⇦ | fuse-emulator-gtk [main]
Last updated on: 2021-12-07 02:17 [UTC]

Metadata for fuse-emulator-gtk in main

fuse-gtk.desktop - 1.6.0+dfsg1-2 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ mips64el ⚙ ppc64el ⚙ s390x

Icon
---
Type: desktop-application
ID: fuse-gtk.desktop
Package: fuse-emulator-gtk
Name:
 C: Fuse (GTK)
Summary:
 C: Emulator of the 1980s ZX Spectrum home computer and its various clones
Description:
 da: >-
  <p>Fuse er en Sinclair ZX Spectrum-emulator. Den understøtter flere modeller (inklusive 16K/48K/128K/+2/+2A/+3 og nogle
  kloner), med ret så autentisk emulering af skærmen og lyden.</p>

  <p>Inkluderede funktioner: * Præcis Spectrum 16K/48K/128K/+2/+2A/+3-emulering. * Working Spectrum +3e og SE, Timex TC2048,
  TC2068 og TS2068,  Pentagon 128, »512« (Pentagon 128 med ekstra hukommelse) og 1024 og  Scorpion ZS 256-emulering. 
  * Kører med sand Speccy-hastighed på enhver computer som du kan finde  på at afvikle den på. * Kan indlæse Z80-, SZX-
  og SNA-øjebliksbilleder, TAP- og TZX-virtuelle  bånd filer (inklusive accelereret indlæsning), MDR microdrive-aftryk  
  og DSK-diskettedrevaftryk blandt mange andre. * Lyd. * Indbygget fejlsøger. * Emulering af de mest gængse joystick
  brugt på Spectrum  (inklusive Kempston-, Sinclair- og Cursor-joystick). * Emulering af nogle af de printere du kunne
  slutte til en Spectrum. * Understøttelse for RZX-inddataoptagelsesfilformatet, inklusive  rollback og »competition-tilstand«. 
  * Optagelse af film til FMF-filer. * Emulering af grænsefladerne Currah µSource, DivIDE, DivMMC, Interface 1,  Kempston
  mouse, Multiface One/128/3, Spectrum +3e, ZXATASP, ZXCF  og ZXMMC. * Emulering af grænsefladerne Beta 128, +D, Didaktik
  80/40, DISCiple og  Opus Discovery. * Emulering af netværksgrænsefladerne Spectranet og SpeccyBoot. * Understøttelse
  for tastaturet Recreated ZX Spectrum Bluetooth</p>

  <p>Denne pakke tilbyder binære filer for GTK-versionen af Fuse.</p>
 C: >-
  <p>Fuse is a Sinclair ZX Spectrum emulator. It supports several models (including 16K/48K/128K/+2/+2A/+3 and some clones),
  with quite faithful emulation of the display and sound.</p>

  <p>Its features include: * Accurate Spectrum 16K/48K/128K/+2/+2A/+3 emulation. * Working Spectrum +3e and SE, Timex
  TC2048, TC2068 and TS2068,  Pentagon 128, &quot;512&quot; (Pentagon 128 with extra memory) and 1024 and  Scorpion
  ZS 256 emulation. * Runs at true Speccy speed on any computer you&apos;re likely to try it  on. * It can load Z80,
  SZX and SNA snapshots, TAP and TZX virtual-tape  files (including accelerated loading), MDR microdrive images and  
  DSK floppy disk images, among many others. * Sound. * Built-in debugger. * Emulation of most of the common joysticks
  used on the Spectrum  (including Kempston, Sinclair and Cursor joysticks). * Emulation of some of the printers you
  could attach to a Spectrum. * Support for the RZX input recording file format, including  rollback and &apos;competition
  mode&apos;. * Recording of movies to FMF files. * Emulation of the Currah µSource, DivIDE, DivMMC, Interface 1,  Kempston
  mouse, Multiface One/128/3, Spectrum +3e, ZXATASP, ZXCF  and ZXMMC interfaces. * Emulation of the Covox, Fuller audio
  box, Melodik and SpecDrum  audio interfaces. * Emulation of the Beta 128, +D, Didaktik 80/40, DISCiPLE and Opus  
  Discovery disk interfaces. * Emulation of the Spectranet and SpeccyBoot network interfaces. * Support for the Recreated
  ZX Spectrum Bluetooth keyboard.</p>

