⇦ | xfce4-clipman [main]
Last updated on: 2022-08-10 08:18 [UTC]

Metadata for xfce4-clipman in main

xfce4-clipman.desktop - 2:1.6.2-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ mips64el ⚙ ppc64el ⚙ s390x

Icon
---
Type: desktop-application
ID: xfce4-clipman.desktop
Package: xfce4-clipman
Name:
 C: Clipman
Summary:
 C: Clipboard manager
Description:
 he: >-
  <p>מנהל לוח אטיב מסופק כתוסף פאנל ל-Xfce וכתוכנה עצמאית הפועלת באיזור ההודעות. הוא שומר היסטוריה של טקסט ותמונות של תוכן
  המועתקות ללוח האטיב. יש לו גם מאפיין המאפשר פעולות על בחירת טקסט מסוימת ע"י השוואתן כנגד ביטויים רגולרים.</p>
 nb: >-
  <p>Utklippstavlebehandleren tilbys som et paneltillegg for Xfce og som frittstående program kjørende i varslingsområdet.
  Det tar vare på historikk og tekst fra bilder og innhold som kopieres til utklippstavlen. Det har også den egenskapen
  at det utfører handlinger på gitt tekst ved å jamføre dem mot regulære uttrykk.</p>
 zh_CN: >-
  <p>剪贴板管理器是一个 Xfce 的面板插件,它在通知区域中单独执行。它保留了文字及图片被复制到剪贴板的历史。它也有在被选择的文字符合正则表达式时执行的功能。</p>
 de: >-
  <p>Die Zwischenablageverwaltung, bereitgestellt als eine Leistenerweiterung für Xfce und als eine alleinstehende Anwendung,
  die im Benachrichtigungsfeld läuft. Es enthält einen Verlauf von Text und Bildern vom Inhalt der in die Zwischenablage
  kopiert wurde. Es hat auch eine Funktion, um Aktionen an bestimmten ausgewählten Texten durch Vergleiche gegen reguläre
  Ausdrücke auszuführen.</p>
 pt_BR: >-
  <p>Gerenciador Clipboard fornecido como um plugin de painel para o Xfce e como um aplicativo independente em execução
  na área de notificação. Ele mantém um histórico de texto e imagens de conteúdos copiados para o clipboard. Ele também
  possui um recurso para executar ações sobre a seleção de texto específico, combinando-os contra expressões regulares</p>
 ja: >-
  <p>クリップボードマネージャーは Xfce 用のパネルプラグインまたは通知エリア内で動作する独立したプリケーションとして提供されています。クリップボードにコピーされた文字列や画像の履歴を記憶し、選択した文字列に対して正規表現がマッチした場合に指定されたアクションを実行できます。</p>
 hye: >-
  <p>Սեղմատախտակի կառավարիչը մատակարարուել է որպէս Xfce֊ի ներդրաւն, եւ որպէս ծանուցումների դաշտում գործող ինքնավար յաւելուած։
  Այդ պահում է գրոյթի եւ պատկերների պատմութիւնը սեղմատախտակում պատճէնուած։ Այդ արդէն ունի իւրահատկութիւն յատուկ գրոյթային
  ընտրութեան գործողութիւնների աշխատեցման, ըստ regex֊ների նմանակումով։</p>
 ms: >-
  <p>Pengurus Papan Keratan disediakan sebagai pemalam panel untuk Xfce dan sebagai aplikasi berdiri-sendiri yang berjalan
  di dalam kawasan pemberitahuan. Ia menyimpan sejarah teks dan imej kandungan yang disalin ke dalam papan keratan. ia juga
  mempunyai fitur untuk lakukan tindakan pada pemilihan teks tertentu dengan memadan ia dengan regex.</p>
 be: >-
  <p>Кіраўнік буфера абмену можа быць як убудовай для панэлі Xfce, так і самастойнай праграмай для прасторы апавяшчэнняў.
  Ён захоўвае гісторыю скапіяваных у буфер абмену тэксту і выяў. Ёсць магчымасць выконваць дзеянні з абраным тэкстам паводле
  рэгулярных выразаў.</p>
 pt: >-
  <p>Gestor da área de transferência fornecido como um plugin para o painel Xfce e como uma aplicação própria inserida na
  área de notificação. Mantém um histórico de texto e imagens do conteúdo copiado para a área de transferência. Tem também
  um recurso para executar ações sobre a seleção de texto específico, combinando-as com expressões regulares.</p>
 gl: >-
  <p>Xestor de portapapeis fornecido como un engadido de panel para o Xfce e como aplicación autónoma que se executa na
  zona de notificación. Mantén un historial de texto e imaxes de contido copiados no portapapeis. Tamén ten unha función
  para executar accións sobre a selección de texto específica, combinándoas con expresións regulares.</p>
 hr: >-
  <p>Clipboard Manager odnosno Upravitelj međuspremnikom postoji kao dodatak za ploču ili kao samostalna aplikacija koja
  se izvodi u području obavijesti. Čuva povijest teksta i slika kopiranih u međuspremnik. Uz to pruža mogućnost izvođenja
  akcija nad određenim tekstom uspoređujeći ga s regexom.</p>
 ru: >-
  <p>Менеджер буфера обмена может быть модулем для панели Xfce и самостоятельным приложением, выполняемым в области уведомления.
