunos servicios
  adicionales para construir centros de software con muchas funciones y aplicaciones similares que hagan uso de los metadatos
  del software.</p>

  <p>La herramienta de línea de comandos <em>appstreamcli</em> permite leer, escribir y transformar los metadatos XML o
  YAML de AppStream, así como validar su cumplimiento con la especificación. También proporciona un fácil acceso al conjunto
  de metadatos del sistema, por ejemplo para consultar el software que proporciona un manejador Mediatype específico o para
  instalar software por su identificador de componente.</p>
 zh-TW: >-
  <p>AppStream 是中介資料規範,允許軟體組件在實際安裝之前,向自動化系統和終端使用者提供其自身相關資訊。AppStream 專案提供方便存取和轉換這類中介資料的機能,也提供一些額外服務以方便建置功能豐富的軟體中心,或其他利用軟體中介資料的類似應用。</p>

  <p><em>appstreamcli</em> 指令列工具可以讀寫與變換 AppStream XML 或 YAML 中介資料,以及驗證資料是否遵循規範。此外它還能輕鬆存取系統中介資料池,以搜尋諸如提供某特定媒體類型處理器使用的軟體,或是按照軟體的組件辨識碼進行安裝等。</p>
 sv: >-
  <p>AppStream är en metadataspecifikation som låter programvarukomponenter tillhandahålla information om sig själva till
  automatiserade system och slutanvändare innan programvaran faktiskt installeras. AppStream-projektet tillhandahåller funktionalitet
  för att lätt komma åt och transformera dessa metadata, såväl som några ytterligare tjänster för att bygga funktionsrika
  programcentraler och liknande program som drar nytta av programvarumetadata.</p>

  <p>Kommandoradsverktyget <em>appstreamcli</em> möjliggör läsning, skrivning och transformering av AppStream XML- eller
  YAML-metadata samt att validera att det stämmer mot specifikationen. Det ger också enkel åtkomst till systemmetadatapoolen
  för att till exempel söka efter program som innehåller en specifik Mediatype-hanterare eller för att installera programvara
  med dess komponentidentifierare.</p>
 pt: >-
  <p>AppStream é uma especificação de metadados que permite que os componentes de software forneçam informações sobre si
  mesmos a sistemas automatizados e utilizadores finais antes que o software seja realmente instalado. O projeto AppStream
  oferece facilidades para acessar e transformar facilmente esses metadados, bem como alguns serviços adicionais para construir
  centros de software repletos de recursos e aplicações similares que fazem uso de metadados de software.</p>

  <p>A ferramenta da linha de comandos <em>appstreamcli</em> permite ler, escrever, e transformar metadados AppStream em
  XML ou YAML, bem como validá-la para conformidade com a especificação. Esta também permite aceder ao grupo de metadados
  do sistema, por exemplo, consultar por um "software" que forneça um tipo MIME específico, ou para instalar "software"
  usando o próprio identificador de componente.</p>
 ca: >-
  <p>AppStream és una especificació de metadades que permet als components de programari proporcionar informació sobre si
  mateixos als sistemes automatitzats i als usuaris finals abans que el programari s'instal·li realment. El projecte AppStream
  proporciona instal·lacions per a accedir i transformar fàcilment aquestes metadades, així com alguns serveis addicionals
  per a la construcció de centres de programari rics en funcions i aplicacions similars que fan ús de metadades de programari.</p>

  <p>L'eina de línia d'ordres <em>appstreamcli</em> permet llegir, escriure i transformar metadades APPStream XML o YAML,
  així com validar-les per al compliment de l'especificació. També proporciona un fàcil accés al conjunt de metadades del
  sistema, per exemple per a consultar programari que proporciona un controlador de Mediatype específic o per a instal·lar
  programari pel seu identificador de components.</p>
 it: >-
  <p>AppStream è una specifica di metadati che consente ai componenti software di fornire informazioni su se stessi a sistemi
  automatizzati e utenti finali prima che il software venga effettivamente installato. Il progetto AppStream fornisce strutture
  per accedere e trasformare facilmente questi metadati, nonché alcuni servizi aggiuntivi per la creazione di software ricchi
  di funzionalità e di applicazioni che fanno uso di metadati software.</p>

