⇦ | mate-calc [main]
Last updated on: 2022-08-13 08:17 [UTC]

Metadata for mate-calc in main

mate-calc.desktop - 1.26.0-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ mips64el ⚙ ppc64el ⚙ s390x

Icon
---
Type: desktop-application
ID: mate-calc.desktop
Package: mate-calc
Name:
 oc: Calculadoira MATE
 be: Калькулятар MATE
 ie: Calculator MATE
 ca@valencia: Calculadora del MATE
 nb: MATE-kalkulator
 lv: MATE Kalkulators
 sv: MATE Kalkylatorn
 cs: MATE Kalkulačka
 fa: ماشین حساب MATE
 pt_BR: Calculadora do MATE
 ta: MATE கணிப்பான்
 sk: MATE kalkulačka
 ru: Калькулятор MATE
 uz: MATE Kalkulyator
 C: MATE Calculator
 he: המחשבון של MATE
 bg: MATE Калкулатор
 el: Αριθμομηχανή MATE
 sl: Računalo MATE
 kk: MATE калькуляторы
 ar: حاسبة متّة
 hr: MATE kalkulator
 it: Calcolatrice di MATE
 pt: Calculadora MATE
 en_AU: MATE Calculator
 da: Mate-lommeregner
 km: ម៉ាស៊ីនគិតលេខ MATE
 zh_CN: MATE 计算器
 eo: MATE Kalkulilo
 ky: MATE калькулятору
 zh_HK: MATE 計數機
 hi: माटे कैल्क्यलेटर
 kn: ಮೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
 ca: Calculadora de MATE
 ja: MATE 電卓
 hu: MATE számológép
 fr: Calculatrice de MATE
 mr: मेट गणनयंत्र
 tr: MATE Hesap Makinesi
 ko: MATE 계산기
 ro: Calculator MATE
 pl: Kalkulator MATE
 sq: MATE Llogaritës
 ms: Kalkulator MATE
 gu: મેટ કૅલ્ક્યુલેટર
 th: เครื่องคิดเลข MATE
 de: MATE-Taschenrechner
 cmn: MATE 計算機
 sr: Мејтов дигитрон
 ast: Calculadora MATE
 fi: MATE Laskin
 es: Calculadora de MATE
 zh_TW: MATE 計算機
 uk: Рахівник MATE
 ku_IQ: ژمێرەری MATE
 en_GB: MATE Calculator
 am: የ ሜት መደመሪያ
 et: MATE kalkulaator
 lt: MATE skaičiuotuvas
 hy: MATE Հաշվիչ
 gl: Calculadora MATE
 nl: MATE Rekenmachine
 id: MATE Calculator
 eu: MATE kalkulagailua
Summary:
 oc: Realizar de calculs aritmetics, scientifics o financièrs
 be: Арыфметычныя, навуковыя і фінансавыя разлікі
 ie: Far aritmetic, scientific o financial calculationes
 ca@valencia: Realitza càlculs aritmètics, científics o financers
 nb: Utfør aritmetiske, vitenskapelige eller finansielle utregninger
 ml: അരിതമെറ്റിക്, ശാസ്ത്രീയം അല്ലെങ്കില്‍ ധനകാര്യ സംബന്ധമായ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ നടത്തുക
 lv: Veikt aritmētiskus, zinātniskus vai finansiālus aprēķinus
 sv: Utför aritmetiska, vetenskapliga eller finansiella beräkningar
 cs: Provádí aritmetické, vědecké i finanční výpočty
 nn: Utfør aritmetiske, vitskaplege eller finansielle utregningar
 fa: انجام محاسبات ریاضی، علمی و مالی
 pt_BR: Efetue cálculos aritméticos, científicos ou financeiros
 ta: கணித, அறிவியல் அல்லது பொருளாதார கணக்குகளை செய்கிறது.
 sk: Vykonávanie aritmetických, vedeckých alebo finančných výpočtov
 ru: 'Вычисления: арифметические, научные и финансовые'
 uz: Arifmetik, ilmiy yoki moliyaviy hisoblashlarni bajaring
 C: Perform arithmetic, scientific or financial calculations
 he: ביצוע חישובים פשוטים, מדעיים וכלכליים.
 bg: Извършване на аритметични, научни или финансови изчисления
 el: Εκτελεί αριθμητικούς, επιστημονικούς ή εμπορικούς υπολογισμούς
 sl: Izvajanje aritmetičnih, znanstvenih ali finančnih izračunov
 af: Voer rekenkundige, wetenskaplike of finansiële berekeninge uit
 kk: Қарапайым, ғылыми не қаржылық есептеулерді жүргізу.
