⇦ | dolphin-plugins [main]
Last updated on: 2022-08-13 08:17 [UTC]

Metadata for dolphin-plugins in main

org.kde.dolphin_plugins - 4:22.04.1-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ mips64el ⚙ ppc64el ⚙ s390x

Icon
---
Type: addon
ID: org.kde.dolphin_plugins
Package: dolphin-plugins
Extends:
- org.kde.dolphin.desktop
Name:
 eu: Dolphin pluginak
 vi: Phần cài cắm cho Dolphin
 zh-TW: Dolphin 外掛程式
 az: Dolphin əlavələri
 de: Dolphin-Module
 ia: Plugins de Dophin
 pt: '''Plugins'' do Dolphin'
 ro: Extensii pentru Dolphin
 nn: Dolphin-tillegg
 pt-BR: Plugins do Dolphin
 my: လင်းပိုင်ပလပ်ဂင်များ
 ru: Модули Dolphin
 gl: Complementos de Dolphin
 zh-CN: Dolphin 插件
 fr: Modules externes de Dolphin
 C: Dolphin Plugins
 da: Dolphin-plugins
 uk: Додатки до Dolphin
 ca: Connectors del Dolphin
 sk: Pluginy Dolphinu
 sv: Dolphin insticksprogram
 it: Estensioni per Dolphin
 es: Complementos de Dolphin
 ta: டால்பின் செருகுநிரல்கள்
 ko: Dolphin 플러그인
 sl: Dolphinovi vtičniki
 tr: Dolphin Eklentileri
 cs: Moduly pro Dolphin
 id: Plugin Dolphin
 fi: Dolphin-liitännäiset
 et: Dolphini pluginad
 pl: Wtyczki Dolphina
 en-GB: Dolphin Plugins
 ca-valencia: Connectors de Dolphin
 pa: ਡਾਲਫਿਨ ਪਲੱਗਇਨ
 nl: Plug-ins van Dolphin
Summary:
 eu: Dolphin-en bateratzea berrikuspen kontrol sistemekin, Dropbox-ekin, eta diskoetako irudiekin.
 vi: Phần tích hợp vào Dolphin cho các hệ thống quản lí tu bản, Dropbox, và ảnh đĩa.
 zh-TW: Dolphin 的版本控制系統、Dropbox 與磁碟映像檔整合。
 az: Versiyaya nəzarət sistemi və həmçinin Dropbox və disk rəqəmsal təsvirləri üçün Dolphin inteqrasiyası.
 de: Integration von Versionsverwaltungssystemen, Dropbox und Datenträgerabbildern in Dolphin.
 ia: Integration de Dolphin per systemas de controlo de revision, Dropbox e images de disc.
 ro: Integrează Dolphin cu sisteme de control al versiunilor, Dropbox și imagini de disc.
 pt: Integração do Dolphin com sistemas de controlo de versões, o Dropbox e imagens de discos.
 nn: Dolphin-integrering med versjonskontrollsystem, Dropbox og diskbilete.
 pt-BR: Integração do Dolphin para sistemas de controle de versão, Dropbox e imagens de disco.
 zh-CN: Dolphin 的文件版本控制系统、Dropbox 和磁盘镜像集成插件。
 ru: Поддержка работы с системами управления версиями, а также с Dropbox и образами дисков.
 uk: Інтеграція Dolphin з системами керування версіями, Dropbox та образами дисків.
 fr: Intégration de Dolphin avec les systèmes de gestion de versions, Dropbox et les images de disques.
 da: Dolphin-integration af revisionsstyringssystemer, Dropbox, og disk-imagefiler.
