⇦ | snapper-gui [main]
Last updated on: 2022-08-14 14:18 [UTC]

Metadata for snapper-gui in main

snapper-gui.desktop - 0git.960a94834f-5 ⚙ all

Icon
---
Type: desktop-application
ID: snapper-gui.desktop
Package: snapper-gui
Name:
 C: Snapper GUI
Summary:
 C: Frontend for snapper snapshot manager
Description:
 da: >-
  <p>Snapper-gui er en grafisk brugerflade for værktøjet snapper til håndtering af øjebliksbilleder af Linux-filsystemer.
  Det kan sammenligne øjebliksbilleder og gendanne forskelle mellem øjebliksbilleder. I simpel tale tillader dette root
  og ikke-root brugere adgang til at se ældre versioner af filer og gendanne ændringer.</p>

  <p>Fungerer i øjeblikket med btrfs, ext4 og tyndt provisionerede LVM-diskenheder.</p>
 C: >-
  <p>Snapper-gui is a graphical user interface for the tool snapper for Linux filesystem snapshot management. It can compare
  snapshots and revert differences between snapshots. In simple terms, this allows root and non-root users to view older
  versions of files and revert changes</p>

  <p>Currently works with btrfs, ext4 and thin-provisioned LVM volumes</p>
 en: >-
  <p>Snapper-gui is a graphical user interface for the tool snapper for Linux filesystem snapshot management. It can compare
  snapshots and revert differences between snapshots. In simple terms, this allows root and non-root users to view older
  versions of files and revert changes</p>

  <p>Currently works with btrfs, ext4 and thin-provisioned LVM volumes</p>
Categories:
- Utility
Icon:
 cached:
 - name: snapper-gui_drive-harddisk.png
  width: 48
  height: 48
 - name: snapper-gui_drive-harddisk.png
  width: 64
  height: 64
 - name: snapper-gui_drive-harddisk.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: s/sn/snapper-gui.desktop/987e0d3db4ac801d27e83f3d631e4372/icons/128x128/snapper-gui_drive-harddisk.png
  width: 128
  height: 128
 stock: drive-harddisk
Launchable:
 desktop-id:
 - snapper-gui.desktop