⇦ | gnome-boxes [main]
Last updated on: 2022-08-10 08:18 [UTC]

Metadata for gnome-boxes in main

org.gnome.Boxes.desktop - 42.3-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ mips64el ⚙ ppc64el ⚙ s390x

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.gnome.Boxes.desktop
Package: gnome-boxes
Name:
 bn_IN: বাক্স
 oc: Maquinas
 be: Boxes
 ca@valencia: Màquines
 nb: Bokser
 ml: പെട്ടികള്‍
 lv: Kastes
 sv: Boxes
 cs: Boxy
 fa: جعبه‌ها
 pt_BR: Boxes
 ta: பெட்டிகள்
 C: Boxes
 ru: Boxes
 sk: Boxy
 he: קופסאות
 bg: Boxes
 el: Πλαίσια
 sl: Škatle
 bs: Okviri
 af: Bokse
 kk: Бокстар
 ar: «صناديق»
 hr: Boksevi
 or: ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକ
 ne: बाकसहरू
 it: Boxes
 pt: Caixas
 as: বাকচসমূহ
 da: Boxes
 sr@latin: Kutije
 km: ប្រអប់
 zh_CN: 盒子
 eo: Skatolaro
 te: పెట్టెలు
 zh_HK: 機櫃
 ug: قۇتىلار
 hi: बक्सा
 kn: ಬಾಕ್ಸಸ್‌
 vi: Máy
 ja: Boxes
 hu: Gépek
 fr: Machines
 mr: बॉक्सेस
 tr: Kutular
 ko: 박스
 ro: Cutii
 tg: Қуттиҳо
 pl: Boxes
 ms: Boxes
 pa: ਬਾਕਸ
 gu: બોક્સ
 th: กล่อง
 de: Boxen
 sr: Кутије
 ca: Màquines
 fi: Boksit
 es: Cajas
 zh_TW: 機櫃
 uk: Коробки
 en_GB: Boxes
 et: Boxes
 lt: Dėžės
 gl: Boxes
 fur: Scjatulis
 nl: Boxes
 id: Boxes
 ga: Boscaí
 eu: Makinak
Summary:
 he: וירטואליזציה בקלות
 fur: Virtualizazion rindude semplice
 vi: Ảo hóa trở nên đơn giản
 eu: Birtualizazioa modu errazean
 hu: Virtualizáció egyszerűen
 nb: Virtualisering gjort enkelt
 zh_CN: 让虚拟化管理变得更轻松
 pt_BR: Virtualização simplificada
 de: Virtualisierung einfach gemacht
 oc: La virtualizacion facilament
 pt: Virtualização tornada simples
 gl: Fai a virtualización doada
 hr: Virtualizaciju čini jednostavnijom
 ro: Virtualizare simplificată
 fa: مجازی‌سازی ساده شده
 ru: Виртуализация стала проще
 el: Η εικονικοποίηση έγινε εύκολη
 uk: Проста віртуалізація
 C: Virtualization made simple
 da: Virtualisering gjort enkelt
 fr: La virtualisation rendue simple
 lt: Paprasta virtualizacija
 sv: Virtualisering på ett enkelt sätt
 sk: Zjednodušuje virtualizáciu
 ca: La virtualització feta simple
 it: Virtualizzazione semplificata
 ko: 가상화 기능을 쉽게 활용하게 해줍니다
 es: Virtualización sencilla
 ne: अवास्तविकरण सरल बनाइयो
 sl: Enostavnost virtualizacije
 en_GB: Virtualisation made simple
 tr: Sanallaştırma kolaylaştırıldı
 id: Virtualisasi menjadi sederhana
 cs: Virtualizovat se dá jednoduše
 sr: Виртуелизација учињена једноставнијом
 fi: Helpoksi tehtyä virtualisointia
 lv: Saprotama virtualizācija
 pl: Prosta wirtualizacja
 pa: ਵਰਚੁਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਲ ਬਣਾਈ
 kk: Виртуализация енді оңай
 nl: Virtualisatie eenvoudig gemaakt
 zh_TW: 虛擬化變得簡單
 bg: Лесна виртуализация
Description:
 he: >-
  <p>נא לבחור מערכת הפעלה כדי לאפשר לקופסאות להוריד ולהתקין אותה עבורך במכונה וירטואלית.</p>

  <p>יכולות:</p>

  <ul>
   <li>הורדה של מערכת הפעלות שזמינות באופן חופשי.</li>
   <li>התקנה אוטומטית של CentOS Stream, דביאן, פדורה, Microsoft Windows,‏ OpenSUSE,‏ Red Hat Enterprise Linux ואובונטו.</li>
   <li>יצירה של מכונות וירטואליות מדמויות של מערכות הפעלה במספר לחיצות.</li>
   <li>הגבלת המשאבים (זיכרון ואחסון) שהמכונות הווירטואליות שלך צורכות מהמערכת שלך.</li>
   <li>לכידת תמונת המצב של המכונות הווירטואליות כדי לשחזר למצבים קודמים.</li>
   <li>הפניית התקני USB מהמכונה הפיזית שלך למכונות וירטואליות.</li>
   <li>האצה תלת־ממדית לחלק ממערכות ההפעלה הנתמכות.</li>
   <li>שינוי אוטומטי של תצוגות המכונות הווירטואליות לגודל החלון.</li>
   <li>שיתוף לוח הגזירים בין המערכת שלך והמכונות הווירטואליות.</li>
   <li>שיתוף קבצים למכונות וירטואליות על ידי גרירתם ממנהל הקבצים שלך לחלון של קופסאות.</li>
   <li>הגדרת תיקיות משותפות בין המערכת והמכונות הווירטואליות שלך.</li>
  </ul>
 fur: >-
  <p>Selezione un sisteme operatîf e lasse a Scjatulis il compit di discjamâlu e instalâlu intune machine virtuâl.</p>

  <p>Carateristichis:</p>

  <ul>
   <li>Discjame i sistemis operatîfs disponibii in maniere gratuite.</li>
   <li>Instale in automatic CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux e Ubuntu.</li>
   <li>Cree machinis virtuâls partint di imagjins di sistemis operatîfs cuntun pâr di clics.</li>
   <li>Limite lis risorsis (memorie e archiviazion) che lis tôs machinis virtuâls a consumin dal to sisteme.</li>
   <li>Fâs istantaniis di machinis virtuâls par ripristinâ ai stâts precedents.</li>
   <li>Indrece i dispositîfs USB de to machine fisiche tes machinis virtuâls.</li>
   <li>Acelerazion 3D par cualchi sisteme operatîf supuartât.</li>
   <li>Ridimensione in automatic i schermis des machinis virtuâls ae dimension dal barcon.</li>
   <li>Condivît lis notis tra il sisteme e lis machinis virtuâls.</li>
   <li>Condivît i files cu lis machinis virtuâls molant i files dal to gjestôr di files al barcon di Scjatulis.</li>
   <li>Configure cartelis condividudis tra il sisteme e lis machinis virtuâls.</li>
  </ul>
 eu: >-
  <p>Hautatu sistema eragile bat eta utzi Makinak aplikazioari hura deskargatzen eta makina birtual batean instalatzen.</p>