  <p>This package provides binaries for the GTK version of Fuse.</p>
 en: >-
  <p>Fuse is a Sinclair ZX Spectrum emulator. It supports several models (including 16K/48K/128K/+2/+2A/+3 and some clones),
  with quite faithful emulation of the display and sound.</p>

  <p>Its features include: * Accurate Spectrum 16K/48K/128K/+2/+2A/+3 emulation. * Working Spectrum +3e and SE, Timex
  TC2048, TC2068 and TS2068,  Pentagon 128, &quot;512&quot; (Pentagon 128 with extra memory) and 1024 and  Scorpion
  ZS 256 emulation. * Runs at true Speccy speed on any computer you&apos;re likely to try it  on. * It can load Z80,
  SZX and SNA snapshots, TAP and TZX virtual-tape  files (including accelerated loading), MDR microdrive images and  
  DSK floppy disk images, among many others. * Sound. * Built-in debugger. * Emulation of most of the common joysticks
  used on the Spectrum  (including Kempston, Sinclair and Cursor joysticks). * Emulation of some of the printers you
  could attach to a Spectrum. * Support for the RZX input recording file format, including  rollback and &apos;competition
  mode&apos;. * Recording of movies to FMF files. * Emulation of the Currah µSource, DivIDE, DivMMC, Interface 1,  Kempston
  mouse, Multiface One/128/3, Spectrum +3e, ZXATASP, ZXCF  and ZXMMC interfaces. * Emulation of the Covox, Fuller audio
  box, Melodik and SpecDrum  audio interfaces. * Emulation of the Beta 128, +D, Didaktik 80/40, DISCiPLE and Opus  
  Discovery disk interfaces. * Emulation of the Spectranet and SpeccyBoot network interfaces. * Support for the Recreated
  ZX Spectrum Bluetooth keyboard.</p>

  <p>This package provides binaries for the GTK version of Fuse.</p>
Categories:
- Game
- Emulator
Keywords:
 C:
 - sinclair
 - zx
 - game
 - retro
Icon:
 cached:
 - name: fuse-emulator-gtk_fuse.png
  width: 48
  height: 48
 - name: fuse-emulator-gtk_fuse.png
  width: 64
  height: 64
 - name: fuse-emulator-gtk_fuse.png
  width: 128
  height: 128
 stock: fuse
 remote:
 - url: f/fu/fuse-gtk.desktop/61965b8c809931340527defccf1a3af3/icons/128x128/fuse-emulator-gtk_fuse.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - fuse-gtk.desktop
Provides:
 mediatypes:
 - audio/x-spectrum-csw
 - application/x-spectrum-dck
 - application/x-spectrum-d80
 - application/x-spectrum-dsk
 - application/x-spectrum-fdi
 - application/x-spectrum-hdf
 - application/x-spectrum-img
 - application/x-spectrum-ltp
 - application/x-spectrum-mdr
 - application/x-spectrum-mgt
 - application/x-spectrum-mgtsnp
 - application/x-spectrum-opd
 - application/x-spectrum-opu
 - application/x-spectrum-pzx
 - application/x-spectrum-raw
 - application/x-spectrum-rom
 - application/x-spectrum-rzx
 - application/x-spectrum-sad
 - application/x-spectrum-scl
 - application/x-spectrum-slt
 - application/x-spectrum-sna
 - application/x-spectrum-snp
 - application/x-spectrum-sp
 - application/x-spectrum-spc
 - application/x-spectrum-sta
 - application/x-spectrum-szx
 - application/x-spectrum-td0
 - application/x-spectrum-tap
 - application/x-spectrum-trd
 - application/x-spectrum-tzx
 - application/x-spectrum-udi
 - application/x-spectrum-z80
 - application/x-spectrum-zxs
 - audio/x-spectrum-wav
 - application/x-spectrum-compressed
 - application/x-spectrum-compressed-bz2