  <p>Il programma <em>appstreamcli</em> consente di leggere, scrivere, validare e trasformare metadati AppStream XML o YAML.
  Consente inoltre di accedere all'insieme dei metadati del sistema allo scopo, per esempio, di eseguire ricerche su un
  software che fornisce uno specifico tipo di MIME e installarlo attraverso il suo identificativo.</p>
 tr: >-
  <p>AppStream, yazılım bileşenlerinin, yazılım gerçekten kurulmadan önce otomatik sistemlere ve son kullanıcılara kendileri
  hakkında bilgi sağlamasına izin veren bir üst veri tanımlamasıdır. AppStream projesi, bu üst verilere kolayca erişmek
  ve onları dönüştürmek için araçların yanı sıra, zengin özelliklere sahip yazılım merkezleri ve yazılım üst verilerinden
  yararlanan benzer uygulamalar oluşturmak için birkaç ek hizmet sağlar.</p>

  <p><em>appstreamcli</em> komut satırı aracı, AppStream XML veya YAML üst verilerinin okunmasına, yazılmasına ve dönüştürülmesine
  ve ayrıca tanımlamayla uyumluluğunun doğrulanmasına izin verir. Ayrıca, örneğin belirli bir Mediatype işleyicisi sağlayan
  yazılımı sorgulamak veya bileşen tanımlayıcısıyla yazılım yüklemek için sistem üst veri havuzuna kolay erişim sağlar.</p>
 de: >-
  <p>AppStream ist eine Metadatenspezifikation, die es Softwarekomponenten ermöglicht, automatisierten Systemen und Endnutzern
  Informationen über sich selbst zur Verfügung zu stellen, bevor die Software tatsächlich installiert wird. Das AppStream-Projekt
  bietet Möglichkeiten, auf diese Metadaten einfach zuzugreifen und sie umzuwandeln, sowie einige zusätzliche Dienste für
  die Erstellung funktionsreicher Softwarezentren und ähnlicher Anwendungen, die Software-Metadaten nutzen.</p>

  <p>Das Kommandozeilen-Werkzeug <em>appstreamcli</em> ermöglicht das Lesen, Schreiben und Umwandeln von AppStream XML-
  oder YAML-Metadaten sowie deren Validierung auf Übereinstimmung mit der Spezifikation. Es bietet außerdem einen einfachen
  Zugriff auf den System-Metadaten-Pool, um z. B. nach Software zu suchen, die einen bestimmten Mediatype-Handler bereitstellt,
  oder um Software anhand ihres Komponenten-Identifikators zu installieren.</p>
 nb: >-
  <p>AppStream er en metadata-spesifikasjon, som lar programvarekomponenter gi opplysninger om seg selv til automatiserte
  systemer og sluttbrukere, allerede før programvaren blir installert. AppStream-prosjektet tilbyr funksjonalitet for enkelt
  tilgang til og mulighet for å omforme disse metadataene. I tillegg tilbys ekstra tjenester som gjør det mulig å lage
  programvaresentre og lignende programmer med mye funksjonalitet, ved å bruke de tilgjengelige programvaremetadataene.</p>

  <p>Kommandolinjeverktøyet <em>appstreamcli</em> tillater lesing, skriving og godkjenning av transformering av AppStream
  sin XML- eller YAML-metadata. Det gir også tilgang til systemets metadatagrunnlag, for eksempel for spørringer til programvare
  som tilbyr en spesifikk MIME-type, og installasjon av dens programvarekomponentidentifikator.</p>
 fr: >-
  <p>AppStream est une spécification de métadonnées qui permet aux composants logiciels de fournir des informations sur
  eux-mêmes aux systèmes automatisés et aux utilisateurs finaux avant que le logiciel ne soit éventuellement installé. Le
  projet AppStream fournit des outils pour accéder et transformer facilement ces métadonnées, ainsi que quelques services
  additionnels pour construire des centres logiciels et assimilés riches en fonctionnalités qui utilisent les métadonnées
  logicielles.</p>