  <p>Eginbideak:</p>

  <ul>
   <li>Deskargatu libre eskuragarri dauden sistema eragileak.</li>
   <li>Instalatu automatikoki CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux eta
  Ubuntu.</li>
   <li>Sortu makina birtualak sistema eragileen irudiak erabilita, klik pare bat eginda.</li>
   <li>Mugatu zure makina birtualek zure sistematik kontsumitzen dituzten baliabideak (memoria eta biltegiratzea).</li>
   <li>Egin makina birtualen bat-batekoak, lehenagoko egoeretara leheneratzeko.</li>
   <li>Berbideratu USB gailuak zure makina fisikotik makina birtualetara.</li>
   <li>3D azelerazioa sistema eragile batzuetarako.</li>
   <li>Automatikoki aldatu makina birtualen bistaratzeen tamaina leihoaren tamainara egokitzeko.</li>
   <li>Partekatu arbela sistemaren eta makina birtualen artean.</li>
   <li>Partekatu fitxategiak makina birtualekin haiek zure fitxategi-kudeatzailetik Makinak leihora eramanda.</li>
   <li>Konfiguratu zure sistemak eta makina birtualek partekatzen dituzten karpetak.</li>
  </ul>
 zh_CN: >-
  <p>选择一款操作系统,并让盒子为您下载并在虚拟机中安装。</p>

  <p>特性:</p>

  <ul>
   <li>下载免费可用的操作系统。</li>
   <li>自动安装 CentOS Stream、Debian、Fedora、微软 Windows、OpenSUSE、红帽 Enterprise Linux 和 Ubuntu。</li>
   <li>从操作系统镜像创建虚拟机,仅需点击几次鼠标。</li>
   <li>限制您的虚拟机所消耗的系统资源(内存和存储)。</li>
   <li>对虚拟机进行快照以便方便地恢复先前的状态。</li>
   <li>将您的物理机器的 USB 设备重定向至虚拟机中。</li>
   <li>为某些支持的操作系统启用 3D 加速。</li>
   <li>自动将虚拟机的显示大小调整为适合窗口大小。</li>
   <li>在您的系统和虚拟机之间共享剪贴板。</li>
   <li>只需从您的文件管理器中拖曳文件至盒子窗口即可将文件共享给虚拟机。</li>
   <li>设置在您的系统和虚拟机之间共享的目录。</li>
  </ul>
 pt_BR: >-
  <p>Selecione um sistema operacional e deixe o Boxes baixar e instalá-lo para você em uma máquina virtual.</p>

  <p>Recursos:</p>

  <ul>
   <li>Baixar sistemas operacionais livremente disponíveis.</li>
   <li>Instalar automaticamente CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux e
  Ubuntu.</li>
   <li>Criar máquinas virtuais a partir de imagens do sistema operacional com poucos cliques.</li>
   <li>Limitar os recursos (memória e armazenamento) que suas máquinas virtuais consomem de seu sistema.</li>
   <li>Criar capturas das máquinas virtuais para armazenar os estados anteriores.</li>
   <li>Redirecionar dispositivos USB de sua máquina física para máquinas virtuais.</li>
   <li>Aceleração 3D para alguns dos sistemas operacionais suportados.</li>
   <li>Redimensionar automaticamente telas de máquinas virtuais para o tamanho de janela.</li>
   <li>Compartilhar área de transferência de seu sistema e sua máquinas virtuais.</li>
   <li>Compartilhar arquivos com máquinas virtuais arrastando e soltando-os a partir de seu gerenciador de arquivos para
  a janela do Boxes.</li>
   <li>Configurar pastas compartilhadas entre seu sistema e máquinas virtuais.</li>
  </ul>
 de: >-
  <p>Wählen Sie ein Betriebssystem. Boxen wird es herunterladen und in einer virtuellen Maschine installieren.</p>

  <p>Funktionsmerkmale:</p>

  <ul>
   <li>Ein frei verfügbares Betriebssystem herunterladen.</li>
   <li>CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux und Ubuntu automatisch installieren.</li>
   <li>Aus Betriebssystem-Abbildern in wenigen Klicks virtuelle Maschinen erstellen.</li>
   <li>Schränken Sie die Ressourcen (Arbeitsspeicher und Speicher) ein, die virtuelle Maschinen auf Ihrem Rechner belegen.</li>
   <li>Schnappschüsse einer virtuellen Maschine erstellen, um auf vorherige Zustände zurückzufallen.</li>
   <li>Leiten Sie USB-Geräte von Ihrem physischen Rechner in virtuelle Maschinen um.</li>
   <li>3D-Beschleunigung für einige der unterstützten Betriebssysteme.</li>
   <li>Die Anzeigengröße virtueller Maschinen automatisch an die Fenstergröße anpassen.</li>
   <li>Die Zwischenablage mit Ihrem System und der virtuellen Maschine gemeinsam verwenden.</li>
   <li>Teilen Sie Dateien mit virtuellen Maschinen, indem Sie diese von der Dateiverwaltung in das »Boxen«-Fenster ziehen.</li>
   <li>Gemeinsame Ordner zwischen Ihrem System und der virtuellen Maschine einrichten.</li>
  </ul>
 pt: >-
  <p>Selecione um sistema operativo e deixe o Caixas descarregá-lo e instalá-lo para si numa máquina virtual.</p>

  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Transferir sistemas operativos disponíveis gratuitamente.</li>
   <li>Instala automaticamente o CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux e
  Ubuntu.</li>
   <li>Crie máquinas virtuais a partir de imagens do sistema operativo com alguns cliques.</li>
   <li>Limite os recursos (memória e armazenamento) que as suas máquinas virtuais consomem a partir do seu sistema.</li>
   <li>Efetua imagens do sistema de máquinas virtuais para restaurar a estados anteriores.</li>
   <li>Redirecione dispositivos USB da sua máquina física para máquinas virtuais.</li>
   <li>Aceleração 3D para alguns dos sistemas operativos suportados.</li>
   <li>Redimensionamento automático das máquinas virtuais para o tamanho da janela.</li>
   <li>Partilhar área de transferência entre o seu sistema e máquinas virtuais.</li>
   <li>Partilhe ficheiros em máquinas virtuais, ao larga-los do seu gestor de ficheiros para a janela do Caixas.</li>
   <li>Configuração de Pastas Partilhadas entre o seu sistema e máquinas virtuais.</li>
  </ul>
 gl: >-
  <p>Seleccione un sistema operativo e déixelle a Caixas descargar e instalalo nunha máquina virtual.</p>

  <p>Características:</p>

  <ul>
   <li>Descargar gratuitamente sistemas operativos dispoñíbeis.</li>
   <li>Instalar automaticamente CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux e
  Ubuntu.</li>
   <li>Crear máquinas virtuais desde imaxes de sistema operativo con só un par de clics.</li>
   <li>Limite os recursos (memoria e almacenamento) que consumen as máquinas virtuais do seu sistema.</li>
   <li>Tome instantáneas da súas máquinas virtuais para restaurar estados anteriores.</li>
   <li>Redirixa dispositivos USB desde súa máquina física ás máquinas virtuais.</li>
   <li>Aceleración 3D para algúns dos sistemas operativos compatíbeis.</li>
   <li>Redimensionar as pantallas das máquinas virtuais automaticamente ao tamaño da xanela.</li>
   <li>Compartir o portapapeis entre o seu sistema e as máquinas virtuais</li>
   <li>Compartir ficheiros coas máquinas virtuais soltándoos desde o seu sistema de ficheiros na xanela de Caixas.</li>
   <li>Configurar Cartafoles compartidos entre o seu sistema e as máquinas virtuais.</li>
  </ul>
 hr: >-
  <p>Odaberite operativni sustav i prepustite Boksevima da preuzmu i instaliraju virtualni stroj umjesto vas.</p>