 C: Dolphin integration for revision control systems, Dropbox, and disk images.
 ca: Integració al Dolphin per a sistemes de control de revisions, Dropbox i imatges de disc.
 sk: Integrácia Dolphinu pre systémy na správu revízií, Dropbox a obrazy diskov.
 sv: Integrering av versionshanteringssystemen, Dropbox och diskavbilder i Dolphin
 it: Integrazione con Dolphin per i sistemi di controllo di revisione, per Dropbox e per le immagini disco.
 es: Integración en Dolphin de sistemas de control de versiones, Dropbox e imágenes de disco.
 ta: பதிப்புக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் (revision control systems), Dropbox, மற்றும் வட்டு கோப்புகளுக்கான டால்பின் ஒருங்கிணைப்பு.
 ko: Dolphin용 버전 관리 시스템, Dropbox, 디스크 이미지 통합
 sl: Dolphinova integracija za nadzorne sisteme verzij izvornih programov, Dropbox in slike diskov.
 tr: Sürüm denetim sistemleri, Dropbox ve disk görüntüleri için Dolphin bütünleştirmesi.
 cs: Integrace Dolphinu se systémy pro správu verzí, Dropboxem a obrazy disky.
 id: Integrasi Dolphin untuk sistem kendali revisi, Dropbox, dan citra disk.
 fi: Dolphin-integrointi versionhallintajärjestelmille, Dropboxille ja levykuvatiedostoille.
 et: Dolphini lõimimine versioonihaldussüsteemide, Dropboxi ja kettatõmmistega.
 pl: Integracja Dolphina z systemami do zarządzania wersjami, Dropboksem oraz obrazami dysków
 en-GB: Dolphin integration for revision control systems, Dropbox, and disk images.
 ca-valencia: Integració a Dolphin per a sistemes de control de revisions, Dropbox i imatges de disc.
 pa: ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ, ਡਰੌਪਬਾਕਸ ਅਤੇ ਡਿਸਕ ਈਮੇਜ਼ ਲਈ ਡਾਲਫਿਨ ਜੋੜ ਹੈ।
 nl: Integratie van Dolphin voor revisie besturingssystemen, Dropbox en images van schijven.
Description:
 vi: >-
  <p>Các phần cài cắm này tích hợp vào Dolphin các hệ thống quản lí tu bản Bazaar, Mercurial và Git. Một phần cài cắm Dropbox
  cung cấp các mục hành động để giữ các tệp của bạn được đồng bộ với dịch vụ Dropbox. Một phần cài cắm tích hợp ảnh đĩa
  cung cấp hành động gắn kết hoặc bỏ gắn kết.</p>
 eu: >-
  <p>Plugin hauek Dolphin Bazaar, Mercurial eta Git berrikuspen kontrol sistemekin bateratzen du. Dropbox plugin batek ekintza
  elementuak ematen ditu zure fitxategiak Dropbox zerbitzuarekin sinkronizatuta mantentzeko. Diskoen irudiekin bateratzeko
  plugin batek muntatu edo desmuntatu ekintzak gehitzen ditu.</p>
 zh-TW: >-
  <p>這些外掛程式將 Dolphin 與版本控制系統 Bazzar、Mercurial 與 Git 整合。Dropbox 外掛程式則提供了一些動作選項,讓您的檔案可以與 Dropbox 同步。磁碟映像檔整合外掛程式則加入了掛載與卸載的選項。</p>
 az: >-
  <p>Bu əlavələr Bazaar, Git və Mercutial kimi versiyaya nəzarət sistemlərinin Dolphin ilə inteqrasiyasını təmin edir. Dropbox
  əlavəsi Faylları Dropbox xidməti ilə sinxronizasiya etməyə imkan verir. İSO inteqrasiyası əlavəsi disk rəqəmsal surətlərini
  qoşmaq və onları ayırmaq əməlini əlavə edir.</p>
 de: >-
  <p>Diese Module integrieren die Versionsverwaltungssysteme Bazaar, Mercurial und Git. Ein Dropbox-Modul stellt Aktionen
  zum Abgleichen von Dateien mit dem Dropbox-Dienst bereit. Datenträgerabbilder können ein- und ausgehängt werden.</p>
 ia: >-
  <p>Iste plugins integra Dolphin con le systemsa de controlo de revision Bazaar, Mercurial e Git. Un plugin de Dropbox