  <p>L’outil en ligne de commande <em>appstreamcli</em> permet la lecture, l’écriture, la validation et la transformation
  des métadonnées XML ou YAML d’AppStream. Il fournit également un accès aisé au pool de métadonnées système pour, par exemple,
  chercher un logiciel qui fournit un gestionnaire de type de média spécifique ou en installer un en utilisant son identifiant
  de composant.</p>
 pl: >-
  <p>AppStream to specyfikacja metadanych umożliwiająca składnikom oprogramowania dostarczanie informacji o sobie zautomatyzowanym
  systemom i użytkownikom zanim jeszcze zostaną one zainstalowane. Projekt AppStream dostarcza możliwość łatwego używania
  i przekształcania tych metadanych, a także kilka dodatkowych usług do budowania funkcjonalnych centrów oprogramowania
  i podobnych programów korzystających z metadanych oprogramowania.</p>

  <p>Narzędzie wiersza poleceń <em>appstreamcli</em> umożliwia odczytywanie, zapisywanie i przekształcanie metadanych AppStream
  w językach XML i YAML, a także sprawdzanie ich zgodności ze specyfikacją. Umożliwia także łatwy dostęp do puli metadanych
  systemu, aby na przykład wyszukać oprogramowanie dostarczające obsługę podanego typu multimediów lub zainstalować oprogramowanie
  według jego identyfikatora składnika.</p>
 id: >-
  <p>AppStream adalah memungkinkan perangkat lunak memberika informasi tentang diri mereka ke sistem otomatis dan pengguna
  akhir sebelum benar-benar diinstal. Proyek AppStream menyediakan fasilitas untuk dengan mudah mengakses dan mengubah metadata
  ini, serta beberapa layanan tambahan untuk membangun pusat perangkat lunak yang kaya fitur dan aplikasi serupa yang memanfaatkan
  metadata perangkat lunak.</p>

  <p><em>appstreamcli </em> memungkinkan pembacaan, penulisan, validasi, dan transformasi metadata XML atau YAML AppStream.
  Ini memberi akses ke pool metadata sistem untuk misalnya mengkueri perangkat lunak yang menyediakan MIME-type tertentu
  dan memasangnya dengan identifier komponen perangkat lunaknya.</p>
 C: >-
  <p>
     AppStream is a metadata specification which permits software components to provide information about themselves
     to automated systems and end-users before the software is actually installed.
     The AppStream project provides facilities to easily access and transform this metadata, as well as a few additional
     services for building feature-rich software centers and similar applications that make use of software metadata.
    </p>
  <p>
     The <em>appstreamcli</em> command-line tool allows to read, write, and transform AppStream XML or YAML metadata
     as well as to validate it for compliance with the specification.
     It also provides easy access to the system metadata pool, for example to query for software that provides a
     specific Mediatype handler or for installing software by its component identifier.
    </p>
 eo: >-
  <p>AppStream estas normo pri metadatenoj, kiu ebligas programajn komponantojn informi pri si aŭtomatajn sistemojn kaj
  uzantojn antaŭ efektiva instalo. La projekto AppStream disponigas ilprogramojn por facile atingi kaj transformi tiujn
  metadatenojn, kaj ankaŭ kelkajn pliajn servojn por konstrui riĉajn programvendejojn kaj similajn programojn, kiuj uzas
  metadatenojn pri programoj.</p>