  <p>Značajke:</p>

  <ul>
   <li>Preuzmite besplatno dostupne operativne sustave.</li>
   <li>Automatski instaliraj CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux, i Ubuntu.</li>
   <li>Stvorite virtualni stroj iz slika operativnih sustava u samo nekoliko klikova.</li>
   <li>Ograničite resurse (memoriju i pohranu) koje virtualni stroj koristi s vašeg računala.</li>
   <li>Stvorite snimke sustava virtualnih strojeva kako bi mogli vraćati na prijašnje stanje.</li>
   <li>Preusmjerite USB uređaje s vašeg fizičkog računala u virtualne strojeve.</li>
   <li>3D ubrzanje za određene podržane operativne sustave.</li>
   <li>Automatska promjena veličine zaslona virtualnih strojeva na veličinu prozora.</li>
   <li>Dijelite međuspremnik između vašeg računala i virtualnih strojeva.</li>
   <li>Dijelite datoteke s virtualnim strojevima povlačenjem i ispuštanjem iz vašeg preglednika datoteka u prozor Bokseva.</li>
   <li>Postavljanje dijeljenih mapa između vašeg računala i virtualnih strojeva.</li>
  </ul>
 fa: >-
  <p>سیستم‌عاملی گزیده و بگذارید جعبه‌ها برایتان بارگیری و در دستگاهی مجازی نصبش کند.</p>

  <p>ویژگی‌ها:</p>

  <ul>
   <li>بارگیری سیستم‌عامل‌های آزادانه در دسترس.</li>
   <li>نصب خودکار جریان سنت‌او‌اس، دبیان، فدورا، ویندوز مایکروسافت، ردهت و اوبونتو.</li>
   <li>ایجاد دستگاه‌های مجازی از تصویرهای سیستم‌عامل با چند کلیک.</li>
   <li>محدود کردن منابع مصرفی (حافظه و ذخیره‌سازی) دستگاه مجازیتان از سامانه.</li>
   <li>گرفتن تصویرهای لحظه‌ای از دستگاه‌های مجازی برای بازگردانی به وضعیت‌های پیشین.</li>
   <li>هدایت مستقیم افزاره‌های یو‌اس‌بی از دستگاه فیزیکیتان به دستگاه‌های مجازی.</li>
   <li>شتاب‌دهی سه‌بعدی برای برخی سیستم‌عامل‌های پیشتیبانی شده.</li>
   <li>تغییر خودکار اندازهٔ نمایشگر دستگاه‌های مجازی به اندازهٔ پنجره.</li>
   <li>هم‌رسانی تخته‌گیره بین دستگاه‌های مجازی و سامانه‌تان.</li>
   <li>هم‌رسانی پرونده با دستگاه‌های مجازی با رها کردنشان از مدیر پرونده‌تان به پنجرهٔ جعبه‌ها.</li>
   <li>برپایی شاخه‌های هم‌رسانده بین دستگاه‌های مجازی و سامانه‌تان.</li>
  </ul>
 ru: >-
  <p>Выберите операционную систему и позвольте Boxes загрузить и установить ее для вас на виртуальной машине.</p>

  <p>Особенности:</p>

  <ul>
   <li>Загружайте свободно распространяемые операционные системы.</li>
   <li>Автоматически устанавливайте CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, openSUSE, Red Hat Enterprise Linux
  и Ubuntu.</li>
   <li>Создавайте виртуальные машины из образов операционной системы несколькими щелчками мыши.</li>
   <li>Ограничивайте ресурсы (память и хранилище), которые ваши виртуальные машины потребляют из вашей системы.</li>
   <li>Делайте моментальные снимки виртуальных машин для восстановления предыдущих состояний.</li>
   <li>Перенаправляйте USB-устройства с физической машины на виртуальные машины.</li>
   <li>3D-ускорение для некоторых поддерживаемых операционных систем.</li>
   <li>Автоматическое изменение размера дисплеев виртуальных машин в соответствии с размером окна.</li>
   <li>Обменивайтесь буфером обмена между вашей системой и виртуальными машинами.</li>
   <li>Предоставляйте виртуальным машинам общий доступ к файлам, сбросив их из файлового менеджера в окно Boxes.</li>
   <li>Настраивайте общие папки между вашей системой и виртуальными машинами.</li>
  </ul>
 fr: >-
  <p>Sélectionnez un système d’exploitation et laissez Machines le télécharger et l’installer pour vous dans une machine
  virtuelle.</p>

  <p>Fonctionnalités :</p>

  <ul>
   <li>Téléchargement en toute liberté de systèmes d’exploitation disponibles.</li>
   <li>Installation automatique de CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux,
  et Ubuntu.</li>
   <li>Création de machines virtuelles à partir d’images de systèmes d’exploitation en quelques clics.</li>
   <li>Limitation des ressources (mémoire et stockage) que vos machines virtuelles consomment sur votre ordinateur.</li>
   <li>Création d’instantanés de machines virtuelles pour les restaurer à des états antérieurs.</li>
   <li>Redirection des périphériques USB de votre machine physique vers les machines virtuelles.</li>
   <li>Accélération 3D pour certains des systèmes d’exploitation pris en charge.</li>
   <li>Redimensionnement automatique des écrans des machines virtuelles ajusté à la taille de la fenêtre.</li>
   <li>Presse-papiers partagé entre votre ordinateur et les machines virtuelles.</li>
   <li>Partage de fichiers sur les machines virtuelles en les déposant depuis votre gestionnaire de fichiers dans la fenêtre
  de Machines.</li>
   <li>Configuration des dossiers partagés entre votre ordinateur et les machines virtuelles.</li>
  </ul>
 uk: >-
  <p>Виберіть операційну систему і надайте «Коробкам» змогу отримати і встановити її у віртуальній машині.</p>

  <p>Можливості:</p>

  <ul>
   <li>Отримання вільно доступних операційних систем.</li>
   <li>Автоматичне встановлення CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux та
  Ubuntu.</li>
   <li>Створення віртуальних машин з образів операційних систем у декілька клацань кнопкою миші.</li>
   <li>Обмеження ресурсів (пам'яті і місця на диску), які віртуальні машини споживають у вашій системі.</li>
   <li>Створення знімків віртуальних машин для відновлення їхніх попередніх станів.</li>
   <li>Переспрямовування пристроїв USB з вашої фізичної машини до віртуальних машин.</li>
   <li>Прискорення просторової графіки для деяких із підтримуваних операційних систем.</li>
   <li>Автоматичне зміна розмірів дисплеїв віртуальних машин до розмірів вікна.</li>
   <li>Спільне використання буфера обміну даними вашою операційною системою і віртуальними машинами.</li>
   <li>Надання файлів віртуальним машинам скиданням їх з вікна вашої програми для керування файлами до вікна «Коробок».</li>
   <li>Налаштовування спільних тек для вашої операційної системи та віртуальних машин.</li>
  </ul>
 da: >-
  <p>Vælg et styresystem og lad Boxes hente og installere det for dig på en virtuel maskine.</p>