  da elementos de action pro mantener tu file synchronisate al servicio de Dropbox. Un plugin de integration de image de
  disc adde un action de montar e dismontar.</p>
 pt: >-
  <p>Estes 'plugins' integram o Dolphin com os sistemas de controlo de versões Bazaar, Mercurial e Git. Um 'plugin' do Dropbox
  oferece itens de acção para manter os seus ficheiros sincronizado com o serviço do Dropbox. Um 'plugin' de integração
  de imagens de discos adiciona uma acção para montar/desmontar as mesmas.</p>
 nn: >-
  <p>Desse programtillegga gjev integrasjon mellom Dolphin og versjonskontroll­system som Bazaar, Mercurial og Git. Dropbox-tillegget
  legg til handlingar for å halda filene synkroniserte med Dropbox-tenesta. Eit tillegg for diskbilete gjev støtte for å
  montera og avmontera ISO-diskbilete.</p>
 pt-BR: >-
  <p>Estes plugins integram o Dolphin com os sistemas de controle de versão como Bazaar, Mercurial e Git. Um plugin Dropbox
  fornece itens de ação para manter seus arquivos sincronizados com o serviço Dropbox. Um plugin de integração de imagem
  de disco adiciona a ação de montar e desmontar.</p>
 ro: >-
  <p>Aceste extensii integrează Dolphin cu sistemele de control al versiunilor Bazaar, Mercurial și Git. O extensie Dropbox
  vă oferă elemente acționabile pentru a vă sincroniza fișierele cu serviciul Dropbox. O extensie de integrare cu imaginile
  adaugă acțiuni de montare și demontare.</p>
 zh-CN: >-
  <p>这些插件使得 Dolphin 能够与 Bazaar、Mercurial、Git 等版本控制系统进行集成 。Dropbox 插件提供额外的操作以同步文件到 Dropbox 服务。磁盘镜像插件提供额外的操作以挂载、卸载镜像。</p>
 ru: >-
  <p>Эти модули Dolphin обеспечивают поддержку систем управления версиями Bazaar, Mercurial и Git. Модуль поддержки Dropbox
  позволяет выполнять синхронизацию файлы со службой Dropbox. Модуль поддержки работы с образами ISO позволяет подключать
  и отключать таких образы из меню действий.</p>
 fr: >-
  <p>Ces modules externes intègrent Dolphin avec les systèmes de gestion de versions Bazaar, Mercurial et Git. Un module
  externe pour Dropbox ajoute des éléments d'action permettant de synchroniser vos fichiers au service Dropbox. Un module
  externe d'intégration pour les images de disque permet les actions de montage et libération.</p>
 uk: >-
  <p>За допомогою цих додатків можна інтегрувати Dolphin із системами керування версіями Bazaar, Mercurial та Git. Додаток
  Dropbox надасть у ваше розпорядження пункти меню дій, які допоможуть підтримувати синхронізацію ваших файлів із службою
  Dropbox. Додаток інтеграції з образами дисків додає дії для монтування та демонтування образів.</p>
 da: >-
  <p>Disse plugins integrerer Dolphin med revisionsstyringssystemerne Bazaar, Mercurial og Git. Et Dropbox-plugin giver
  handlingselementer til at holde dine filer synkroniserede med Dropbox-tjenesten. Et plugin til disk-imagefil-integration
  giver en montér- eller afmontér-handling.</p>
 C: >-
  <p>These plugins integrate Dolphin with the revision control systems Bazaar, Mercurial and Git. A Dropbox plugin gives
  action items to keep your files synced to the Dropbox service. A disk image integration plugin adds a mount or unmount
  action.</p>
 sv: >-
  <p>Insticksprogrammen integrerar Dolphin med versionshanteringssystemen Bazaar, Mercurial och Git. Ett Dropbox-insticksprogram