  <p>La komandlinia ilprogramo <em>appstreamcli</em> ebligas legi, skribi, kaj transformi XML- aŭ YAML-metadatenojn de AppStream
  kaj ankaŭ validigi ĝin pri kongruado kun la normo. Ĝi ankaŭ ebligas facile atingi la sisteman metadatenaron, ekzemple
  por serĉi programon, kiu disponigas pritraktilon de specifa aŭdvidaĵa tipo, aŭ por instali programan komponanton per ĝia
  identigilo.</p>
 sr: >-
  <p>Програмски ток је спецификација метаподатака која омогућава софтверским компонентама да пружају информације о себи
  аутоматизованим системима и крајњим корисницима пре него што се софтвер заиста инсталира. Пројекат Програмског тока пружа
  могућности лаког приступа и преображаја ових метаподатака, као и неколико додатних услуга за изградњу софтверских центара
  богатих карактеристикама и сличних апликација које користе софтверске метаподатке.</p>

  <p>Алат линије наредби „<em>appstreamcli</em>“ омогућава читање, писање и преображај „XML“ или „YAML“ метаподатака Програмског
  тока, као и потврђивање њихове усклађености са спецификацијом. Такође пружа једноставан приступ системском спремишту метаподатака,
  на пример, за упит за софтвер који пружа одређени обрађивач врсте медија или за инсталирање софтвера помоћу његовог одредника
  компоненте.</p>
 uk: >-
  <p>AppStream — специфікація метаданих, за допомогою якої компоненти програмного забезпечення можуть надавати відомості
  щодо себе автоматизованим система та кінцевим користувачам до встановлення самого програмного забезпечення. У межах проєкту
  AppStream передбачено засоби для спрощення доступу до метаданих та їхнього перетворення, а також декілька додаткових служб
  для розширення можливостей центрів керування програмним забезпеченням та подібних програм, які використовують метадані
  щодо програмного забезпечення.</p>

  <p>За допомогою <em>appstreamcli</em> можна читати, записувати, перевіряти та перетворювати метадані AppStream у форматах
  XML і YAML, а також перевіряти ці метадані на відповідність специфікації. Також за її допомогою можна отримувати доступ
  до буфера загальносистемних метаданих, наприклад, для того, щоб визначити програмне забезпечення для обробки даних певного
  мультимедійного типу або щоб встановити програмне забезпечення за ідентифікатором його компонента.</p>
 hr: >-
  <p>AppStream je specifikacija metapodataka koja softverskim komponentama omogućuje pružanje informacija o sebi automatiziranim
  sustavima i krajnjim korisnicima prije nego što se softver stvarno instalira. Projekt AppStream pruža mogućnosti za jednostavan
  pristup i transformaciju tih metapodataka, kao i nekoliko dodatnih usluga za izgradnju softverskih centara i sličnih programa
  koji koriste softverske metapodatke.</p>

  <p>Alat <em>appstreamcli</em> omogućuje čitanje, pisanje, provjeru ispravnosti i transformaciju AppStream XML ili YAML
  metapodataka. Također daje pristup sabiralištu metapodataka sustava, na primjer, za traženje softvera koji pruža određenu
  MIME vrstu ili za instaliranje pomoću njenog identifikatora komponenata softvera.</p>
 pt-BR: >-
  <p>AppStream é uma especificação de metadados que permite que os componentes de software forneçam informações sobre si
  mesmos a sistemas automatizados e usuários finais antes que o software seja realmente instalado. O projeto AppStream oferece
  facilidades para acessar e transformar facilmente esses metadados, bem como alguns serviços adicionais para construir
  centros de software repletos de recursos e aplicativos similares que fazem uso de metadados de software.</p>

  <p>Esta ferramenta de linha de comando <em>appstreamcli</em> permite ler, escrever e transformar metadados AppStream em
  XML ou YAML, bem como validá-los para conformidade com a especificação. Também permite acessar o pool de metadados do
  sistema para, por exemplo, consultar por um software fornecendo um manipulador de tipo de mídia específico e instalar
  o software usando o identificador de seu componente.</p>
 hu: >-
  <p>Az AppStream egy metaadat-specifikáció, ami révén a szoftveres komponensek információt szolgáltathatnak magukról automata
  rendszereknek és a végfelhasználóknak, mielőtt a szoftver telepítve lenne.</p>