  <p>Funktioner:</p>

  <ul>
   <li>Hent frit tilgængelige styresystemer.</li>
   <li>Installér automatisk CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux og Ubuntu.</li>
   <li>Opret virtuelle maskiner fra styresystemaftryk med nogle få klik.</li>
   <li>Begræns ressourcerne (hukommelse og lager) dine virtuelle maskiner bruger på dit system.</li>
   <li>Tag øjebliksbilleder af virtuelle maskiner for at gendanne til en tidligere tilstand.</li>
   <li>Omdirigér USB-enheder fra din fysiske maskine til virtuelle maskiner.</li>
   <li>3D-acceleration for nogle af de understøttede styresystemer.</li>
   <li>Ændr automatisk størrelse på virtuelle maskiners skærme til vinduesstørrelsen.</li>
   <li>Del udklipsholderen mellem dit system og dine virtuelle maskiner.</li>
   <li>Del filer med virtuelle maskiner ved at trække dem fra din filhåndtering og slippe dem i Boxes-vinduet.</li>
   <li>Opret delte mapper mellem dit system og dine virtuelle maskiner.</li>
  </ul>
 C: >-
  <p>
     Select an operating system and let Boxes download and install it for you
     in a virtual machine.
    </p>
  <p>Features:</p>

  <ul>
   <li>Download freely available operating systems.</li>
   <li>Automatically install CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red
     Hat Enterprise Linux, and Ubuntu.</li>
   <li>Create virtual machines from operating system images with a couple of clicks.</li>
   <li>Limit the resources (memory and storage) your virtual machines consume from your system.</li>
   <li>Take snapshots of virtual machines to restore to previous states.</li>
   <li>Redirect USB devices from your physical machine into virtual machines.</li>
   <li>3D acceleration for some of the supported operating systems.</li>
   <li>Automatically resize virtual machines displays to the window size.</li>
   <li>Share clipboard between your system and virtual machines.</li>
   <li>Share files to virtual machines by dropping them from your file manager into the Boxes window.</li>
   <li>Setup Shared Folders between your system and virtual machines.</li>
  </ul>
 lt: >-
  <p>Pasirinkite operacinę sistemą ir leiskite Dėžėms ją atsisiųsti ir įdiegta virtualioje mašinoje.</p>

  <p>Savybės:</p>

  <ul>
   <li>Atsisiunčia laisvai prieinamas operacines sistemas.</li>
   <li>Automatiškai įdiegia CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux bei Ubuntu.</li>
   <li>Sukuria virtualias mašinas iš operacinių sistemų atvaizdžių vos keliais paspaudimais.</li>
   <li>Riboja virtualių mašinų naudojamus jūsų kompiuterio išteklius (atmintį bei saugyklą).</li>
   <li>Padaro virtualių mašinų momentines kopijas jų ankstesnėms būsenoms atkurti.</li>
   <li>Nukreipia jūsų fizinio kompiuterio USB įrenginius į virtualias mašimas.</li>
   <li>3D spartinimas kaikuriose palaikomose operacinėse sistemose.</li>
   <li>Automatiškai keičia virtualių mašinų vaizduoklius pagal lango dydį.</li>
   <li>Bendrina iškarpinę tarp jūsų sistemos ir virtualios mašinos.</li>
   <li>Bendrina failus su virtualiomis mašinomis juos nutempiant iš jūsų failų tvarkyklės į Dėžių langą.</li>
   <li>Nustato bendrinamus aplankus tarp jūsų sistemos ir virtualių mašinų.</li>
  </ul>
 sv: >-
  <p>Välj ett operativsystem och låt Boxes hämta och installera det åt dig i en virtuell maskin.</p>

  <p>Funktioner:</p>

  <ul>
   <li>Hämta fritt tillgängliga operativsystem.</li>
   <li>Installera automatiskt CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux och
  Ubuntu.</li>
   <li>Skapa virtuella maskiner från operativsystemsavbilder med några klick.</li>
   <li>Begränsa resurserna (minne och lagring) som dina virtuella maskiner förbrukar på ditt system.</li>
   <li>Ta ögonblicksbilder av virtuella maskiner för att återställa till tidigare tillstånd.</li>
   <li>Omdirigera USB-enheter från din fysiska maskin till virtuella maskiner.</li>
   <li>3D-acceleration för några av de operativsystem som stöds.</li>
   <li>Ändra automatiskt storlek på virtuella maskiners skärmar till fönsterstorleken.</li>
   <li>Dela urklipp mellan ditt system och virtuella maskiner.</li>
   <li>Dela filer till virtuella maskiner genom att släppa dem från din filhanterare till Boxes-fönstret.</li>
   <li>Konfigurera delade mappar mellan ditt system och virtuella maskiner.</li>
  </ul>
 sk: >-
  <p>Vyberte operačný systém a nechajte ho prevziať a nainštalovať aplikáciou Boxy vo virtuálnom počítači.</p>

  <p>Funkcie:</p>

  <ul>
   <li>Prevzatie voľne dostupných operačných systémov.</li>
   <li>Automatická inštalácia systémov CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux,
  a Ubuntu.</li>
   <li>Vytvorenie virtuálnych počítačov z obrazov operačných systémov pomocou niekoľkých kliknutí.</li>
   <li>Obmedzenie prostriedkov (pamäte a úložiska), ktoré spotrebujú vaše virtuálne počítače z vášho systému.</li>
   <li>Vytvorenie snímkov virtuálnych počítačov na obnovenie predchádzajúcich stavov.</li>
   <li>Presmerovanie USB zariadení z vášho fyzického počítača do virtuálnych počítačov.</li>
   <li>3D akcelerácia pre niektoré podporované operačné systémy.</li>
   <li>Automatická zmena veľkosti displejov virtuálnych počítačov podľa veľkosti okna.</li>
   <li>Zdieľanie schránky medzi vaším systémom a virtuálnymi počítačmi.</li>
   <li>Sprístupnenie súborov virtuálnym počítačom ich pustením do okna aplikácie Boxy z vášho správcu súborov.</li>
   <li>Nastavenie sprístupnených priečinkov medzi vaším systémom a virtuálnymi počítačmi.</li>
  </ul>
 ca: >-
  <p>Seleccioneu un sistema operatiu i deixeu que Màquines el descarregui i l'instal·li en una màquina virtual.</p>

  <p>Característiques:</p>

  <ul>
   <li>Descarregueu sistemes operatius disponibles gratuïtament.</li>
   <li>Instal·leu automàticament CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux i
  Ubuntu.</li>
   <li>Creeu màquines virtuals a partir d'imatges de sistema operatiu amb un parell de clics.</li>
   <li>Limiteu els recursos del vostre sistema (memòria i emmagatzematge) que consumeix la vostra màquina virtual.</li>
   <li>Feu una instantània de la vostra màquina virtual per a poder restaurar-la en qualsevol moment a un estat previ.</li>
   <li>Redirigeix dispositius USB de la vostra màquina física a la màquina virtual.</li>
   <li>Acceleració 3D per a alguns dels sistemes operatius suportats.</li>
   <li>La pantalla de la màquina virtual s'adapta automàticament a la mida de la finestra.</li>
   <li>Compartiu el porta-retalls entre el vostre sistema i la màquina virtual.</li>
   <li>Compartiu fitxers a la màquina virtual arrossegant-los des del vostre gestor de fitxers fins a la finestra del Màquines.</li>
   <li>Configureu carpetes compartides entre el vostre sistema i la màquina virtual.</li>
  </ul>
 it: >-
  <p>Selezionare un sistema operativo e consentire a Boxes di scaricarlo e installarlo automaticamente in una macchina virtuale.</p>

