⇦ | ksquares [main]
Last updated on: 2022-08-08 08:19 [UTC]

Metadata for ksquares in main

org.kde.ksquares.desktop - 4:21.08.0-1 ⚙ amd64

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.kde.ksquares.desktop
Package: ksquares
Name:
 sr-ijekavianlatin: K‑kvadrati
 zh-TW: KSquares
 sr-ijekavian: К‑квадрати
 de: KSquares
 pt: KSquares
 nn: Kvadrat
 pt-BR: KSquares
 gl: KSquares
 zh-CN: KSquares
 ru: KSquares
 el: KSquares
 uk: KSquares
 fr: KSquares
 da: KSquares
 C: KSquares
 sv: Fyrkanter
 sk: KSquares
 ca: KSquares
 ko: KSquares
 es: KSquares
 it: KSquares
 sl: KSquares
 tr: KSquares
 cs: KSquares
 id: KSquares
 sr: К‑квадрати
 fi: KSquares
 et: KSquares
 pl: Kwadraty
 en-GB: KSquares
 ca-valencia: KSquares
 sr-Latn: K‑kvadrati
 nl: KSquares
Summary:
 sr-ijekavianlatin: Povežite tačke u kvadrate
 zh-TW: 將點連起來組成方塊
 sr-ijekavian: Повежите тачке у квадрате
 de: Käsekästchen-Spiel
 pt: Ligar os pontos para criar quadrados
 nn: Teikn strekar mellom prikkar for å laga kvadrat
 pt-BR: Conecte os pontos para criar quadrados
 gl: Conecta os puntos creando cadrados
 zh-CN: 通过点连接创建方形
 ru: Соединяйте точки для создания квадрата
 el: Συνδέστε τις τελείες για να σχηματίσετε τετράγωνα
 uk: З’єднайте крапки, щоб створити квадрати
 fr: Relier les points pour créer des carrés
 C: Connect the dots to create squares
 sv: Sammanbind punkter för att skapa fyrkanter
 sk: Spojte bodky a vytvorte štvorce
 ca: Connecteu els punts per a crear quadrats
 ko: 점을 연결해서 사각형 만들기
 es: Conecte los puntos para crear cuadrados
 it: Unisci i puntini per creare dei quadrati
 sl: Povežite pikice, da ustvarite kvadrate
 tr: Kare oluşturmak için noktaları birbirlerine bağla
 cs: Spojte tečky a vytvořte čtverce
 id: Hubungkan titik-titik untuk menciptakan kotak-kotak
 sr: Повежите тачке у квадрате
 fi: Yhdistä pisteet muodostaaksesi neliöitä
 et: Punktide ühendamine ruutude loomiseks
 pl: Połącz kropki, żeby otrzymać kwadraty
 en-GB: Connect the dots to create squares
 ca-valencia: Connecteu els punts per a crear quadrats
 sr-Latn: Povežite tačke u kvadrate
 nl: Verbind de stippen om vierkanten te maken
Description:
 gl: >-
  <p>KSquares é un xogo baseado no famoso xogo de puntos e caixas que se xoga con bolígrafo e papel. Por quendas, cada xogador
  debuxa unha liña entre dous puntos adxacentes no taboleiro. O obxectivo é completar máis cadrados que o contrincante.</p>
 es: >-
  <p>KSquares es un juego basado en el conocido juego de papel y lápiz de puntos y cuadrados. Cada jugador dispone de su
  turno para dibujar una línea entre dos puntos adyacentes del tablero. El objetivo es completar más cuadrados que el oponente.</p>
 zh-TW: >-
  <p>KSquare 是一套古老遊戲的翻版。每個玩家輪到自己時可以在兩個相鄰的點間劃一條線。目標是比對手劃出更多的正方形。</p>
 sk: >-
  <p>KSquares je hra podľa známej hry Body a štvorce. Každý hráč urobí ťah na nakreslenie čiary medzi dvoma bodmi na ploche.
