⇦ | lifeograph [main]
Last updated on: 2021-12-01 02:16 [UTC]

Metadata for lifeograph in main

net.sourceforge.Lifeograph - 2.0.2-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ mips64el ⚙ ppc64el ⚙ s390x

Icon
---
Type: desktop-application
ID: net.sourceforge.Lifeograph
Package: lifeograph
Name:
 pl: Lifeograph
 de: Lifeograph
 si: Lifeoraph
 zh_CN: Lifeograph
 pt_BR: Lifeograph
 ro: Lifeograph
 he: Lifeograph
 C: Lifeograph
 uk: Lifeograph
 sr: Lifeograph
 ru: Lifeograph
 tr: Lifeograph
 cs: Lifeograph
 sv: Lifeograph
 fr: Lifeograph
 eu: Lifeograph
 gl: Lifeograph
 es: Lifeograph
 hu: Lifeograph
 it: Lifeograph
 nl: Lifeograph
 ar: Lifeograph
Summary:
 tr: Dijital günlük ve not defteri
 C: Digital diary and note taking
Description:
 tr: >-
  <p>Lifeograph, günlük tutmak, seyahat planlamak, yapılacakları ve uzun vadeli hedefleri takip etmek, fikirleri organize
  bir şekilde yazıya geçirmek, düzenli faaliyetleri kaydetmek ve daha birçok amaçla kullanılabilecek güçlü bir not alma
  programıdır. Lifeograph bu çok sayıdaki gelişmiş özelliği sade ve kullanışlı bir arayüzde sunmaya gayret etmektedir.</p>

  <p>Lifeograph'ın temel özellikleri:</p>

  <ul>
   <li>Şifrelenmiş (AES256 ile) veya şifrlenememiş günlükler</li>
   <li>Güçlü ve sezilebilir yaftalama sistemi</li>
   <li>Yapılacaklar listesi tutma</li>
   <li>Giriş başlık ve altbaşlıklarını otomatik biçimlendirme</li>
   <li>Wiki tarzı zengin metin biçimlendirme (*kalın*, _yatık_, =üstü-çizili=, vs…)</li>
   <li>Belli bir müddet kullanılmadığında kendiliğinden kapanma (mahremiyeti kormak için)</li>
   <li>Metin arama ve değiştirme</li>
   <li>Metin düzenleyici temaları ve arka plan resimleri</li>
   <li>Sevilen girişler</li>
   <li>Yazım denetimi</li>
   <li>Girşler arasında ve URI'lere linkler</li>
   <li>Teker teker girişleri veya bütün günlüğü yazdırma</li>
   <li>Girişlere de eklenebilen istatistiki grafikler</li>
   <li>Girişlerin içinde küçük resimler ve grafikler</li>
  </ul>
 C: "<p>\n      Lifeograph is a powerful note-taking application that can be used to keep an encrypted diary, \n      to
  plan a journey, to manage todos and long term goals, to write down \n      ideas in an organized way, to track regular
  activities and many more. Lifeograph \n      strives to deliver an abundance of advanced features in a clean and
  streamlined user interface.\n    </p>\n<p>\n      Main features of Lifeograph:\n    </p>\n<ul>\n <li>Encrypted
  (with AES256) and unencrypted diaries</li>\n <li>Powerful and intuitive tagging system</li>\n <li>Todo management system</li>\n
  \ <li>Automatically formats entry titles and subheadings</li>\n <li>Wiki-like rich text formatting (*bold*, _italic_,
  =strikeout=, etc…)</li>\n <li>Automatically logs out when not used for some time (to protect your diary when you forget
  to log out)</li>\n <li>Searching and replacing of text</li>\n <li>Advanced filtering of entries</li>\n <li>Integrated
  map for travel notes and planning</li>\n <li>Extraction of data from diary into tables which in turn can be pasted into
  spread-sheet programs</li>\n <li>Themes in text editor, including background images</li>\n <li>Favorite entries</li>\n
  \ <li>Spell checking</li>\n <li>Links between entries and to URIs</li>\n <li>Multiple automatic backups to prevent data
  loss</li>\n <li>Printing individual entries or whole diaries</li>\n <li>Statistical charts that can also be embedded
  into entries</li>\n <li>Image thumbnails and charts in entries</li>\n</ul>"
ProjectLicense: GPL-3.0
Categories:
- Utility
Keywords:
 fr:
 - journal
 - note
 - à faire
 - tag
 - statistiques
 tr:
 - hatıra
 - defter
 - not
 - yapılacak
 - istatistik
 C:
 - journal
 - note
 - to-do
 - tag
 - statistics
 de:
 - Notiz
 - Stichwort
 - Statistik
 eu:
 - egunerokoa
 - oharrak
 - egin-beharrak
 - etiketak
 - estatistikak
Url:
 homepage: http://lifeograph.sourceforge.net
Icon:
 cached:
 - name: lifeograph_net.sourceforge.Lifeograph.png
  width: 48
  height: 48
 - name: lifeograph_net.sourceforge.Lifeograph.png
  width: 64
  height: 64
 - name: lifeograph_net.sourceforge.Lifeograph.png
  width: 128
  height: 128
 stock: net.sourceforge.Lifeograph
 remote:
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/66fc974b849db8ba3c9d550210bc8af1/icons/128x128/lifeograph_net.sourceforge.Lifeograph.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - net.sourceforge.Lifeograph.desktop
Provides:
 mediatypes:
 - application/x-lifeographdiary
Screenshots:
- default: true
 caption:
  tr: Düzenleme ekranı
  C: Editing screen
 thumbnails:
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/66fc974b849db8ba3c9d550210bc8af1/screenshots/image-1_1248x719.png
  width: 1248
  height: 719
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/66fc974b849db8ba3c9d550210bc8af1/screenshots/image-1_752x433.png
  width: 752
  height: 433
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/66fc974b849db8ba3c9d550210bc8af1/screenshots/image-1_624x359.png
  width: 624
  height: 359
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/66fc974b849db8ba3c9d550210bc8af1/screenshots/image-1_224x129.png
  width: 224
  height: 129
 source-image:
  url: net/sourceforge/Lifeograph/66fc974b849db8ba3c9d550210bc8af1/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1652
  height: 952
- caption:
  C: Integrated map
 thumbnails:
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/66fc974b849db8ba3c9d550210bc8af1/screenshots/image-2_1248x724.png
  width: 1248
  height: 724
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/66fc974b849db8ba3c9d550210bc8af1/screenshots/image-2_752x436.png
  width: 752
  height: 436
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/66fc974b849db8ba3c9d550210bc8af1/screenshots/image-2_624x362.png
  width: 624
  height: 362
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/66fc974b849db8ba3c9d550210bc8af1/screenshots/image-2_224x130.png
  width: 224
  height: 130
 source-image:
  url: net/sourceforge/Lifeograph/66fc974b849db8ba3c9d550210bc8af1/screenshots/image-2_orig.png
  width: 1252
  height: 727
- caption:
  C: Tag charts
 thumbnails:
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/66fc974b849db8ba3c9d550210bc8af1/screenshots/image-3_752x426.png
  width: 752
  height: 426
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/66fc974b849db8ba3c9d550210bc8af1/screenshots/image-3_624x354.png
  width: 624
  height: 354
 - url: net/sourceforge/Lifeograph/66fc974b849db8ba3c9d550210bc8af1/screenshots/image-3_224x127.png
  width: 224
  height: 127
 source-image:
  url: net/sourceforge/Lifeograph/66fc974b849db8ba3c9d550210bc8af1/screenshots/image-3_orig.png
  width: 1214
  height: 689
Releases:
- version: 2.0.2
 type: stable
 unix-timestamp: 1624924800
 description:
  C: >-
   <p>Bug fixes</p>