  <p>Caratteristiche:</p>

  <ul>
   <li>Scarica i sistemi operativi disponibili gratuitamente.</li>
   <li>Installa automaticamente CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux e
  Ubuntu.</li>
   <li>Crea macchine virtuali da immagini del sistema operativo in un paio di clic.</li>
   <li>Limita le risorse (memoria e archiviazione) utilizzate dalle macchine virtuali dal sistema.</li>
   <li>Cattura istantanee delle macchine virtuali per ripristinare gli stati precedenti.</li>
   <li>Reindirizzamento dei dispositivi USB del proprio computer verso le macchine virtuali.</li>
   <li>Accelerazione 3D per alcuni dei sistemi operativi supportati.</li>
   <li>Ridimensionare automaticamente gli schermi delle macchine virtuali in base alle dimensioni della finestra.</li>
   <li>Condividi gli appunti tra il sistema e le macchine virtuali.</li>
   <li>Condividi i file rilasciandoli dal gestore di file nelle finestre delle macchine virtuali.</li>
   <li>Configura le cartelle condivise tra il sistema e le macchine virtuali.</li>
  </ul>
 es: >-
  <p>Seleccione un sistema operativo y deje que Cajas lo descargue e instale en una máquina virtual.</p>

  <p>Características:</p>

  <ul>
   <li>Descargar sistemas operativos disponibles libremente.</li>
   <li>Instalar automáticamente CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux, y
  Ubuntu.</li>
   <li>Crear máquinas virtuales a partir de imágenes de sistemas operativos con unas pocas pulsaciones de ratón.</li>
   <li>Limitar los recursos (memoria y almacenamiento) que consumen sus máquinas virtuales de su sistema.</li>
   <li>Hacer instantáneas de sus máquinas virtuales para recuperar estados anteriores.</li>
   <li>Redireccionar dispositivos USB de su máquina física a máquinas virtuales.</li>
   <li>Aceleración 3D para algunos de los sistemas operativos soportados.</li>
   <li>Redimensionar automáticamente la pantalla de las máquinas virtuales al tamaño de la ventana.</li>
   <li>Compartir el portapapeles entre su sistema y las máquinas virtuales.</li>
   <li>Compartir archivos con máquinas virtuales arrastrándolos desde su gestor de archivos a la ventana de Cajas.</li>
   <li>Configurar carpetas compartidas entre su sistema y las máquinas virtuales.</li>
  </ul>
 ko: >-
  <p>가상 머신에 다운로드하고 설치할 운영체제를 선택하십시오.</p>

  <p>특징:</p>

  <ul>
   <li>가용 운영 체제를 자유롭게 다운로드할 수 있습니다.</li>
   <li>CentOS 스트림, 데비안, 페도라, 마이크로소프트 윈도우, 오픈수세, 레드햇 엔터프라이즈 리눅스, 우분투를 자동으로 설치합니다.</li>
   <li>몇 번의 마우스 단추 누름 동작으로 운영체제 이미지로 가상 머신을 만듭니다.</li>
   <li>가상 머신의 시스템 점유 자원(메모리 및 저장 용량)을 제한합니다.</li>
   <li>가상 머신을 이전 상태로 되돌릴 스냅샷을 저장합니다.</li>
   <li>USB 장치의 입력 동작을 가상 머신으로 전달합니다.</li>
   <li>일부 운영체제에서 3D 가속 기능을 지원합니다.</li>
   <li>가상 머신 화면을 창 크기에 맞춰 자동으로 조정합니다.</li>
   <li>시스템과 가상 머신의 클립보드를 공유합니다.</li>
   <li>파일 관리자에서 박스 창으로 파일을 끌어다 놓아 가상머신과 파일을 공유합니다.</li>
   <li>시스템과 가상 머신이 공유할 폴더를 설정합니다.</li>
  </ul>
 sl: >-
  <p>Izberite operacijski sistem in prepustite programu, da prejme in namesti navidezno napravo.</p>

  <p>Zmožnosti:</p>

  <ul>
   <li>Prejem prosto dostopnega operacijskega sistema.</li>
   <li>Samodejna namestitev sistemov CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux
  in Ubuntu.</li>
   <li>Ustvarjanje navideznih naprav z odtisi operacijskih sistemov v nekaj korakih.</li>
   <li>Omejitev virov (pomnilnik in shramba) za nameščene navidezne naprave.</li>
   <li>Priprava posnetkov stanja navidezne naprave za obnovitev v predhodno stanje.</li>
   <li>Preusmeritev naprav USB iz fizične na navidezne naprave.</li>
   <li>Podpora za 3D pospeševanje nekaterih podprtih operacijskih sistemov.</li>
   <li>Samodejno prilagajanje velikosti vmesnika navideznih naprav na velikost okna.</li>
   <li>Souporaba odložišča med sistemom in navideznimi napravami.</li>
   <li>Souporaba datotek z navideznimi napravami z enostavnim potegom iz upravljalnika datotek v okno Škatel.</li>
   <li>Nastavitev map souporabe med sistemom in navideznimi napravami.</li>
  </ul>
 en_GB: >-
  <p>Select an operating system and let Boxes download and install it for you in a virtual machine.</p>

  <p>Features:</p>

  <ul>
   <li>Download freely available operating systems.</li>
   <li>Automatically install CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux, and
  Ubuntu.</li>
   <li>Create virtual machines from operating system images with a couple of clicks.</li>
   <li>Limit the resources (memory and storage) your virtual machines consume from your system.</li>
   <li>Take snapshots of virtual machines to restore to previous states.</li>
   <li>Redirect USB devices from your physical machine into virtual machines.</li>
   <li>3D acceleration for some of the supported operating systems.</li>
   <li>Automatically resize virtual machines displays to the window size.</li>
   <li>Share clipboard between your system and virtual machines.</li>
   <li>Share files to virtual machines by dropping them from your file manager into the Boxes window.</li>
   <li>Setup Shared Folders between your system and virtual machines.</li>
  </ul>
 tr: >-
  <p>İşletim sistemi seçin ve bırakın Kutular sizin için indirip sanal makineye kursun.</p>

  <p>Özellikler:</p>

  <ul>
   <li>Serbestçe edinilebilen işletim sistemlerini indirin.</li>
   <li>CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux ve Ubuntu’yu kendiliğinden
  kurun.</li>
   <li>Birkaç tıkla işletim sistemi kalıplarından sanal makineler oluşturun.</li>
   <li>Sanal makinelerinizin sisteminizden tükettiği kaynakları (bellek ve biriktirme) kısıtlayın.</li>
   <li>Önceki durumlara döndürmek için sanal makinelerin anlık görüntülerini alın.</li>
   <li>USB aygıtlarını fiziksel makinenizden sanal makinelere yönlendirin.</li>
   <li>Desteklenen bazı işletim sistemleri için 3B hızlandırma.</li>
   <li>Sanal makine ekranlarını pencere boyutuna kendiliğinden boyutlandır.</li>
   <li>Sisteminiz ve sanal makineler arasında panoyu paylaşın.</li>
   <li>Dosyaları, dosya yöneticinizden Kutular penceresine bırakarak paylaşın.</li>
   <li>Sisteminiz ve sanal makineler arasında Paylaşılan Klasörler kurun.</li>
  </ul>
 cs: >-
  <p>Vyberte operační systém a nechte Boxy jej stáhnout a nainstalovat do virtuálního počítače.</p>

