⇦ | connectagram [main]
Last updated on: 2022-08-15 02:20 [UTC]

Metadata for connectagram in main

connectagram.desktop - 1.3.2-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ mips64el ⚙ ppc64el ⚙ s390x

Icon
---
Type: desktop-application
ID: connectagram.desktop
Package: connectagram
Name:
 pt: Connectagram
 it: Connectagram
 tr: Connectagram
 lt: Connectagram
 fr: Connectagram
 pl: Connectagram
 id: Connectagram
 el: Connectagram
 cs: Connectagram
 C: Connectagram
 de: Connectagram
 uk: '"Connectagram"'
 hr: Connectagram
 ro: Connectagram
 hu: Connectagram
 es_PE: Connectagram
 nl: Connectagram
 ru: Connectagram
Summary:
 tr: Kalıplarda yerleştirilmiş kelimeleri düzenle
 id: Menata-lagi huruf teracak dalam pola
 fr: Déchiffrage de mots reliés entre eux
 cs: Rozluštěte slova umístěná ve vzorech
 es_PE: Descrifrar palabras colocadas en patrones
 el: Αποκρυπτογραφήσετε λέξεις poz τοποθετήθηκαν σε μοτίβα
 lt: Iššifruokite šablone išdėstytus žodžius
 de: Entschlüsselte Wörter in Mustern anordnen
 it: Riordina le parole disposte in schemi
 nl: Orden de in patronen verhaspelde woorden
 C: Unscramble words placed in patterns
 pt: Reordena palavras dispostas em padrões
 ro: Ordonaţi cuvinte plasate în tipare
 uk: Розшифруйте слова, що знаходяться у відповідних комірках
 pl: Rozszyfrowanie słów umieszczonych w wzorach
Description:
 pt: >-
  <p>O Connectagram é jogo de reordenar palavras. O tabuleiro concste em várias palavras desordenadas que estão ligadas.
  Pode escolher o comprimento das palavras, a quantidade de palavras e o padrão em que as palavras estão dispostas. O jogo
  fornece uma dica opcional para alturas que estiver sem soluções, e disponibiliza as definições de cada palavra obtidas
  da Internet provenientes do Wikcionário. O progresso atual é gravado automaticamente.</p>
 tr: >-
  <p>Connectagram bir kelime çözme oyunu. Pano birkaç şifreli kelimelerin birlikte katılımıyla oluşur. Kelimelerin uzunluğunu,
  kelimelerin miktarını ve kelimelerin düzenlendiği deseni seçebilirsiniz. Oyun, sıkıştığınız zamanlar için bir ipucu seçeneği
  sunar ve her kelimenin Vikisözlük'ten tanımlamalarını getiren çevrimiçi bir kelime araması içerir. Mevcut ilerlemeniz
  otomatik olarak kaydedilir.</p>
 fr: >-
  <p>Connectagram est un jeu de déchiffrage de mots. Le plateau consiste en plusieurs mots brouillés reliés les uns aux
  autres. Vous avez le choix de la longueur des mots, de leur nombre et de la figure dans laquelle ils sont arrangés. Le
  jeu propose une option d'aide en cas de blocage, ainsi qu'une recherche en ligne des définitions de chaque mot sur Wiktionary.
  Votre progression en cours est automatiquement sauvegardée. </p>
 el: >-
  <p>Το Connectagram είναι ενα παιχνίδι αποκωδικοποίησης λέξεων. Ο πίνακας αποτελείται από πολλά κωδικοποιημένα λόγια που
  ενώνονται μεταξύ τους. Μπορείτε να επιλέξετε το μήκος των λέξεων, το ποσό των λέξεων, και το μοτίβο που οι λέξεις διατάσσονται.
  Το παιχνίδι προσφέρει μια επιλογή υποδειξεων για τους χρόνους όταν δεν μπορείτε να ξεκολλήσετε, και διαθέτει μια ηλεκτρονική
  αναζήτηση λέξεων που φέρνει τους ορισμούς της κάθε λέξης από το Βικιλεξικό. Η πρόοδός σας αποθηκεύεται αυτόματα.</p>
 es_PE: >-
  <p>Connectagram es un juego para descifrar palabras. El tablero se compone de varias palabras revueltas que se unen entre
  sí. Se puede elegir la longitud de las palabras, la cantidad de palabras, y el patrón en que las palabras se organizan.
