⇦ | toxic [main]
Last updated on: 2022-08-08 14:18 [UTC]

Metadata for toxic in main

toxic.desktop - 0.11.1-3 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ mips64el ⚙ ppc64el ⚙ s390x

Icon
---
Type: desktop-application
ID: toxic.desktop
Package: toxic
Name:
 C: Toxic
Summary:
 C: A CLI based Tox client
Description:
 da: >-
  <p>Dette er en Tox-baseret lynbeskedklient, der tidligere befandt sig i Tox core-arkivet og nu er tilgængelig som et uafhængigt
  program.</p>

  <p>Tox er en sikker og distribueret Skype-erstatning.</p>

  <p>Grundlæggende er det en klient, der håndterer dets grundlæggende bibliotek, der kommunikerer på sin egen protokol.
  Al kommunikation er krypteret via det modpart-revideret NaCl cypto-bibliotek og denne kryptering kan ikke slukkes.</p>

  <p>Tox er drevet af det distribueret netværk, der bruger P2P-forbindelser for diskussioner mellem folk, til forskel fra
  andre Skype-erstatninger bruges ingen forbundne servere, centraliserede servere eller superknuder.</p>
 C: >-
  <p>This is a Tox-based instant messenging client which formerly resided in the Tox core repository, and is now available
  as a standalone application.</p>

  <p>Tox is a secure and distributed Skype replacement.</p>

  <p>At its heart it’s a client dealing with its core library communicating on its own protocol. All communications are
  encrypted using the peer audited NaCl cypto library and this encryption can not be turned off.</p>

  <p>Tox is powered by a distributed network which uses P2P connections for chats between people, unlike other Skype replacements
  no federated servers, centralized servers, or supernodes are used.</p>
 en: >-
  <p>This is a Tox-based instant messenging client which formerly resided in the Tox core repository, and is now available
  as a standalone application.</p>

  <p>Tox is a secure and distributed Skype replacement.</p>

  <p>At its heart it’s a client dealing with its core library communicating on its own protocol. All communications are
  encrypted using the peer audited NaCl cypto library and this encryption can not be turned off.</p>

  <p>Tox is powered by a distributed network which uses P2P connections for chats between people, unlike other Skype replacements
  no federated servers, centralized servers, or supernodes are used.</p>
Categories:
- InstantMessaging
- AudioVideo
- Network
Icon:
 cached:
 - name: toxic_utilities-terminal.png
  width: 48
  height: 48
 - name: toxic_utilities-terminal.png
  width: 64
  height: 64
 - name: toxic_utilities-terminal.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: t/to/toxic.desktop/7146222d02b2025a81fd3c791ebf897f/icons/128x128/toxic_utilities-terminal.png
  width: 128
  height: 128
 stock: utilities-terminal
Launchable:
 desktop-id:
 - toxic.desktop
Provides:
 mediatypes:
 - x-scheme-handler/tox