  Менеджер хранит историю копированного в буфер обмена текста и изображений. Имеется возможность выполнения действий над
  выбранным текстом, удовлетворяющим заданным регулярным выражениям.</p>
 el: >-
  <p>Ο διαχειριστής προχείρων παρέχεται ως πρόσθετο στο ταμπλό για το Xfce και είναι μια αυτόνομη εφαρμογή που εκτελείται
  στην περιοχή ειδοποιήσεων. Διατηρεί ιστορικό των κειμένων και εικόνων, του περιεχομένου που αντιγραφικέ στο πρόχειρο.
  Έχει επίσης μια λειτουργία να εκτελούνται ενέργειες με συγκεκριμένη επιλογή κειμένου με ταίριασμα σε κανονικές εκφράσεις.</p>
 C: >-
  <p>Clipboard Manager provided as a panel plugin for Xfce and as a standalone application running in the notification area.
  It keeps a history of text and images of content copied to the clipboard. It also has a feature to execute actions on
  specific text selection by matching them against regexes.</p>
 fr: >-
  <p>Le Gestionnaire de presse-papiers fournit un greffon pour le tableau de bord Xfce et une application autonome qui fonctionne
  dans la zone de notification. Il conserve un historique du texte et des images du contenu copié dans le presse-papiers.
  Il dispose aussi d’une fonctionnalité pour exécuter des actions sur une sélection de texte spécifique au travers d’expressions
  régulières.</p>
 da: >-
  <p>Udklipsholderhåndtering tilbydes som et panelplugin til Xfce, og som et enkeltstående program som kører i underretningsområdet.
  Den bevarer en historik over tekst og billeder fra indhold som er kopieret i udklipsholderen. Den kan også køre handlinger
  på særligt valgte tekster ved at matche dem mod regulære udtryk.</p>
 is: >-
  <p>Klippiborðsstjórinn (Clipboard Manager) er gefinn út sem skjástikuviðbót fyrir XFCE og einnig sem sjálfstætt forrit
  sem keyrir í tilkynningasvæði kerfisbakkans. Hann heldur utan um feril þeirra texta og myndefnis sem hefur verið afritað
  á klippispjaldið. Hann er einnig með þann möguleika að keyra ákveðnar aðgerðir á tiltekinn valinn textameð því að bera
  hann saman við reglulegar segðir (regexes).</p>
 lt: >-
  <p>Iškarpinės tvarkytuvė pateikiama kaip Xfce skydelio įskiepis bei kaip atskira, pranešimų srityje vykdoma, programa.
  Ji saugo, į iškarpinę nukopijuoto turinio teksto ir paveikslų, žurnalą. Programoje taip pat yra galimybė, esant tam tikro
  teksto žymėjimui, vykdyti veiksmus, atitinkančius tam tikrus reguliariuosius reiškinius.</p>
 ca: >-
  <p>El gestor del porta-retalls es proporciona com a connector de tauler de Xfce i com una aplicació independent que s'executa
  a l'àrea de notificació. Manté un historial de text i imatges de contingut copiat al porta-retalls. També té una funció
  per executar accions sobre la selecció d'un text específic, fent-les coincidir amb expressions regulars.</p>
 sk: >-
  <p>Správca schránky vo forme zásuvného modulu panela XFCE a ako samostatná aplikácia spustená v informačnej oblasti. Uchováva
  históriu obsahu textu a obrázkov kopírovaných do schránky. Poskytuje aj možnosť spúšťania akcií na výbere textu, ktorý
  zodpovedá regulárnym výrazom.</p>
 en_AU: >-
  <p>Clipboard Manager provided as a panel plugin for Xfce and as a standalone application running in the notification area.
  It keeps a history of text and images of content copied to the clipboard. It also has a feature to execute actions on
  specific text selection by matching them against regexes.</p>
 sv: >-
  <p>Urklippshanteraren tillhandahålls som ett panelinsticksprogram och som ett fristående program som körs i meddelandefältet.