  Cieľom je urobiť viac štvorcov ako súper.</p>
 pt: >-
  <p>O KSquares é um jogo modelado com base no conhecido jogo de Pontos e Caixas, com papel e caneta. Cada jogador. Joga
  por turnos para desenhar uma linha entre dois pontos adjacentes no tabuleiro. O objectivo é completar mais quadrados que
  os seus adversários.</p>
 ca: >-
  <p>El KSquares és un joc modelat després del conegut Quadrats jugat amb llapis i paper. Per torns, cada jugador dibuixa
  una línia entre dos punts adjacents del tauler. L'objectiu és completar més quadrats que els adversaris.</p>
 it: >-
  <p>KSquares è un gioco creato sulla falsa riga del noto gioco di carta e matita Punti e linee. Ciascun giocatore inizia
  il proprio turno disegnando una linea tra due punti vicini nel tavoliere. L'obbiettivo è completare più quadrati dell'avversario.</p>
 ca-valencia: >-
  <p>El KSquares és un joc modelat després del conegut Quadrats jugat amb llapis i paper. Per torns, cada jugador dibuixa
  una línia entre dos punts adjacents del tauler. L'objectiu és completar més quadrats que els adversaris.</p>
 tr: >-
  <p>KSquares, Nokta ve Kutular adlı tanınmış kalem ve kağıt tabanlı oyun sonrasında modellenmiş bir oyundur. Her oyuncu
  sırayla, tahtada bitişik iki nokta arasında çizgi çizer. Amaç, rakibinizden daha fazla kareyi tamamlamaktır.</p>
 de: >-
  <p>KSquares ist ein Spiel, das an das bekannte „Papier und Stift“-Spiel Käsekästchen angelehnt ist. Jeder Spieler muss
  der Reihe nach einen Strich zwischen zwei benachbarten Punkten zeichnen. Ziel des Spiels ist es, mehr Kästchen als der
  Gegner zu malen.</p>
 fi: >-
  <p>KSquares muistuttaa tunnettua kynällä ja paperilla pelattavaa Pisteet ja laatikot -peliä. Kukin pelaaja vuorolla piirtää
  laudalla kahden vierekkäisen pisteen välille viivan. Tavoitteena on yhdistää useampia neliöitä kuin vastustajasi.</p>
 fr: >-
  <p>KSquares est un jeu conçu à partir du célèbre jeu de la pipopipette (ou jeu des petits carrés). Chaque joueur dessine
  à son tour une ligne entre deux points adjacents sur la grille. L'objectif est de fermer davantage de carrés que votre
  adversaire.</p>
 pl: >-
  <p>Kwadraty jest grą wzorującą się na dobrze znanej grze w kropki i pola opartej na ołówku i kartce papieru. Każdy gracz
  w swojej turze rysuje linię pomiędzy dwoma sąsiednimi kropkami na planszy. Celem jest nakreślenie większej liczby kwadratów
  niż twój przeciwnik</p>
 sl: >-
  <p>KSquares je igra, ki temelji na znani namizni igri s papirjem in svinčnikom imenovani Dots and Boxes. Igralca izmenično
  rišeta črte med sosednjimi pikami na igralni površini. Cilj igre je dopolniti več kvadratov kot nasprotnik.</p>
 en-GB: >-
  <p>KSquares is a game modelled after the well known pen and paper based game of Dots and Boxes. Each player takes it in
  turns to draw a line between two adjacent dots on the board. The objective is to complete more squares than your opponents.</p>
 el: >-
  <p>Το KSquares είναι ένα παιχνίδι με βάση το πολύ γνωστό παιχνίδι Ενώνω τις τελίτσες που παίζεται με στιλό και χαρτί.
  Ο κάθε παίκτης με τη σειρά του σχηματίζει μια γραμμή ανάμεσα σε δύο γειτονικές κουκίδες στον πίνακα. Ο σκοπός είναι να
  συμπληρώσετε περισότερα τετράγωνα από τον αντίπαλό σας.</p>
 et: >-
  <p>KSquares võttis eeskujuks tuntud paberil mängitava mängu Dots and Boxes (Eestis on analoogne mäng tuntud Maamängu nime
  all). Mängijad tõmbavad kordamööda jooni kahe kõrvutise punkti vahele. Siht on valmis saada rohkem ruute kui vastane.</p>
 sr: >-
  <p>К‑квадрати је игра замишљена према добро познатој игри на папиру затварање квадрата. Сваки играч у свом потезу уцртава
  једну дуж између две суседне тачке на табли. Циљ је затворити више квадрата од противника.</p>
 id: >-
  <p>KSquares adalah sebuah permainan yang dimodel setelah terkenalnya permainan berdasarkan kertas dan pulpen dari Titik-titik
  dan Kotak-kotak. Setiap pemain terjatah giliran untuk menggambar sebuah garis antara dua titik-titik pada papan. Sasarannya