  El juego ofrece una opción de sugerencia para los momentos cuando está estancado y cuenta con una búsqueda de textos en
  línea que recupera las definiciones de cada palabra de Wiktionary. Su actual progreso se guarda automáticamente.</p>
 lt: >-
  <p>Connectagram yra žodžių iššifravimo žaidimas. Plokštė susideda iš kelių, kartu sujungtų užšifruotų žodžių. Galite pasirinkti
  žodžių ilgį, skaičių ir šabloną, pagal kurį žodžiai bus išdėstyti. Žaidime yra užuominos funkciją skirta tam atvejui,
  kai užstrigsite aklavietėje, o taip pat yra žodžių peržiūra su kiekvieno žodžio apibrėžtimi iš Vikižodyno. Jūsų dabartinio
  žaidimo eiga yra automatiškai įrašoma.</p>
 nl: >-
  <p>Connectagram is een woord-ordenspel. Het bord bestaat uit diverse verhaspelde woorden die samengevoegd zijn. Je kunt
  de lengte, het aantal en het patroon van de woorden kiezen. Het spel bevat een hintoptie voor als je vast komt te zitten
  en de mogelijkheid om betekenissen online op te zoeken (op Wiktionary). Je voortgang wordt automatisch opgeslagen.</p>
 id: >-
  <p>Connectagram adalah game pengurai kata. Papan terdiri dari beberapa kata acak yang digabungkan menjadi satu.Anda dapat
  memilih panjang kata, jumlah kata, dan pola pengaturan kata tersebut.Permainan ini menyediakan opsi petunjuk saat Anda
  macet, dan menampilkan pencarian kata daring yang mengambil definisi setiap kata dari Wiktionary. Kemajuan Anda saat ini
  disimpan secara otomatis.</p>
 it: >-
  <p>Connectagram è un gioco di decodifica. Il tabellone è composto da diverse parole confuse che sono unite insieme. Puoi
  scegliere la lunghezza delle parole, la quantità di parole e il modello in cui sono disposte le parole. Il gioco offre
  un'opzione di suggerimento per i momenti in cui sei bloccato e presenta una ricerca di parole online che recupera le definizioni
  di ogni parola da Wikizionario. I tuoi progressi attuali vengono salvati automaticamente.</p>
 ro: >-
  <p>Connectagram este un joc de ordonare cuvinte. Tabela este constituită din mai multe cuvinte amestecate, care sunt unite
  împreună. Puteţi alege lungimea cuvintelor, cantitatea de cuvinte, şi tiparul după care cuvintele sînt aranjate. Jocul
  oferă o opţiune de sugestie pentru momentele în care v-aţi blocat, şi o căutare cuvînt online care preia definiţiile fiecărui
  cuvînt de la Wikţionar. Progresul curent este salvat automat.</p>
 de: >-
  <p>Connectagram ist ein Wortangramm Spiel. Das Spiel besteht aus mehreren verschlüsselten Wörtern, die miteinander verbunden
  sind. Sie können die Länge der Wörter, die Menge der Wörter, und das Muster, in den die Wörter angeordnet sind wählen.
  Das Spiel bietet eine Hinweisoption für die Verzögerung, wenn Sie stecken geblieben sind, und verfügt über eine Online-Wort-Suche,
  die die Definitionen der einzelnen Begriffe aus Wiktionary abruft. Ihr aktueller Fortschritt wird automatisch gespeichert.</p>
 C: >-
  <p>Connectagram is a word unscrambling game. The board consists of several scrambled words that are joined together. You
  can choose the length of the words, the amount of words, and the pattern that the words are arranged in. The game provides
  a hint option for times when you are stuck, and features an online word lookup that fetches the definitions of each word
  from Wiktionary. Your current progress is automatically saved.</p>
 uk: >-
  <p>"Connectagram" - це гра, де потрібно розшифровувати слова. Гральна дошка складається з декількох зашифрованих слів,
  які поєднані разом. Ви в змозі обирати довжину слів, кількість слів та модель розташування цих слів. У грі є можливість
  отримання підказки, якщо у вас виникли труднощі з розшифровкою, а також можливість перегляду значення розгаданих слів
  за допомогою "Wiktionary". Ваш поточний поступ зберігається автоматично.</p>
 pl: >-
  <p>Connectagram to gra w właściwe poukładanie slow. Gra składa się z kilku zakodowanych słów, które są połączone ze sobą.
