⇦ | input-remapper-gtk [main]
Last updated on: 2022-08-14 14:18 [UTC]

Metadata for input-remapper-gtk in main

input-remapper.desktop - 1.4.2-1 ⚙ all

Icon
---
Type: desktop-application
ID: input-remapper.desktop
Package: input-remapper-gtk
Name:
 C: Input Remapper
Summary:
 C: GUI for device specific key mappings
Description:
 da: >-
  <p>Input-remapper gør det muligt at oversætte knapper på alle indtastningsenheder (tastaturer, mus, spilenheder) i X11
  og Wayland. Understøtter også kombinerede knapper og programmeringsmakroer.</p>

  <p>Denne pakke indeholder brugerfladen til at konfigurere oversættelserne.</p>
 C: >-
  <p>input-remapper allows users to map buttons on all input devices (keyboards, mice, gamepads...) in X11 and Wayland.
  It also supports combined buttons and programmable macros.</p>

  <p>This package contains the UI to configure the mappings.</p>
 en: >-
  <p>input-remapper allows users to map buttons on all input devices (keyboards, mice, gamepads...) in X11 and Wayland.
  It also supports combined buttons and programmable macros.</p>

  <p>This package contains the UI to configure the mappings.</p>
Categories:
- Settings
Icon:
 cached:
 - name: input-remapper-gtk_input-remapper.png
  width: 64
  height: 64
Launchable:
 desktop-id:
 - input-remapper.desktop