 ar: أجرِ حساباتك الرّياضية و العلمية و الاقتصادية
 or: ଗାଣିତିକ,ବୈଜ୍ଞାନିକ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ହିସାବ କରନ୍ତୁ
 ne: अंकगणितीय, वैज्ञानिक वा आर्थिक गणनाहरू कार्यसम्पादन गर्नुहोस्
 it: Esegue calcoli aritmetici, scientifici o finanziari
 pt: Realize cálculos aritméticos, científicos ou financeiros
 en_CA: Perform arithmetic, scientific or financial calculations
 en_AU: Perform arithmetic, scientific or financial calculations
 as: গণিতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক অথবা আৰ্থিক গণনাসমূহ কৰক
 da: Udfør aritmetiske, videnskabelige eller finansielle udregninger
 sr@latin: Izvršite aritmetičke, naučne ili finansijske proračune
 km: អនុវត្ត​ការ​គណនា​គណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រ ឬ​ហិរញ្ញវត្ថុ
 zh_CN: 执行算术、科学或财务计算
 eo: Fari aritmetikajn, sciencajn aŭ financajn kalkulojn
 te: బీజీయ, శాస్త్రీయ లేదా ఆర్ధిక గణనలను ప్రదర్శించు
 zh_HK: 進行數字、科學或金融的計算
 ug: ئارىفمېتىكىلىق، ئىلمىي ياكى ئىقتىسادىي ھېساباتلارنى ئېلىپ بېرىش پروگراممىسى
 hi: अंकगणित, वैज्ञानिक, या वित्तीय गणना करें
 kn: ಗಣಿತ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
 ca: Realitzeu càlculs aritmètics, científics o financers
 ja: 算術/科学/財務の計算を行います
 hu: Aritmetikai, tudományos vagy pénzügyi számítások végrehajtása
 dz: མཚན་རིགས་ དངུལ་འབྲེལ་ ཡང་ན་ ཨང་རྩིས་ཀྱི་ རྩིས་ལས་ཀྱི་ ལས་འགན་བསྒྲུབ་
 fr: Effectue des calculs arithmétiques, scientifiques ou financiers
 mr: अंकगणित, शास्त्रीय किंवा वित्तीय गणना चालवून पहा
 tr: Aritmetik, bilimsel ve finansal hesaplamalar gerçekleştirir
 ko: 일반 연산, 과학, 재무용 계산을 합니다
 ro: Efectuează calcule aritmetice, științifice și financiare
 pl: Wykonanie obliczeń arytmetycznych, naukowych lub finansowych
 sq: Kryen llogari aritmetikore, shkencore ose financiare
 ms: Lakukan pengiraan aritmetik, saintifik atau kewangan
 pa: ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ
 gu: ગાણિતીક, વૈજ્ઞાનિક અથવા આર્થિક ગણતરીઓ કરો
 th: คำนวณเลขคณิต ฟังก์ชันวิทยาศาสตร์ หรือการเงิน
 de: Arithmetische, wissenschaftliche und finanztechnische Berechnungen durchführen
 cmn: 進列數字、科學或金融的計算
 vi: Chạy phép tính kiểu số học, khoa học hay tài chính
 sr: Извршавајте аритметичке, научне или финансијске прорачуне
 ast: Fai cálculos aritméticos, científicos o financieros
 fi: Suorita aritmeettisia, tieteellisiä tai talouslaskutoimituksia
 es: Realice cálculos aritméticos, científicos o financieros
 bn: গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক অথবা অর্থনৈতিক গণনা সম্পাদন করা হবে
 zh_TW: 進行數字、科學或金融的計算
 uk: Виконання арифметичних, наукових, чи фінансових розрахунків
 en_GB: Perform arithmetic, scientific or financial calculations
 et: Aritmeetilised, teaduslikud ja finantsarvutused
 lt: Atlikti aritmetinius, mokslinius ar finansinius skaičiavimus
 hy: Կատարել թվաբանական, գիտական կամ ֆինանսական հաշվարկներ
 gl: Faga cálculos aritméticos, científicos ou financeiros
 bn_IN: গণিত, বৈজ্ঞানিক অথবা অর্থনৈতিক প্রণালী করুন
 nl: Rekenkundige, wetenschappelijke of financiële berekeningen uitvoeren
 id: Lakukan perhitungan aritmetik, ilmiah, atau finansial
 eu: Egin kalkulu aritmetikoak, zientifikoak edo finantzarioak
 mk: Извршете аритметички, научни или финансиски пресметки
Description:
 fr: >-
  <p>Mate-calc est une calculatrice graphique puissante avec des modes financier, logique et scientifique. Elle utilise
  un paquet d’arithmétique multiprécision pour un haut degré de précision.</p>
 sk: >-
  <p>mate-calc je mocná grafická kalkulačka s finančným, logickým a vedeckým režimom. Požíva balík na výpočty s ľubovoľnou
  presnosťou, vďaka čomu je jej aritmetika veľmi presná.</p>
 pl: >-
  <p>Program mate-calc to potężny kalkulator graficzny z następującymi trybami: finansowym, logicznym i naukowym. Używa
  on pakietu obliczeń o dowolnej precyzji, dzięki czemu jego arytmetyka jest bardzo dokładna.</p>
 de: >-
  <p>mate-calc ist ein leistungsstarker grafischer Rechner mit finanziellen, logischen und wissenschaftlichen Modi. Er verwendet