  Możesz wybrać długość słów, ilość słów i wzór, w którym słowa będą umieszczone. Gra oferuje opcję podpowiedzi w monecie,
  gdy utkniesz, i dysponuje wyszukiwaniem słów online, które pobiera definicje każdego słowa z Wikisłownika. Automatyczny
  zapis twojego postępu.</p>
ProjectLicense: GPL-3.0+
Categories:
- Game
- LogicGame
Keywords:
 C:
 - game
 - logic
Url:
 homepage: https://gottcode.org/connectagram/
 bugtracker: https://gottcode.org/connectagram/bugs/
 translate: https://www.transifex.com/projects/p/connectagram/
 donation: https://gottcode.org/tip/
Icon:
 cached:
 - name: connectagram_connectagram.png
  width: 48
  height: 48
 - name: connectagram_connectagram.png
  width: 64
  height: 64
 - name: connectagram_connectagram.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: c/co/connectagram.desktop/ceb4ea493b7a12f5d02a9a14a7fc9540/icons/128x128/connectagram_connectagram.png
  width: 128
  height: 128
 stock: connectagram
Launchable:
 desktop-id:
 - connectagram.desktop
Provides:
 binaries:
 - connectagram
Screenshots:
- default: true
 thumbnails:
 - url: c/co/connectagram.desktop/ceb4ea493b7a12f5d02a9a14a7fc9540/screenshots/image-1_752x453.png
  width: 752
  height: 453
 - url: c/co/connectagram.desktop/ceb4ea493b7a12f5d02a9a14a7fc9540/screenshots/image-1_624x375.png
  width: 624
  height: 375
 - url: c/co/connectagram.desktop/ceb4ea493b7a12f5d02a9a14a7fc9540/screenshots/image-1_224x134.png
  width: 224
  height: 134
 source-image:
  url: c/co/connectagram.desktop/ceb4ea493b7a12f5d02a9a14a7fc9540/screenshots/image-1_orig.png
  width: 752
  height: 453
Languages:
- locale: en_US
 percentage: 100
Releases:
- version: 1.3.2
 type: stable
 unix-timestamp: 1651536000
 description:
  C: >-
   <ul>
    <li>Switched to Qt 6</li>
    <li>Removed XPM icon</li>
    <li>Translation updates: Dutch, Ukrainian</li>
    <li>Word list updates: German, Polish</li>
   </ul>
- version: 1.3.1
 type: stable
 unix-timestamp: 1619913600
 description:
  C: >-
   <ul>
    <li>Added CMake buildsystem for Qt 6</li>
   </ul>
- version: 1.3.0
 type: stable
 unix-timestamp: 1619481600
 description:
  C: >-
   <ul>
    <li>Added dark mode</li>
    <li>Added option to reset new game to defaults</li>
    <li>Added support for Qt 6</li>
    <li>Look up definitions in web browser</li>
    <li>Improved high scores dialog</li>
    <li>Refactored code</li>
    <li>Translation updates: German, Indonesian, Lithuanian, Polish, Romanian, Turkish</li>
    <li>Word list updates: Brazilian Portuguese, Catalan, Czech, Dutch, English, French, German, Greek, Hebrew, Indonesian,
   Polish, Portuguese, Russian, Spanish</li>
   </ul>
- version: 1.2.11
 type: stable
 unix-timestamp: 1587340800
 description:
  C: >-
   <ul>
    <li>FIXED: Did not load locales with underscores</li>
    <li>Improved Windows deployment</li>
    <li>Translation updates: Italian</li>
   </ul>
ContentRating:
 oars-1.1: {}