⇦ | syncplay-server [main]
Last updated on: 2022-08-14 14:18 [UTC]

Metadata for syncplay-server in main

syncplay-server.desktop - 1.6.9+repack1-4 ⚙ all

Icon
---
Type: desktop-application
ID: syncplay-server.desktop
Package: syncplay-server
Name:
 C: Syncplay server
Summary:
 C: Synchronize video playback over network
Description:
 da: >-
  <p>For at lære om hvad Syncplay er så læs beskrivelsen i pakken »syncplay«.</p>

  <p>Denne pakke installerer serverprogrammet Syncplay. Installer denne pakke når du planlægger at opsætte din egen Syncplay-server,
  som dine venner og familie forbinder til.</p>

  <p>Bemærk at computeren, der afvikler Syncplay-serveren skal kunne nås fra internettet. For at aktivere kryptering, skal
  du bruge et domæne og et gyldigt certifikat. pakken tilbyder et krogskript for den anbefalede pakke certbot for at forenkle
  krypterede konfigurationer. Integration med de foreslåede pakker dehydrated eller acme-tiny kræver manuel konfiguration.</p>
 C: >-
  <p>To learn what Syncplay is read the description of package &apos;syncplay&apos;.</p>

  <p>This package installs the Syncplay server program. Install this package when you plan to set up your own Syncplay server
  that your friends and family connect to.</p>

  <p>Note that the computer that runs the Syncplay server must be reachable from the Internet. To enable encryption, you
  need a domain and a valid certificate. The package provides a hook script for the recommended certbot package to simplify
  encrypted configurations. Integration with the suggested packages dehydrated or acme-tiny requires manual configuration.</p>
 en: >-
  <p>To learn what Syncplay is read the description of package &apos;syncplay&apos;.</p>

  <p>This package installs the Syncplay server program. Install this package when you plan to set up your own Syncplay server
  that your friends and family connect to.</p>

  <p>Note that the computer that runs the Syncplay server must be reachable from the Internet. To enable encryption, you
  need a domain and a valid certificate. The package provides a hook script for the recommended certbot package to simplify
  encrypted configurations. Integration with the suggested packages dehydrated or acme-tiny requires manual configuration.</p>
Categories:
- AudioVideo
- Audio
- Video
Icon:
 cached:
 - name: syncplay-server_syncplay.png
  width: 64
  height: 64
 - name: syncplay-server_syncplay.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: s/sy/syncplay-server.desktop/42e5dc4b95e23122efe29881b65cb690/icons/128x128/syncplay-server_syncplay.png
  width: 128
  height: 128
 stock: syncplay
Launchable:
 desktop-id:
 - syncplay-server.desktop