  <p>Funkce:</p>

  <ul>
   <li>Stažení volně dostupných operačních systémů.</li>
   <li>Automatická instalace systémů CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux
  a Ubuntu.</li>
   <li>Vytváření virtuálních strojů z obrazů operačních systémů na pár kliknutí.</li>
   <li>Omezení prostředků (paměť a úložiště), které virtuální stroje čerpají ze systému.</li>
   <li>Vytváření záloh virtuálních strojů pro obnovení předchozích stavů.</li>
   <li>Přesměrování zařízení USB z fyzického stroje do virtuálního.</li>
   <li>3D akcelerace pro některé z podporovaných operačních systémů.</li>
   <li>Automatické přizpůsobení velikosti displeje virtuálních strojů podle velikosti okna.</li>
   <li>Sdílení schránky mezi systémem a virtuálními strojem.</li>
   <li>Sdílení souborů s virtuálními stroji jejich přetažením ze správce souborů do okna Boxů.</li>
   <li>Nastavení sdílené složky mezi vaším systémem a virtuálními stroji.</li>
  </ul>
 id: >-
  <p>Pilih sistem operasi dan biarkan Boxes mengunduh dan memasangnya untuk Anda di mesin virtual.</p>

  <p>Fitur:</p>

  <ul>
   <li>Unduh sistem operasi yang tersedia secara bebas.</li>
   <li>Secara otomatis memasang CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, openSUSE, Red Hat Enterprise Linux, dan
  Ubuntu.</li>
   <li>Buat mesin virtual dari citra sistem operasi dengan beberapa klik.</li>
   <li>Batasi sumber daya (memori dan penyimpanan) yang dikonsumsi mesin virtual Anda dari sistem Anda.</li>
   <li>Ambil snapshot dari mesin virtual untuk mengembalikan ke keadaan sebelumnya.</li>
   <li>Alihkan perangkat USB dari mesin fisik Anda ke mesin virtual.</li>
   <li>Akselerasi 3D untuk beberapa sistem operasi yang didukung.</li>
   <li>Secara otomatis mengubah ukuran layar mesin virtual ke ukuran jendela.</li>
   <li>Bagikan papan klip antara sistem Anda dan mesin virtual.</li>
   <li>Bagikan berkas ke mesin virtual dengan menjatuhkannya dari pengelola berkas Anda ke jendela Boxes.</li>
   <li>Siapkan Folder Bersama antara sistem dan mesin virtual Anda.</li>
  </ul>
 sr: >-
  <p>Изаберите оперативни систем и дозволите Кутијама да га преузму и инсталирају за вас, унутар виртуелне машине.</p>

  <p>Могућности:</p>

  <ul>
   <li>Преузми слободно доступних оперативних система.</li>
   <li>Самостално инсталирање система Центос Стрим, Дебијан, Федора, Мајкрософт Виндоус, Опен-суса, Ред Хет Ентерпрајз
  Линукс и Убунту.</li>
   <li>Стварање виртуелних машина из слика оперативних система у само пар кликова.</li>
   <li>Ограничавање колико ресурса (меморије и складишта) ваше виртуелне машине троше на вашем систему.</li>
   <li>Стварање снимака виртуелних машина за враћање на претходна стања.</li>
   <li>Преусмеравање УСБ уређаја са ваше физичке машине у виртуелне машине.</li>
   <li>3Д убрзање за неке од подржаних оперативних система.</li>
   <li>Самостално сразмеравање екрана виртуелних машина на величину прозора.</li>
   <li>Подели оставу вашег система и виртуелних машина.</li>
   <li>Дељење датотека ка виртуелним машинама једноставним превлачењем из вашег управника датотека на прозор Кутија.</li>
   <li>Подешавање дељених фасцикли између вашег система и виртуелних машина.</li>
  </ul>
 fi: >-
  <p>Valitse käyttöjärjestelmä ja anna Boksien ladata ja asentaa se sinulle virtuaalikoneeseen.</p>

  <p>Ominaisuudet:</p>

  <ul>
   <li>Lataa vapaasti saatavilla olevia käyttöjärjestelmiä.</li>
   <li>Asenna automaattisesti CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux ja Ubuntu.</li>
   <li>Luo virtuaalikoneita käyttöjärjestelmien levykuvista muutamalla napsautuksella.</li>
   <li>Rajoita resursseja (muisti ja tallennustila), joita virtuaalikoneet voivat järjestelmältä käyttää.</li>
   <li>Ota tilannevedoksia virtuaalikoneista palataksesi aiempiin tilanteisiin.</li>
   <li>Uudelleenohjaa USB-laitteet fyysiseltä tietokoneelta virtuaalikoneille.</li>
   <li>3D-kiihdytys joillekin tuetuista käyttöjärjestelmistä.</li>
   <li>Muuta virtuaalikoneiden näyttöjen koko automaattisesti ikkunan kokoon.</li>
   <li>Jaa leikepöytä järjestelmän ja virtuaalikoneiden välillä.</li>
   <li>Jaa tiedostoja virtuaalikoneille pudottamalla tiedostot tiedostohallinnasta Boksit-ikkunaan.</li>
   <li>Aseta jaettuja kansioita järjestelmän ja virtuaalikoneiden välille.</li>
  </ul>
 pl: >-
  <p>Wybierz system operacyjny, a Boxes pobierze i zainstaluje go za Ciebie w maszynie wirtualnej.</p>

  <p>Funkcje:</p>

  <ul>
   <li>Pobieranie wolno dostępnych systemów operacyjnych.</li>
   <li>Automatyczne instalowanie systemów CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise
  Linux i Ubuntu.</li>
   <li>Tworzenie maszyn wirtualnych z obrazów systemów operacyjnych za pomocą paru kliknięć.</li>
   <li>Ograniczanie zasobów (pamięci i dysków) komputera używanych przez maszyny wirtualne.</li>
   <li>Wykonywanie migawek maszyn wirtualnej do przywracania poprzednich stanów.</li>
   <li>Przekierowywanie urządzeń USB z komputera do maszyn wirtualnych.</li>
   <li>Przyspieszenie 3D w części obsługiwanych systemów operacyjnych.</li>
   <li>Automatyczne dopasowywanie ekranów maszyn wirtualnych do rozmiaru okna.</li>
   <li>Udostępnianie schowka między komputerem a maszynami wirtualnymi.</li>
   <li>Udostępnianie plików maszynom wirtualnym przez przeciąganie ich z menedżera plików do okna programu Boxes.</li>
   <li>Konfiguracja udostępnianych katalogów między komputerem a maszynami wirtualnymi.</li>
  </ul>
 hu: >-
  <p>Válasszon egy operációs rendszert, és hagyja, hogy a Gépek letöltse és telepítse Önnek egy virtuális gépre.</p>