  für seine Arithmetik ein Paket mit mehrfacher Präzision, um ein hohes Maß an Genauigkeit bereitzustellen.</p>
 pt_BR: >-
  <p>o mate-calc é uma poderosa calculadora gráfica com modos financeiro, lógico e científico. Ela usa um pacote de precisão
  múltiplo para realizar aritmética e fornecer um alto grau de precisão.</p>
 it: >-
  <p>mate-calc è una potente calcolatrice grafica con modalità finanziaria, logica e scientifica. Utilizza un pacchetto
  per precisione multipla per fare i propri calcoli aritmetici per fornire un alto grado di accuratezza.</p>
 C: >-
  <p>mate-calc is a powerful graphical calculator with financial, logical and scientific modes. It uses a multiple precision
  package to do its arithmetic to give a high degree of accuracy.</p>
 en: >-
  <p>mate-calc is a powerful graphical calculator with financial, logical and scientific modes. It uses a multiple precision
  package to do its arithmetic to give a high degree of accuracy.</p>
 da: >-
  <p>Mate-calc er en funktionsrig grafisk lommeregner med finansielle, logiske og videnskabelige tilstande. Lommeregneren
  bruger en flerpræcisionspakke til sin aritmetik for at opnår en høj grad af præcision.</p>
Categories:
- Utility
- Calculator
Keywords:
 nl:
 - calculator
 - MATE
 - wetenschappelijk
 - rekenmachine
 - financieel
 - berekeningen
 es:
 - calculadora
 - MATE
 - científica
 - aritmética
 - financiera
 - operaciones
 zh_TW:
 - calculator
 - MATE
 - scientific
 - arithmetic
 - financial
 - calculations
 he:
 - מחשבון
 - MATE
 - מדעי
 - חשבון
 - פיננסי
 - כלכלי
 - אריתמטיקה
 - חישובים
 ca:
 - calculadora
 - MATE
 - científica
 - aritmètica
 - financera
 - càlculs
 - operacions
 - matemàtica
 it:
 - calculator
 - MATE
 - scientific
 - arithmetic
 - financial
 - calculations
 ja:
 - calculator
 - MATE
 - scientific
 - arithmetic
 - financial
 - calculations
 lt:
 - skaičiuotuvas
 - skaiciuotuvas
 - skaiciuoklis
 - skaičiuoklis
 - MATE
 - mokslinis
 - aritmetinis
 - aritmetika
 - finansinis
 - skaičiavimai
 - skaiciavimai
 fr:
 - calculator
 - MATE
 - scientific
 - arithmetic
 - financial
 - calculations
 nb:
 - kalkulator
 - MATE
 - vitenskapelig
 - aritmetisk
 - økonomisk
 - beregninger
 oc:
 - calculator
 - MATE
 - scientific
 - arithmetic
 - financial
 - calculations
 - calculadoira
 - mat
 pt:
 - calculadora
 - MATE
 - cientifica
 - aritmética
 - financeira
 - cálculos
 id:
 - kalkulator
 - MATE
 - ilmiah
 - aritmatika
 - keuangan
 - finansial
 - perhitungan
 - kalkulasi
 uk:
 - рахівник
 - MATE
 - наукові
 - арифметичні
 - фінансові
 - розрахунки
 cs:
 - kalkulačka
 - kalkulátor
 - MATE
 - vědecké
 - aritmetické
 - finanční
 - výpočty
 - kalkulace
 sr:
 - дигитрон
 - Мејт
 - научни
 - аритметички
 - финансијски
 - прорачуни
 pl:
 - kalkulator
 - MATE
 - naukowy
 - arytmetyka
 - finansowy
 - obliczenia
 ms:
 - kalkulator
 - MATE
 - saintifik
 - aritmatik
 - kewangan
 - pengiraan
 C:
 - calculator
 - MATE
 - scientific
 - arithmetic
 - financial
 - calculations
 pt_BR:
 - calculadora
 - MATE
 - científica
 - aritmética
 - financeira
 - cálculos
 zh_CN:
 - 计算器
 - MATE
 - 科学
 - 算术
 - 财务
 - 计算
 ko:
 - calculator
 - MATE
 - scientific
 - arithmetic
 - financial
 - calculations
 - 계산기
 - 과학적
 - 산술
 - 금융
 - 계산
 da:
 - calculator
 - MATE
 - scientific
 - arithmetic
 - financial
 - calculations
 - lommregner
 - videnskabelig
 - aritmetik
 - financiel
 - beregninger
 gl:
 - calculadora
 - MATE
 - científica
 - aritmética
 - financiera
 - cálculos
 ru:
 - калькулятор
 - MATE
 - научный
 - арифметика
 - финансовый
 - вычисления
Icon:
 cached:
 - name: mate-calc_accessories-calculator.png
  width: 48
  height: 48
 - name: mate-calc_accessories-calculator.png
  width: 64
  height: 64
 - name: mate-calc_accessories-calculator.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: m/ma/mate-calc.desktop/990d95dbafb2d2a137249a7d476d2972/icons/128x128/mate-calc_accessories-calculator.png
  width: 128
  height: 128
 stock: accessories-calculator
Launchable:
 desktop-id:
 - mate-calc.desktop