  adalah untuk melengkapi selebihnya kotak-kotak lawanmu.</p>
 nn: >-
  <p>Kvadrat er basert på penn- og papirutgåva av spelet med same namn. Spelarane teiknar i tur ei linje mellom to prikkar
  som ligg nær kvarandre på brettet. Målet er å teikna ferdig fleire kvadrat enn motstandaren.</p>
 sv: >-
  <p>Fyrkanter är ett spel modellerat efter det välkända penn- och pappersbaserade spelet "Ringar och rutor". Varje spelare
  ritar i tur och ordning en linje mellan två intilliggande punkter på spelbrädet. Målet är att göra färdigt fler fyrkanter
  än motspelarna.</p>
 C: >-
  <p>KSquares is a game modeled after the well known pen and paper based game of Dots and Boxes. Each player takes it in
  turns to draw a line between two adjacent dots on the board. The objective is to complete more squares than your opponents.</p>
 sr-ijekavianlatin: >-
  <p>K‑kvadrati je igra zamišljena prema dobro poznatoj igri na papiru zatvaranje kvadrata. Svaki igrač u svom potezu ucrtava
  jednu duž između dve susedne tačke na tabli. Cilj je zatvoriti više kvadrata od protivnika.</p>
 pt-BR: >-
  <p>KSquares é um jogo modelado com base no conhecido jogo dos Pontinhos, que é jogado com papel e caneta. Cada jogador
  desenha uma linha de forma alternada entre dois pontos adjacentes no tabuleiro. O objetivo é completar mais quadrados
  que os seus adversários.</p>
 uk: >-
  <p>KSquares — гра, яку створено на основі добре відомої гри на папері, яка має назву «Палички» або «Квадрати». Гравці
  послідовно малюють лінії на папері, з’єднуючи сусідні крапки на дошці. Метою є заволодіння більшою за суперника кількістю
  квадратів.</p>
 ko: >-
  <p>KSquares는 펜과 종이로 점을 이어서 상자를 만드는 게임을 기반으로 합니다. 각각 플레이어는 인접한 점 두 개를 잇는 선을 그려 나갑니다. 게임의 목표는 상대방보다 더 많은 사각형을 그리는 것입니다.</p>
 sr-Latn: >-
  <p>K‑kvadrati je igra zamišljena prema dobro poznatoj igri na papiru zatvaranje kvadrata. Svaki igrač u svom potezu ucrtava
  jednu duž između dve susedne tačke na tabli. Cilj je zatvoriti više kvadrata od protivnika.</p>
 nl: >-
  <p>KSquares is een spel gemodelleerd naar het welbekende op pen en papier gebaseerde spel met punten en vakjes. Elke speler
  tekent om de beurt een lijn tussen twee naast elkaar gelegen punten in het werkveld. Het doel is om meer vierkantjes te
  voltooien dan uw tegenstanders.</p>
 sr-ijekavian: >-
  <p>К‑квадрати је игра замишљена према добро познатој игри на папиру затварање квадрата. Сваки играч у свом потезу уцртава
  једну дуж између две суседне тачке на табли. Циљ је затворити више квадрата од противника.</p>
ProjectGroup: KDE
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- Game
- BoardGame
Url:
 homepage: https://www.kde.org
 bugtracker: https://bugs.kde.org
 donation: https://www.kde.org/community/donations/?app=ksquares&source=appdata
Icon:
 cached:
 - name: ksquares_ksquares.png
  width: 48
  height: 48
 - name: ksquares_ksquares.png
  width: 64
  height: 64
 - name: ksquares_ksquares.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: org/kde/ksquares.desktop/543b5d12dc56fac7866f65d51051d00c/icons/128x128/ksquares_ksquares.png
  width: 128
  height: 128
 stock: ksquares
Launchable:
 desktop-id:
 - org.kde.ksquares.desktop
Provides:
 binaries:
 - ksquares
Screenshots:
- default: true
 caption:
  es: La posición de tablero típica de KSquares
  pt: A posição típica do tabuleiro no KSquares
  zh-TW: KSquares 中的典型棋盤位置
  sk: Typická pozícia dosky v KSquares
  fi: KSquares-laudan tyypillinen asetelma
  ca: La posició típica de tauler al KSquares
  it: La posizione tipica del tavoliere in KSquares
  en-GB: The typical board position in KSquares
  de: Eine typische Spielposition in KSquares
  fr: Un plateau de jeu de KSquares en cours de partie
  et: KSquaresi tüüpiline mänguväljak
  pl: Zwyczajowe położenie planszy w Kwadratach
  sl: Tipična postavitev v KSquares
  ca-valencia: La posició típica de tauler al KSquares
  el: Η τυπική θέση του πίνακα στο KSquares
  id: Posisi papan yang khas di KSquares
  C: The typical board position in KSquares
  nn: Eit typisk Kvadrat-brett