  <p>Funkciók:</p>

  <ul>
   <li>Szabadon elérhető operációs rendszerek letöltése.</li>
   <li>CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux és Ubuntu automatikus telepítése.</li>
   <li>Virtuális gépek létrehozása az operációs rendszer lemezképekből néhány kattintással.</li>
   <li>Az erőforrások (memória és tárhely) korlátozása, amelyet a virtuális gépei elvehetnek a rendszerétől.</li>
   <li>Pillanatképek készítése a virtuális gépekről az előző állapotok visszaállításához.</li>
   <li>USB eszközök átirányítása a fizikai gépről a virtuális gépekre.</li>
   <li>3D gyorsítás néhány támogatott operációs rendszernél.</li>
   <li>Virtuális gépek kijelzőinek automatikus átméretezése az ablak méretére.</li>
   <li>Vágólap megosztása a rendszere és a virtuális gépek között.</li>
   <li>Fájlok megosztása a virtuális gépek számára a fájlkezelőjéből a Gépek ablakára történő ejtésükkel.</li>
   <li>Megosztott mappák beállítása a rendszere és a virtuális gépek között.</li>
  </ul>
 bg: >-
  <p>Изберете операционна система — Boxes ще я изтегли и инсталира във виртуална машина.</p>

  <p>Възможности:</p>

  <ul>
   <li>Изтегляне на достъпните операционни системи:</li>
   <li>Автоматично инсталиране на CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux
  и Ubuntu.</li>
   <li>Създаване на виртуални машини от изображения на операционни системи с няколко действия с мишката.</li>
   <li>Ограничаване на ресурсите (памет и място за съхранение), които виртуалните машини ползват от системата.</li>
   <li>Снимки на състоянието на виртуалните машини, към които може да се връщате.</li>
   <li>Пренасочване на устройствата по USB от физическата към виртуалните машини.</li>
   <li>Тримерно ускорение за някои от поддържаните операционни системи.</li>
   <li>Автоматично преоразмеряване на екраните на виртуалните машини спрямо прозореца на визуализация.</li>
   <li>Споделяне на буфера за обмен между физическата и виртуалните машини.</li>
   <li>Споделяне на файлове с виртуалните машини чрез завлачването им от програма за управление на файлове към прозореца
  на Boxes.</li>
   <li>Настройване на споделени папки между физическата и виртуалните машини.</li>
  </ul>
 kk: >-
  <p>Операциялық жүйені таңдап, Бокстар үшін оны жүктеп, виртуалды машинаға орнатуға рұқсат етіңіз.</p>

