⇦ | gimagereader-qt5 [main]
Last updated on: 2022-08-14 14:18 [UTC]

Metadata for gimagereader-qt5 in main

gimagereader-qt5.desktop - 3.4.0-2+b2 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ mips64el ⚙ ppc64el ⚙ s390x

Icon
---
Type: desktop-application
ID: gimagereader-qt5.desktop
Package: gimagereader-qt5
Name:
 cs_CZ: gImageReader
 C: gImageReader
Summary:
 cs_CZ: Grafická (qt5) nadstavba pro engine tesseract-ocr
 C: A graphical (qt5) frontend to tesseract-ocr
Description:
 cs_CZ: >-
  <p>gImageReader je jednoduše použitelná aplikace pro rozpoznávání textu z obrázků, využívající OCR engine tesseract. Mezi
  funkce patří:</p>

  <ul>
   <li>Import PDF dokumentů a obrázků z počítače, skenovacích zařízení, schránky a snímků obrazovky</li>
   <li>Zpracování vícero obrázků a dokumentů naráz</li>
   <li>Ruční nebo automatická definice oblasti k rozpoznávání</li>
   <li>Rozpoznání do holého textu nebo hOCR dokumentů</li>
   <li>Rozpoznaný text je zobrazen hned vedle zdrojového obrázku</li>
   <li>Následné zpracování rozpoznaného textu včetně kontroly překlepů</li>
   <li>Vytváření PDF/ODT dokumentů z hOCR dokumentů</li>
  </ul>
 C: >-
  <p>gImageReader is a simple optical character recognition (OCR) application which acts as a frontend to the tesseract
  OCR engine. Features include:</p>

  <ul>
   <li>Import PDF documents and images from disk, scanning devices, clipboard and screenshots</li>
   <li>Process multiple images and documents in one go</li>
   <li>Manual or automatic recognition area definition</li>
   <li>Recognize to plain text or to hOCR documents</li>
   <li>Recognized text displayed directly next to the image</li>
   <li>Post-process the recognized text, including spellchecking</li>
   <li>Generate PDF/ODT documents from hOCR documents</li>
  </ul>
ProjectLicense: GPL-3.0+
Categories:
- Graphics
- OCR
- Scanning
Keywords:
 cs_CZ:
 - ocr
 - optické
 - rozpoznávání
 - tesseract
 - pdf
 C:
 - ocr
 - optical
 - recognition
 - tesseract
 - pdf
 - qt5
Url:
 bugtracker: https://github.com/manisandro/gImageReader/issues
 homepage: https://github.com/manisandro/gImageReader
 translate: https://github.com/manisandro/gImageReader/blob/master/README.md
 faq: https://github.com/manisandro/gImageReader/wiki/FAQ
Icon:
 cached:
 - name: gimagereader-qt5_gimagereader.png
  width: 48
  height: 48
 - name: gimagereader-qt5_gimagereader.png
  width: 64
  height: 64
 - name: gimagereader-qt5_gimagereader.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: g/gi/gimagereader-qt5.desktop/846e2781bf5718368c2bbdcab3dbbd53/icons/128x128/gimagereader-qt5_gimagereader.png
  width: 128
  height: 128
 stock: gimagereader
Launchable:
 desktop-id:
 - gimagereader-qt5.desktop
Provides:
 binaries:
 - gimagereader-qt5
 mediatypes:
 - image/bmp
 - image/jpeg
 - image/gif
 - image/png
 - image/tiff
 - image/x-bmp
 - image/x-ico
 - image/x-png
 - image/x-pcx
 - image/x-tga
 - image/xpm
 - image/svg+xml
 - text/html
Screenshots:
- default: true
 caption:
  C: gImageReader-qt5
 thumbnails:
 - url: g/gi/gimagereader-qt5.desktop/846e2781bf5718368c2bbdcab3dbbd53/screenshots/image-1_1248x702.png
  width: 1248
  height: 702
 - url: g/gi/gimagereader-qt5.desktop/846e2781bf5718368c2bbdcab3dbbd53/screenshots/image-1_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: g/gi/gimagereader-qt5.desktop/846e2781bf5718368c2bbdcab3dbbd53/screenshots/image-1_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: g/gi/gimagereader-qt5.desktop/846e2781bf5718368c2bbdcab3dbbd53/screenshots/image-1_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: g/gi/gimagereader-qt5.desktop/846e2781bf5718368c2bbdcab3dbbd53/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1504
  height: 846
Languages:
- locale: ar_AR
 percentage: 81
- locale: ar_SA
 percentage: 91
- locale: cs
 percentage: 93
- locale: de
 percentage: 99
- locale: el
 percentage: 64
- locale: en_US
 percentage: 100
- locale: eo
 percentage: 93
- locale: es
 percentage: 96
- locale: fr
 percentage: 93
- locale: he
 percentage: 99
- locale: hi
 percentage: 93
- locale: hr
 percentage: 99
- locale: ia
 percentage: 52
- locale: ie
 percentage: 85
- locale: it
 percentage: 100
- locale: ja
 percentage: 51
- locale: ko
 percentage: 51
- locale: mk
 percentage: 93
- locale: nb_NO
 percentage: 95
- locale: nl
 percentage: 99
- locale: pl
 percentage: 96
- locale: pt
 percentage: 99
- locale: pt_BR
 percentage: 95
- locale: ru
 percentage: 96
- locale: sl
 percentage: 93
- locale: sq
 percentage: 93
- locale: sv
 percentage: 87
- locale: tr
 percentage: 99
- locale: uk
 percentage: 96
- locale: zh_CN
 percentage: 99
- locale: zh_HK
 percentage: 80
- locale: zh_TW
 percentage: 81
Releases:
- version: 3.3.0
 type: stable
 unix-timestamp: 1537920000
ContentRating:
 oars-1.0:
  social-info: mild