⇦ | snek [main]
Last updated on: 2022-08-08 08:19 [UTC]

Metadata for snek in main

snekde.desktop - 1.8-4 ⚙ all

Icon
---
Type: desktop-application
ID: snekde.desktop
Package: snek
Name:
 C: Snek Development Environment
Summary:
 C: Edit and test Snek programs for Arduino
Description:
 da: >-
  <p>Snek er et lille Pythonlignende sprog designet for indlejrede computere. Det kan afvikles på systemer så små som et
  Arduino Duemilanove-bundkort, der er en ATmega 328-processor med 32kB flash og 2kB ram. Denne pakke indeholder binære
  filer og installationsværktøjer for mange mål sammen med det integrerede udviklingsmiljø snekde.</p>
 C: >-
  <p>Snek is a small python-like language designed for embedded computers. It can run on systems as small as an Arduino
  Duemilanove board, which is an ATmega 328 processor with 32kB of flash and 2kB of ram. This package includes binaries
  and installation tools for many targets along with the snekde integrated development environment.</p>
 en: >-
  <p>Snek is a small python-like language designed for embedded computers. It can run on systems as small as an Arduino
  Duemilanove board, which is an ATmega 328 processor with 32kB of flash and 2kB of ram. This package includes binaries
  and installation tools for many targets along with the snekde integrated development environment.</p>
Categories:
- Education
- Electronics
Keywords:
 C:
 - Arduino
 - Snek
 - Python
Icon:
 cached:
 - name: snek_snek.png
  width: 64
  height: 64
Launchable:
 desktop-id:
 - snekde.desktop