  Det sparar en historik av text och bilder från innehåll som kopierats till urklipp. Det har också en funktion för att
  utföra åtgärder på specifika textmarkeringar genom att matcha dem mot regexes.</p>
 ast: >-
  <p>El xestor de cartafueyu apúrrese como un complementu del panel pa Xfce y como aplicación independiente executándose
  na estaya de notificaciones. Caltien una historia de testu ya semeyes copiada al cartafueyu. Tamién tien una carauterística
  pa executar les aiciones na esbilla d etestu específicu y concasales colos rexistros.</p>
 uk: >-
  <p>Менеджер буферу обміну є додатком до панелі Xfce і є також окремою програмою, що вантажиться в область повідомлень
  панелі. Містить історію набору тексту і малюнків змісту, скопійованих в буфер обміну. Має також можливість запускати дії
  при специфічному виборі тексту, що відповідає певним критеріям.</p>
 sq: >-
  <p>Përgjegjës të Papastre dhënë si një shtojcë paneli për Xfce-në dhe si aplikacion më vete që xhiron te zona e njoftimeve.
  Mban një historik teksti dhe figurash të lëndës së kopjuar te e papastra. Përmban gjithashtu një veçori për të ekzekutuar
  veprime në rast përzgjedhje teksti të caktuar duke e përputhur këtë me shprehje të rregullta.</p>
 ko: >-
  <p>클립보드 관리자는 Xfce 패널 플러그인이며, 알림 영역에서 독립적으로 실행하는 형태로 제공합니다. 이 관리자는 텍스트와 이미지 내용을 클립보드에 복사한 상태를 유지해줍니다. 정규표현식에 일치하는 특정 텍스트를
  선택하는 기능도 있습니다.</p>
 es: >-
  <p>El Gestor del portapapeles provee un complemento para el panel de Xfce y una aplicación que corre en el área de notificaciones.
  Este mantiene un historial de textos e imágenes copiadas al portapapeles. También posee una funcionalidad para ejecutar
  acciones en textos específicos a través de expresiones regulares.</p>
 hy_AM: >-
  <p>Սեղմատախտակի կառավարիչը մատակարարուել է որպէս Xfce֊ի ներդրաւն, եւ որպէս ծանուցումների դաշտում գործող ինքնավար յաւելուած։
  Այդ պահում է գրոյթի եւ պատկերների պատմութիւնը սեղմատախտակում պատճէնուած։ Այդ արդէն ունի իւրահատկութիւն յատուկ գրոյթային
  ընտրութեան գործողութիւնների աշխատեցման, ըստ regex֊ների նմանակումով։</p>
 sl: >-
  <p>Upravljalnik odložišča je na voljo kot vtičnik za Xfce pult ali kot samostojen program, ki deluje v področju za obvestila.
  Shranjuje zgodovino tekstovnih in slikovnih vsebin, ki so bile kopirane na odložišče. Ima tudi funkcijo izvajanja dejanj
  za določen izbor teksta, ob njihovem primerjanju z regularnimi izrazi.</p>
 it: >-
  <p>Gestore degli appunti fornito come componente aggiuntivo del pannello di Xfce e come un'applicazione indipendente in
  esecuzione nell'area di notifica. Mantiene la cronologia dei testi ed immagini copiati negli appunti. Consente anche di
  eseguire specifiche azioni sui testi in base ad espressioni regolari.</p>
 id: >-
  <p>Manajer Papan Klip disediakan sebagai panel pengaya untuk Xfce dan sebagai aplikasi mandiri yang berjalan di area notifikasi.
  Ini menyimpan riwayat teks dan gambar konten yang disalin ke papan klip. Ini juga memiliki fitur untuk melakukan tindakan
  pada pemilihan teks tertentu dengan mencocokkannya dengan regex.</p>
 cs: >-
  <p>Správce schránky poskytovaný jako zásuvný modul panelu pro Xfce a jako samostatná aplikace spuštěná v oznamovací oblasti.
  Udržuje historii textu a obrázků obsahu zkopírovaného do schránky. Také má funkci ke spouštění akcí po označení textu
  odpovídajícímu regulárnímu výrazu.</p>
 sr: >-
  <p>Управник исечака у виду прикључка полице ИксФЦЕ-а и као самосталан програм који ради у обавештајној области. Бележи
  садржаје писма и слика умноженог у оставу исечака. Такође, може да извршава дејства над изабраним писмом његовим упоређивањем
  са регуларним изразима.</p>
 bg: >-
  <p>Clipboard Manager представлява добавка за панела на Xfce и като самостоятелно приложение работи в областта за уведомяване.
  Той съхранява историята на текста и изображенията от съдържанието, копирани в системният буфер. Той също така има функция
  да изпълнява действие по подбор на текст, като го сравнява с регулярен израз.</p>
 et: >-
  <p>Lõikepuhvri haldur on olemas nii riba jaoks mõeldud pistikprogrammina, kui eraldi rakendusena, mis töötab teatede ribal.