  <p>Ezzel az eszközzel AppStream XML vagy YAML metaadatokat olvashat, írhat, érvényesíthet és alakíthat át. Hozzáférést
  is biztosít a rendszer metaadataihoz, például le tudja kérdezni a szoftvereket, amelyek bizonyos MIME-típusokat biztosítanak,
  és telepíteni tudja a szoftverösszetevő-azonosítója alapján.</p>
 zh-CN: >-
  <p>AppStream 是一种元数据规范,它允许软件组件在实际安装软件之前向自动化系统和最终用户提供有关自身的信息。AppStream 项目提供了方便访问和转换这种元数据的设施,以及一些额外的服务,用于建立功能丰富的软件中心和利用软件元数据的类似应用。</p>

  <p><em>appstreamcli</em> 命令行工具允许读取、写入和转换 AppStream XML 或 YAML 元数据,并验证其是否符合规范。它还提供了对系统元数据池的简单访问,例如查询提供特定 Mediatype 处理程序的软件,或者通过组件标识符安装软件。</p>
 da: >-
  <p>AppStream er en metadata-specifikation, der tillader softwarekomponenter at give oplysninger om sig selv til automatiserede
  systemer og slutbrugere, før softwaren faktisk installeres. AppStream-projektet giver faciliteter til let adgang til og
  omdannelse af disse metadata samt et par ekstra tjenester til opbygning af funktionsrige softwarecentre og lignende applikationer,
  der gør brug af softwaremetadata.</p>

  <p>Kommandolinjeærktøjet <em>appstreamcli</em> gør det muligt at læse, skrive, validere og transformere AppStream XML-
  eller YAML-metadata samt validere den for overholdelse af specifikationen. Det giver også let adgang til systemets metadatasamling,
  f.eks. til at forespørge software der håndtere en bestemt MIME-type eller for at installere software med dens komponentidentifikator.</p>
 ru: >-
  <p>AppStream - это спецификация метаданных, которая позволяет программным компонентам предоставлять информацию о себе
  автоматизированным системам и конечным пользователям еще до установки программного обеспечения. Проект AppStream предоставляет
  средства для легкого доступа и преобразования этих метаданных, а также несколько дополнительных сервисов для создания
  многофункциональных программных центров и подобных приложений, использующих метаданные программного обеспечения.</p>

  <p>Инструмент командной строки <em>appstreamcli</em> позволяет читать, записывать и преобразовывать метаданные AppStream
  XML или YAML, а также проверять их на соответствие спецификации. Он также обеспечивает легкий доступ к пулу метаданных
  системы, например, для запроса программного обеспечения, предоставляющего определенный обработчик Mediatype, или для установки
  программного обеспечения по идентификатору компонента.</p>
ProjectGroup: Freedesktop
ProjectLicense: LGPL-2.1+
Url:
 homepage: https://www.freedesktop.org/wiki/Distributions/AppStream/
 bugtracker: https://github.com/ximion/appstream/issues
 help: https://www.freedesktop.org/software/appstream/docs/chap-AppStream-ManualPages.html
 vcs-browser: https://github.com/ximion/appstream/
Provides:
 binaries:
 - appstreamcli
Languages:
- locale: ca
 percentage: 93
- locale: cs
 percentage: 50
- locale: da
 percentage: 81
- locale: de
 percentage: 77
- locale: en_GB
 percentage: 74
- locale: en_US
 percentage: 100
- locale: eo
 percentage: 88
- locale: es
 percentage: 98
- locale: fi
 percentage: 39
- locale: fr
 percentage: 93
- locale: gd
 percentage: 31
- locale: gl
 percentage: 42
- locale: hr
 percentage: 98
- locale: hu
 percentage: 76
- locale: id
 percentage: 96
- locale: it
 percentage: 68
- locale: ja
 percentage: 44
- locale: ko
 percentage: 50
- locale: lt
 percentage: 49
- locale: nb
 percentage: 47
- locale: nl
 percentage: 33
- locale: oc
 percentage: 37
- locale: pl
 percentage: 98
- locale: pt
 percentage: 93
- locale: pt_BR
 percentage: 96
- locale: ro
 percentage: 66
- locale: ru
 percentage: 98
- locale: sk
 percentage: 49
- locale: sr
 percentage: 80
- locale: sr@latin
 percentage: 39
- locale: sv
 percentage: 100
- locale: tr
 percentage: 99
- locale: uk
 percentage: 99
- locale: zh_CN
 percentage: 98
- locale: zh_TW
 percentage: 53
Releases:
- version: 0.15.4
 type: stable
 unix-timestamp: 1653177600
 description:
  C: >-
   <p>This release adds the following features:</p>