  sv: Den typiska brädpositionen i Fyrkanter
  uk: Типова позиція у KSquares
  pt-BR: A posição típica do tabuleiro no KSquares
  ko: KSquares 보드 배치
  nl: De typische positie van het bord in KSquares
  gl: A posición típica do taboleiro en KSquares
 thumbnails:
 - url: org/kde/ksquares.desktop/543b5d12dc56fac7866f65d51051d00c/screenshots/image-1_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: org/kde/ksquares.desktop/543b5d12dc56fac7866f65d51051d00c/screenshots/image-1_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: org/kde/ksquares.desktop/543b5d12dc56fac7866f65d51051d00c/screenshots/image-1_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: org/kde/ksquares.desktop/543b5d12dc56fac7866f65d51051d00c/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1024
  height: 576
- caption:
  es: Los cuadros completados de KSquares
  sv: De färdiga fyrkanterna i Fyrkanter
  zh-TW: KSquares 中的完成棋盤
  sk: Vyplnené štvorce v KSquares
  en-GB: The completed squares in KSquares
  ca: Els quadrats completats al KSquares
  it: I quadrati completati in KSquares
  ca-valencia: Els quadrats completats al KSquares
  de: Die gefüllten Kästchen in KSquares
  fi: KSquares valmiina
  et: KSquaresi valmisruutudega mänguväljak
  pl: Ukończone kwadraty w Kwadratach
  fr: Les carreaux complétés dans KSquare
  pt: Os quadrados completos no KSquares
  id: Kotak-kotak terlengkap di KSquares
  el: Τα συμπληρωμένα τετράγωνα στο KSquares
  cs: Dokončené čtverce v KSquares
  C: The completed squares in KSquares
  nn: Fullførte kvadrat
  uk: Заповнені квадратики у KSquares
  pt-BR: Os quadrados completos no KSquares
  ko: KSquares 다 그린 사각형
  sl: Zaključeni kvadrati v KSquares
  nl: De voltooide vierkanten in KSquares
  gl: Os cadrados completados en KSquares
 thumbnails:
 - url: org/kde/ksquares.desktop/543b5d12dc56fac7866f65d51051d00c/screenshots/image-2_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: org/kde/ksquares.desktop/543b5d12dc56fac7866f65d51051d00c/screenshots/image-2_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: org/kde/ksquares.desktop/543b5d12dc56fac7866f65d51051d00c/screenshots/image-2_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: org/kde/ksquares.desktop/543b5d12dc56fac7866f65d51051d00c/screenshots/image-2_orig.png
  width: 1024
  height: 576
- caption:
  es: Un tablero inicial de KSquares
  pt: Um tabuleiro inicial no KSquares
  zh-TW: KSquares 中的初始棋盤
  sk: Počiatočná doska v KSquares
  fi: KSquaresin lauta aluksi
  ca: Un tauler inicial al KSquares
  it: Tavoliere iniziale in KSquares
  en-GB: An initial board in KSquares
  de: Spielbeginn in KSquares
  fr: Un plateau initial de KSquares
  et: KSquaresi algne mänguväljak
  pl: Początkowa plansza w Kwadratach
  sl: Začetna postavitev v KSquares
  ca-valencia: Un tauler inicial al KSquares
  el: Ο αρχικός πίνακας στο KSquares
  id: Sebuah papan inisial di KSquares
  C: An initial board in KSquares
  nn: Eit nytt Kvadrat-brett
  sv: Ett inledande bräde i Fyrkanter
  uk: Початкове ігрове поле у KSquares
  pt-BR: Um tabuleiro inicial no KSquares
  ko: KSquares 초기 보드
  nl: Het initiële bord in KSquares
  gl: Un taboleiro inicial en KSquares
 thumbnails:
 - url: org/kde/ksquares.desktop/543b5d12dc56fac7866f65d51051d00c/screenshots/image-3_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: org/kde/ksquares.desktop/543b5d12dc56fac7866f65d51051d00c/screenshots/image-3_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: org/kde/ksquares.desktop/543b5d12dc56fac7866f65d51051d00c/screenshots/image-3_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: org/kde/ksquares.desktop/543b5d12dc56fac7866f65d51051d00c/screenshots/image-3_orig.png
  width: 1024
  height: 576
Releases:
- version: 0.6.21080
 type: stable
 unix-timestamp: 1628726400
- version: 0.6.21043
 type: stable
 unix-timestamp: 1625702400
- version: 0.6.21042
 type: stable
 unix-timestamp: 1623283200
- version: 0.6.21041
 type: stable
 unix-timestamp: 1620864000
ContentRating:
 oars-1.1: {}