  Ta salvestab lõikepuhvrisse kopeeritud teksti ja piltide ajaloo. Lisaks on võimalik valitud teksti võrdlemisel etteantud
  regulaaravaldisega käivitada soovitud toiminguid.</p>
 pl: >-
  <p>Menedżer schowka umieszczony jako wtyczka dla panelu Xfce i jako samodzielna aplikacja działająca w obszarze powiadomień.
  Przechowuje historię tekstu i obrazów z treści skopiowanych do schowka. Posiada również funkcję do wykonywania czynności
  na konkretnie wybranym tekście, dopasowując je do wyrażeń regularnych.</p>
 hu: >-
  <p>A vágólapkezelőz panelkiegészítőként szállítja az Xfce, és különálló alkalmazásként az értesítési területen. Megjegyzi
  a vágólapra másolt szövegek és képek előzményeit. Olyan funkciója is van, amely műveleteket végez, ha a szövegkiválasztások
  reguláris kifejezésekre illeszkednek.</p>
 tr: >-
  <p>Geçici Taşıma Panosu Yöneticisi Xfce için bir panel eklentisi olarak ve bildirim alanında kendi başına çalışan bir
  uygulama olarak sunulmaktadır. Taşıma panosuna kopyalanan metin ve resimlerin geçmişini saklar. Ayrıca belirli metin seçimleri
  üzerinde onlar düzenli ifadelerle eşleştirip eylemler çalıştırma özelliği de vardır.</p>
 kk: >-
  <p>Алмасу буфері басқарушысы Xfce үшін панель плагині және хабарламалар аймағындар орындалатын бөлек жеке қолданба ретінде
  келеді. Ол алмасу буферіне көшірілген құраманың мәтін және суреттер тарихын сақтайды. Сонымен қатар, ол көрсетілген тұрақты
  өрнектерге сай келетін мәтін табылған кезде белгіленген әрекетттерді орындай алады.</p>
 th: >-
  <p>โปรแกรมจัดการคลิปบอร์ด มีทั้งในรูปปลั๊กอินสำหรับพาเนลของ Xfce และในรูปโปรแกรมโดดที่ทำงานในพื้นที่แจ้งเหตุ โปรแกรมนี้จะเก็บประวัติของเนื้อหาข้อความและรูปภาพที่มีการคัดลอกลงในคลิปบอร์ด
  นอกจากนี้ ยังสามารถเรียกการกระทำกับข้อความบางรูปแบบที่เลือกได้ โดยตรวจสอบรูปแบบด้วยนิพจน์เรกิวลาร์</p>
 nl: >-
  <p>Klembordbeheer als invoegsel voor de werkbalk van Xfce en als een op zichzelf staande toepassing die draait in het
  meldvak. Hij houdt een geschiedenis bij van tekst en afbeeldingen die zijn gekopieerd naar het klembord. Hij heeft ook
  een functie waarmee acties kunnen worden uitgevoerd op een bepaalde tekstselectie, door deze af te zetten tegen regexes.</p>
 zh_TW: >-
  <p>剪貼簿管理員提供一個 Xfce 的面板插件與在通知區域中單獨執行的應用程式。它保留了文字及圖片被複製到剪貼簿的歷史。它也有被選擇的文字符合正則表達式時可執行的功能。</p>
ProjectGroup: XFCE
ProjectLicense: GPL-2.0
Categories:
- Utility
Url:
 homepage: https://docs.xfce.org/panel-plugins/xfce4-clipman-plugin
 bugtracker: https://bugzilla.xfce.org/
 help: https://docs.xfce.org/panel-plugins/xfce4-clipman-plugin
Icon:
 cached:
 - name: xfce4-clipman_xfce4-clipman-plugin.png
  width: 48
  height: 48
 - name: xfce4-clipman_xfce4-clipman-plugin.png
  width: 64
  height: 64
 - name: xfce4-clipman_xfce4-clipman-plugin.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: x/xf/xfce4-clipman.desktop/9446090e04b7a971ca8c706b03e83f24/icons/128x128/xfce4-clipman_xfce4-clipman-plugin.png
  width: 128
  height: 128
 stock: xfce4-clipman-plugin
Launchable:
 desktop-id:
 - xfce4-clipman.desktop
Provides:
 binaries:
 - xfce4-clipman
 - xfce4-clipman-settings
 - xfce4-popup-clipman
Screenshots:
- default: true
 thumbnails:
 - url: x/xf/xfce4-clipman.desktop/9446090e04b7a971ca8c706b03e83f24/screenshots/image-1_224x133.png
  width: 224
  height: 133
 source-image:
  url: x/xf/xfce4-clipman.desktop/9446090e04b7a971ca8c706b03e83f24/screenshots/image-1_orig.png
  width: 446
  height: 266