   <ul>
    <li>validator: Check timestamp validity</li>
    <li>validator: Allow</li>
    <li>validator: Add strict mode</li>
    <li>ascli: validate: Allow simple overriding of issue tags</li>
    <li>validator: Check for exact relation item redefinitions</li>
   </ul>

   <p>This release fixes the following bugs:</p>

   <ul>
    <li>Add vcs-browser URL to metainfo.xml</li>
    <li>compose: Improve media-baseurl sanity checks for icon/screenshot policies</li>
    <li>compose: Don't create bad data when localized screenshots exist</li>
    <li>compose: Sanitize prefix value and verify all units for results</li>
    <li>compose: Fail and not just warn if we couldn't open a unit</li>
    <li>compose: Make no-result detection a bit more robust</li>
    <li>compose: Properly handle localized screenshots</li>
    <li>compose: Ignore current locale when analyzing screencasts</li>
   </ul>

   <p>With contributions from:</p>

   <p>JakobDev, Matthias Klumpp</p>
- version: 0.15.3
 type: stable
 unix-timestamp: 1649548800
 description:
  C: >-
   <p>This release adds the following features:</p>

   <ul>
    <li>qt: Include enums for VcsBrowser and Contribute</li>
    <li>Add vcs-browser and contribute URL type</li>
    <li>validate: Improve validation of desktop files alongside metainfo data</li>
    <li>its: Mark deprecated rules as deprecated</li>
    <li>Implement l10n support for metainfo keyword tags</li>
    <li>validator: Perform basic validation of keywords in metainfo data</li>
    <li>compose: Prefer metainfo keywords over desktop-entry keywords</li>
    <li>meson: Bump minimum version to 0.62</li>
   </ul>

   <p>This release updates documentation:</p>

   <ul>
    <li>docs: Document keywords for metainfo files as well</li>
    <li>docs: Spell it metainfo, not meta-info if referencing metainfo.xml files</li>
    <li>spec: Document how keywords in metainfo files should be translated</li>
   </ul>

   <p>This release fixes the following bugs:</p>

   <ul>
    <li>qt: If the timestamp is 0, return a default QDateTime()</li>
    <li>docs: Include compose manual page</li>
    <li>validate: Point at the right line for description-enum-item-invalid</li>
    <li>validator: Find data if /usr prefix is missing as well</li>
    <li>validator: Make insufficient launch data for desktop-apps a hard error</li>
    <li>Don't fail downloads or URL checks if redirects were involved</li>
    <li>apt: Only refresh the OS data cache</li>
    <li>compose: Emit error if filters are set but no output was generated</li>
    <li>Centralize GOnce guard to fix an assertion failure in AsComponent</li>
   </ul>

   <p>With contributions from:</p>

   <p>Aleix Pol, JakobDev, Matthias Klumpp, Simon McVittie</p>
- version: 0.15.2
 type: stable
 unix-timestamp: 1645488000
 description:
  C: >-
   <p>This release adds the following features:</p>