  ger åtgärdsobjekt för att hålla filer synkroniserade med Dropbox-tjänsten. Ett insticksprogram för integrering av diskavbilder
  lägger till en monterings- eller avmonteringsåtgärder.</p>
 ca: >-
  <p>Aquests connectors integren el Dolphin amb els sistemes de control de revisions Bazaar, Mercurial i Git. I un connector
  de Dropbox proporciona elements d'acció per a mantenir els vostres fitxers sincronitzats amb el servei de Dropbox. Un
  connector d'integració d'imatge de disc afegeix una acció de muntar o desmuntar.</p>
 sk: >-
  <p>Tieto pluginy integrujú Dolphin so systémami kontroly revízii Bazaar, Mercurial a Git. Doplnok Dropbox poskytuje akčné
  položky na udržanie súborov synchronizovaných so službou Dropbox. Doplnok na integráciu obrazu disku pridáva akciu na
  pripojenie alebo odpojenie.</p>
 ko: >-
  <p>이 플러그인은 Dolphin에 Bazaar, Mercurial, Git와 같은 버전 관리 시스템을 통합합니다. Dropbox 플러그인을 사용하여 내 파일을 Dropbox에 동기화할 수 있습니다. 디스크 이미지
  통합 플러그인을 사용하여 이미지를 마운트 및 마운트 해제할 수 있습니다.</p>
 it: >-
  <p>Queste estensioni integrano Dolphin con i sistemi di controllo di revisione Bazaar, Mercurial e Git. Un'estensione
  per Dropbox fornisce le voci per le azioni che mantengono i tuoi file sincronizzati con il servizio Dropbox. Un'estensione
  di integrazione delle immagine disco aggiunge un'azione di montaggio o di smontaggio.</p>
 ta: >-
  <p>Mercurial, Bazaar, Git போன்ற பதிப்புக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளை இந்த செருகுநிரல்கள் டால்பினில் ஒருங்கிணைக்கும். Dropbox
  செருகுநிரல், Dropbox சேவையுடன் உங்கள் கோப்புகளை ஒத்திசைவில் வைக்க உதவும். வட்டு கோப்பு செருகுநிரல், வட்டு கோப்புகளை ஏற்ற
  அல்லது இறக்க உதவும்.</p>
 sl: >-
  <p>Ti vtičniki se vklapljajo v Dolphin s sistemi za nadzor verzij izvornih programov Bazaar, Mercurial in Git. Vtičnik
  Dropbox pa nudi ukrepe, s katerimi lahko datoteke sinhronizirate s storitvijo Dropbox. Integracija s slikami diskov dodaja
  še operaciji priklopa in odklopa.</p>
 tr: >-
  <p>Bu eklentiler Dolphin'i sürüm kontrol sistemleri Bazaar, Mercurial ve Git ile bütünleştirir. Dropbox eklentisi, dosyalarınızı
  Dropbox hizmetiyle senkronize tutmak için eylem ögeleri bulundurur. Bir disk görüntüsü bütünleştirme eklentisi bir bağlama
  veya ayırma eylemi ekler.</p>
 id: >-
  <p>Plugin-plugin tersebut mengintegrasikan Dolphin dengan sistem kendali revisi Bazaar, Mercurial dan Git. Sebuah plugin
  Dropbox memberikan item aksi untuk tetap menjaga file-filemu tersinkron ke layanan Dropbox. Sebuah plugin integrasi citra
  disk menambahkan aksi kait (mount) dan lepaskan kaitan (unmount).</p>
 cs: >-
  <p>Tyto moduly integrují Dolphin se systémy pro správu verzí Bazaar, Mercurial a Git. Modul pro Dropbox nabízí volby pro
  udržování souborů synchronizovaných se službou Dropbox. Modul pro integraci obrazů disku přidává možnost připojit nebo
  odpojit disk.</p>
 fi: >-
  <p>Nämä liitännäiset integroivat Dolphinin Bazaar-, Mercurial- ja Git-versionhallintajärjestelmiin. Dropbox-liitännäinen
  luo toiminnot tiedostojen synkronoimiseksi Dropbox-palveluun. Levykuvatiedostointegrointi lisää liittämis- ja irrottamistoiminnot.</p>
 es: >-
  <p>Este complemento proporciona a Dolphin los sistemas de control de versiones Bazaar, Mercurial y Git. El complemento