   <p>Updated Italian translation</p>
- version: 2.0.1
 type: stable
 unix-timestamp: 1617926400
 description:
  C: >-
   <p>Bug fixes</p>
- version: 2.0.0
 type: stable
 unix-timestamp: 1607212800
 description:
  tr: >-
   <p>Fasıl ve yafta gibi farklı unsurlar giriş altında toplandı</p>

   <p>Yeni metin-içi yaftalar ile, girişlerin yanı sıra paragrafların yaftalanması imkanı</p>

   <p>Yeni dahili harita ile girişlere konum ve seyahat güzergahlarının eklenmesi</p>

   <p>Programa daha iyi uyum sağlayan ve yeni imkanlar getiren yeni takvim</p>

   <p>Çizelge benzeri işlevler sunan yeni tablo paneli</p>

   <p>Girişler için tamamlanma yüzdeleri</p>

   <p>Giriş düzenleyiciye arka plan resmi atayabilme</p>

   <p>Araç çubuğu tarzı bir sağ tıklama menüsü</p>

   <p>Büyük ölçüde geliştirilmiş metin arama ve süzme sistemi</p>

   <p>Yazdırma sistemi geliştirmeleri</p>

   <p>Hem işlev hem görünüş yönünden geliştirilmiş grafikler</p>

   <p>Ve daha fazlası</p>
  C: >-
   <p>Unified different elements such as chapters and tags into entry</p>

   <p>New inline tags that are assigned to the paragraphs as well as entries</p>

   <p>New integrated map to assign locations and travel paths to entries</p>

   <p>New custom calendar widget that integrates with the program more nicely</p>

   <p>New table view for very basic spreadsheet like functionality</p>

   <p>Completion percentages for entries</p>

   <p>Support for background images in the entry editor</p>

   <p>a new toolbar-like right-click popover that replaced the toolbar</p>

   <p>Vastly more capable text search and entry list filtering</p>

   <p>Printing system improvements</p>

   <p>Both functionally and visually improved charts</p>

   <p>Many many more</p>
ContentRating:
 oars-1.0: {}