  <p>Мүмкіндіктері:</p>

  <ul>
   <li>Еркін қолжетімді операциялық жүйелерді жүктеп алу.</li>
   <li>CentOS Stream, Debian, Fedora, Microsoft Windows, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux және Ubuntu жүйелерін автоматты
  түрде орнату.</li>
   <li>Бір-екі шерту арқылы операциялық жүйе бейнелерінен виртуалды машиналарды жасау.</li>
   <li>Виртуалды машиналардың жүйеңізден тұтынатын ресурстарын (жады мен сақтауыш) шектеу.</li>
   <li>Алдыңғы қалып-күйге қалпына келтіру үшін виртуалды машиналардың снапшоттарын жасау.</li>
   <li>USB құрылғыларын физикалық машинадан виртуалды машиналарға қайта бағыттау.</li>
   <li>Кейбір қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер үшін 3D үдетуі.</li>
   <li>Виртуалды машиналар экрандарын терезе өлшеміне автоматты түрде өзгерту.</li>
   <li>Жүйе мен виртуалды машиналар арасында алмасу буферін ортақ пайдалану.</li>
   <li>Файл менеджерінен Бокстар терезесіне тастау арқылы виртуалды машиналармен файлдармен бөлісу.</li>
   <li>Жүйеңіз бен виртуалды машиналар арасында ортақ бумаларды баптау.</li>
  </ul>
DeveloperName:
 he: מיזם GNOME
 fur: Il progjet GNOME
 vi: Dự án GNOME
 eu: GNOME proiektua
 hu: A GNOME projekt
 nb: GNOME prosjektet
 ja: The GNOME Project
 zh_CN: GNOME 项目
 pt_BR: O Projeto GNOME
 de: Das GNOME-Projekt
 ms: Projek GNOME
 oc: Lo projècte GNOME
 pt: O Projeto GNOME
 ro: Proiectul GNOME
 hr: GNOME projekt
 gl: O proxecto GNOME
 fa: پروژهٔ گنوم
 ru: Проект GNOME
 el: Το έργο GNOME
 uk: Проєкт GNOME
 C: The GNOME Project
 da: GNOME-projektet
 fr: Le projet GNOME
 lt: GNOME projektas
 sv: GNOME-projektet
 sk: Projekt GNOME
 ca: El projecte GNOME
 af: Die GNOME-projek
 it: Il progetto GNOME
 ko: 그놈 프로젝트
 es: El Proyecto GNOME
 ne: जिनोम परियोजना
 sl: Projekt GNOME
 en_GB: The GNOME Project
 tr: GNOME Projesi
 id: Proyek GNOME
 cs: Projekt GNOME
 sr: Гном пројекат
 fi: Gnome-projekti
 lv: GNOME projekts
 pl: Projekt GNOME
 pa: ਗਨੋਮ ਪਰੋਜੈਕਟ
 kk: GNOME жобасы
 eo: La GNOME Projekto
 nl: Het Gnome-project
 zh_TW: GNOME 專案
 bg: Проектът GNOME
ProjectGroup: GNOME
ProjectLicense: LGPL-2.1+
Categories:
- System
- Development
- Emulator
Keywords:
 bn_IN:
 - ভার্টুয়াল মেশিন
 - vm
 oc:
 - maquina virtuala
 - vm
 ca@valencia:
 - màquina virtual
 - vm
 nb:
 - virtuell maskin
 - vm
 lv:
 - virtuālā mašīna
 - vm
 sv:
 - virtuell maskin
 - vm
 cs:
 - virtuální stroj
 - vm
 - virtualizace
 fa:
 - virtual machine
 - vm
 - دستگاه
 - ماشین
 - مجازی
 pt_BR:
 - máquina virtual
 - virtual machine
 - vm
 ta:
 - மெய்நிகர் கணினி
 - விஎம்
 sk:
 - virtuálny počítač
 - stroj
 - vm
 ru:
 - виртуальная машина
 - vm
 - вм
 - ВМ
 C:
 - virtual machine
 - vm
 he:
 - מכונה וירטואלית
 - וירטואלית
 - מכונה
 - תיבה
 - קופסה
 - קופסא
 bg:
 - виртуална машина
 - вм
 - virtual machine
 - vm
 el:
 - εικονική μηχανή
 - vm
 sl:
 - virtualne naprave
 - virtualni sistem
 - navidezni računalnik
 - navidezni sistem
 - vm
 bs:
 - virtualna mašina
 - vm
 kk:
 - virtual machine
 - vm
 - виртуалды машина
 - вм
 ar:
 - جهاز افتراضي
 - vm
 hr:
 - virtualni stroj
 - vm
 or:
 - ଆଭାସୀ ତନ୍ତ୍ର
 - vm
 ne:
 - अवास्तविक मेशिन
 - भिएम
 it:
 - macchina virtuale
 - vm
 pt:
 - máquina virtual
 - vm
 as:
 - ভাৰছুৱেল মেচিন
 - vm
 da:
 - virtuel maskine
 - vm
 sr@latin:
 - virtuelna mašina
 - vm
 - virtuelna mašina
 - virtual machine
 - vm
 km:
 - ម៉ាស៊ីន​និម្មិត
 - vm
 zh_CN:
 - virtual machine
 - vm
 - 虚拟机
 te:
 - వర్చ్యువల్ మిషన్
 - vm
 zh_HK:
 - virtual machine
 - vm
 - 虛擬機
 ug:
 - virtual machine
 - vm
 - مەۋھۇم ماشىنا
 hi:
 - आभासी मशीन
 - vm
 kn:
 - ವರ್ಚುವಲ್‌ ಗಣಕ
 - vm
 vi:
 - virtual machine
 - máy
 - ảo
 - may
 - ao
 - vm
 ja:
 - virtual machine
 - vm
 - 仮想マシン
 - 仮想化
 - boxes
 - ボックス
 ca:
 - màquina virtual
 - vm
 hu:
 - virtuális gép
 - vm
 fr:
 - machine virtuelle
 - vm
 mr:
 - वर्च्युअल मशीन
 - vm
 tr:
 - sanal makine
 - vm
 - sm
 ko:
 - virtual machine
 - 가상
 - 머신
 - 가상머신
 - vm
 ro:
 - virtual machine
 - vm
 - mașină virtuală
 pl:
 - maszyna wirtualna
 - virtual machine
 - vm
 - wirtualizacja
 - virtualization
 tg:
 - компютери виртуалӣ
 - vm
 pa:
 - ਵਰਚੁਅਲ ਮਸ਼ੀਨ
 - ਵੀਐਮ
 gu:
 - વર્ચ્યુઅલ મશીન
 - vm
 sr:
 - виртуелна машина
 - вм
 - virtuelna mašina
 - virtuelna masina
 - virtual machine
 - vm
 de:
 - Virtuelle Maschine
 - vm
 fi:
 - virtual machine
 - vm
 - virtuaalikone
 - virtualisointi
 es:
 - máquina virtual
 - vm
 zh_TW:
 - virtual machine
 - vm
 - 虛擬機
 uk:
 - віртуальна машина
 - vm
 - вм
 - virtual machine
 en_GB:
 - virtual machine
 - vm
 et:
 - virtuaalmasin
 - vm
 lt:
 - virtuali mašina
 - vm
 gl:
 - máquina virtual
 - vm
 fur:
 - machine virtuâl
 - vm
 - mv
 nl:
 - virtual machine
 - vm
 - virtuele machine
 id:
 - mesin virtual
 - vm
 ga:
 - meaisín fíorúil
 - vm
 eu:
 - makina birtuala
 - vm
Url:
 homepage: https://gnomeboxes.org
 bugtracker: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-boxes/issues
 help: https://help.gnome.org/users/gnome-boxes/stable/
 translate: https://wiki.gnome.org/TranslationProject
 donation: http://www.gnome.org/friends/
Icon:
 cached:
 - name: gnome-boxes_org.gnome.Boxes.png
  width: 48
  height: 48
 - name: gnome-boxes_org.gnome.Boxes.png
  width: 64
  height: 64
 - name: gnome-boxes_org.gnome.Boxes.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/icons/128x128/gnome-boxes_org.gnome.Boxes.png
  width: 128
  height: 128
 stock: org.gnome.Boxes
Launchable:
 desktop-id:
 - org.gnome.Boxes.desktop
Provides:
 binaries:
 - gnome-boxes
 mediatypes:
 - application/x-cd-image
Screenshots:
- default: true
 thumbnails:
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/screenshots/image-1_1248x702.png
  width: 1248
  height: 702
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/screenshots/image-1_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/screenshots/image-1_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/screenshots/image-1_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1600
  height: 900
- thumbnails:
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/screenshots/image-2_1248x702.png
  width: 1248
  height: 702
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/screenshots/image-2_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/screenshots/image-2_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/screenshots/image-2_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/screenshots/image-2_orig.png
  width: 1600
  height: 900
- thumbnails:
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/screenshots/image-3_1248x702.png
  width: 1248
  height: 702
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/screenshots/image-3_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/screenshots/image-3_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/screenshots/image-3_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/screenshots/image-3_orig.png
  width: 1600
  height: 900
- thumbnails:
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/screenshots/image-4_1248x702.png
  width: 1248
  height: 702
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/screenshots/image-4_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/screenshots/image-4_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/screenshots/image-4_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: org/gnome/Boxes.desktop/171d906b11cc08dff33d1215de7b75cd/screenshots/image-4_orig.png
  width: 1600
  height: 900
Languages:
- locale: af
 percentage: 89
- locale: ar
 percentage: 72
- locale: as
 percentage: 63
- locale: be
 percentage: 89
- locale: bg
 percentage: 79
- locale: bn_IN
 percentage: 51
- locale: bs
 percentage: 66
- locale: ca
 percentage: 79
- locale: ca@valencia
 percentage: 83
- locale: cs
 percentage: 79
- locale: da
 percentage: 79
- locale: de
 percentage: 79
- locale: el
 percentage: 89
- locale: en_GB
 percentage: 79
- locale: en_US
 percentage: 100
- locale: eo
 percentage: 89
- locale: es
 percentage: 79
- locale: et
 percentage: 56
- locale: eu
 percentage: 79
- locale: fa
 percentage: 78
- locale: fi
 percentage: 78
- locale: fr
 percentage: 79
- locale: fur
 percentage: 79
- locale: ga
 percentage: 30
- locale: gl
 percentage: 79
- locale: gu
 percentage: 63
- locale: he
 percentage: 79
- locale: hi
 percentage: 63
- locale: hr
 percentage: 78
- locale: hu
 percentage: 79
- locale: id
 percentage: 79
- locale: it
 percentage: 79
- locale: ja
 percentage: 74
- locale: kk
 percentage: 79
- locale: km
 percentage: 58
- locale: kn
 percentage: 63
- locale: ko
 percentage: 79
- locale: lt
 percentage: 79
- locale: lv
 percentage: 89
- locale: ml
 percentage: 85
- locale: mr
 percentage: 63
- locale: ms
 percentage: 100
- locale: nb
 percentage: 94
- locale: ne
 percentage: 89
- locale: nl
 percentage: 89
- locale: oc
 percentage: 86
- locale: or
 percentage: 63
- locale: pa
 percentage: 94
- locale: pl
 percentage: 79
- locale: pt
 percentage: 79
- locale: pt_BR
 percentage: 79
- locale: ro
 percentage: 89
- locale: ru
 percentage: 79
- locale: sk
 percentage: 79
- locale: sl
 percentage: 79
- locale: sr
 percentage: 79
- locale: sr@latin
 percentage: 86
- locale: sv
 percentage: 79
- locale: ta
 percentage: 63
- locale: te
 percentage: 63
- locale: tg
 percentage: 53
- locale: th
 percentage: 37
- locale: tr
 percentage: 79
- locale: ug
 percentage: 51
- locale: uk
 percentage: 79
- locale: vi
 percentage: 89
- locale: zh_CN
 percentage: 79
- locale: zh_HK
 percentage: 63
- locale: zh_TW
 percentage: 94
Releases:
- version: '42.3'
 type: stable
 unix-timestamp: 1657152000
- version: '42.2'
 type: stable
 unix-timestamp: 1656633600
- version: '42.1'
 type: stable
 unix-timestamp: 1653868800
- version: '42.0'
 type: stable
 unix-timestamp: 1647561600
ContentRating:
 oars-1.1: {}