  de Dropbox proporciona acciones para mantener archivos sincronizados mediante el servicio Dropbox. Un complemento de integración
  de imágenes de disco añade las acciones montar y desmontar.</p>
 et: >-
  <p>Need pluginad lõimivad Dolphini versioonihaldussüsteemidega Bazaar, Mercurial ja Git. Dropboxi plugin võimaldab hoida
  faile sünkroonis Dropboxi teenusega. Kettatõmmise plugin lisab ühendamise ja lahutamise toimingud.</p>
 pl: >-
  <p>Te wtyczki integrują Dolphina z systemami do zarządzania wersjami takimi jak Bazaar, Mercurial oraz Git. Wtyczka Dropbox
  daje elementy działania do synchronizacji z usługą Dropbox. Wtyczka obrazów dysku dodaje działanie podpięcia i odpięcia
  obrazów.</p>
 en-GB: >-
  <p>These plugins integrate Dolphin with the revision control systems Bazaar, Mercurial and Git. A Dropbox plugin gives
  action items to keep your files synced to the Dropbox service. A disk image integration plugin adds a mount or unmount
  action.</p>
 ca-valencia: >-
  <p>Estos connectors integren Dolphin amb els sistemes de control de revisions Bazaar, Mercurial i Git. I un connector
  de Dropbox proporciona elements d'acció per a mantindre els vostres fitxers sincronitzats amb el servei de Dropbox. Un
  connector d'integració d'imatge de disc afig una acció de muntar o desmuntar.</p>
 nl: >-
  <p>Deze plug-ins integreren Dolphin met het besturen van de revisiesystemen Bazaar, Mercurial en Git. Een Dropbox-plug-in
  geeft actie-items om uw bestanden gesynchroniseerd te houden met de Dropbox service. Een plug-in voor integratie van images
  van schijven voegt een functie toe voor een actie aan- en afkoppelen.</p>
ProjectGroup: KDE
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- System
Url:
 homepage: https://www.kde.org
 bugtracker: https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?format=guided&product=dolphin
Icon:
 cached:
 - name: dolphin-plugins_system-file-manager.png
  width: 48
  height: 48
 - name: dolphin-plugins_system-file-manager.png
  width: 64
  height: 64
 - name: dolphin-plugins_system-file-manager.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: org/kde/dolphin_plugins/f30f752ab563c8c8fb95a2bd899a4e12/icons/128x128/dolphin-plugins_system-file-manager.png
  width: 128
  height: 128
 stock: system-file-manager
Screenshots:
- default: true
 thumbnails:
 - url: org/kde/dolphin_plugins/f30f752ab563c8c8fb95a2bd899a4e12/screenshots/image-1_1248x749.png
  width: 1248
  height: 749
 - url: org/kde/dolphin_plugins/f30f752ab563c8c8fb95a2bd899a4e12/screenshots/image-1_752x451.png
  width: 752
  height: 451
 - url: org/kde/dolphin_plugins/f30f752ab563c8c8fb95a2bd899a4e12/screenshots/image-1_624x374.png
  width: 624
  height: 374
 - url: org/kde/dolphin_plugins/f30f752ab563c8c8fb95a2bd899a4e12/screenshots/image-1_224x134.png
  width: 224
  height: 134
 source-image:
  url: org/kde/dolphin_plugins/f30f752ab563c8c8fb95a2bd899a4e12/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1332
  height: 800
Releases:
- version: 22.04.1
 type: stable
 unix-timestamp: 1652313600
- version: 22.04.0
 type: stable
 unix-timestamp: 1650499200
- version: 21.12.3
 type: stable
 unix-timestamp: 1646265600
- version: 21.12.2
 type: stable
 unix-timestamp: 1643846400