   <ul>
    <li>compose: Allow setting a custom CAInfo file</li>
    <li>qt: Always use C library for enum-to-string conversions</li>
    <li>compose: Allow any amount of release entries for OS components</li>
    <li>compose: Implement more flexible icon policy</li>
    <li>validator: Ensure component-ID has no punctuation prefix</li>
    <li>validator: Check existence of version and date release properties</li>
    <li>Implement component-wide end-of-life date attribute</li>
    <li>compose: Build API documentation</li>
    <li>Relicense remaining GPL-2.0 code to LGPL-2.1+</li>
    <li>No longer mark compose build option as experimental</li>
    <li>Support the new swcatalog catalog metadata location and add app-info fallback</li>
    <li>When finding components by ID, use provided IDs if no exact matches were found</li>
    <li>ascli: Fix install/remove commands, add Flatpak support</li>
    <li>Implement XML &amp; YAML read/write of the "branding" tag group</li>
    <li>Handle embedded lists in YAML release info paragraphs</li>
   </ul>

   <p>This release updates documentation:</p>

   <ul>
    <li>spec: Specify a "date_eol" property for the component itself</li>
    <li>spec: Specify the new "branding" tag</li>
    <li>docs: Update links to API reference pages</li>
    <li>spec: Require that branding colours start with a hash symbol</li>
    <li>docs: Clarify license and ship license copies</li>
    <li>docs: Document media_baseurl property of components</li>
   </ul>

   <p>This release fixes the following bugs:</p>

   <ul>
    <li>qt: Fix crash when moving a Component</li>
    <li>qt: Fix translate URL string&lt;-&gt;enum conversion</li>
    <li>qt: Deprecate mistyped UrlTranslate enum value</li>
    <li>Filter out components without ID as early as possible</li>
    <li>Don't terminate the client if we can't get a writable cache location</li>
    <li>Fix a possible parsing crash when converting markup</li>
    <li>ascli: Display better messages if appstream-compose is unavailable</li>
    <li>Install new collection XML to the right location</li>
    <li>compose: Skip further processing if component was already dropped</li>
    <li>compose: Fix SVG scaling with librsvg 2.52</li>
    <li>compose: Handle missing export paths gracefully</li>
    <li>Replace symlink hacks with new Meson install_symlink function</li>
    <li>ci: Drop outdated libsoup dep</li>
   </ul>

   <p>With contributions from:</p>

   <p>Aleix Pol, fortysixandtwo, JakobDev, Jan Alexander Steffens, pabloyoyoista,
    Phaedrus Leeds, Philip Withnall, Matthias Klumpp</p>
- version: 0.15.1
 type: stable
 unix-timestamp: 1640131200
 description:
  C: >-
   <p>This release adds the following features:</p>

   <ul>
    <li>Bump GLib version requirement to &gt;= 2.62</li>
    <li>compose: Port over font support from appstream-generator</li>
    <li>compose: Allow overriding unit used for locale processing</li>
    <li>compose: Refine legacy support for desktop-id launchables</li>
    <li>compose: Allow setting the custom desktop-entry translation function</li>
    <li>compose: Allow to run with threading</li>
    <li>compose: Reorganize feature flags, allow to disable l10n</li>
    <li>compose: Allow setting a screenshot file size limit</li>
    <li>compose: Allow to disable screencast processing explicitly</li>
    <li>compose: Allow to test whether result has a specific hint tag</li>
    <li>news-convert: Support a "Translators" section</li>
    <li>validator: Check that first rDNS component-ID parts are always lowercased</li>
    <li>validator: Validate capitalization for some selected text blocks</li>
   </ul>

   <p>This release fixes the following bugs:</p>

   <ul>
    <li>vapi: Rename PoolFlag to PoolFlags to add the missing deprecated flags</li>
    <li>Fix cache always getting updated even if unnacessary on Debian systems</li>
    <li>Still verify download return codes if download was aborted intentionally</li>
    <li>compose: Warn if metainfo files are missing and data was processed anyway</li>
   </ul>

   <p>With contributions from:</p>

   <p>Corentin Noël, Matthias Klumpp</p>
ContentRating:
 oars-1.1: {}